LEGE nr. 356 din 8 septembrie 2004pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă, semnată la Bucureşti la 12 noiembrie 2003
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 septembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifică Convenţia dintre România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă, semnată la Bucureşti la 12 noiembrie 2003.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELESENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 septembrie 2004.Nr. 356.CONVENTIE 12/11/2003