HOTĂRÂRE nr. 1.024 din 25 iunie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 29 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 11 alin. (3) şi art. 61 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Furnizorii de servicii sociale pot solicita acreditarea în condiţiile prezentei hotărâri începând cu data de 1 ianuarie 2005. (2) Până la obţinerea acreditării, furnizorii de servicii sociale care desfăşoară activitate la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri vor funcţiona în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, dar nu mai mult de 12 luni.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5La data de 1 ianuarie 2005, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2003 privind desfăşurarea de către persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial a unor servicii în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 17 octombrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 1.024.  +  Anexa 1NORMA 25/06/2004  +  Anexa 2METODOLOGIE 25/06/2004