HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 29 iulie 2004privind bursele cursanţilor şi stagiarilor la programele de formare specializată pentru manageri publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 3 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 18 alin. (1) şi (2) şi al art. 22 alin. (2) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Cursanţii şi stagiarii participanţi la programele de formare specializată pentru manageri publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, au dreptul, în mod egal, la o bursă lunară în cuantum de 10.000.000 lei, care se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Institutului Naţional de Administraţie. (2) Bursa prevăzută la alin. (1) nu se poate cumula cu drepturi salariale suportate de la bugetul de stat.  +  Articolul 2Pentru cursanţii participanţi la programul de formare specializată cu durata de 2 ani, componenta "Cursanţi 2003-2005", prevăzuţi la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, plata bursei prevăzute la art. 1 alin. (1) se face de către Institutul Naţional de Administraţie începând cu luna înscrierii acestora în anul 2 de studii, care trebuie să fie ulterioară intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Stagiarii participanţi la programul de formare specializată cu durata de un an, componenta "Stagiari 2003-2004", prevăzuţi la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 56/2004, au dreptul la bursa prevăzută la art. 1 alin. (1) începând cu luna intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la încheierea programului lor de formare, inclusiv pe durata vacanţei şi a stagiului, dar fără a depăşi sfârşitul anului 2004. (2) Stagiarii prevăzuţi la alin. (1) care au raporturi de serviciu sau contracte de muncă în curs de executare şi ai căror angajatori se obligă să le acorde drepturile salariale pe durata programului de formare, inclusiv pe durata vacanţei şi a stagiului, nu primesc bursa menţionată la art. 1 alin. (1).PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Romeo Paul PostelnicuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 1.175._________________