HOTĂRÂRE nr. 24 din 18 octombrie 2004cu privire la validarea unor mandate de deputat
EMITENT
  • ADUNAREA (CAMERA) DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 21 octombrie 2004    În temeiul art. 70 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi al art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul Comisiei de validare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe validează următoarele mandate de deputat:- mandatul de deputat al domnului Virgil Delureanu, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscripţia electorală nr. 30 Olt, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Florin Georgescu;- mandatul de deputat al domnului Mircea Ciopraga, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Napoleon Pop.Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din 18 octombrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 18 octombrie 2004.Nr. 24.---------