ORDIN nr. 386 din 24 iunie 2004pentru aprobarea Normelor privind procedura şi criteriile de autorizare a activităţii de gestionare a anvelopelor uzate
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Nr. 386 din 24 iunie 2004
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 243 din 19 iulie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 6 august 2004    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi al Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi ministrul mediului şi gospodăririi apelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind procedura şi criteriile de autorizare a activităţii de gestionare a anvelopelor uzate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Georgeta Moloşaga,Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranţa Maria Ianculescusecretar de stat  +  AnexăNORMA 24/06/2004