HOTĂRÂRE nr. 396 din 26 mai 2004privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit TOPOLOGUL NICOLAE BĂLCESCU
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 23 august 2004    Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit TOPOLOGUL NICOLAE BALCESCU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit,În temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuţa a patra din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,Banca Naţională a României hotărăşte:  +  Articolul 1Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0522 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit TOPOLOGUL NICOLAE BALCESCU, cu sediul în Nicolae Balcescu, Sat Stoiceni, judeţul Vâlcea, număr de ordine în Registrul comerţului J38/1652/1992, urmare aprobării Băncii Naţionale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Ajutorul Ramnicu Vâlcea, Lovistea Brezoi, Topologul Nicolae Balcescu, Speranţa Olanu, Viitorul Orlesti, Bradet Pausesti Maglasi, pentru următoarele motive:Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit TOPOLOGUL NICOLAE BALCESCU a formulat cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative, în şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de credit Ajutorul Ramnicu Vâlcea, Lovistea Brezoi, Topologul Nicolae Balcescu, Speranţa Olanu, Viitorul Orlesti, Bradet Pausesti Maglasi.Urmare fuziunii, Cooperativa de credit TOPOLOGUL NICOLAE BALCESCU este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de credit Ajutorul Ramnicu Vâlcea. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta activitatea.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISĂRESCUBucureşti, 26 mai 2004.Nr. 396.-----------