HOTĂRÎRE Nr. 810 din 23 noiembrie 1994privind corelarea pensiilor de asigurări sociale de stat, a pensiilor suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat, a pensiilor I.O.V.R. şi a celor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, cu evoluţia salariilor în anul 1994
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 331 din 30 noiembrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, al pensiilor I.O.V.R., al pensiilor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, şi al ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii existente în plata la data de 1 decembrie 1994, se corecteaza cu 18% în plus. (2) Pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat existente în plata la data de 1 decembrie 1994 se corecteaza cu 18% în plus.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică şi pensiilor din aceste categorii ce se vor stabili după data de 1 decembrie 1994, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri anterioare acestei date.  +  Articolul 3Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se suporta din aceleaşi fonduri din care se plătesc drepturile la care se referă. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------------------