ORDIN nr. 405 din 23 iulie 2004pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 20 august 2004    Având în vedere art. 19 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 30/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 3 februarie 2004, se abroga.  +  Articolul 3Dispoziţiile prezentului ordin se aplică începând cu declaraţia lunară corespunzătoare lunii în care prezentul ordin intră în vigoare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuBucureşti, 23 iulie 2004.Nr. 405.  +  AnexăPROCEDURA 23/07/2004