HOTĂRÂRE nr. 1.141 din 23 iulie 2004pentru modificarea alin. (1) al art. 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 537/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 30 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 537/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 aprilie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Cuantumul indemnizaţiei de risc maternal este egal cu 75% din baza de calcul determinată potrivit art. 18 şi 19."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 23 iulie 2004.Nr. 1.141.__________________