ORDIN nr. 344 din 16 august 2004pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 344 din 16 august 2004
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 708 din 1 octombrie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 19 octombrie 2004    În conformitate cu prevederile art. 54 pct. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Nerespectarea normelor tehnice prevăzute la art. 1 atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 3Direcţia gestiune deşeuri şi substanţe chimice periculoase va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 49/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează namoluri de epurare în agricultura, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 27 ianuarie 2004.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L181 din 4 iulie 1986.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranta Maria IanculescuMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daea  +  AnexăNORMA 16/08/2004