ORDIN nr. 923 din 16 iulie 2004privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate publică
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 22 iulie 2004    Având în vedere prevederile Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 68/2000, aprobată prin Legea nr. 222/2000,văzând Referatul Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB/8.235 din 16 iulie 2004,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională de sănătate publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Domeniile prioritare ale Strategiei naţionale de sănătate publică sunt următoarele:- boli transmisibile;- boli netransmisibile;- sănătatea familiei;- sănătate mintală;- servicii medicale preventive;- managementul sistemului de sănătate.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Anexa va fi editată şi multiplicată în 500 de exemplare de Institutul de Sănătate Publică Bucureşti în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 16 iulie 2004.Nr. 923.-----