ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 septembrie 2004pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 6 octombrie 2004



    Având în vedere formele noi şi perfecţionate de săvârşire a unor infracţiuni grave, îndeosebi cele de criminalitate organizată, se impune cu stringenţă instituirea unor mijloace juridice eficiente, prin care procurorii să acţioneze cu maximă urgenţă pentru tragerea la răspundere penală a unor astfel de infractori.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICCodul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După alineatul 5 al articolului 209 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu următorul cuprins:"Procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot îndeplini oricare dintre atribuţiile procurorilor din parchetele ierarhic inferioare, pot infirma actele şi măsurile acestora, dacă sunt contrare legii, şi pot prelua, în vederea efectuării urmăririi penale, cauze de competenţa acestora, din dispoziţia conducătorului parchetului ierarhic superior."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul justiţiei,Claudiu Ştefan Seucan,secretar de statBucureşti, 30 septembrie 2004.Nr. 72.