ORDIN nr. 328 din 18 mai 2004pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 328 din 18 mai 2004
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 321 din 5 august 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2004    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,văzând Referatul de aprobare nr. 26.140 din 19 aprilie 2004 întocmit de Agenţia Naţională a Zonei Montane,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă delimitarea zonei montane, potrivit criteriilor de delimitare, până la nivel de municipii, oraşe, comune, respectiv sate componente, precum şi lista municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru programul SAPARD la intrarea în vigoare a prezentului ordin, iar pentru celelalte programe începând cu data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistru de stat, ministruladministraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţiapublică,Gheorghe Emacu  +  Anexa LISTAmunicipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană- CENTRALIZATOR -1. Total unităţi administrativ - teritoriale înzona montană: = 744● din care municipii = 21oraşe = 67comune = 656 a) Integral în zona montană:● municipii = 14● oraşe = 48● comune = 514 b) Parţial în zona montană:● municipii = 7● oraşe = 19● comune = 1422. Total localităţi componente înzona montană = 3320din care: * sate componente comunelor = 2973* localităţi componente = 347(municipii + oraşe)*Font 9*                                 TABEL SINTETIC                  MUNICIPII, ORASE ŞI COMUNE DIN ZONA MONTANĂ ┌────┬───────────┬────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬───────┐ │ │ │ │ Municipii │ Oraşe │ │ Total │ │ │Nr. │ │ ├───┬───────┬───────┼───┬───────┬───────┼───┬──────┤locali- │ │ │crt.│ Judeţul │Specifi-│ │ Loc. │din ca-│ │ Loc. │din ca-│ │ Sate │tăţi din│ Total │ │ │ │ care │ │ compo-│re sate│ │ compo-│re sate│ │compo-│ zona │general│ │ │ │ │Nr.│ nente │aparţi-│Nr.│ nente │aparţi-│Nr.│nente │montana │ │ │ │ │ │ │ │nătoare│ │ │nătoare│ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 1 │ALBA │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 51│ 47│ 29│ 438│ 489 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 6│ 6│ 7│ 35│ 41 │ 530│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 2 │ARAD │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 9│ 60│ 60 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 9│ 29│ 29 │ 89│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 3 │ARGEŞ │integral│ 1│ 2│ 2│ 0│ 0│ 0│ 28│ 128│ 130 │ │ │ │ │parţial │ 1│ 1│ 0│ 0│ 0│ 0│ 6│ 11│ 12 │ 142│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 4 │BACĂU │integral│ 1│ 2│ 1│ 3│ 12│ 9│ 13│ 65│ 79 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 1│ 1│ 2│ 3│ 4 │ 83│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 5 │BIHOR │integral│ 0│ 0│ 0│ 2│ 9│ 7│ 12│ 64│ 73 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 3│ 12│ 20│ 23 │ 96│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 6 │BISTRIŢA- │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 2│ 27│ 78│ 81 │ │ │ │NĂSĂUD │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2│ 1│ 2│ 4 │ 85│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 7 │BRAŞOV │integral│ 1│ 1│ 1│ 3│ 7│ 7│ 15│ 41│ 49 │ │ │ │ │parţial │ 1│ 1│ 1│ 0│ 0│ 0│ 9│ 10│ 11 │ 60│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 8 │BUZĂU │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 10│ 9│ 24│ 200│ 210 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 7│ 17│ 17 │ 227│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 9 │CARAŞ- │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 11│ 7│ 39│ 179│ 190 │ │ │ │SEVERIN │parţial │ 1│ 5│ 5│ 1│ 3│ 3│ 8│ 15│ 23 │ 213│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 10 │CLUJ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 13│ 70│ 70 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 5│ 12│ 12 │ 82│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 11 │COVASNA │integral│ 0│ 0│ 0│ 2│ 6│ 4│ 24│ 64│ 70 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2│ 4│ 11│ 13 │ 83│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 12 │DÂMBOVIŢA │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 2│ 14│ 71│ 74 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 3│ 2│ 4│ 7 │ 81│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 13 │GORJ │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 5│ 4│ 4│ 19│ 24 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 8│ 8│ 5│ 19│ 27 │ 51│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 14 │HARGHITA │integral│ 3│ 18│ 15│ 4│ 7│ 3│ 39│ 118│ 143 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 5│ 15│ 15 │ 158│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 15 │HUNEDOARA │integral│ 4│ 15│ 11│ 3│ 10│ 7│ 13│ 70│ 70 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 2│ 8│ 8│ 5│ 12│ 12 │ 82│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 16 │MARAMUREŞ │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 6│ 2│ 32│ 64│ 70 │ │ │ │ │parţial │ 2│ 4│ 4│ 2│ 12│ 11│ 3│ 5│ 21 │ 91│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 17 │MEHEDINŢI │integral│ 1│ 1│ 0│ 1│ 9│ 8│ 9│ 43│ 53 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 11│ 11 │ 64│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 18 │MUREŞ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 12│ 62│ 62 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 3│ 3│ 5│ 10│ 13 │ 75│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 19 │NEAMŢ │integral│ 0│ 0│ 0│ 1│ 7│ 6│ 24│ 109│ 116 │ │ │ │ │parţial │ 1│ 2│ 2│ 0│ 0│ 0│ 5│ 0│ 2 │ 118│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 20 │PRAHOVA │integral│ 1│ 1│ 0│ 5│ 19│ 14│ 17│ 77│ 97 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 1│ 1│ 6│ 20│ 21 │ 118│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 21 │SATU MARE │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 6│ 6 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 1│ 3│ 4│ 6 │ 12│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 22 │SĂLAJ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2 │ │ │ │ │parţial │ 1│ 1│ 1│ 0│ 0│ 0│ 13│ 28│ 29 │ 31│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 23 │SIBIU │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 12│ 18│ 18 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 4│ 10│ 8│ 3│ 3│ 13 │ 31│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 24 │SUCEAVA │integral│ 2│ 5│ 3│ 4│ 15│ 14│ 36│ 139│ 159 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 2│ 4│ 4 │ 163│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 25 │TIMIŞ │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 13│ 13 │ 15│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 26 │TULCEA │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 21│ 21 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1│ 2│ 2 │ 23│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 27 │VÂLCEA │integral│ 0│ 0│ 0│ 4│ 30│ 26│ 15│ 85│ 150 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 2│ 4│ 4 │ 119│ ├────┼───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ 28 │VRANCEA │integral│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 22│ 138│ 138 │ │ │ │ │parţial │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4│ 8│ 8 │ 146│ ├────┴───────────┼────────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┤ │ TOTAL JUDEŢE │ │ 14│ 45│ 33│ 48│ 220│ 176│514│ 2625│ 2890 │ 3320│ │ │ │ 7│ 14│ 13│ 19│ 68│ 64│142│ 348│ 430 │ │ └────────────────┴────────┴───┴───────┴───────┴───┴───────┴───────┴───┴──────┴────────┴───────┘LISTA MUNICIPIILOR, ORAŞELOR ŞI COMUNELORDIN ZONA MONTANĂJUDEŢUL ALBAOraşe integral în zona montană - 4din care:1. Abrud2. Baia de Arieş3. Câmpeni4. ZlatnaOraşe parţial în zona montană - 11. Cugir cu 6 sate componente: Bocşitura, Bucuru, Calene, Feţeni, Goaşele şi MugeştiComune integral în zona montană - 291. Albac 16. Ocoliş2. Almaşu Mare 17. Poiana Vadului3. Arieşeni 18. Ponor4. Avram Iancu 19. Poşaga5. Bistra 20. Râmeţ6. Bucium 21. Rimetea7. Ceru - Băcăinţi 22. Roşia Montană8. Ciuruleasa 23. Sălciua9. Garda de Sus 24. Săsciori10 .Horea 25. Scărişoara11. întregalde 26. Sohodol12. Livezile 27. Şugag13. Lupşa 28. Vadul Moţilor14. Meteş 29. Vidra15. MogoşComune parţial în zona montană - 71. Blandiana - cu 4 sate componente: Acmariu, Ibru, Poieni, Răcătău2. Cricău - cu 2 sate componente: Craiva, Tibru3. Galda de Jos - cu 7 sate componente: Cetea, Galda de Sus, Zăgriş, Lupşeni, Măgura, Poiana Galdei, Răicani4. Ighiu - cu 2 sate componente: Ighiel, Ţelna5. Pianu - cu 3 sate componente: Plaiuri, Purcăreţi, Strungari6. Stremţ - cu 3 sate componente: Faţa Pietrii, Geoagiu de Sus, Geomal7. Vinţu de Jos - cu 14 sate componente: Ciocaşu, Crişeni, Dealu Ferului, Gura Cutului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Pârâu lui Mihai, Poieniţa, Stauini, Valea Goblii, Valea lui Mihai, Valea VinţuluiJUDEŢUL ARADComune integral în zona montană - 91. Almaş2. Brazii3. Dieci4. Dezna5. Gurahonţ6. Hălmagiu7. Hălmăgel8. Pleşcuţa9. VârfurileComune parţial în zona montană - 91. Archiş - cu 3 sate componente: Bârzeşti, Groşeni, Nermiş2. Bârzava - cu 7 sate componente: Bârzava, Bătuta, Căpruţa, Dumbrăviţa, Groşii Noi, Monoroştia, Slatina de Mureş3. Chisindia - cu 2 sate componente: Păiuşeni, Văsoaia4. Hăşmaş - cu 4 sate componente: Hăşmaş, Botfei, Clit, Urvişu de Beliu5. Moneasa - cu 1 sat component: Rănuşa6. Petriş - cu 4 sate componente: Petriş, Corbeşti, Obârşia, Roşia Nouă7. Tăuţ - cu 2 sate componente: Minişel, Minişu de Sus8. Săvârşin- cu 3 sate componente: Pârneşti, Temeşeşti, Troaş9. Vărădia de Mureş - cu 3 sate componente: Baia, Juliţa, StejarJUDEŢUL ARGEŞMunicipii integral în zona montană -11. Câmpulung MuscelMunicipii parţial în zona montană - 11. Curtea de Argeş cu o localitate componentă: Curtea de ArgeşComune integral în zona montană - 281. Albeştii de Argeş 15. Domneşti2. Albeştii de Muscel 16. Dragoslavele3. Aninoasa 17. Godeni4. Arefu 18. Lereşti5. Berevoieşti 19. Mioarele6. Boteni 20. Nucşoara7. Brăduleţ 21. Poienarii de Muscel8. Bughea de Jos 22. Rucăr9. Bughea de Sus 23. Sălătrucu10. Cepari 24. Stoeneşti11. Cicănesti 25. Şuiei12. Corbeni 26. Valea Danului13. Corbi 27. Valea Iaşului14. Dâmbovicioara 28. Valea Mare-PravăţComune parţial în zona montană - 61. Cetăţeni - cu 1 sat component: Valea Cetăţuia2. Hârtieşti - cu 2 sate componente: Lespezi, Lucieni3. Muşăteşti - cu 3 sate componente: Bolovăneşti, Muşăteşti, Valea lui Mas4. Schitu Goleşti - cu 2 sate componente: Burneşti, Valea Pechii5. Vlădeşti - cu 2 sate componente: Drăghescu, Putina6. Vultureşti - cu 1 sat component: HulubaJUDEŢUL BACĂUMunicipii integral în zona montană -11. MoineştiOraşe integral în zona montană - 31. Comăneşti2. Dărmăneşti3. Slănic MoldovaOraşe parţial în zona montană - 11. Târgu Ocna cu 1 localitate aparţinătoare: PoieniComune integral în zona montană -131. Agăş 8. Măgireşti2. Asău 9. Mănăstirea Caşin3. Balcani 10. Oituz4. Berzunţi 11. Palanca5. Brusturoasa 12. Solonţ6. Dofteana 13. Zemeş7. Ghimeş FăgetComune parţial în zona montană - 21. Bârsăneşti - cu 2 sate componente: Albele şi Brăteşti2. Pârgăreşti - cu 1 sat component: Pârâu BoghiiJUDEŢUL BIHOROraşe integral în zona montană - 21. Nucet2. VaşcăuOraşe parţial în zona montană - 11. Aleşd - cu 3 sate componente: Pădurea Neagră, Peştiş, TinăudComune integral în zona montană - 121. Borod 7. Câmpani2. Bratca 8. Cărpinet3. Budureasa 9. Cristioru de Jos4. Bulz 10. Curăţele5. Bunteşti 11. Pietroasa6. Căbeşti 12. ŞinteuComune parţial în zona montană - 121. Brusturi - cu 1 sat component: Loranta2. Derna - cu 3 sate componente: Sacalasău Vechi, Sacalasău Nou, Dernişoara3. Lazuri de Beiuş - cu 2 sate componente: Cusuiuş, Hinchiriş4. Lunca - cu 1 sat component: Briheni5. Popeşti - cu 1 sat component: Budoi6. Remetea - cu 1 sat component: Meziad7. Rieni - cu 1 sat component: Cucuceni8. Roşia - cu 1 sat component: Lazuri9. Şuncuiuş - cu 2 sate componente: Bălnaca, Bălnaca - Groşi10. Tărcaia - cu 2 sate componente: Mierag Tarcaiţa,11. Vadu Grisului - cu 3 sate componente: Vadu Grisului, Birtin, Tomnatic12. Vârciorog - cu 2 sate componente: Fâşca, SurducelJUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUDOraşe integral în zona montană - 11. Sângeorz - BăiOraşe parţial în zona montană -11. Năsăud - cu 2 localităţi componente: Liviu Rebreanu, LuşcaComune integral în zona montană - 271. Bistriţa Bârgăului 17. Rebra2. Cetate 18. Rebrişoara3. Coşbuc 19. Rodna4. Feldru 20. Romuli5. ilva Mare 21. Sanţ6. ilva Mica 22. Şieu7. Josenii Bârgăului 23. Şieut8. Lesu 24. Telciu9. Lunca ilvei 25. Tiha Bârgăului10. Măgura ilvei 26. Târlişua11. Maieru 27. Zagra12. Mărişelu13. Monor14. Parva15. Poiana ilvei16. Prundu BârgăuluiComune parţial în zona montană - 11. Livezile - cu 2 sate componente: Dorolea, Valea PoeniiJUDEŢUL BRAŞOVMunicipiu integral în zona montană -11. SăceleMunicipiu parţial în zona montană - 11. Braşov - cu o localitate componentă: Poiana BraşovOraşe integral în zona montană - 31. Predeal2. Râşnov3. ZărneştiComune integral în zona montană -151. Bran 9. Sâmbăta de Sus2. Budila 10. Şinca3. Crizbav 11. Şinca Noua4. Fundata 12. Tărlungeni5. Holbav 13. Teliu6. Moieciu 14. Vama Buzăului7. Poiana Mărului 15. Vulcan8. RacoşComune parţial în zona montană - 91. Dumbrăviţa - cu 1 sat component: Vlădeni2. Hărman - cu 1 sat component: Podul Oltului3. Hârseni - cu 2 sate componente: Mărgineni, Sebeş4. Lisa - cu 1 sat component: Breaza5. Măieruş - cu 1 sat component: Măieruş6. Ormeniş - cu 1 sat component: Augustin7. Recea - cu 1 sat component: Dejani8. Ucea - cu 1 sat component: Ucea de Sus9. Viştea - cu 1 sat component: ViştişoaraJUDEŢUL BUZĂUOraşe integral în zona montană -11. NehoiuComune integral în zona montană - 241. Bisoca 13. Lopătari2. Bozioru 14. Mânzăleşti3. Brăeşti 15. Odăile4. Calvini 16. Pănătău5. Căneşti 17. Pătârlagele6. Cătina 18. Săruleşti7. Chiliile 19. Scorţoasa8. Chiojdu 20. Siriu9. Cislău 21. Tisău10. Colţi 22. Valea Salciei11. Cozieni 23. Vintilă Vodă12. Gura Teghii 24. VipereştiComune parţial în zona montană - 71. Beceni - cu 3 sate componente: Arbanaşi, Gura Dimienii, Mărgăriţi2. Buda - cu 3 sate componente: Spidele, Valea Largă, Toropalesti3. Măgura - cu 1 sat component: Ciuta4. Mărgăriteşti - cu 1 sat component: Câmpulungeanca5. Murgeşti - cu 1 sat component: Valea Raţei6. Pardosi - cu 3 sate componente: Valea lui Lalu, Valea Şchiopului, Chiperu7. Pârscov - cu 5 sate componente: Tocileni, Valea Purcarului, Curcăneşti, Runcu, BădilaJUDEŢUL CARAŞ-SEVERINMunicipiu parţial în zona montană - 11. Reşiţa - cu 5 localităţi componente: Câlnic, Cuptoare, Doman, Secu, MoniomOraşe integral în zona montană - 41. Anina2. Băile Herculane3. Moldova Nouă4. Oţelu RoşuOraşe parţial în zona montană - 11. Oraviţa - cu 3 localităţi componente: Brădişoru de Jos, Ciclova Montană, MarilaComune integral în zona montană - 391. Armeniş 17. Gârnic2. Bănia 18. Glimboca3. Băuţar 19. Iablanita4. Berzasca 20. Lăpuşnicel5. Bolvaşniţa 21. Lăpuşnicu Mare6. Bozovici 22. Luncaviţa7. Brebu Nou 23. Marga8. Bucoşniţa 24. Mehadia9. Caraşova 25. Mehadical0. Cărbunari 26. Obreja11. Cornea 27. Ocna de Fier12. Cornereva 28. Pojejena13. Coronini (Pescari) 29. Prigor14. Dalboşeţ 30. Rusca Montană15. Domaşnea 3l. Sicheviţa16. Eftimie Murgu 32. Slatina - Timiş33. Şopotu Nou34. Teregova35. Târnova36. Topleţ37. Turnu Ruieni38. Văliug39. ZăvoiComune parţial în zona montană - 81. Ciclova Română - cu 2 sate componente: Socolari, Ilidia2. Ciudanoviţa - cu 1 sat component: Ciudanoviţa3. Dognecea - cu 1 sat component: Calina4. Ezeriş - cu 1 sat component: Soceni5. Goruia - cu 1 sat component: Gârlişte6. Lupac - cu 3 sate componente: Vodnic, Rafnic, Clocotici7. Păltiniş - cu 3 sate componente: Delineşti, Ohabiţa, Rugi8. Şasea Montană cu 3 sate componente: Şasea Montană, Potoc, Şasea RomânăJUDEŢUL CLUJComune integral în zona montană - 131. Băişoara2. Beliş 8. Negreni3. Ciucea 9. Poieni4. Iară 10. Râşca5. Măguri-Răcătău 11. Săcuieu6. Mărgău 12. Săvădisla7. Mărişel 13. Valea IeriiComune parţial în zona montană - 51. Călăţele - cu 1 sat component: Finciu2. Căpuşu Mare - cu 6 sate componente: Agârbiciu, Bălceşti, Dângau Mare, Dângau Mic, Dumbrava, Păniceni3. Gilău - cu 2 sate componente: Someşu Cald, Someşu Rece4. Mănăstireni - cu 1 sat component: Bedeciu5. Sâncraiu - cu 2 sate componente: Alunişu, HorlaceaJUDEŢUL COVASNAOraşe integral în zona montană - 21. Covasna2. Întorsura BuzăuluiOraşe parţial în zona montană -11. Baraolt - cu 2 localităţi componente: Bodoş, MicloşoaraComune integral în zona montană - 241. Barcani2. Băţani 14. Micfalău3. Bixad 15. Moacşa4. Bodoc 16. Ojdula5. Brădut 17. Poian6. Bretcu 18. Sânzieni7. Cernat 19. Sita Buzăulul8. Comandău 20. Turia9. Ghelinţa 21. Valea Marel0. Ghidfalău 22. Vârghiş11. Lemnia 23. Zabala12. Malnaş 24. Zagon13. MereniComune parţial în zona montană - 41. Boroşneu Mare - cu 4 sate componente: Boroşneu Mare, Boroşneu Mic, Dobolii de Sus, Valea Mica2. Dobârlău - cu 2 sate componente: Dobârlău, Valea Dobârlăului3. Ozun - cu 4 sate componente: Bicfalău, Lisnău, Lisnău Vale, Măgheruş4. Reci - cu 1 sat component: SaciovaJUDEŢUL DÂMBOVIŢAOraşe integral în zona montană -11. FieniOraşe parţial în zona montană -11.Pucioasa - cu 3 localităţi componente: Malurile, Bela, DiaconeştiComune integral în zona montană -141. Bezdead2. Buciumeni 9. Runcu3. Cândeşti 10. Tătărani4. iedera 11. Valea Lungă5. Ludeşti 12. Vârfuri6. Moroeni 13. Vişineşti7. Pietroşiţa 14. Vulcana Băi8. PucheniComune parţial în zona montană - 21. Bărbuleţu - cu 2 sate componente: După Deal, Pietrari2. Voineşti - cu 2 sate componente: Gemenea -Brătuleşti, OncestiJUDEŢUL GORJOraşe integral în zona montană -11. NovaciOraşe parţial în zona montană - 21. Bumbeşti-Jiu - cu 1 localitate componentă: Pleşa2. Tismana - cu 7 localităţi componente: Costeni, Gornoviţa, Pocruia, Sohodol, Tismana, Topeşti, VâlceleComune integral în zona montană - 41. Baia de Fier2. Padeş3. Polovragi4. RuncuComune parţial în zona montană - 51. Crasna - cu 4 sate componente: Aninişu din Deal, Crasna din Deal, Drăgoieşti, Radoşi2. Muşeteşti - cu 4 sate componente: Arseni, Bărcaciu, Stânceşti, Stâncesti Larga3. Peştişani - cu 3 sate componente: Boroşteni, Frâncesti, Gureni4. Schela - cu 3 sate componente: Arsuri, Gornacel, Schela5. Stănesti - cu 5 sate componente: Alexeni, Curpen, Pârvuleşti, Vaidei, ValariJUDEŢUL HARGHITAMunicipiu integral în zona montană - 31. Gheorgheni2. Miercurea Ciuc3. TopliţaOraşe integral în zona montană - 41. Băile Tuşnad2. Bălan3. Borsec4. VlăhiţaComune integral în zona montană - 391. Bilbor2. Carta 21. Mihăileni3. Căpâlniţa 22. Păuleni-Ciuc4. Ciceu 23. Plăieşii de Jos5. Ciucsângeorgiu 24. Racu6. Ciumani 25. Remetea7. Corbu 26. Sărmaş8. Cozmeni 27. Siculeni9. Dăneşti 28. Sâncrăieni10. Ditrău 29. Sândominic11. Frumoasa 30. Sânmartin12. Gălăuţaş 31. Sânsimion13. Joseni 32. Sântimbru14. Lăzarea 33. Subcetate15. Leliceni 34. Suseni16. Lueta 35. Tomeşti17. Lunca de Jos 36. Tulgheş18. Lunca de Sus 37. Tuşnad19. Mădăraş 38. Vărşag20. Mereşti 39. VoşlăbeniComune parţial în zona montană - 51. Brădeşti - cu 1 sat component: Târnoviţa2. Dealu - cu 2 sate componente: Valea Rotundă, Tibod3. Mărtiniş - cu 5 sate componente: Bădeni, Călugăreni, Chinuşu, Ghipeş, Locodeni4. Praid - cu 2 sate componente: Sasveres, Becaş5. Zetea - cu 5 sate componente: Deşag, Sub Cetate, Izvoare, Şicasău, Poiana TârnaveiJUDEŢUL HUNEDOARAMunicipiu integral în zona montană - 41. Brad2. Petroşani3. Lupeni4. VulcanOraşe integral în zona montană -31. Aninoasa2. Petrila3. UricaniOraşe parţial în zona montană - 21. Geoagiu - cu 7 localităţi componente: Băcâia, Bozeş, Geoagiu Băi, Homorod, Mermezeu Văleni, Rengheţ, Văleni2. Haţeg - cu 1 localitate componentă: Silvaşu de SusComune integral în zona montană - 351. Baia de Criş 19. Leleşe2. Băita 20. Lunca Cernii de3. Balşa Jos4. Bănită 21. Luncoiu de Jos5. Baru 22. Orăştioara de Sus6. Bătrâna 23. Pui7. Beriu 24. Răchitova8. Blăjeni 25. Ribiţa9. Boşorod 26. Râu de Mori10. Bretea Română 27. Sălaşu de Sus11. Buceş 28. Sarmizegetusa12. Bucureşci 29. Sântamaria-Orlea13. Bulzeştii de Sus 30. Teliucu Inferior14. Bunila 31. Tomeşti15. Cerbal 32. Topliţa16. Certeju de Sus 33. Vălişoara17. Criscior 34. Vata de Jos18. Ghelari 35. VorţaComune parţial în zona montană - 101. Brănişca - cu 4 sate componente: Bărăştii Miei, Căbeşti, Furcşoara, Gialacuta2. Burjuc- cu 2 sate componente: Petreşti, Brădăţel3. Cârjiţi - cu 2sate componente: Chergheş, Cozia4. Densuş - cu 3 sate componente: Criva, Poieni, Stei5. General Berthlot (Unirea) - cu 1 sat component: Craguis6. Gurasada - cu 7 sate componente: Boiu de Jos, Boiu de Sus, Cărmăzăneşti, Câmpuri de Sus, Dănuleşti, Runcşor, Vica7. Peştişu Mic - cu 3 sate componente: Ciulpăz, Cutin, Dumbrava8. Rapoltu Mare - cu 1 sat component: Boiu9. Romos - cu 2 sate componente: Romoşel, Ciungu Mare10. Zam - cu 8 sate componente: Almaş-Sălişte, Almăşel, Brăşeu, Deleni, Godineşti, Micăneşti, Pogăneşti, TămăşeştiJUDEŢUL MARAMUREŞMunicipiu parţial în zona montană - 21. Baia Mare - cu 3 localităţi componente: Blidari, Firiza, Valea Neagră2. Sighetu Marmaţiei - cu 1 localitate componentă: IapaOraşe integral în zona montană - 41. Borşa2. Cavnic3. Vişeu de Sus4. Săliştea de SusOraşe parţial în zona montană - 21. Baia Sprie - cu 2 localităţi componente: Baia Sprie, Chiuzbaia2. Târgu Lăpuş - cu 10 localităţi componente: Boiereni, Borcut, Cufoaia, Dobricu Lăpuşului, Dumbrava, Fântânele, Groape, Inău, Rohia, StoiceniComune integrai în zona montană - 321. Băiuţ2. Bistra 19. Poienile de3. Bocicoiu Mare sub Munte4. Bogdan Vodă 20. Poienile Izei5. Botiza 21. Remeţi6. Budeşti 22. Repedea7. Călineşti 23. Rona de Jos8. Cerneşti 24. Rona de Sus9. Cupşeni 25. Rozavlea10. Deseşti 26. Ruscova11. Dragomireşti 27. Săcel12. Groşii Ţibleşului 28. Săpânţa13. Ieud 29. Şieu14. Lăpuş 30. Strâmtura15. Leordina 31. Suciu de Sus16. Moisei 32. Vişeu de Jos17. Ocna Şugatag18. PetrovaComune parţial în zona montană - 31. Bârsana - cu 1 sat component: Năneşti2. Giulesti - cu 3 sate componente: Giuleşti, Berbeşti, Mănăstirea3. Vadu Izei - cu 1 sat component: Valea StejaruluiJUDEŢUL MEHEDINŢIMunicipiu integral în zona montană - 11. OrşovaOraşe integral în zona montană - 11. Baia de AramăComune integral în zona montană - 91. Balta2. Dubova 6. Obârşia-Cloşani3. ieşelniţa 7. Podeni4. Iloviţa 8. Ponoarele5. Isverna 9. SviniţaComune parţial în zona montană - 41. Bala - cu 4 sate componente: Brativoeşti, Dâlma, Iupca, Runcuşoru2. Bâlvăneşti - cu 3 sate componente: Bâlvăneştii de Jos, Călineştii de Jos, Călineştii de Sus3. Cireşu - cu 2 sate componente: Bunoaica, Negruşa4. Godeanu - cu 2 sate componente: Marga, PăuneştiJUDEŢUL MUREŞOraşe parţial în zona montană - 11. Sovata - cu 3 localităţi componente: Capeţi, Ilieşi, SacadatComune integral în zona montană -121. Aluniş2. Beica de Jos 8. Luna Bradului3. Deda 9. Răstoliţa4. Gurghiu 10. Ruşii - Munţi5. Hodac 11. Stânceni6. Hodoşa 12. Vătava7. ibăneştiComune parţial în zona montană - 51. Bereni - cu 2sate componente: Cându, Mărculeni2. Chiheru de Jos - un 1 sat component: Urisiu de Sus3. Eremitu - cu 2 sate componente: Eremitu, Câmpu Cetăţii4. Ideciu de Jos - cu 2 sate componente: Deleni, Ideciu de Sus5. Măgherani - cu 3 sate componente: Măgherani, Silea Mirajului, TorbaJUDEŢUL NEAMŢMunicipiu parţial în zona montană - 11. Piatra Neamţ - cu 2 localităţi componente: Doamna, VăleniOraşe integral în zona montană - 11. BicazComune integral în zona montană - 241. Agapia2. Alexandru cel Bun 14. Gârcina3. Bălţăteşti 15. Grinţieş4. Bicaz-Chei 16. Hangu5. Bicazu Ardelean 17. Piatra Şoimului6. Borca 18. Pângăraţi7. Borleşti 19. Pipirig8. Ceahlău 20. Poiana Teiului9. Ghindăuani 21. Tarcău10. Crăcăoani 22. Taşca11. Dămuc 23. Tazlău12. Dobreni 24. Vânători - Neamţ13. FarcaşaJUDEŢUL PRAHOVAMunicipiu integral în zona montană -11. CâmpinaOraşe integral în zona montană - 51. Azuga2. Breaza3. Buşteni4. Comarnic5. SinaiaOraşe parţial în zona montană - 11. Slănic - cu 1 localitate componentă: GroşaniComune integral în zona montană - 171. Adunaţi 10. Poşeşti2. Bertea 11. Şecăria3. Brebu 12. Şotrile4. Cărbuneşti 13. Starchiojd5. Ceraşu 14. Ştefeşti6. Cornu 15. Talea7. Cosmmele 16. Telega8. Izvoarele 17. Valea Doftanei9. MăneciuComune parţial în zona montană - 61. Ariceştii Zeletin - cu 1 sat component: Ariceştii Zeletin2. Drajna - cu 9 sate componente: Drajna de Sus, Cătunu, Ciocrac, Făget, Ogretin, Piţigoi, Plai, Podurile, Poiana Mierlei3. Predeal-Sărari - cu 5 sate componente: Bobiceşti, Poienile, Săratei, Tulburea, Tulburea Văleni4. Proviţa de Jos - cu 1 sat component: Piatra5. Proviţa de Sus - cu 3 sate componente: Izvoru, Plaiu, Valea Bradului6. Teişani - cu 1 sat component: TeişaniJUDEŢUL SATU MAREOraşe parţial în zona montană - 11. Negreşti Oaş - cu 2 localităţi componente: Negreşti Oaş, LunaComune integral în zona montană - 41. Cămârzana2. Gherţa Mică3. Turţ4. VamaComune parţial în zona montană - 31. Bixad - cu 1 sat component: Trip2. Certeze - cu 2 sate componente: Moişeni, Huţa Certeze3. Tarsolţ - cu 1 sat component: AliceniJUDEŢUL SĂLAJMunicipiu parţial în zona montană - 11. Zalău - cu 1 localitate componenta: StânaComune integral în zona montană -11. TrezneaComune parţial în zona montană -131. Agrij - cu 1 sat component: Rastolţu Desert2. Buciumi - cu 4 sate componente: Bodia, Bogdana, Huţa, Răstolţ3. Cizer - cu 2 sate componente: Pria, Cizer4. Greaca - cu 3 sate componente: Brebi, Ciglean, Viile Jacului5. Fildu de Jos - cu 3 sate componente: Fildu de Sus, Fildu de Mijloc, Tetisu6. Halmăşd - cu 2 sate componente: Cerisa, Fufez7. Horoatu Crasnei - cu 1 sat component: Hurez8. Meseşenii de Jos - cu 2 sate componente: Fetindia, Meseşenii de Sus9. Mirşid - cu 1 sat component: Moigrad-Porolissum10. Plopiş - cu 2 sate componente: Făgetu, laz11. Românaşi - cu 1 sat component: Ciumarna12. Sâg - cu 3 sate componente: Mal, Tusa, Sârbi13. Valcău de Jos - cu 3 sate componente: Lazuri, Preoteasa, Sub CetateJUDEŢUL SIBIUOraşe parţial în zona montană - 41. Avrig - cu 1 localitate componentă: Avrig2. Cisnădie - cu 1 localitate componentă: Cisnădioara3. Tălmaciu - cu 1 localitate componentă: Tălmacel4. Sălişte - cu 7 localităţi componente: Sălişte, Crinţ, Fântânele, Galeş, Săcel, Sibiel, ValeComune integral în zona montană -121. Boiţa 8. Răşinari2. Cărţişoara 9. Râu Sadului3. Gura Râului 10. Sadu4. Jina 11. Tilişca5. Orlat 12. Turnu Roşu6. Poiana Sibiului7. PoplacaComune parţial în zona montană - 31. Arpaşu de Jos - cu 1 sat component: Arpaşu de Sus2. Porumbacu de Jos - cu 1 sat component: Porumbacu de Sus3. Racoviţa - cu 1 sat component: Sebeşu de SusJUDEŢUL SUCEAVAMunicipiu integral în zona montană - 21. Câmpulung Moldovenesc2. Vatra DorneiOraşe integral în zona montană - 41. Broşteni2. Frasin3. Gura Humorului4. SolcaComune integral în zona montană - 361. Breaza2. Brodina 19. Moldoviţa3. Cacica 20. Ostra4. Capu Câmpului 21. Panaci5. Ciocăneşti 22. Poiana Stampei6. Cosna 23. Pojorâta7. Cârlibaba 24. Putna8. Crucea 25. Râşca9. Dorna Candrenilor 26. Sadova10. Dorna-Arini 27. Şaru Dornei11. Frumosu 28. Slatina12. Fundu Moldovei 29. Straja13. iacobeni 30. Stulpicani14. izvoarele Sucevei 31. Suceviţa15. Mălini 32. Ulma16. Mănăstirea Humorului 33. Valea Moldovei17. Marginea 34. Vama18. Moldova-Sulita 35. Vatra Moldoviţei36. VoitinelComune parţial în zona montană - 21. Păltinoasa - cu 1 sat component: Păltinoasa2. Pârteştii de Jos - cu 2 sate componente: Vârfu Dealului, VarvataJUDEŢUL TIMIŞComune integral în zona montană -11. NădragComune parţial în zona montană - 41. Fardea - cu 3 sate componente: Gladna Montană, Hăuzeşti, Zolt2. Margina - cu 4 sate componente: Bulza, Groşi, Nemeşeşti, Sinteşti3. Pietroasa - cu 2 sate componente: Părăseşti, Poieni4. Tomeşti - cu 4 sate componente: Baloseşti, Colonia Fabricii, Luncanii de Jos, Luncanii de SusJUDEŢUL TULCEAComune integral în zona montană - 41. Casimcea 3. Hamcearca2. Ciucurova 4. TopologComune parţial în zona montană - 11. Sarichioi - cu 2 sate componente: Enisala, VisternaJUDEŢUL VÂLCEAOraşe integral în zona montană - 41. Băile Olăneşti2. Brezoi3. Călimăneşti4. HorezuComune integral în zona montană -151. Bărbăteşti 9. Racoviţa2. Berislăveşti 10. Runcu3. Boişoara 11. Sălătrucel4. Câineni 12. Stoeneşti5. Costeşti 13. Titeşti6. Mălaia 14. Vaideeni7. Muereasca 15. Voineasa8. PerişaniComune parţial în zona montană - 21. Slatioara - cu 3 sate componente: Coasta Cerbului, Goruneşti, Rugetu2. Stroeşti - cu 1 sat component: DianuJUDEŢUL VRANCEAComune integral în zona montană - 221. Andreiaşu de Jos 12. Nistoreşti2. Bârseşti 13. Paltin3. Chiojdeni 14. Pauleşti4. Câmpuri 15. Poiana Cristei5. Dumitreşti 16. Reghiu6. Gura Caliţei 17. Soveja7. Jitia 18. Tulnici8. Mera 19. Valea Sării9. Naruja 20. Vidra10. Negrileşti 21. Vintileasca11. Nereju 22. VrâncioaiaComune parţial în zona montană - 41. Boloteşti - cu 1 sat component: Vităneştii de sub Măgura2. Broşteni - cu 2 sate componente: Arva, Pituluşa3. Răcoasa - cu 1 sat component: Gogoiu4. Vizantea-Livezi - cu 4 sate componente: Vizantea Mănăstireasca, Vizantea Răzăşească, Piscu Radului, Mesteacanu--------------