RECTIFICARE nr. 179 din 17 mai 2004la Legea nr. 179/2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 13 iulie 2004    În Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. 13, în loc de: "... prevăzute la art. 12 lit. b)..." se va citi: "... prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b)..."-----