HOTĂRÎRE Nr. 933 din 22 decembrie 1994cu privire la alocarea unui ajutor de la bugetul de stat pe anul 1994 pentru construirea Catedralei Episcopale a "Invierii" din Oradea
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 28 decembrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aloca de la bugetul de stat pe anul 1994 suma de 200 milioane lei pentru întregirea fondurilor proprii necesare construirii Catedralei Episcopale a "Invierii" din Oradea, din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române.  +  Articolul 2Fondurile prevăzute la art. 1 se aloca prin Secretariatul de Stat pentru Culte din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte şi în bugetul de stat pe anul 1994.  +  Articolul 4Secretariatul de Stat pentru Culte şi alte organe abilitate de lege vor controla respectarea destinaţiei fondurilor prevăzute la art. 1. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat pentru culte,Gheorghe Vladutescu---------------