ORDIN nr. 240 din 27 septembrie 2004pentru punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la forma, conţinutul şi alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 1 octombrie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul cu privire la forma, conţinutul şi alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 27 septembrie 2004.Nr. 240.  +  AnexăREGULAMENT 27/09/2004