HOTĂRÂRE nr. 1.650 din 7 octombrie 2004privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului Naţional al Audiovizualului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 15 octombrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (3) şi al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă deţinerea în parcul auto şi utilizarea de către Consiliul Naţional al Audiovizualului a unui număr de 12 autoturisme pentru desfăşurarea activităţilor sale specifice.  +  Articolul 2Consumul lunar de carburanţi se stabileşte în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2001 privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului Naţional al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 17 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 7 octombrie 2004.Nr. 1.650.-----------