LEGE nr. 438 din 25 octombrie 2004pentru înfiinţarea comunei Grădina prin reorganizarea comunei Târguşor, judeţul Constanţa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 27 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Grădina, judeţul Constanţa, având în componenţă satele Grădina, Casian şi Cheia, prin reorganizarea comunei Târguşor din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Grădina se stabileşte în satul Grădina.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Târguşor are în componenţă satele Târguşor şi Mireasa. (2) Reşedinţa comunei Târguşor rămâne în satul Târguşor.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Grădina, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi de viceprimar, precum şi de un secretar, numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Grădina.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Constanţa şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Constanţa şi Consiliul Local al Comunei Târguşor, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2005 al comunei Târguşor între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Grădina se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul judeţului Constanţa. (3) Bugetul comunei Grădina pe anul 2005 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Constanţa. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Târguşor şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Grădina.  +  Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 25 octombrie 2004.Nr. 438.______________