LEGE nr. 392 din 28 septembrie 2004privind Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial, prevăzute la art. 7 lit. A și B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, fac parte din categoria decorațiilor civile pe domenii de activitate.  +  Articolul 2(1) Ordinul Meritul Industrial și Comercial este o decorație care se poate acorda cetățenilor români sau străini cu merite deosebite în domeniile privind creșterea economică: industrie, energie, resurse minerale, producția de apărare, comerț cu bunuri și servicii.(2) Medalia Meritul Industrial și Comercial este o decorație care se poate acorda cetățenilor români sau străini cu rezultate meritorii în domeniile: industrie, energie, resurse minerale, producția de apărare, comerț cu bunuri și servicii.(3) Unitățile care funcționează în subordinea și în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, de profil, din țară sau din străinătate, pot fi decorate în mod excepțional cu Ordinul Meritul Industrial și Comercial.  +  Articolul 3(1) Ordinul Meritul Industrial și Comercial se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și rozeta.(2) Însemnul Ordinului Meritul Industrial și Comercial este o cruce cu brațe egale și despicate la vârfuri, confecționată din argint, emailată negru, având în centru, pe avers, o cruce similară, mai mică, din argint lustruit, pe care sunt aplicate un caduceu înaripat, o jumătate de roată dințată și o semicunună din frunze de stejar și laur.  +  Articolul 4(1) Medalia Meritul Industrial și Comercial se prezintă sub o singură formă: însemnul.(2) Însemnul Medaliei Meritul Industrial și Comercial este o piesă circulară, confecționată din tombac, pe care sunt redate, pe avers, un caduceu înaripat, o jumătate de roată dințată și o semicunună din frunze de stejar și laur.  +  Articolul 5Regulamentele privind descrierea și modul de acordare a Ordinului Meritul Industrial și Comercial și a Medaliei Meritul Industrial și Comercial, pentru fiecare grad sau clasă, precum și modelul desenat sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 6(1) Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial se conferă de Președintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de către miniștrii de resort și de conducătorii instituțiilor publice de specialitate abilitate, pentru persoanele din domeniile lor de activitate.(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Industrial și Comercial și a Medaliei Meritul Industrial și Comercial sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.(3) Președintele României poate să confere Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial și din proprie inițiativă, în proporție de 1% din numărul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decorații, cu excepția gradului de Mare Ofițer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 7(1) Repartiția numărului maxim de decorații privind Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante.(2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se pot conferi maximum 15% din numărul decorațiilor prevăzute pentru fiecare grad și clasă.  +  Articolul 8(1) Ordinul Meritul Industrial și Comercial este limitat la maximum 5.000 de membri.(2) Unitățile care funcționează în subordinea și în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat de profil, din țară sau din străinătate, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).(3) Cetățenii străini cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Industrial și Comercial nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 9Ordinul Meritul Industrial și Comercial cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. II.3 din Legea nr. 29/2000, este următoarea:a) Mare Ofițer;b) Comandor;c) Ofițer;d) Cavaler.  +  Articolul 10Medalia Meritul Industrial și Comercial cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) pct. VI.3 din Legea nr. 29/2000, este următoarea:a) clasa I;b) clasa a II-a;c) clasa a III-a.  +  Articolul 11(1) Medalia Meritul Industrial și Comercial se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a și a II-a și este limitată la 4.000 de membri pentru clasa I.(2) Medalia Meritul Industrial și Comercial clasa I, conferită cetățenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 12(1) Atestarea Ordinului Meritul Industrial și Comercial și a Medaliei Meritul Industrial și Comercial se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.(2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Industrial și Comercial sunt validate, pentru gradele de Cavaler și Ofițer, prin parafa Președintelui României, iar pentru gradele de Comandor și Mare Ofițer, prin semnătura autografă a Președintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort și de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000.(3) Brevetele pentru Medalia Meritul Industrial și Comercial sunt validate, pentru clasele a III-a și a II-a, prin parafa ministrului de resort și semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort și semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 13Membrii Ordinului Meritul Industrial și Comercial, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiți Cavaleri ai Ordinului Meritul Industrial și Comercial.  +  Articolul 14(1) Ziua Ordinului Meritul Industrial și Comercial se sărbătorește la data de 22 noiembrie, data primei instituiri a decorației, în anul 1912.(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Industrial și Comercial, ministerele de resort organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Industrial și Comercial.  +  Articolul 15Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Industrial și Comercial în gradul de Comandor și Mare Ofițer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de șeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audiență la Președintele României pentru a-i mulțumi personal. În funcție de programul Președintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audiența personală sau în grup a celor decorați.  +  Articolul 16(1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Industrial și Comercial se poate pierde în condițiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000.(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Industrial și Comercial la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 17(1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Industrial și Comercial este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofițer și Comandor și 2 membri din gradul de Mare Ofițer. Președinte al consiliului de onoare este, de regulă, cel mai în vârstă membru din gradul de Mare Ofițer.(2) Consiliul de onoare se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Industrial și Comercial, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin.(3) Pot fi realeși pentru o nouă perioadă de 5 ani 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel puțin unul din gradele inferioare.(4) Ministerul de resort va pune la dispoziție spații adecvate desfășurării activității consiliului de onoare.  +  Articolul 18(1) Cavalerii Ordinului Meritul Industrial și Comercial pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora.(2) Ca urmare a semnalării se convoacă consiliul de onoare și persoana în cauză, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.(3) Cavalerii Ordinului Meritul Industrial și Comercial pot semnala și direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a semnalării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare și persoana în cauză, în termen de maximum 45 de zile de la semnalare.(4) În cazul în care persoana supusă judecății nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării și a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă.(5) Consiliul de onoare deliberează și decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoștință sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decorației.(6) Retragerea decorațiilor se face prin decret semnat de Președintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 19Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Industrial și Comercial judecă și faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Industrial și Comercial. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptați pentru cauza în speță și 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 20Sumele necesare confecționării însemnelor, rozetelor, brevetelor, etuiurilor și cutiilor decorațiilor Ordinului Meritul Industrial și Comercial și Medaliei Meritul Industrial și Comercial sunt asigurate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Administrației Prezidențiale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 28 septembrie 2004.Nr. 392.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind descrierea și modul de acordare a Ordinului Meritul Industrial și Comercial  +  Anexa nr. 2REGULAMENTprivind descrierea și modul de acordare a Medaliei Meritul Industrial și Comercial  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4______________