LEGE nr. 362 din 8 septembrie 2004pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 15 septembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1România aderă la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, intrat în vigoare la 23 august 1953.  +  Articolul 2România aderă la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952, intrat în vigoare la 10 aprilie 1954.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 8 septembrie 2004.Nr. 362.ACORD 19/06/1951PROTOCOL 28/08/1952