ORDIN nr. 1.333 din 19 octombrie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi de transport sanitar, elaborate în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 270/2004 privind asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 29 octombrie 2004    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 270/2004 privind asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca,vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenţa medicală nr. OB. 12077/2004,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi de transport sanitar, elaborate în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 270/2004 privind asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Directia generală asistenţa medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii, directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti şi toţi furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi de transport sanitar vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3În termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin, toţi furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi de transport sanitar din România sunt obligati sa inceapa procedurile de autorizare prevăzute în normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrinzanBucureşti, 19 octombrie 2004.Nr. 1.333.  +  AnexăNORMA 19/10/2004