ORDIN nr. 355 din 28 iunie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii maşinilor industriale
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 27 iulie 2004    În temeiul prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale,în baza Hotărârii Guvernului nr. 487/2002*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii maşinilor industriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) În scopul evaluării solicitării şi formulării deciziei privind acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării, se constituie în cadrul Ministerului Solidarităţii Sociale şi Familiei Comisia de recunoaştere şi desemnare a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii maşinilor industriale, ale cărei componenţă şi regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) funcţionează în cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------- Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 355.  +  AnexăNORMA 28/06/2004