DECRET nr. 155 din 9 aprilie 1982privind tipizarea construcţiilor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii din ramura turism
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 40 din 12 aprilie 1982    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă proiectele tip de construcţii şi instalaţii, prevăzute în nomenclatorul din anexa nr. 1* la prezentul decret.Proiectele tip prevăzute la alineatul precedent sînt obligatorii pentru toate unităţile care au de realizat astfel de lucrări, indiferent de subordonarea acestora.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 2Consumurile de materiale pentru construcţiile tipizate şi valoarea lucrărilor de construcţii-instalaţii, prevăzute în proiectele tip, sînt maxime.Materialele stabilite în proiectele tip pot fi înlocuite cu alte materiale şi elemente pentru construcţii tipizate sau din resurse locale, cu condiţia reducerii costului lucrărilor, consumului de energie şi asigurării rezistentei şi durabilitatii construcţiilor.  +  Articolul 3În vederea încadrării în condiţiile impuse de amplasament se pot face adaptari la plastica fatadelor.De asemenea, se pot face adaptari în partiurile de la subsol, parter şi etaj tehnic, după caz, în vederea asigurării spaţiilor de deservire a obiectivelor turistice, restringerii suprafeţei construite la sol, fără a se modifica sistemul constructiv şi în limita indicatorilor de consum de materiale şi de cost aprobaţi.Adaptarile la lucrările de infrastructura, pentru încadrarea în condiţiile de relief sau natura terenului, se vor evidenţia distinct în notele de comanda şi în proiectele de execuţie, inclusiv diferenţele de indici de consum şi de cost al proiectului tip pentru care se face adaptarea.  +  Articolul 4Ca urmare a aplicării proiectelor tip şi materialelor de construcţii tipizate, precum şi a altor măsuri, cantităţile maxime de materiale necesare pentru realizarea volumului de construcţii-montaj stabilit la data prezentului decret pentru perioada 1982-1985 sînt cele prevăzute în anexa nr. 2* la prezentul decret.În raport de modificările volumului de construcţii-montaj aprobate prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială se vor recalcula, în mod corespunzător, cantităţile maxime de materiale necesare. * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Prevederile prezentului decret se completează cu cele ale Decretului nr. 418/1980 privind tipizarea construcţiilor, tehnologiilor, precum şi a materialelor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii, care se aplică în mod corespunzător şi pentru construcţiile, elementele pentru construcţii şi instalaţii din ramura turism.----------------