ORDIN nr. 321 din 5 august 2004pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 321 din 5 august 2004
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 328 din 18 mai 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2004    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,văzând Referatul de aprobare nr. 26.140 din 19 aprilie 2004 întocmit de Agenţia Naţională a Zonei Montane,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă delimitarea zonei montane, potrivit criteriilor de delimitare, până la nivel de municipii, oraşe, comune, respectiv sate componente, precum şi lista municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru programul SAPARD la intrarea în vigoare a prezentului ordin, iar pentru celelalte programe începând cu data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistru de stat, ministruladministraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţiapublică,Gheorghe Emacu  +  Anexa LISTAmunicipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană- CENTRALIZATOR -    1. Total unităţi administrativ - teritoriale în       zona montană: = 744       ● din care municipii = 21               oraşe = 67               comune = 656    a) Integral în zona montană:       ● municipii = 14       ● oraşe = 48       ● comune = 514    b) Parţial în zona montană:       ● municipii = 7       ● oraşe = 19       ● comune = 142    2. Total localităţi componente în       zona montană = 3320       din care: * sate componente comunelor = 2973                 * localităţi componente = 347                 (municipii + oraşe)TABEL SINTETICMUNICIPII, ORAŞE ŞI COMUNE DIN ZONA MONTANĂ*Font 9*┌────┬──────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────┬───────┐│ │ │ │ Municipii │ Oraşe │ │ Total │ ││Nr. │ │ ├───┬──────┬───────┼───┬──────┬───────┼───┬──────┤locali- │ ││crt.│ Judeţul │Specifi-│ │ Loc. │din ca-│ │ Loc. │din ca-│ │ Sate │tăţi din│ Total ││ │ │ care │ │compo-│re sate│ │ ompo-│re sate│ │compo-│ zona │general││ │ │ │Nr.│nente │aparţi-│Nr.│nente │aparţi-│Nr.│nente │montana │ ││ │ │ │ │ │nătoare│ │ │nătoare│ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 1 │ALBA │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 51│ 47│ 29│ 438│ 489 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 6│ 6│ 7│ 35│ 41 │ 530│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │ARAD │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 9│ 60│ 60 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 9│ 29│ 29 │ 89│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 3 │ARGEŞ │integral│ 1│ 2│ 2│ 0│ 0│ 0│ 28│ 128│ 130 │ ││ │ │parţial │ 1│ 1│ 0│ 0│ 0│ 0│ 6│ 11│ 12 │ 142│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │BACĂU │integral│ 1│ 2│ 1│ 3│ 12│ 9│ 13│ 65│ 79 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 1│ 1│ 2│ 3│ 4 │ 83│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 5 │BIHOR │integral│ 0│ 0│ 0│ 2│ 9│ 7│ 12│ 64│ 73 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 3│ 12│ 20│ 23 │ 96│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │BISTRIŢA- │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 2│ 27│ 78│ 81 │ ││ │NĂSĂUD │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2│ 1│ 2│ 4 │ 85│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 7 │BRAŞOV │integral│ 1│ 1│ 1│ 3│ 7│ 7│ 15│ 41│ 49 │ ││ │ │parţial │ 1│ 1│ 1│ 0│ 0│ 0│ 9│ 10│ 11 │ 60│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 8 │BUZĂU │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 10│ 9│ 24│ 200│ 210 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 7│ 17│ 17 │ 227│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 9 │CARAŞ- │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 11│ 7│ 39│ 179│ 190 │ ││ │SEVERIN │parţial │ 1│ 5│ 5│ 1│ 3│ 3│ 8│ 15│ 23 │ 213│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 10 │CLUJ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 13│ 70│ 70 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 5│ 12│ 12 │ 82│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 11 │COVASNA │integral│ 0│ 0│ 0│ 2│ 6│ 4│ 24│ 64│ 70 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2│ 4│ 11│ 13 │ 83│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 12 │DÂMBOVIŢA │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 2│ 14│ 71│ 74 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 3│ 2│ 4│ 7 │ 81│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 13 │GORJ │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 5│ 4│ 4│ 19│ 24 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 8│ 8│ 5│ 19│ 27 │ 51│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 14 │HARGHITA │integral│ 3│ 18│ 15│ 4│ 7│ 3│ 39│ 118│ 143 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 5│ 15│ 15 │ 158│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 15 │HUNEDOARA │integral│ 4│ 15│ 11│ 3│ 10│ 7│ 13│ 70│ 70 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 2│ 8│ 8│ 5│ 12│ 12 │ 82│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 16 │MARAMUREŞ │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 6│ 2│ 32│ 64│ 70 │ ││ │ │parţial │ 2│ 4│ 4│ 2│ 12│ 11│ 3│ 5│ 21 │ 91│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 17 │MEHEDINŢI │integral│ 1│ 1│ 0│ 1│ 9│ 8│ 9│ 43│ 53 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 11│ 11 │ 64│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 18 │MUREŞ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 12│ 62│ 62 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 3│ 5│ 10│ 13 │ 75│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 19 │NEAMŢ │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 7│ 6│ 24│ 109│ 116 │ ││ │ │parţial │ 1│ 2│ 2│ 0│ 0│ 0│ 5│ 0│ 2 │ 118│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 20 │PRAHOVA │integral│ 1│ 1│ 0│ 5│ 19│ 14│ 17│ 77│ 97 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 1│ 1│ 6│ 20│ 21 │ 118│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 21 │SATU MARE │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 6│ 6 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 1│ 3│ 4│ 6 │ 12│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 22 │SĂLAJ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2 │ ││ │ │parţial │ 1│ 1│ 1│ 0│ 0│ 0│ 13│ 28│ 29 │ 31│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 23 │SIBIU │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 12│ 18│ 18 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 4│ 10│ 8│ 3│ 3│ 13 │ 31│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 24 │SUCEAVA │integral│ 2│ 5│ 3│ 4│ 15│ 14│ 36│ 139│ 159 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 2│ 4│ 4 │ 163│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 25 │TIMIŞ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 13│ 13 │ 15│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 26 │TULCEA │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 21│ 21 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2 │ 23│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 27 │VÂLCEA │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 30│ 26│ 15│ 85│ 150 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 2│ 4│ 4 │ 119│├────┼──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 28 │VRANCEA │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 22│ 138│ 138 │ ││ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 8│ 8 │ 146│├────┴──────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL JUDEŢE │ │ 14│ 45│ 33│ 48│ 220│ 176│514│ 2625│ 2890 │ 3320││ │ │ 7│ 14│ 13│ 19│ 68│ 64│142│ 348│ 430 │ │└───────────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───┴──────┴───────┴───┴──────┴────────┴───────┘LISTA MUNICIPIILOR, ORAŞELOR ŞI COMUNELORDIN ZONA MONTANĂ                                  JUDEŢUL ALBA    Oraşe integral în zona montană - 4      din care:      1. Abrud      2. Baia de Arieş      3. Câmpeni      4. Zlatna    Oraşe parţial în zona montană - 1    1. Cugir cu 6 sate componente: Bocşitura, Bucuru, Calene, Feţeni, Goaşeleşi Mugeşti    Comune integral în zona montană - 29    1. Albac 16. Ocoliş    2. Almaşu Mare 17. Poiana Vadului    3. Arieşeni 18. Ponor    4. Avram Iancu 19. Poşaga    5. Bistra 20. Râmeţ    6. Bucium 21. Rimetea    7. Ceru - Băcăinţi 22. Roşia Montană    8. Ciuruleasa 23. Sălciua    9. Garda de Sus 24. Săsciori    10 .Horea 25. Scărişoara    11. întregalde 26. Sohodol    12. Livezile 27. Şugag    13. Lupşa 28. Vadul Moţilor    14. Meteş 29. Vidra    15. Mogoş    Comune parţial în zona montană - 7    1. Blandiana - cu 4 sate componente: Acmariu, Ibru, Poieni, Răcătău    2. Cricău - cu 2 sate componente: Craiva, Tibru    3. Galda de Jos - cu 7 sate componente: Cetea, Galda de Sus, Zăgriş,Lupşeni, Măgura, Poiana Galdei, Răicani    4. Ighiu - cu 2 sate componente: Ighiel, Ţelna    5. Pianu - cu 3 sate componente: Plaiuri, Purcăreţi, Strungari    6. Stremţ - cu 3 sate componente: Faţa Pietrii, Geoagiu de Sus, Geomal    7. Vinţu de Jos - cu 14 sate componente: Ciocaşu, Crişeni, Dealu Ferului,Gura Cutului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Pârâu lui Mihai, Poieniţa,Stauini, Valea Goblii, Valea lui Mihai, Valea Vinţului                                  JUDEŢUL ARAD    Comune integral în zona montană - 9    1. Almaş    2. Brazii    3. Dieci    4. Dezna    5. Gurahonţ    6. Hălmagiu    7. Hălmăgel    8. Pleşcuţa    9. Vârfurile    Comune parţial în zona montană - 9    1. Archiş - cu 3 sate componente: Bârzeşti, Groşeni, Nermiş    2. Bârzava - cu 7 sate componente: Bârzava, Bătuta, Căpruţa, Dumbrăviţa,Groşii Noi, Monoroştia, Slatina de Mureş    3. Chisindia - cu 2 sate componente: Păiuşeni, Văsoaia    4. Hăşmaş - cu 4 sate componente: Hăşmaş, Botfei, Clit, Urvişu de Beliu    5. Monesa - cu 1 sat component: Rănuşa    6. Petriş - cu 4 sate componente: Petriş, Corbeşti, Obârşia, Roşia Nouă    7. Tăuţ - cu 2 sate componente: Minişel, Minişu de Sus    8. Săvârşin- cu 3 sate componente: Pârneşti, Temeşeşti, Troaş    9. Vărădia de Mureş - cu 3 sate componente: Baia, Juliţa, Stejar                                 JUDEŢUL ARGEŞ    Municipii integral în zona montană -1    1. Câmpulung Muscel    Municipii parţial în zona montană - 1    1. Curtea de Argeş cu o localitate componentă: Curtea de Argeş    Comune integral în zona montană - 28    1. Albeştii de Argeş 15. Domneşti    2. Albeştii de Muscel 16. Dragoslavele    3. Aninoasa 17. Godeni    4. Arefu 18. Lereşti    5. Berevoieşti 19. Mioarele    6. Boteni 20. Nucşoara    7. Brăduleţ 21. Poienarii de Muscel    8. Bughea de Jos 22. Rucăr    9. Bughea de Sus 23. Sălătrucu    10. Cepari 24. Stoeneşti    11. Cicănesti 25. Şuiei    12. Corbeni 26. Valea Danului    13. Corbi 27. Valea Iaşului    14. Dâmbovicioara 28. Valea Mare-Pravăţ    Comune parţial în zona montană - 6    1. Cetăţeni - cu 1 sat component: Valea Cetăţuia    2. Hârtieşti - cu 2 sate componente: Lespezi, Lucieni    3. Muşăteşti - cu 3 sate componente: Bolovăneşti, Muşăteşti, Valea lui Mas    4. Schitu Goleşti - cu 2 sate componente: Burneşti, Valea Pechii    5. Vlădeşti - cu 2 sate componente: Drăghescu, Putina    6. Vultureşti - cu 1 sat component: Huluba                                 JUDEŢUL BACĂU    Municipii integral în zona montană -1    1. Moineşti    Oraşe integral în zona montană - 3    1. Comăneşti    2. Dărmăneşti    3. Slănic Moldova    Oraşe parţial în zona montană - 1    1. Târgu Ocna cu 1 localitate aparţinătoare: Poieni    Comune integral în zona montană -13    1. Agăş 8. Măgireşti    2. Asău 9. Mănăstirea Caşin    3. Balcani 10. Oituz    4. Berzunţi 11. Palanca    5. Brusturoasa 12. Solonţ    6. Dofteana 13. Zemeş    7. Ghimeş Făget    Comune parţial în zona montană - 2    1. Bârsăneşti - cu 2 sate componente: Albele şi Brăteşti    2. Pârgăreşti - cu 1 sat component: Pârâu Boghii                                 JUDEŢUL BIHOR    Oraşe integral în zona montană - 2    1. Nucet    2. Vaşcău    Oraşe parţial în zona montană - 1    1. Aleşd - cu 3 sate componente: Pădurea Neagră, Peştiş, Tinăud    Comune integral în zona montană - 12    1. Borod 7. Câmpani    2. Bratca 8. Cărpinet    3. Budureasa 9. Criştioru de Jos    4. Bulz 10. Curăţele    5. Bunteşti 11. Pietroasa    6. Căbeşti 12. Şinteu    Comune parţial în zona montană - 12    1. Brusturi - cu 1 sat component: Loranta    2. Derna - cu 3 sate componente: Sacalasău Vechi, Sacalasău Nou, Dernişoara    3. Lazuri de Beiuş - cu 2 sate componente: Cusuiuş, Hinchiriş    4. Lunca - cu 1 sat component: Briheni    5. Popeşti - cu 1 sat component: Budoi    6. Remetea - cu 1 sat component: Meziad    7. Rieni - cu 1 sat component: Cucuceni    8. Roşia - cu 1 sat component: Lazuri    9. Şuncuiuş - cu 2 sate componente: Bălnaca, Bălnaca - Groşi    10. Tărcaia - cu 2 sate componente: Mierag Tarcaiţa,    11. Vadu Grisului - cu 3 sate componente: Vadu Grisului, Birtin, Tomnatic    12. Vârciorog - cu 2 sate componente: Fâşca, Surducel                           JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD    Oraşe integral în zona montană - 1    1. Sângeorz - Băi    Oraşe parţial în zona montană -1    1. Năsăud - cu 2 localităţi componente: Liviu Rebreanu, Luşca    Comune integral în zona montană - 27    1. Bistriţa Bârgăului 17. Rebra    2. Cetate 18. Rebrişoara    3. Coşbuc 19. Rodna    4. Feldru 20. Romuli    5. Ilva Mare 21. Sanţ    6. Ilva Mica 22. Şieu    7. Josenii Bârgăului 23. Şieut    8. Lesu 24. Telciu    9. Lunca Ilvei 25. Tiha Bârgăului    10. Măgura Ilvei 26. Târlişua    11. Maieru 27. Zagra    12. Mărişelu    13. Monor    14. Parva    15. Poiana Ilvei    16. Prundu Bârgăului    Comune parţial în zona montană - 1    1. Livezile - cu 2 sate componente: Dorolea, Valea Poenii                                 JUDEŢUL BRAŞOV    Municipiu integral în zona montană -1    1. Săcele    Municipiu parţial în zona montană - 1    1. Braşov - cu o localitate componentă: Poiana Braşov    Oraşe integral în zona montană - 3    1. Predeal    2. Râşnov    3. Zărneşti    Comune integral în zona montană -15    1. Bran 9. Sâmbăta de Sus    2. Budila 10. Şinca    3. Crizbav 11. Şinca Noua    4. Fundata 12. Tărlungeni    5. Holbav 13. Teliu    6. Moieciu 14. Vama Buzăului    7. Poiana Mărului 15. Vulcan    8. Racoş    Comune parţial în zona montană - 9    1. Dumbrăviţa - cu 1 sat component: Vlădeni    2. Hărman - cu 1 sat component: Podul Oltului    3. Hârseni - cu 2 sate componente: Mărgineni, Sebeş    4. Lisa - cu 1 sat component: Breaza    5. Măieruş - cu 1 sat component: Măieruş    6. Ormeniş - cu 1 sat component: Augustin    7. Recea - cu 1 sat component: Dejani    8. Ucea - cu 1 sat component: Ucea de Sus    9. Viştea - cu 1 sat component: Viştişoara                                 JUDEŢUL BUZĂU    Oraşe integral în zona montană -1    1. Nehoiu    Comune integral în zona montană - 24    1. Bisoca 13. Lopătari    2. Bozioru 14. Mânzăleşti    3. Brăeşti 15. Odăile    4. Calvini 16. Pănătău    5. Căneşti 17. Pătârlagele    6. Cătina 18. Săruleşti    7. Chiliile 19. Scorţoasa    8. Chiojdu 20. Siriu    9. Cislău 21. Tisău    10. Colţi 22. Valea Salciei    11. Cozieni 23. Vintilă Vodă    12. Gura Teghii 24. Vipereşti    Comune parţial în zona montană - 7    1. Beceni - cu 3 sate componente: Arbanaşi, Gura Dimienii, Mărgăriţi    2. Buda - cu 3 sate componente: Spidele, Valea Largă, Toropalesti    3. Măgura - cu 1 sat component: Ciuta    4. Mărgăriteşti - cu 1 sat component: Câmpulungeanca    5. Murgeşti - cu 1 sat component: Valea Raţei    6. Pardosi - cu 3 sate componente: Valea lui Lalu, Valea Şchiopului, Chiperu    7. Pârscov - cu 5 sate componente: Tocileni, Valea Purcarului, Curcăneşti,Runcu, Bădila                             JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN    Municipiu parţial în zona montană - 1    1. Reşiţa - cu 5 localităţi componente: Câlnic, Cuptoare, Doman,Secu, Moniom    Oraşe integral în zona montană - 4    1. Anina    2. Băile Herculane    3. Moldova Nouă    4. Oţelu Roşu    Oraşe parţial în zona montană - 1    1. Oraviţa - cu 3 localităţi componente: Brădişoru de Jos, Ciclova Montană,Marila    Comune integral în zona montană - 39    1. Armeniş 17. Gârnic    2. Bănia 18. Glimboca    3. Băuţar 19. Iablaniţa    4. Berzasca 20. Lăpuşnicel    5. Bolvaşniţa 21. Lăpuşnicu Mare    6. Bozovici 22. Luncaviţa    7. Brebu Nou 23. Marga    8. Bucoşniţa 24. Mehadia    9. Caraşova 25. Mehadica    10. Cărbunari 26. Obreja    11. Cornea 27. Ocna de Fier    12. Cornereva 28. Pojejena    13. Coronini (Pescari) 29. Prigor    14. Dalboşeţ 30. Rusca Montană    15. Domaşnea 3l. Sicheviţa    16. Eftimie Murgu 32. Slatina - Timiş                                           33. Şopotu Nou                                           34. Teregova                                           35. Târnova                                           36. Topleţ                                           37. Turnu Ruieni                                           38. Văliug                                           39. Zăvoi    Comune parţial în zona montană - 8    1. Ciclova Română - cu 2 sate componente: Socolari, Ilidia    2. Ciudanoviţa - cu 1 sat component: Ciudanoviţa    3. Dognecea - cu 1 sat component: Calina    4. Ezeriş - cu 1 sat component: Soceni    5. Goruia - cu 1 sat component: Gârlişte    6. Lupac - cu 3 sate componente: Vodnic, Rafnic, Clocotici    7. Păltiniş - cu 3 sate componente: Delineşti, Ohabiţa, Rugi    8. Şasea Montană cu 3 sate componente: Şasea Montană, Potoc, Şasea Română                                  JUDEŢUL CLUJ    Comune integral în zona montană - 13    1. Băişoara    2. Beliş 8. Negreni    3. Ciucea 9. Poieni    4. Iară 10. Raşca    5. Măguri-Răcătău 11. Săcuieu    6. Mărgău 12. Săvădisla    7. Mărişel 13. Valea Ierii    Comune parţial în zona montană - 5    1. Călăţele - cu 1 sat component: Finciu    2. Căpuşu Mare - cu 6 sate componente: Agârbiciu, Bălceşti, Dangău Mare,Dangău Mic, Dumbrava, Păniceni    3. Gilău - cu 2 sate componente: Someşu Cald, Someşu Rece    4. Mănăstireni - cu 1 sat component: Bedeciu    5. Sâncraiu - cu 2 sate componente: Alunişu, Horlacea                                JUDEŢUL COVASNA    Oraşe integral în zona montană - 2    1. Covasna    2. Întorsura Buzăului    Oraşe parţial în zona montană -1    1. Baraolt - cu 2 localităţi componente: Bodoş, Micloşoara    Comune integral în zona montană - 24    1. Barcani    2. Băţani 14. Micfalău    3. Bixad 15. Moacşa    4. Bodoc 16. Ojdula    5. Brăduţ 17. Poian    6. Breţcu 18. Sânzieni    7. Cernat 19. Sita Buzaulul    8. Comandău 20. Turia    9. Ghelinţa 21. Valea Mare    10. Ghidfalău 22. Vârghiş    11. Lemnia 23. Zăbala    12. Malnaş 24. Zagon    13. Mereni    Comune parţial în zona montană - 4    1. Boroşneu Mare - cu 4 sate componente: Boroşneu Mare, Boroşneu Mic,Dobolii de Sus, Valea Mica    2. Dobârlău - cu 2 sate componente: Dobârlău, Valea Dobârlăului    3. Ozun - cu 4 sate componente: Bicfalău, Lisnău, Lisnău Vale, Măgheruş    4. Reci - cu 1 sat component: Saciova                               JUDEŢUL DÂMBOVIŢA    Oraşe integral în zona montană -1    1. Fieni    Oraşe parţial în zona montană -1    1.Pucioasa - cu 3 localităţi componente: Malurile, Bela, Diaconeşti    Comune integral în zona montană -14    1. Bezdead    2. Buciumeni 9. Runcu    3. Cândeşti 10. Tătărani    4. Iedera 11. Valea Lungă    5. Ludeşti 12. Vârfuri    6. Moroeni 13. Vişineşti    7. Pietroşiţa 14. Vulcana Băi    8. Pucheni    Comune parţial în zona montană - 2    1. Bărbuleţu - cu 2 sate componente: După Deal, Pietrari    2. Voineşti - cu 2 sate componente: Gemenea -Brătuleşti, Onceşti                                  JUDEŢUL GORJ    Oraşe integral în zona montană -1    1. Novaci    Oraşe parţial în zona montană - 2    1. Bumbeşti-Jiu - cu 1 localitate componentă: Pleşa    2. Tismana - cu 7 localităţi componente: Costeni, Gornoviţa, Pocruia,Sohodol, Tismana, Ţopeşti, Vâlcele    Comune integral în zona montană - 4    1. Baia de Fier    2. Padeş    3. Polovragi    4. Runcu    Comune parţial în zona montană - 5    1. Crasna - cu 4 sate componente: Aninişu din Deal, Crasna din Deal,Drăgoieşti, Radoşi    2. Muşeteşti - cu 4 sate componente: Arseni, Bărcaciu, Stânceşti,Stânceşti Larga    3. Peştişani - cu 3 sate componente: Boroşteni, Frânceşti, Gureni    4. Schela - cu 3 sate componente: Arsuri, Gornacel, Schela    5. Stăneşti - cu 5 sate componente: Alexeni, Curpen, Pârvuleşti,Vaidei, Valari                                JUDEŢUL HARGHITA    Municipiu integral în zona montană - 3    1. Gheorgheni    2. Miercurea Ciuc    3. Topliţa    Oraşe integral în zona montană - 4    1. Băile Tuşnad    2. Bălan    3. Borsec    4. Vlăhiţa    Comune integral în zona montană - 39    1. Bilbor    2. Carta 21. Mihăileni    3. Căpâlniţa 22. Păuleni-Ciuc    4. Ciceu 23. Plăieşii de Jos    5. Ciucsângeorgiu 24. Racu    6. Ciumani 25. Remetea    7. Corbu 26. Sărmaş    8. Cozmeni 27. Siculeni    9. Dăneşti 28. Sâncrăieni    10. Ditrău 29. Sândominic    11. Frumoasa 30. Sânmartin    12. Gălăuţaş 31. Sânsimion    13. Joseni 32. Sântimbru    14. Lăzarea 33. Subcetate    15. Leliceni 34. Suseni    16. Lueta 35. Tomeşti    17. Lunca de Jos 36. Tulgheş    18. Lunca de Sus 37. Tuşnad    19. Mădăraş 38. Vărşag    20. Mereşti 39. Voşlăbeni    Comune parţial în zona montană - 5    1. Brădeşti - cu 1 sat component: Târnoviţa    2. Dealu - cu 2 sate componente: Valea Rotundă, Tibod    3. Mărtiniş - cu 5 sate componente: Bădeni, Călugăreni, Chinuşu, Ghipeş,Locodeni    4. Praid - cu 2 sate componente: Sasveres, Becaş    5. Zetea - cu 5 sate componente: Deşag, Sub Cetate, Izvoare, Şicasău,Poiana Târnavei                               JUDEŢUL HUNEDOARA    Municipiu integral în zona montană - 4    1. Brad    2. Petroşani    3. Lupeni    4. Vulcan    Oraşe integral în zona montană -3    1. Aninoasa    2. Petrila    3. Uricani    Oraşe parţial în zona montană - 2    1. Geoagiu - cu 7 localităţi componente: Băciia, Bozeş, Geoagiu Băi,Homorod, Mermezeu Văleni, Rengheţ, Văleni    2. Haţeg - cu 1 localitate componentă: Silvaşu de Sus    Comune integral în zona montană - 35    1. Baia de Criş 19. Leleşe    2. Băita 20. Lunca Cernii de    3. Balşa Jos    4. Bănită 21. Luncoiu de Jos    5. Baru 22. Orăştioara de Sus    6. Bătrâna 23. Pui    7. Beriu 24. Răchitova    8. Blăjeni 25. Ribiţa    9. Boşorod 26. Râu de Mori    10. Bretea Română 27. Sălaşu de Sus    11. Buceş 28. Sarmizegetusa    12. Bucureşci 29. Sântămăria-Orlea    13. Bulzeştii de Sus 30. Teliucu Inferior    14. Bunila 31. Tomeşti    15. Cerbal 32. Topliţa    16. Certeju de Sus 33. Vălişoara    17. Crişcior 34. Vata de Jos    18. Ghelari 35. Vorţa    Comune parţial în zona montană - 10    1. Brănişca - cu 4 sate componente: Bărăştii Miei, Căbeşti, Furcşoara,Gialacuta    2. Burjuc- cu 2 sate componente: Petreşti, Brădăţel    3. Cârjiţi - cu 2sate componente: Chergheş, Cozia    4. Densuş - cu 3 sate componente: Criva, Poieni, Stei    5. General Berthlot (Unirea) - cu 1 sat component: Craguis    6. Gurasada - cu 7 sate componente: Boiu de Jos, Boiu de Sus, Cărmăzăneşti,Câmpuri de Sus, Dănuleşti, Runcşor, Vica    7. Pestişu Mic - cu 3 sate componente: Ciulpăz, Cutin, Dumbrava    8. Rapoltu Mare - cu 1 sat component: Boiu    9. Romos - cu 2 sate componente: Romoşel, Ciungu Mare    10. Zam - cu 8 sate componente: Almaş-Sălişte, Almăşel, Brăşeu, Deleni,Godineşti, Micăneşti, Pogăneşti, Tămăşeşti                               JUDEŢUL MARAMUREŞ    Municipiu parţial în zona montană - 2    1. Baia Mare - cu 3 localităţi componente: Blidari, Firiza, Valea Neagră    2. Sighetu Marmaţiei - cu 1 localitate componentă: Iapa    Oraşe integral în zona montană - 4    1. Borşa    2. Cavnic    3. Vişeu de Sus    4. Săliştea de Sus    Oraşe parţial în zona montană - 2    1. Baia Sprie - cu 2 localităţi componente: Baia Sprie, Chiuzbaia    2. Târgu Lăpuş - cu 10 localităţi componente: Boiereni, Borcut, Cufoaia,Dobricu Lăpuşului, Dumbrava, Fântânele, Groape, Inău, Rohia, Stoiceni    Comune integrai în zona montană - 32    1. Băiuţ    2. Bistra 19. Poienile de    3. Bocicoiu Mare sub Munte    4. Bogdan Vodă 20. Poienile Izei    5. Botiza 21. Remeţi    6. Budeşti 22. Repedea    7. Călineşti 23. Rona de Jos    8. Cerneşti 24. Rona de Sus    9. Cupşeni 25. Rozavlea    10. Deseşti 26. Ruscova    11. Dragomireşti 27. Săcel    12. Groşii Ţibleşului 28. Săpânţa    13. Ieud 29. Şieu    14. Lăpuş 30. Strâmtura    15. Leordina 31. Suciu de Sus    16. Moisei 32. Vişeu de Jos    17. Ocna Şugatag    18. Petrova    Comune parţial în zona montană - 3    1. Bârsana - cu 1 sat component: Năneşti    2. Giuleşti - cu 3 sate componente: Giuleşti, Berbeşti, Mănăstirea    3. Vadu Izei - cu 1 sat component: Valea Stejarului                               JUDEŢUL MEHEDINŢI    Municipiu integral în zona montană - 1    1. Orşova    Oraşe integral în zona montană - 1    1. Baia de Aramă    Comune integral în zona montană - 9    1. Balta    2. Dubova 6. Obârşia-Cloşani    3. Ieşelniţa 7. Podeni    4. Iloviţa 8. Ponoarele    5. Isverna 9. Sviniţa    Comune parţial în zona montană - 4    1. Bala - cu 4 sate componente: Brativoeşti, Dâlma, Iupca, Runcuşoru    2. Bâlvăneşti - cu 3 sate componente: Bâlvăneştii de Jos, Călineştii de Jos,Călineştii de Sus    3. Cireşu - cu 2 sate componente: Bunoaica, Negruşa    4. Godeanu - cu 2 sate componente: Marga, Păuneşti                                 JUDEŢUL MUREŞ    Oraşe parţial în zona montană - 1    1. Sovata - cu 3 localităţi componente: Capeţi, Ilieşi, Sacadat    Comune integral în zona montană -12    1. Aluniş    2. Beica de Jos 8. Luna Bradului    3. Deda 9. Răstoliţa    4. Gurghiu 10. Ruşii - Munţi    5. Hodac 11. Stânceni    6. Hodoşa 12. Vătava    7. Ibăneşti    Comune parţial în zona montană - 5    1. Bereni - cu 2sate componente: Cându, Mărculeni    2. Chiheru de Jos - un 1 sat component: Urisiu de Sus    3. Eremitu - cu 2 sate componente: Eremitu, Câmpu Cetăţii    4. Ideciu de Jos - cu 2 sate componente: Deleni, Ideciu de Sus    5. Măgherani - cu 3 sate componente: Măgherani, Silea Mirajului, Torba                                 JUDEŢUL NEAMŢ    Municipiu parţial în zona montană - 1    1. Piatra Neamţ - cu 2 localităţi componente: Doamna, Văleni    Oraşe integral în zona montană - 1    1. Bicaz    Comune integral în zona montană - 24    1. Agapia    2. Alexandru cel Bun 14. Gârcina    3. Bălţăteşti 15. Grinţieş    4. Bicaz-Chei 16. Hangu    5. Bicazu Ardelean 17. Piatra Şoimului    6. Borca 18. Pângăraţi    7. Borleşti 19. Pipirig    8. Ceahlău 20. Poiana Teiului    9. Ghindăuani 21. Tarcău    10. Crăcăoani 22. Taşca    11. Dămuc 23. Tazlău    12. Dobreni 24. Vânători - Neamţ    13. Farcaşa                                JUDEŢUL PRAHOVA    Municipiu integral în zona montană -1    1. Câmpina    Oraşe integral în zona montană - 5    1. Azuga    2. Breaza    3. Buşteni    4. Comarnic    5. Sinaia    Oraşe parţial în zona montană - 1    1. Slănic - cu 1 localitate componentă: Groşani    Comune integral în zona montană - 17    1. Adunaţi 10. Poşeşti    2. Bertea 11. Şecăria    3. Brebu 12. Şotrile    4. Cărbuneşti 13. Starchiojd    5. Ceraşu 14. Ştefeşti    6. Cornu 15. Talea    7. Cosmmele 16. Telega    8. Izvoarele 17. Valea Doftanei    9. Măneciu    Comune parţial în zona montană - 6    1. Ariceştii Zeletin - cu 1 sat component: Ariceştii Zeletin    2. Drajna - cu 9 sate componente: Drajna de Sus, Cătunu, Ciocrac, Făget,Ogretin, Piţigoi, Plai, Podurile, Poiana Mierlei    3. Predeal-Sărari - cu 5 sate componente: Bobiceşti, Poienile, Săratei,Tulburea, Tulburea Văleni    4. Proviţa de Jos - cu 1 sat component: Piatra    5. Proviţa de Sus - cu 3 sate componente: Izvoru, Plaiu, Valea Bradului    6. Teişani - cu 1 sat component: Teişani                               JUDEŢUL SATU MARE    Oraşe parţial în zona montană - 1    1. Negreşti Oaş - cu 2 localităţi componente: Negreşti Oaş, Luna    Comune integral în zona montană - 4    1. Cămârzana    2. Gherţa Mică    3. Turţ    4. Vama    Comune parţial în zona montană - 3    1. Bixad - cu 1 sat component: Trip    2. Certeze - cu 2 sate componente: Moişeni, Huţa Certeze    3. Tarsolţ - cu 1 sat component: Aliceni                                 JUDEŢUL SĂLAJ    Municipiu parţial în zona montană - 1    1. Zalău - cu 1 localitate componenta: Stâna    Comune integral în zona montană -1    1. Treznea    Comune parţial în zona montană -13    1. Agrij - cu 1 sat component: Rastolţu Desert    2. Buciumi - cu 4 sate componente: Bodia, Bogdana, Huţa, Răstolţ    3. Cizer - cu 2 sate componente: Pria, Cizer    4. Greaca - cu 3 sate componente: Brebi, Ciglean, Viile Jacului    5. Fildu de Jos - cu 3 sate componente: Fildu de Sus, Fildu de Mijloc,Tetisu    6. Halmăşd - cu 2 sate componente: Cerisa, Fufez    7. Horoatu Crasnei - cu 1 sat component: Hurez    8. Meseşenii de Jos - cu 2 sate componente: Fetindia, Meseşenii de Sus    9. Mirşid - cu 1 sat component: Moigrad-Porolissum    10. Plopiş - cu 2 sate componente: Făgetu, Iaz    11. Românaşi - cu 1 sat component: Ciumarna    12. Sâg - cu 3 sate componente: Mal, Tusa, Sârbi    13. Valcău de Jos - cu 3 sate componente: Lazuri, Preoteasa, Sub Cetate                                 JUDEŢUL SIBIU    Oraşe parţial în zona montană - 4    1. Avrig - cu 1 localitate componentă: Avrig    2. Cisnădie - cu 1 localitate componentă: Cisnădioara    3. Tălmaciu - cu 1 localitate componentă: Tălmacel    4. Sălişte - cu 7 localităţi componente: Sălişte, Crinţ, Fântânele, Galeş,Săcel, Sibiel, Vale    Comune integral în zona montană -12    1. Boiţa 8. Răşinari    2. Cârţişoara 9. Râu Sadului    3. Gura Râului 10. Sadu    4. Jina 11. Tilişca    5. Orlat 12. Turnu Roşu    6. Poiana Sibiului    7. Poplaca    Comune parţial în zona montană - 3    1. Arpaşu de Jos - cu 1 sat component: Arpaşu de Sus    2. Porumbacu de Jos - cu 1 sat component: Porumbacu de Sus    3. Racoviţa - cu 1 sat component: Sebeşu de Sus                                JUDEŢUL SUCEAVA    Municipiu integral în zona montană - 2    1. Câmpulung Moldovenesc    2. Vatra Dornei    Oraşe integral în zona montană - 4    1. Broşteni    2. Frasin    3. Gura Humorului    4. Solca    Comune integral în zona montană - 36    1. Breaza    2. Brodina 19. Moldoviţa    3. Cacica 20. Ostra    4. Capu Câmpului 21. Panaci    5. Ciocăneşti 22. Poiana Stampei    6. Cosna 23. Pojorâta    7. Cârlibaba 24. Putna    8. Crucea 25. Raşca    9. Dorna Candrenilor 26. Sadova    10. Dorna-Arini 27. Şaru Dornei    11. Frumosu 28. Slatina    12. Fundu Moldovei 29. Straja    13. Iacobeni 30. Stulpicani    14. Izvoarele Sucevei 31. Suceviţa    15. Mălini 32. Ulma    16. Mănăstirea Humorului 33. Valea Moldovei    17. Marginea 34. Vama    18. Moldova-Sulita 35. Vatra Moldoviţei                                        36. Voitinel    Comune parţial în zona montană - 2    1. Păltinoasa - cu 1 sat component: Păltinoasa    2. Pârteştii de Jos - cu 2 sate componente: Vârfu Dealului, Varvata                                 JUDEŢUL TIMIŞ    Comune integral în zona montană -1    1. Nădrag    Comune parţial în zona montană - 4    1. Fârdea - cu 3 sate componente: Gladna Montană, Hăuzeşti, Zolt    2. Margina - cu 4 sate componente: Bulza, Groşi, Nemeşeşti, Sinteşti    3. Pietroasa - cu 2 sate componente: Părăseşti, Poieni    4. Tomeşti - cu 4 sate componente: Baloseşti, Colonia Fabricii,Luncanii de Jos, Luncanii de Sus                                 JUDEŢUL TULCEA    Comune integral în zona montană - 4    1. Casimcea 3. Hamcearca    2. Ciucurova 4. Topolog    Comune parţial în zona montană - 1    1. Sarichioi - cu 2 sate componente: Enisala, Visterna                                 JUDEŢUL VÂLCEA    Oraşe integral în zona montană - 4    1. Băile Olăneşti    2. Brezoi    3. Călimăneşti    4. Horezu    Comune integral în zona montană -15    1. Bărbăteşti 9. Racoviţa    2. Berislăveşti 10. Runcu    3. Boişoara 11. Sălătrucel    4. Câineni 12. Stoeneşti    5. Costeşti 13. Titeşti    6. Mălaia 14. Vaideeni    7. Muereasca 15. Voineasa    8. Perişani    Comune parţial în zona montană - 2    1. Slătioara - cu 3 sate componente: Coasta Cerbului, Goruneşti, Rugetu    2. Stroeşti - cu 1 sat component: Dianu                                JUDEŢUL VRANCEA    Comune integral în zona montană - 22    1. Andreiaşu de Jos 12. Nistoreşti    2. Bârseşti 13. Paltin    3. Chiojdeni 14. Pauleşti    4. Câmpuri 15. Poiana Cristei    5. Dumitreşti 16. Reghiu    6. Gura Caliţei 17. Soveja    7. Jitia 18. Tulnici    8. Mera 19. Valea Sării    9. Năruja 20. Vidra    10. Negrileşti 21. Vintileasca    11. Nereju 22. Vrâncioaia    Comune parţial în zona montană - 4    1. Boloteşti - cu 1 sat component: Vităneştii de sub Măgura    2. Broşteni - cu 2 sate componente: Arva, Pituluşa    3. Răcoasa - cu 1 sat component: Gogoiu    4. Vizantea-Livezi - cu 4 sate componente: Vizantea Mănăstirească,Vizantea Răzăşească, Piscu Radului, Mesteacănu--------