HOTĂRÂRE nr. 861 din 3 iunie 2004pentru aprobarea listelor cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dubla utilizare supuse regimului de control la export şi la import
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 2 iulie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 4 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă lista produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la export, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Lista produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la export, prevăzută la alin. (1), se aplică şi operaţiunilor de reexport, de transmitere de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon în afară teritoriului României, altor operaţiuni efectuate cu parteneri străini care se referă la cumpărări sau vânzări fără atingerea fizica a teritoriului României, celor necomerciale de scoatere în regim definitiv ori temporar în afară teritoriului României, celor de intermediere, de export de asistenţa tehnica, de tranzit internaţional şi de transbordari internaţionale efectuate pe teritoriul României, precum şi operaţiunilor de dezvoltare şi producere în România a produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă lista produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la import, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Lista produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la import, prevăzută la alin. (1), se aplică şi operaţiunilor de transmitere de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon din afară teritoriului României, celor necomerciale de introducere în regim definitiv ori temporar din afară teritoriului României, precum şi celor de import de asistenţa tehnica.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre preia Reglementarea (CE) nr. 149/2003 care amendeaza şi actualizează Reglementarea (CE) nr. 1.334/2000 privind instituirea regimului comunitar în domeniul controlului exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L30/2003.  +  Articolul 4 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export şi import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 15 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statMinistrul delegat pentrucoordonarea autorităţilor de control,Ionel BlanculescuPreşedintele Agenţiei Naţionale deControl al Exporturilor,Nineta BarbulescuMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 3 iunie 2004.Nr. 861.  +  Anexa 1
    LISTA PRODUSELOR SI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE  SUPUSE REGIMULUI DE CONTROL LA EXPORT
    Nota:Termenii în ghilimele sunt termeni definiti. A se vedea "Definitiile termenilor din anexe".
    NOTA GENERALA LA ANEXA NR. 1
      1.Pentru controlul produselor concepute sau modificate pentru utilizarea militara, se va vedea lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import.
      2.Obiectul controlului continut în ANEXA Nr. 1 nu trebuie sa fie anulat de exportul unor produse care nu se controleaza (inclusiv instalatiile tehnice) daca una sau mai multe componente, care se supun controlului, sunt elementul principal al produsului si exista posibilitatea demontarii si utilizarii în alte scopuri.
        NB:În judecarea considerarii ca element principal al componentei/componentelor, este necesar a se aprecia factorii de calitate, valoarea si know-how tehnologic inclus, precum si alte circumstante care pot sa stabileasca daca componenta/componentele care se controleaza este (sunt) element principal al produsului.
      3.Produsele mentionate în anexa includ atât produsele noi cât si cele întrebuintate.
     
    NOTA PRIVIND TEHNOLOGIA NUCLEARA (NTN)  (a se citi împreuna cu capitolul E din Categoria 0)
    "Tehnologia" asociata nemijlocit unui produs supus controlului din Categoria 0 se controleaza în conformitate cu prevederile Categoriei 0.
    "Tehnologia" pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" produselor care se controleaza ramâne sub control chiar daca se aplica la produse care nu se controleaza.
    Aprobarea pentru export a produselor autorizeaza, de asemenea, exportul catre acelasi utilizator final a necesarului minim de "tehnologie" pentru instalarea, operarea, întretinerea si repararea produselor respective.
    Controlul transferului de "tehnologie" nu se aplica informatiilor din "domeniul public" sau al "cercetarii stiintifice fundamentale".
         
    NOTA GENERALA PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT)  (a se citi împreuna cu capitolul E din Categoriile 1 la 9)
    Exportul "tehnologiei" "necesare" pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" produselor care se controleaza în Categoriile 1 la 9, se controleaza în conformitate cu prevederile Categoriilor 1 la 9.
    "Tehnologia" "necesara" pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" produselor care se controleaza ramâne sub control chiar daca se aplica la produse care nu se controleaza.
    Controlul nu se aplica "tehnologiilor" minim necesare pentru instalarea, operarea, întretinerea (verificarea) si repararea produselor care nu se controleaza sau al carui export a fost autorizat.
      N.B.:Aceasta prevedere nu se aplica tehnologiilor specificate la paragrafele 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. si 8E002.b.
    Controlul transferului de "tehnologie" nu se aplica informatiilor din "domeniul public", "cercetarii stiintifice fundamentale" sau informatiilor minim necesare aplicarii de brevete.
           
    NOTA GENERALA PRIVIND SOFTWARE (NGS)
    Categoriile 0 la 9 din lista nu controleaza "software"-ul care este:
    a).General disponibil publicului, fiind:
      1.Vândut din stoc în puncte de vânzare cu amanuntul, fara restrictie, prin:
        a.tranzactii la ghiseu;
        b.tranzactii comandate prin posta;
        c.tranzactii electronice; sau
        d.tranzactii comandate prin telefon; si
      2.Conceput pentru instalarea de catre utilizator fara asistenta suplimentara din partea furnizorului; sau
    b).Din "domeniul public".
           
    LISTA PRODUSELOR SI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE CATEGORIA 0 - MATERIALE, INSTALATII SI ECHIPAMENTE NUCLEARE
    0ASISTEME, ECHIPAMENTE SI COMPONENTE
    0A001"Reactori nucleari", echipamente si componente ale acestora special concepute sau pregatite, dupa cum urmeaza:
      a."Reactori nucleari" capabili sa functioneze pentru a mentine o reactie de fisiune în lant autoîntretinuta si controlata;
      b.Incinte metalice, sau principalele lor elemente prefabricate, special concepute sau pregatite pentru a contine zona activa a unui "reactor nuclear", inclusiv capacul vasului sub presiune al reactorului;
      c.Echipamente de manipulare special concepute sau pregatite pentru introducerea sau extragerea combustibilului unui "reactor nuclear";
      d.Bare de control special concepute sau pregatite pentru controlul procesului de fisiune într-un "reactor nuclear", structurile suport sau de suspensie ale acestora, mecanismele de actionare si tuburile de ghidare a acestor bare;
      e.Tuburi de presiune special concepute sau pregatite pentru a contine elementele de combustibil si agentul primar de racire într-un "reactor nuclear" la o presiune de regim mai mare de 5,1 MPa;
      f.Zirconiu metalic si aliaje de zirconiu, sub forma de tuburi sau de asamblari de tuburi, în care raportul dintre hafniu si zirconiu, în greutate, este mai mic de 1:500, special concepute sau pregatite pentru a fi utilizate într-un "reactor nuclear";
      g.Pompe de racire, special concepute sau pregatite pentru a circula agentul primar de racire a "reactorilor nucleari";
      h."Structuri interne ale reactorului nuclear" special concepute sau pregatite pentru a fi utilizate într-un "reactor nuclear", inclusiv coloanele suport ale vasului reactorului, canalele de combustibil, ecranele termice, sicanele, placile grila si de difuzie;
        Nota:În 0A001.h. expresia "structuri interne ale reactorului nuclear" se refera la toate structurile principale din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe functii, cum ar fi sustinerea vasului reactor, mentinerea alinierii combustibilului, ghidarea agentului primar de racire, asigurând protectia radiologice a vasului reactor si ghidarea instrumentatiei din zona activa.
      i.Schimbatoare de caldura (generatoare de abur) special concepute sau pregatite pentru a fi utilizate în circuitul primar de racire într-un "reactor nuclear";
      j.Instrumente de detectie si masura a neutronilor, special concepute sau pregatite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activa a "reactorului nuclear".
           
    0BECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECTIE SI PRODUCTIE
    0B001Instalatii de separare a izotopilor "uraniului natural", "uraniului saracit" si ai "materialelor fisionabile speciale", precum si echipamente si componente special concepute sau pregatite pentru acest scop:
      a.Instalatii special concepute pentru separarea izotopilor "uraniului natural", "uraniului saracit" si ai "materialelor fisionabile speciale", dupa cum urmeaza:
        1.Instalatii de separare în centrifuge cu gaz;
        2.Instalatii de separare prin difuzie gazoasa;
        3.Instalatii de separare aerodinamica;
        4.Instalatii de separare prin schimb chimic;
        5.Instalatii de separare prin schimb de ioni;
        6.Instalatii de separare izotopica cu "laser" a gazelor atomice (AVLIS);
        7.Instalatii de separare izotopica moleculara cu "laser" (MLIS);
        8.Instalatii de separare cu plasma;
        9.Instalatii de separare electromagnetica;
           
    b.Centrifuge cu gaz si ansambluri si componente, special concepute sau pregatite pentru procesul de separare în centrifuge cu gaz, dupa cum urmeaza:
      Nota:În 0B001.b., prin "material având un raport rezistenta-densitate ridicat" se întelege unul din materialele urmatoare:
        a.Otel maraging având o rezistenta maxima la tractiune egala cu 2.050 MPa sau mai mare;
        b.Aliaje de aluminiu având o rezistenta maxima la tractiune egala cu 460 MPa sau mai mare; sau
        c."Materiale fibroase sau filamentare" având un "modul specific" mai mare de 3,18x106 m si o "rezistenta specifica la tractiune" mai mare de 76,2x103 m.
           
      1.Centrifuge de gaz;
      2.Ansambluri complete de rotori;
      3.Rotori tubulari cilindrici cu o grosime egala sau mai mica de 12 mm si un diametru cuprins între 75 mm si 400 mm, confectionati din "materiale cu un raport rezistenta-densitate ridicat";
      4.Inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egala cu 3 mm sau mai mica si un diametru cuprins între 75 mm si 400 mm, destinate sa sustina local un tub de rotor sau sa asambleze un anumit numar de tuburi de rotor, confectionate din "materiale având un raport rezistenta-densitate ridicat";
      5.Sicane cu un diametru cuprins între 75 mm si 400 mm destinate a fi montate în interiorul unui tub de rotor, confectionate din "materiale cu un raport rezistenta-densitate ridicat";
      6.Calote superioare si inferioare cu un diametru cuprins între 75 mm si 400 mm concepute pentru a putea fi fixate la extremitatile unui tub de rotor si confectionate din "materiale cu un raport rezistenta-densitate ridicat";
      7.Suporti magnetici constând dintr-un magnet în forma de inel suspendat în interiorul unui lacas fabricat din sau captusit cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6' continând un fluid amortizor. Magnetul este cuplat la o piesa polara sau la un al doilea magnet fixat pe carcasa superioara a rotorului;
      8.Lagare special concepute, cuprinzând un ansamblu pivot-calota montat pe un amortizor;
      9.Pompe moleculare constând din cilindri care prezinta în interior caneluri elicoidale obtinute prin extrudare sau prelucrare mecanica si alezare mecanica interioara;
      10.Statoare toroidale pentru motoare multifazice de curent alternativ si cu histerezis (sau cu reluctanta), cu operare sincrona în vid, într-un domeniu de frecvente de la 600 Hz la 2.000 Hz si într-un interval de putere de la 50 VA la 1.000 VA;
      11.Incinte/carcase de centrifuge care contin ansamblul rotor tubular al unei centrifuge cu gaz, constituite dintr-un cilindru rigid al carui perete are grosimea de cel mult 30 mm, având extremitati cu prelucrare mecanica de precizie si fiind confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6';
      12.Dispozitive de captare, compuse din tuburi cu un diametru interior de cel mult 12 mm concepute pentru extractia UF6 sub forma de gaz (continut într-un recipient din rotorul centrifugei), pe principiul tubului Pitot, confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6';
      13.Schimbatoare de frecventa (convertoare sau invertoare) special concepute sau pregatite pentru a alimenta statoarele de motor utilizate în procedeul de îmbogatire prin centrifugare cu gaz si având toate caracteristicile urmatoare, precum si componentele special concepute pentru acest procedeu:
        a.Frecventa multifazica de iesire cuprinsa între 600 Hz si 2.000 Hz;
        b.Control al frecventei sub 0,1%;
        c.Distorsiunea armonica sub 2%; si
        d.Randament mai mare de 80%;
         
    c.Echipamente si componente special concepute sau pregatite pentru procedeul de separare prin difuzie gazoasa, dupa cum urmeaza:
      1.Bariere de difuzie gazoasa confectionate din materiale metalice, polimerice sau ceramice poroase rezistente la coroziunea UF6, cu o dimensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime egala cu 5 mm sau mai mica si pentru configuratii tubulare, cu un diametru egal cu 25 mm sau mai mic;
      2.Casete de difuzie a gazelor confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6';
      3.Compresoare (axiale, centrifugale sau volumetrice) sau suflante de gaz având o capacitate de aspirare a UF6 de 1 m3/min sau mai mult si o presiune de iesire ce poate atinge 666,7 kPa, confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6';
      4.Garnituri de etansare a arborilor compresoarelor sau suflantelor specificate în 0B001.c.3. si concepute pentru o rata de pierdere a gazului tampon mai mica de 1.000 cm3/min;
      5.Schimbatoare de caldura confectionate din aluminiu, cupru, nichel sau aliaje continând mai mult de 60% nichel, sau combinatii ale acestor metale sub forma de tuburi teaca, concepute pentru a functiona la o presiune inferioara celei atmosferice, cu o rata de pierderi care limiteaza cresterea presiunii la mai putin de 10 Pa pe ora în conditiile unei diferente de presiune de 100 kPa;
      6.Vane cu burduf confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6', cu un diametru de la 40 mm la 1.500 mm;
           
    d.Echipamente si componente, special concepute sau pregatite pentru procedeul de separare aerodinamica:
      1.Duze de separare constând în canale curbate cu fante, cu raza de curbura mai mica de 1 mm, rezistente la coroziunea UF6si având în interior o lama care separa curgerea de gaz în doua fluxuri;
      2.Tuburi cilindrice sau conice cu canale de admisie tangentiale comandate de flux (tuburi vortex), confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6', cu un diametru cuprins între 0,5 cm si 4 cm si un raport lungime/diametru mai mic sau egal cu 20:1 si prevazute cu unul sau mai multe canale de admisie tangentiale;
      3.Compresoare (axiale, centrifugale sau volumetrice) sau suflante de gaz având o capacitate de aspirare de 2 m3/min sau mai mult, confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6' si garniturile corespunzatoare de etansare a lagarului;
      4.Schimbatoare de caldura realizate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6';
      5.Incinte pentru elementele de separare aerodinamica, confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6' care pot contine tuburi vortex sau duze de separare;
      6.Vane cu burduf confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6' cu un diametru de la 40 mm la 1.500 mm;
      7.Sisteme de separare a UF6 de gazul purtator (hidrogen sau heliu) pentru a reduce continutul de UF6 la 1 ppm sau mai putin, incluzând:
        a.Schimbatoare de caldura criogenice si crioseparatoare capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
        b.Aparate de refrigerare criogenica capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
        c.Duze de separare sau tuburi vortex pentru separarea UF6 de gazul purtator;
        d.Capcane de frig pentru UF6 capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (-20°C);
         
    e.Echipamente si componente special concepute sau pregatite pentru procedeul de separare prin schimb chimic:
      1.Coloane pulsatorii de schimb rapid lichid-lichid având un timp de stationare de 30 secunde sau mai putin si rezistente la coroziunea solutiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confectionate din sau captusite cu sticla sau materiale plastice de tipul fluorocarburilor);
      2.Contactori centrifugali de schimb rapid lichid-lichid, cu un timp de stationare de 30 secunde sau mai putin, rezistenti la coroziunea solutiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confectionati din sau captusiti cu sticla sau materiale plastice de tipul fluorocarburilor);
      3.Celule pentru reducere electrochimica, rezistente la coroziunea solutiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului de la o stare de valenta la alta;
      4.Echipamente de alimentare a celulelor de reducere electrochimica, situate la extremitatea cascadei celulelor de reducere electrochimica, concepute pentru prelevarea U4+ pe fluxul organic si, pentru partile în contact cu fluxul, confectionate din sau captusite cu materiale corespunzatoare (de exemplu, sticla, fluorocarburi polimerice, sulfat de polifenil, polieter sulfonat si grafit impregnat cu rasina);
      5.Sisteme de pregatire a alimentarii pentru producerea solutiilor de clorura de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin dizolvare, extractie cu solventi si/sau schimb de ioni, precum si celulele electrolitice pentru reducerea uraniului U6+ sau U4+ în U3+;
      6.Sisteme de oxidare a uraniului de la U3+ la U4+;
         
    f.Echipamente si componente special concepute sau pregatite pentru procedeul de separare prin schimb de ioni, dupa cum urmeaza:
      1.Rasini schimbatoare de ioni cu reactie rapida, rasini poroase macroreticulare sau peliculare ale caror grupari active de schimb chimic se limiteaza la un strat superficial care acopera un suport poros inactiv si alte structuri compozite sub o forma adecvata, inclusiv sub forma de particule sau de fibre cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la solutii de acid clorhidric concentrat si concepute pentru a obtine timp de înjumatatire a vitezei de schimb mai mici de 10 s si care pot functiona la temperaturi cuprinse între 373 K (100°C) si 473 K (200°C);
      2.Coloane schimbatoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 1.000 mm, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la acid clorhidric concentrat (de exemplu titan sau materiale plastice pe baza de fluorocarbura) si capabile sa functioneze la temperaturi cuprinse între 373 K (100°C) si 473 K (200°C) si la presiuni mai mari de 0,7 MPa;
      3.Sisteme schimbatoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere chimica sau electrochimica) pentru regenerarea agentilor chimici de reducere sau de oxidare utilizati în cascade pentru intensificarea schimbului de ioni;
         
    g.Echipamente si componente special concepute sau pregatite pentru procedeul de separare izotopica cu "laser" a gazelor atomice (AVLIS):
      1.Vaporizatoare de mare putere sau tunuri electronice, destinate a fi utilizate în sistemele de vaporizare a uraniului, cu o putere pe tinta mai mare de 2,5 kW/cm;
      2.Sisteme de manipulare a uraniului metalic lichid pentru uraniu sau aliaje de uraniu topite, constând din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la caldura si la coroziune (de exemplu, tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alti oxizi de pamânturi rare sau amestecuri de aceste substante) si echipamente de racire a creuzetelor;
        N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2A225.
      3.Sisteme pentru colectarea produselor si deseurilor, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la caldura si la coroziunea uraniului în stare lichida sau de vapori, cum ar fi cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;
      4.Incinte de module separatoare (containere cilindrice sau paralelipipedice) care permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de electroni si a colectoarelor pentru produse si deseuri;
      5."Laseri" si sisteme "laser" pentru separarea izotopilor de uraniu prevazute cu un stabilizator de frecventa pentru a putea functiona pe perioade lungi;
        N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A005 si 6A205.
           
    h.Echipamente si componente special concepute sau pregatite pentru procedeul de separare izotopica moleculara cu "laser" (MLIS) sau reactie chimica prin activare laser izotopic-selectiva (CRISLA):
      1.Duze de descarcare supersonica pentru racirea amestecurilor de UF6 si a gazelor purtatoare pâna la 150 K (-23°C) sau mai putin si confectionate din 'materiale rezistente la coroziunea UF6';
      2.Colectoare pentru filtrarea produselor din pentafluorura de uraniu (UF5), compuse din colectoare sau combinatii de colectoare cu filtru, cu impact sau tip ciclon si constituite din 'materiale rezistente la coroziunea UF5/UF6';
      3.Compresoare confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6' si garniturile de etansare a arborilor acestora;
      4.Echipamente pentru fluorurarea UF5 (solid) în UF6 (gaz);
      5.Sisteme de separare a UF6 de gazul purtator (de exemplu azot sau argon) cuprinzând urmatoarele echipamente:
        a.Schimbatoare de caldura criogenice si crioseparatoare capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
        b.Aparate de refrigerare criogenica capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
        c.Capcane de frig pentru UF6 capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (-20°C);
      6."Laseri" sau sisteme "laser" pentru separarea izotopilor de uraniu prevazute cu un stabilizator de frecventa pentru a putea sa functioneze pe perioade lungi;
        N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A005 si 6A205.
         
    i.Echipamente si componente special concepute sau pregatite pentru procedeul de separare cu plasma:
      1.Surse de energie cu microunde si antene pentru producerea sau accelerarea ionilor, având urmatoarele caracteristici: frecventa de iesire mai mare de 30 GHz si putere medie de iesire mai mare de 50 kW;
      2.Bobine de excitatie ionica, de radiofrecventa, pentru frecvente mai mari de 100 kHz si capabile sa suporte o putere mai mare de 40 kW;
      3.Sisteme generatoare de plasma de uraniu;
      4.Sisteme de manipulare a metalelor lichide pentru uraniu sau aliaje de uraniu topite, constând din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la caldura si la coroziune (de exemplu, tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alti oxizi de pamânturi rare sau amestecuri de aceste substante) si echipamente de racire a creuzetelor;
        N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2A225.
      5.Colectoare pentru produse si deseuri, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la caldura si la coroziunea uraniului în stare de vapori, cum ar fi cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;
      6.Incinte de module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de plasma de uraniu, a bobinei de excitatie de radiofrecventa si a colectoarelor de produs si de deseuri, confectionate dintr-un material adecvat nemagnetic (de exemplu otel inoxidabil);
           
    j.Echipamente si componente, special concepute si pregatite pentru procedeul de separare electromagnetica, dupa cum urmeaza:
      1.Surse de ioni unice sau multiple, cuprinzând sursa de vapori, ionizatorul si acceleratorul de fascicul, confectionate din materiale nemagnetice adecvate (de exemplu grafit, otel inoxidabil sau cupru) si capabile sa furnizeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare;
      2.Placi colectoare de ioni pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogatit sau saracit, continând doua sau mai multe fante sau cavitati, confectionate din materiale adecvate nemagnetice (de exemplu grafit, sau otel inoxidabil);
      3.Incinte vidate pentru separatoare electromagnetice de uraniu, confectionate din materiale nemagnetice (de exemplu otel inoxidabil) si concepute pentru a functiona la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa;
      4.Piese polare cu un diametru mai mare de 2 m;
      5.Alimentatoare de mare tensiune pentru surse de ioni, având toate caracteristicile urmatoare:
        a.Capabile de o functionare permanenta;
        b.Tensiunea de iesire mai mare sau egala cu 20.000 V;
        c.Curent de iesire mai mare sau egal cu 1 A; si
        d.Variatii ale tensiunii mai mici de 0,01% pe o perioada de 8 ore;
           
        N.B.: VEZI DE ASEMENEA 3A227.
      6.Alimentarea magnetilor (putere mare, curent continuu) având toate caracteristicile urmatoare:
        a.Capabile de o functionare permanenta cu un curent de iesire mai mare sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egala cu 100 V; si
        b.Variatii ale intensitatii curentului sau a tensiunii mai mici de 0,01% pe o perioada de 8 ore.
        N.B.: VEZI DE ASEMENEA 3A226.
           
    0B002Sisteme auxiliare, echipamente si componente special concepute sau pregatite pentru uzinele de separare izotopica specificate în 0B001, confectionate din sau captusite cu 'materiale rezistente la coroziunea UF6', dupa cum urmeaza:
      a.Autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogatire;
      b.Condensatoare sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îmbogatire, pentru transferul în vederea încalzirii;
      c.Statii pentru produse si deseuri, în vederea transferului UF6 în containere;
      d.Statii de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extractia UF6 din procesul de îmbogatire, prin compresie, racire si conversia UF6 la o forma lichida sau solida;
      e.Sisteme de conducte si colectoare special concepute pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice;
      f.1.Distribuitoare sau colectoare de vid, având o capacitate de aspirare egala cu 5 m3/min sau mai mare; sau
        2.Pompe de vid special concepute pentru a functiona în atmosfera de UF6;
           
      g.Spectrometre de masa pentru UF6/surse de ioni, special concepute sau pregatite pentru prelevarea permanenta a esantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau reziduurilor din fluxul gazos de UF6 si prezentând toate caracteristicile urmatoare:
        1.Rezolutia unitatii atomice de masa mai mare de 320;
        2.Surse de ioni confectionate din sau captusite cu nicrom sau monel sau nichelate;
        3.Surse de ionizare prin bombardare electronica; si
        4.Sistem colector adaptat pentru analiza izotopica.
         
    0B003Uzine de conversie a uraniului si echipamente special concepute sau pregatite pentru acest scop:
      a.Sisteme pentru conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3;
      b.Sisteme pentru conversia UO3 în UF6;
      c.Sisteme pentru conversia UO3 în UO2;
      d.Sisteme pentru conversia UO2 în UF4;
      e.Sisteme pentru conversia UF4 în UF6;
      f.Sisteme pentru conversia UF4 în uraniu metalic;
      g.Sisteme pentru conversia UF6 în UO2;
      h.Sisteme pentru conversia UF6 în UF4;
      i.Sisteme pentru conversia UO2 în UCl4.
           
    0B004Instalatii de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compusilor de deuteriu precum si echipamente si componente special concepute sau pregatite pentru aceste scopuri:
      a.Instalatii de producere a apei grele, a deuteriului sau a compusilor de deuteriu, dupa cum urmeaza:
        1.Instalatii de schimb apa-hidrogen sulfurat;
        2.Instalatii de schimb amoniac-hidrogen;
      b.Echipamente si componente, dupa cum urmeaza:
        1.Turnuri de schimb apa-hidrogen sulfurat, fabricate din otel carbon de calitate superioara (de exemplu A 516, conform ASTM), cu un diametru cuprins între 6 m si 9 m, capabile sa functioneze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa si având o adâncime de coroziune permisa de 6 mm sau mai mare;
        2.Suflante sau compresoare centrifugale, cu o treapta, la presiune scazuta (0,2 MPa), pentru circularea hidrogenului sulfurat (gaz continând mai mult de 70% H2S) cu un debit de 56 m3/s sau mai mare când functioneaza la presiune de aspirare de 1,8 MPa sau mai mare si echipate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate în mediu umed cu prezenta de H2S;
        3.Turnuri de schimb amoniac-hidrogen, cu o înaltime de 35 m sau mai mare, având un diametru cuprins între 1,5 m si 2,5 m, capabile sa functioneze la presiuni mai mari de 15 MPa;
        4.Structuri interne ale turnurilor, inclusiv contactoare si pompe aferente treptelor, pompe submersibile, pentru obtinerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;
        5.Instalatii de cracare a amoniacului, cu o presiune de functionare egala sau mai mare de 3 MPa, pentru obtinerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;
        6.Analizori cu absorbtie în infrarosu, capabili sa analizeze permanent raportul hidrogen-deuteriu, la concentratii ale deuteriului egale sau mai mari de 90%;
        7.Arzatoare catalitice pentru conversia gazului de deuteriu îmbogatit în apa grea, prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;
        8.Sisteme complete de îmbogatire a apei grele, sau coloane concepute în acest scop, pentru îmbogatirea apei grele pâna la nivelul de concentratie a deuteriului cerut de reactorii nucleari.
           
    0B005Instalatii special concepute pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru "reactori nucleari" si echipamente special concepute pentru acest scop:
      Nota:O instalatie de fabricare a elementelor de combustibil pentru "reactori nucleari" include echipamente care:
        a.Intra în mod normal în contact direct cu materialele nucleare, le proceseaza sau controleaza direct fluxul de productie;
        b.Asigura etansarea materialelor nucleare în interiorul tecii;
        c.Verifica integritatea tecii sau a etansarii; si
        d.Verifica parametrii finali ai elementelor de combustibil solid.
             
    0B006Instalatii de retratare a elementelor de combustibil iradiat pentru "reactori nucleari" si echipamente si componente special concepute sau pregatite în acest scop:
      Nota: 0B006 include:
      a.Instalatii de retratare a elementelor de combustibil nuclear iradiat, inclusiv echipamente si componente care sunt în mod normal în contact direct cu combustibilul iradiat si care controleaza direct principalele fluxuri de procesare a materialelor nucleare si a produselor de fisiune;
      b.Masini de tocat sau de maruntit elementele de combustibil, adica echipamente telecomandate destinate taierii, tocarii sau maruntirii ansamblelor, fasciculelor sau barelor de combustibil nuclear iradiat;
      c.Dizolvatoare, rezervoare care asigura conditii de anticriticitate (de exemplu recipienti cu diametru mic, inelari sau plati) special concepute sau pregatite pentru disolutia combustibilului nuclear iradiat, rezistente la caldura si coroziune si care pot fi încarcate si mentinute în functiune prin comanda de la distanta;
      d.Extractoare cu solvent în contracurent si echipamente de procesare cu schimb de ioni, special concepute sau pregatite pentru a fi utilizate în instalatiile de retratare a "uraniului natural", a "uraniului saracit" si a "materialelor fisionabile speciale";
      e.Cuve de pastrare sau de stocare special concepute pentru a evita criticitatea si a rezista la actiunea coroziva a acidului azotic;
        Nota:Cuvele de pastrare sau de stocare pot prezenta urmatoarele caracteristici:
          1.Pereti sau structuri interne având un echivalent în bor (calculat, pentru toti constituentii, conform notei de la 0C004) de cel putin 2%;
          2.Un diametru maxim de 175 mm pentru configuratii cilindrice; sau
          3.O latime maxima de 75 mm pentru o configuratie plata sau inelara.
      f.Instrumente de control, special concepute sau pregatite pentru comanda sau monitorizarea reprocesarii "uraniului natural", "uraniului saracit" si a "materialelor fisionabile speciale" iradiate.
         
    0B007Instalatii de conversie a plutoniului si echipamente special concepute sau pregatite în acest scop, dupa cum urmeaza:
      a.Sisteme de conversie a azotatului de plutoniu în oxid de plutoniu;
      b.Sisteme de productie a plutoniului metal;
             
    0CMATERIALE
    0C001"Uraniu natural", "uraniu saracit" sau toriu sub forma de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat si orice alte materiale care contin una sau mai multe din aceste materiale mentionate.
      Nota:0C001 nu supune controlului:
        a.Cantitati de 4 g sau mai putin de "uraniu natural" sau "uraniu saracit", daca acestea sunt continute într-un instrument de detectie;
        b."Uraniu saracit" special fabricat pentru urmatoarele aplicatii nenucleare civile:
          1.Blindaj (protectie);
          2.Ambalaj;
          3.Lest cu o masa sub 100 kg;
          4.Contragreutati cu o masa sub 100 kg;
        c.Aliaje cu un continut maxim de 5% toriu;
        d.Produse ceramice care contin toriu, fabricate pentru utilizari nenucleare.
               
    0C002"Materiale fisionabile speciale"
      Nota:0C002 nu supune controlului cantitati de 4 "grame efective" sau mai putin, daca acestea sunt continute într-un instrument de detectie.
    0C003Deuteriu, apa grea (oxid de deuteriu) si alti compusi ai deuteriului, precum si amestecuri si solutii continând deuteriu, în care raportul izotopic deuteriu-hidrogen este mai mare de 1:5.000.
    0C004Grafit de calitate nucleara, având un grad de puritate corespunzator unui continut de sau mai mic de 5 ppm "echivalent în bor" si o densitate mai mare de 1,5 g/cm3.
      Nota 1:0C004 nu supune controlului:
        a.Obiecte din grafit cu o masa mai mica de 1 kg, altele decât cele special concepute sau pregatite pentru utilizare într-un reactor nuclear;
        b.Pudra de grafit.
      Nota 2:În 0C004, "echivalent în bor" (EB) este definit ca suma de EB(z) pentru impuritati [excluzând EB(carbon) deoarece carbonul nu este considerat impuritate] inclusiv bor, în care:
        EB(z)(ppm) = FC x concentratia elementului Z în ppm;
        unde FC este factor de conversie, FC = [sigma(Z) x A(B)]/[sigma(B) x A(Z)]
          unde: sigma(Z) si sigma(B) sunt sectiuni de captura a neutronilor termici (barn) pentru bor si elementul Z iar A(B) si A(Z) sunt masele atomice ale borului si elementului Z.
       
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C107
    0C005Compusi sau pudre special pregatite pentru formarea barierelor de difuzie gazoasa, rezistente la coroziunea UF6 (de exemplu nichel sau aliaje continând 60% nichel în greutate, sau mai mult, oxid de aluminiu si polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate) având un grad de puritate de 99,9% sau mai mare, o dimensiune medie a particulelor mai mica de 10 µm - masurata dupa norma B330 din ASTM - si un grad înalt de uniformitate a dimensiunilor particulelor.
    0DSOFTWARE
    0D001"Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" produselor supuse controlului prin aceasta categorie.
    0ETEHNOLOGIE
    0E001"Tehnologie", în conformitate cu Nota privind Tehnologia Nucleara, pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" produselor supuse controlului prin aceasta categorie.
           
    LISTA PRODUSELOR SI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE  CATEGORIA 1 - MATERIALE, PRODUSE CHIMICE, "MICROORGANISME" SI "TOXINE"
    1ASISTEME, ECHIPAMENTE SI COMPONENTE
    1A001Componente fabricate din compusi fluorurati, dupa cum urmeaza:
      a.Dispozitive de etansare, garnituri, agenti de etansare, rezervoare elastice pentru combustibil, special concepute pentru utilizare în domeniul "aeronavelor" sau în domeniul aerospatial, realizate din mai mult de 50% din oricare din materialele supuse controlului prin 1C009.b. sau 1C009.c.;
      b.Polimeri si copolimeri piezoelectrici fabricati din fluorura de viniliden supusi controlului prin 1C009.a.:
        1.Sub forma de folie sau film; si
        2.Cu o grosime ce depaseste 200 µm;
      c.Dispozitive de etansare, garnituri, scaune de supape, rezervoare elastice sau diafragme fabricate din elastomeri cu fluor continând cel putin un monomer de vinileter, special concepute pentru utilizare în domeniul "aeronavelor", aerospatial sau al "rachetelor".
         
      Nota:La 1A001.c., "rachete" se refera la sistemele de rachete complete si la sistemele aeriene nepilotate.
             
    1A002Structuri sau produse laminate "compozite", având oricare din urmatoarele caracteristici:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1A202, 9A010 SI 9A110
      a.O "matrice" organica si fabricate din materiale supuse controlului prin 1C010.c, 1C010.d. sau 1C010.e; sau
      b.O "matrice" din carbon sau metal si fabricate din:
        1."Materiale fibroase sau filamentare" din carbon cu:
          a.Un "modul specific" ce depaseste 10,15x106 m; si
          b.O "rezistenta specifica la tractiune" ce depaseste 17,17x104 m; sau
        2.Materiale supuse controlului prin 1C010.c.
             
        Nota 1:1A002 nu supune controlului structuri sau produse laminate compozite fabricate din "materiale fibroase sau filamentare" din carbon impregnate cu rasini epoxidice, utilizate la repararea structurilor sau produselor laminate pentru aeronave, a caror dimensiune nu depaseste 1 m2.
        Nota 2:1A002 nu supune controlului produse finite sau semifabricate, special concepute pentru scopuri pur civile dupa cum urmeaza:
          a.Produse pentru sport;
          b.Industria de automobile;
          c.Industria de masini unelte;
          d.Aplicatii medicale.
           
    1A003Produse din substante polimerice nefluorurate supuse controlului prin 1C008.a.3. sub forma de film, folie, banda sau panglica având oricare din caracteristicile urmatoare:
      a.Cu o grosime ce depaseste 0,254 mm; sau
      b.Acoperite sau laminate cu carbon, grafit, metale sau substante magnetice.
      Nota:1A003 nu supune controlului produsele când sunt acoperite sau laminate cu cupru si concepute pentru productia de placi cu circuite electronice imprimate.
             
    1A004Echipamente de protectie si detectie si componente, altele decât cele specificate în listele cu produse militare, dupa cum urmeaza:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B351 SI 2B352.
      a.Masti de gaze, canistre filtru si echipamente de decontaminare pentru acestea, concepute sau modificate pentru protectia împotriva agentilor biologici sau materialelor radioactive "adaptate pentru utilizare în razboi" sau agenti de razboi chimic (CW), precum si componente special concepute pentru acestea;
      b.Costume de protectie, manusi si încaltaminte special concepute sau modificate pentru protectie împotriva agentilor biologici sau materialelor radioactive "adaptate pentru utilizare în razboi" sau agenti de razboi chimic (CW);
      c.Sisteme de detectare nucleara, biologica si chimica (NBC) special concepute sau modificate pentru detectia sau identificarea agentilor biologici sau materialelor radioactive "adaptate pentru utilizare în razboi" sau agenti de razboi chimici (CW), precum si componente special concepute pentru acestea.
      Nota:1A004 nu supune controlului:
        a.Dozimetrele personale pentru monitorizarea radiatiilor;
        b.Echipamentele limitate prin conceptie sau functionare la protectia împotriva accidentelor specifice industriei civile cum ar fi mineritul, lucrarile în cariere, agricultura, farmaceutica, medicina, medicina veterinara, protectia mediului, administrarea deseurilor sau industria alimentara.
         
    1A005Costume blindate de protectie si componente special concepute pentru acestea, altele decât cele care sunt produse conform standardelor sau specificatiilor militare sau care au performante echivalente cu acestea.
      N.B.:VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE.
      N.B.:Pentru "materiale fibroase sau filamentare" utilizate în fabricatia costumelor blindate de protectie, vezi 1C010.
         
      Nota 1:1A005 nu supune controlului costumele blindate de protectie sau îmbracamintea de protectie atunci când însotesc utilizatorul, în scopul asigurarii protectiei personale.
      Nota 2:1A005 nu supune controlului costumele blindate de protectie concepute sa asigure numai protectia frontala, atât împotriva fragmentelor, cât si împotriva explozivilor proveniti din încarcaturile explozive non-militare.
         
    1A102Materiale carbon-carbon preimpregnate si pirolizate, concepute pentru sistemele supuse controlului prin paragrafele 9A004 sau 9A104.
    1A202Structuri compozite, altele decât cele supuse controlului prin paragraful 1A002, sub forma de tuburi si având amândoua caracteristicile urmatoare:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A010 SI 9A110.
      a.un diametru interior cuprins între 75 si 400 mm; si
      b.Fabricate din "materiale fibroase sau filamentare" supuse controlului prin 1C010.a. sau b. sau 1C210.a. sau din materiale preimpregnate cu carbon supuse controlului prin 1C210.c.
         
    1A225Catalizatori platinati special conceputi sau pregatiti pentru a initia reactia de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen si apa în vederea recuperarii tritiului din apa grea sau a productiei de apa grea.
    1A226Ambalaje (etansari) special destinate pentru separarea apei grele de apa obisnuita si având ambele urmatoarele caracteristici:
      a.Fabricate din tesatura de bronz fosforos supusa unui tratament chimic de ameliorare a capacitatii de înmuiere; si
      b.Concepute pentru a fi utilizate în turnurile de distilare în vid.
         
    1A227Ferestre de blindaj antiradiatii de înalta densitate (din sticla cu plumb sau alt material), având toate caracteristicile urmatoarele si cadrele lor special concepute pentru aceasta:
      a.O "suprafata rece" de peste 0,09 m2;
      b.O densitate mai mare de 3 g/cm3; si
      c.O grosimea egala cu 100 mm sau mai mare.
      Nota tehnica:
      În paragraful 1A227, termenul "suprafata rece" se refera la suprafata de observare a ferestrei expusa la nivelul cel mai scazut al radiatiei din aplicatia conceputa.
           
    1BECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECTIE SI PRODUCTIE
    1B001Echipamente pentru productia fibrelor, semifabricatelor, preimpregnatelor sau "compozitelor" supuse controlului prin 1A002 sau 1C010, precum si componente si accesorii special concepute pentru acestea, dupa cum urmeaza:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1B101 SI 1B201.
      a.Masini pentru înfasurarea filamentelor, ale caror miscari de pozitionare, înfasurare si rasucire a fibrelor sunt coordonate si programate dupa trei sau mai multe axe, special concepute pentru fabricarea structurilor "compozite" sau produselor laminate "compozite" din "materiale fibroase sau filamentare";
      b.Masini pentru aranjarea benzilor sau dispunerea cablurilor de filamente ale caror miscari de asezare si pozare a benzilor, cablurilor si foliilor sunt coordonate si programate în doua sau mai multe axe, special concepute, pentru fabricarea structurilor "compozite" ale celulelor aeronavelor sau "rachetelor";
        Nota tehnica:
        Pentru scopurile din 1B001.c. tehnica de întretesere include si tricotarea.
        Nota:La 1B001.b., "racheta" se refera la sistemele de rachete complete si la sistemele aeriene nepilotate.
           
      c.Masini de tesut multidirectionale si multidimensionale sau masini de întretesere, inclusiv adaptori si truse de scule pentru modificari prin teserea, întreteserea sau împletirea fibrelor pentru fabricarea structurilor "compozite";
        Nota:1B001.c. nu supune controlului masinile textile nemodificate pentru utilizarile finale de mai sus.
           
      d.Echipamente special concepute sau adaptate pentru productia fibrelor de armare, dupa cum urmeaza:
        1.Echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (cum ar fi: poliacrilonitril, matase artificiala, smoala sau policarbosilan) în fibre de carbon sau fibre de carbura de siliciu, inclusiv echipamente speciale pentru deformarea fibrei pe durata încalzirii;
        2.Echipamente pentru depunerea chimica în faza de vapori a elementelor sau compusilor pe substraturi filamentare încalzite, în vederea fabricarii fibrelor de carbura de siliciu;
        3.Echipamente pentru strunjirea umeda a ceramicilor refractare (cum ar fi oxidul de aluminiu);
        4.Echipamente pentru transformarea prin tratament termic a aluminiului continând fibre din materiale precursoare în fibre de alumina;
      e.Echipamente pentru producerea preimpregnatelor supuse controlului prin 1C010.e. prin metoda topirii la cald;
      f.Echipamente de verificare nedistructiva capabile sa detecteze defectele în trei dimensiuni, folosind tomografia cu ultrasunete sau raze X, special concepute pentru materiale "compozite".
         
    1B002Echipamente si componentele lor special concepute pentru evitarea contaminarii si pentru producerea aliajelor metalice, pulberilor de aliaje metalice sau materialelor aliate supuse controlului prin 1C002.c.2.
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1B102.
    1B003Scule, matrite, stante sau dispozitive de fixare pentru "formarea superplastica" sau "sudura prin difuzie" a titanului sau aluminiului sau aliajelor acestora, special concepute pentru fabricarea:
      a.Structurilor celulelor aeronavelor sau structurilor aerospatiale;
      b.Motoarelor pentru "aeronave" sau motoarelor aerospatiale; sau
      c.Componentelor special concepute pentru aceste structuri sau motoare.
         
    1B101Echipamente, altele decât cele supuse controlului prin 1B001, componentele si accesoriile lor special concepute pentru "productia" de structuri compozite, dupa cum urmeaza:
      N.B.:VEZI DE ASEMENEA 1B201.
      Nota:Componentele si accesoriile specificate în paragraful 1B101 cuprind modele, mandrine, matrite, montaje si scule ce servesc la ebosarea, coacerea, curgerea, sinterizarea sau la asamblarea structurilor compozite, a laminatelor si a produselor lor confectionate.
           
      a.Masini pentru înfasurarea filamentelor ale caror miscari de pozitionare, de înfasurare si rasucire a fibrelor sunt coordonate si programate dupa trei sau mai mult de trei axe, special concepute pentru fabricarea structurilor "compozite" sau a produselor laminate "compozite" din "materiale fibroase sau filamentare", precum si comenzile de programare si de coordonare;
      b.Masini pentru aranjarea benzilor, ale caror miscari de pozitionare si asezare a benzilor si foilor sunt coordonate si programate dupa doua sau mai mult de doua axe, special concepute pentru realizarea structurilor "compozite" pentru celulele de vehicule aeriene si de "rachete";
      c.Echipamente special concepute sau adaptate pentru "productia" de "materiale fibroase sau filamentare", dupa cum urmeaza:
        1.Echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de tipul poliacrilonitrilice, matase artificiala sau policarbosilanice), inclusiv dispozitivul special pentru tensionarea firului în timpul încalzirii;
        2.Echipamente pentru depunerea în faza de vapori a elementelor sau componentelor pe substraturi filamentare încalzite;
        3.Echipamente pentru extrudarea pe cale umeda a ceramicilor refractare (de exemplu oxidul de aluminiu);
      d.Echipamente special concepute sau adaptate pentru tratamentul suprafetei fibrelor sau pentru realizarea preimpregnatelor si a preformelor supuse controlului prin 9C110.
           
        Nota:1B101.d. include role, întinzatori, materiale de acoperire, materiale de taiere si matritele clickers.
         
    1B102"Echipament de productie" de pulbere metalica si componente, altele decât cele supuse controlului prin 1B002, dupa cum urmeaza:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1B115.b.
      a."Echipament de productie" de pulbere metalica utilizat pentru "productia" în mediu controlat, de materiale sferice sau atomizate supuse controlului prin 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. sau prin Lista de armamente, munitii si alte produse militare.
      b.Componente special concepute pentru "echipament de productie" supuse controlului prin 1B002 sau 1B102.a.
           
      Nota:1B102 include:
        a.Generatoare cu plasma (arc-electric de înalta frecventa) folosite pentru obtinerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate cu formarea procesului într-un mediu de apa-argon;
        b.Echipament cu impuls electric utilizat pentru obtinerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate cu formarea procesului într-un mediu de apa-argon;
        c.Echipament utilizat pentru "productia" pulberilor sferice de aluminiu prin pulverizarea topiturii într-un mediu inert (de exemplu azot).
           
    1B115Echipamente si componente special concepute pentru acestea, altele decât cele supuse controlului prin 1B002 sau 1B102, pentru "productia" de combustibili de propulsie lichizi sau a constituentilor lor, dupa cum urmeaza:
      a."Echipamente pentru productia", manipularea si verificarea în vederea receptiei de combustibili de propulsie lichizi sau a constituentilor lor supusi controlului prin 1C011.a., 1C011.b. si 1C111 sau prin Lista de armamente, munitii si alte produse militare;
      b."Echipamente pentru productia", manipularea, amestecarea, conservarea, turnarea, presarea, extrudarea sau verificarea în vederea receptiei de combustibili de propulsie solizi sau a constituentilor lor supusi controlului prin 1C011a., 1C011.b., 1C111 sau prin Lista de armamente, munitii si alte produse militare.
        Nota:1B115.b. nu supune controlului amestecatoare discontinui, amestecatoare continui sau amestecatoare cu energie hidraulica. Pentru controlul amestecatoarelor discontinui, amestecatoarelor continui si morilor cu energie fluidizata vezi 1B117, 1B118 si 1B119.
         
      Nota 1:Pentru echipamentele de productie special concepute pentru productia de produse militare, vezi Lista de armamente, munitii si alte produse militare.
      Nota 2:1B115 nu supune controlului echipamentele pentru "productia", manipularea si testarea carburii de bor.
           
    1B116Duze special concepute pentru fabricarea materialelor provenite din piroliza care se realizeaza dupa un tipar, o mandrina, o matrita sau alt suport plecând de la precursori gazosi care se descompun la o temperatura cuprinsa între 1.573 K (1.300°C) si 3.173 K (2.900°C) si la o presiune cuprinsa între 130 Pa si 20 kPa.
    1B117Amestecatoare discontinue si componente special concepute pentru acestea, capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 la 13,326 kPa si la care temperatura din incinta de amestecare poate fi reglata, având toate caracteristicile urmatoare:
      a.O capacitate volumetrica de 110 litri sau mai mare; si
      b.Cel putin un arbore de amestecare/malaxare montat excentric.
    1B118Amestecatoare continue si componente special concepute pentru acestea, capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 la 13,326 kPa si la care temperatura din incinta de amestecare poate fi reglata, având toate caracteristicile urmatoare:
      a.Doi sau mai multi arbori la amestecare/malaxare; si
      b.Posibilitate de deschidere a incintei de amestecare.
    1B119Amestecatoare hidraulice si componente special concepute pentru acestea, utilizate pentru macinarea sau sfarâmarea substantelor supuse controlului prin 1C011.a., 1C011.b., 1C111 sau prin Lista de armamente, munitii si alte produse militare;
    1B201Masini pentru înfasurarea filamentelor si echipamentele aferente, altele decât cele mentionate la paragrafele 1B001 sau 1B101, dupa cum urmeaza:
      a.Masini pentru înfasurarea filamentelor având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Miscarile de pozitionare, înfasurare si rasucire a fibrelor coordonate si programate în doua sau mai multe axe;
        2.Special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din "materiale fibroase sau filamentare"; si
        3.Capabile de a realiza înfasurarea pe rotori cilindrici cu un diametru cuprins între 75 si 400 mm si o lungime de 600 mm sau mai mare;
      b.Masini pentru înfasurarea filamentelor având controlul coordonarii si programarii masinilor supuse controlului prin 1B201.a.;
      c.Mandrine de precizie destinate masinilor pentru înfasurarea filamentelor supuse controlului prin 1B201.a.
           
    1B225Celule electrolitice pentru productia de fluor, a caror capacitate de productie depaseste 250 g de fluor pe ora.
    1B226Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu surse ionice unice sau multiple, capabile sa produca un curent total de fascicul ionic de 50 mA sau mai mult.
      Nota:1B226 cuprinde separatoare:
        a.Capabile de îmbogatirea izotopilor stabili;
        b.În care sursele de ioni si colectorii se afla în interiorul câmpului magnetic si acele configuratii în care ele sunt exterioare câmpului.
           
    1B227Convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unitati de sinteza a amoniacului în care gazul servind la sinteza (azot si hidrogen) este extras dintr-o coloana de schimb amoniac/hidrogen la presiune înalta si amoniacul sintetizat este reintrodus în aceeasi coloana.
    1B228Coloane de distilare criogenica cu hidrogen, având toate caracteristicile urmatoare:
      a.Sunt concepute pentru a functiona la o temperatura interioara de 35 K (-238°C) sau mai putin;
      b.Sunt concepute pentru a functiona la o presiune interioara de la 0,5 la 5 MPa (de la 5 la 50 atm);
      c.Fabricate din:
        1.Otel inoxidabil din seria 300 cu un continut scazut de sulf si marimea grauntelui otelului austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egala cu 5 sau mai mare;
        2.Materiale echivalente care sunt criogenice si compatibile cu H2 si
      d.Au un diametru interior egal cu 1 m sau mai mare si o lungime efectiva egala cu 5 m sau mai mare.
       
    1B229Coloane de schimb apa-acid sulfhidric, cu talere si "contactori interiori", dupa cum urmeaza:
      Nota: Pentru coloanele special concepute sau pregatite pentru producerea apei grele vezi 0B004.
           
      a.Coloane de schimb apa-acid sulfhidric cu talere, având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Destinate sa functioneze la o presiune nominala de 2 MPa sau mai mare;
        2.Fabricate din otel carbon având marimea grauntelui otelului austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egala cu 5 sau mai mare; si
        3.Cu un diametru de 1,8 m sau mai mare.
      b."Contactori interiori" pentru coloane de schimb apa-acid sulfhidric cu talere supusi controlului prin 1B229.a.
        Nota tehnica:
        "Contactorii interiori" ai coloanelor sunt talere segmentate al caror diametru util asamblat este egal cu 1,8 m sau mai mare, fiind concepute pentru a facilita contactul în contracurent si sunt fabricate din otel inoxidabil cu un continut de carbon de 0,03% sau mai mic. Acestea pot fi talere perforate, talere cu supapa, talere cu calota si talere cu turbo-grila.
           
    1B230Pompe care circula solutiile unui catalizator de amidura de potasiu, diluata sau concentrata, în amoniac lichid (KNH2/NH3), având toate caracteristicile urmatoare:
      a.Perfect etanse la aer (închise ermetic);
      b.O capacitate mai mare de 8,5 m3/h.
      c.Oricare din caracteristicile urmatoare:
        1.Pentru solutiile de amidura de potasiu concentrate (1% sau mai mult), functionând la o presiune de la 1,5 la 60 MPa; sau
        2.Pentru solutiile de amidura de potasiu diluate (mai putin de 1%), functionând la o presiune de la 20 la 60 MPa.
    1B231Instalatii, uzine sau echipamente pentru tritiu, dupa cum urmeaza:
      a.Instalatii sau uzine pentru productia, recuperarea, extractia, concentrarea sau manipularea tritiului;
      b.Echipamente pentru instalatiile sau uzinele de tritiu, dupa cum urmeaza:
        1.Unitati pentru racire cu hidrogen sau heliu, capabile sa raceasca pâna la 23 K (-250°C) sau mai putin, cu o capacitate de extractie a caldurii mai mare de 150 W; sau
        2.Sisteme de depozitare si de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizeaza hidruri metalice drept suport de depozitare sau de purificare.
    1B232Turboexpandoare si compresoare-turboexpandoare având toate caracteristicile urmatoare:
      a.Concepute sa lucreze la temperaturi sub 35 K (-238°C); si
      b.Concepute sa asigure un debit de hidrogen gazos de 1.000 kg/h sau mai mare.
    1B233Instalatii, uzine sau echipamente pentru separarea izotopilor litiului, dupa cum urmeaza:
      a.Instalatii sau uzine pentru separarea izotopilor litiului;
      b.Echipamente pentru separarea izotopilor litiului dupa cum urmeaza:
        1.Coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu;
        2.Pompe pentru amalgam de mercur sau litiu;
        3.Celule de electroliza de amalgam de litiu;
        4.Evaporatoare pentru solutii concentrate de hidroxid de litiu.
         
    1CMATERIALE
      Nota tehnica:
      Metale si aliaje:
      Daca nu s-au facut alte precizari cuvintele "metale" si "aliaje" din 1C001 pâna la 1C012 se refera la formele brute si semifabricate, dupa cum urmeaza:
      Forme brute:
      Anozi, bile, bare (inclusiv bare crestate si bare subtiri), bileti, blocuri, blumuri, brichete, tagle, catozi, cristale, cuburi, zaruri, graunti, granule, lingouri, bulgari, pastile, pudra, rondele, alice, sleburi, regleti, bureti, stâlpi;
      Forme semifabricate (acoperite sau nu, placate, gaurite sau perforate):
      a.Materiale fasonate sau prelucrate fabricate prin rulare, tragere, extrudare, forjare, extrudare prin impact, presare, granulare, atomizare si macinare, de ex: cornier, profile, inele, discuri, praf, fulgi, folii si pelicula, forjate, placi, pudra, presate si matritate, benzi, sârme (inclusiv sârme pentru sudura, bare si sârma rasucita) otel profilat, table, tevi si tuburi (inclusiv tevi rotunde, patrate sau ambutisate), sârma trasa sau extrudata;
      b.Material turnat produs prin turnare în nisip, dispozitiv, metal, ghips sau alte tipuri de matrite, inclusiv turnarea sub presiune, forme sinterizate, si forme realizate prin metalurgia pulberilor.
      Obiectul controlului nu trebuie sa înceteze la exportul formelor nelistate pretinse a fi produse nefinisate dar reprezentând în realitate forme brute sau forme semifabricate.
    1C001Materiale special concepute pentru a fi utilizate ca absorbanti de unde electromagnetice sau polimeri cu conductivitate intrinseca, dupa cum urmeaza:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C101.
      a.Materiale pentru absorbtia frecventelor care depasesc 2x108 Hz, dar mai mici de 3x1012 Hz;
             
    Nota 1:1C001.a. nu supune controlului:
      a.Absorbanti de tip fir de par realizati din fibre naturale sau sintetice, cu încarcatura nemagnetica, pentru a asigura absorbtia;
      b.Absorbanti fara pierderi magnetice si a caror suprafata incidenta are o forma neplana, inclusiv piramide, conuri, prisme, suprafete spiralate;
      c.Absorbanti plani, având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Fabricati din oricare din urmatoarele:
          a.Materiale plastice spongioase (flexibile sau neflexibile) cu continut de carbon sau materiale organice, inclusiv lianti, care produc mai mult de 5% ecou fata de valoarea de ecou a metalului, într-o banda care depaseste ±15% din frecventa centrala a energiei incidente si care nu sunt capabile sa reziste la temperaturi ce depasesc 450 K (177°C); sau
          b.Materiale ceramice care produc mai mult de 20% ecou fata de valoarea de ecou a metalului, într-o banda care depaseste ±15% fata de frecventa centrala a energiei incidente si care nu sunt capabile sa reziste la temperaturi ce depasesc 800 K (527°C);
         
        Nota tehnica:
        Mostrele pentru testul de absorbtie pentru 1C001.a, Nota 1.c.1, trebuie sa fie un patrat cu latura de cel putin 5 lungimi de unda ale frecventei centrale si plasat într-un câmp la distanta fata de elementul radiant.
      2.Cu rezistenta la rupere mai mica de 7x106 N/m2; si
      3.Cu rezistenta la comprimare mai mica de 14x106 N/m2;
    d.Absorbanti plani fabricati din ferita sinterizata, cu:
      1.O greutate specifica ce depaseste 4,4; si
      2.O temperatura maxima de lucru de 548 K (275°C).
             
        Nota 2:Nici una din prevederile 1C001.a. nu excepteaza de la control materialele magnetice care asigura absorbtia atunci când sunt continute în vopsea.
      b.Materiale pentru absorbtia frecventelor care depasesc 1,5x1014 Hz, dar mai mici de 3,7x1014 Hz si opace la lumina vizibila;
      c.Materiale polimerice cu conductivitate intrinseca, cu o "conductivitate electrica de volum" mai mare de 10.000 S/m (Siemens/m) sau cu o "rezistivitate de suprafata" mai mica de 100 Omega/m2, bazate pe oricare din urmatorii polimeri:
        1.Polianilina;
        2.Polipirol;
        3.Politiofen;
        4.Poli fenilen-vinilen; sau
        5.Poli tienilen-vinilen.
        Nota tehnica:
        "Conductivitatea electrica de volum" si "rezistivitatea de suprafata" se determina conform ASTM D-257 sau standardelor nationale echivalente.
           
    1C002Aliaje metalice, pulberi de aliaje metalice sau materiale aliate, dupa cum urmeaza:
      N.B.:VEZI DE ASEMENEA 1C202.
      Nota:1C002 nu supune controlului aliajele metalice, pulberile de aliaje metalice sau materialele aliate pentru acoperirea substraturilor.
      Nota tehnica:
      1.Aliajele metalice din 1C002 sunt aliajele care contin un procentaj mai ridicat în greutate din metalul nominalizat decât din oricare alt element.
      2.Durata de serviciu pâna la rupere trebuie sa fie masurata conform standardului ASTM E-139 sau standardelor nationale echivalente.
      3.Rezistenta la oboseala trebuie masurata conform standardului ASTM E-606. "Metoda Recomandata pentru Testarea Rezistentei la Oboseala cu Amplitudine Constanta" sau standardelor nationale echivalente. Încercarea trebuie sa fie axiala, cu un raport mediu egal cu 1 si un factor de concentrare a solicitarii [K(t)] egal cu 1. Tensiunea medie se obtine împartind diferenta dintre tensiunea maxima si minima la tensiunea maxima.
      a.Aluminuri, dupa cum urmeaza:
        1.Aluminuri de nichel continând între 15 si 38% în greutate aluminiu si cel putin unul din elementele de aliere aditionale;
        2.Aluminuri de titan continând 10% în greutate sau mai mult aluminiu si cel putin unul din elementele de aliere aditionale;
      b.Aliaje metalice, dupa cum urmeaza, fabricate din materiale supuse controlului prin 1C002.c.:
           
      1.Aliaje de nichel având:
        a.O durata de serviciu pâna la rupere de 10.000 ore sau mai mare la 923 K (650°C) la o tensiune de 676 MPa; sau
        b.O rezistenta la oboseala de 10.000 cicluri sau mai mare la 823 K (550°C) la o tensiune maxima de 1.095 MPa;
      2.Aliaje de niobiu având:
        a.O durata de serviciu pâna la rupere de 10.000 ore sau mai mare la 1.073 K (800°C) la o tensiune de 400 MPa; sau
        b.O rezistenta la oboseala de 10.000 cicluri sau mai mare la 973 K (700°C) la o tensiune maxima de 700 MPa;
      3.Aliaje de titan având:
        a.O durata de serviciu pâna la rupere de 10.000 ore sau mai mare la 723 K (450°C) la o tensiune de 200 MPa; sau
        b.O rezistenta la oboseala de 10.000 cicluri sau mai mare la 723 K (450°C) la o tensiune maxima de 400 MPa;
      4.Aliaje de aluminiu cu o rezistenta la rupere de:
        a.240 MPa sau mai mare la 473 K (200°C); sau
        b.415 MPa sau mai mare la 298 K (25°C);
      5.Aliaje de magneziu având:
        a.O rezistenta la rupere de 345 MPa sau mai mare; si
        b.O viteza de coroziune mai mica de 1 mm/an în clorura de sodiu, solutie apoasa 3%, masurata în conformitate cu ASTM G-31 sau cu standardele nationale echivalente;
    c.Pulberi din aliaje metalice sau material granulat pentru materiale, având toate caracteristicile urmatoare:
           
      1.Fabricate din oricare din urmatoarele sisteme de compozitie:
        Nota tehnica:
        X în cele ce urmeaza înseamna unul sau mai multe elemente de aliere.
        a.Aliaje de nichel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) destinate pentru piesele sau componentele motoarelor cu turbina, adica cu mai putin de trei particule nemetalice (introduse în cursul procesului de fabricatie) mai mari de 100 µm la 109 particule de aliaj;
        b.Aliaje de niobiu (Nb-Al-X sau Nb-X-Al, Nb-Si-X sau Nb-X-Si, Nb-Ti-X sau Nb-X-Ti);
        c.Aliaje de titan (Ti-Al-X sau Ti-X-Al);
        d.Aliaje de aluminiu (Al-Mg-X sau Al-X-Mg, Al-Zn-X sau Al-X-Zn, Al-Fe-X sau Al-X-Fe); sau
        e.Aliaje de magneziu (Mg-Al-X sau Mg-X-Al);
      2.Fabricate în mediu controlat prin oricare din urmatoarele procedee:
        a."Atomizare în vid";
        b."Atomizare în gaz";
        c."Atomizare centrifuga";
        d."Calire rapida";
        e."Calire pe cilindru" si "pulverizare";
        f."Extractie în stare topita" si "pulverizare"; sau
        g."Aliere mecanica" si
      3.Capabile pentru formarea materialelor supuse controlului prin 1C002.a. sau 1C002.b.
    d.Materiale aliate, având toate caracteristicile urmatoare:
      1.Fabricate din oricare din urmatoarele sisteme de compozitie supuse controlului prin 1C002.c.1.;
      2.Sub forma de fulgi, panglica sau baghete subtiri nepulverizate;
      3.Produse într-un mediu controlat prin oricare din urmatoarele procedee:
        a."calire rapida";
        b."calire pe cilindru"; sau
        c."extractie în stare topita".
             
    1C003Metale magnetice, de orice tip si sub orice forma, având una din urmatoarele caracteristici:
      a.Permeabilitate relativa initiala de 120.000 sau mai mare si o grosime de 0,05 mm sau mai mica;
        Nota tehnica:
        Masurarea permeabilitatii initiale trebuie sa se faca pe materiale recoapte complet.
      b.Aliaje magnetostrictive având oricare din caracteristicile urmatoare:
        1.O magnetostrictiune de saturatie mai mare de 5x10-4; sau
        2.Un factor de cuplare magnetomecanica (k) mai mare de 0,8; sau
      c.Benzi de aliaj amorf sau "nanocristaline", având toate caracteristicile urmatoare:
        1.O compozitie având minimum 75% în greutate fier, cobalt sau nichel;
        2.O inductie magnetica de saturatie [B(s)] de 1,6 T sau mai mare; sau
        3.Oricare din urmatoarele:
          a.O grosime a benzii de 0,02 mm sau mai mica; sau
          b.O rezistivitate electrica de 2x10-4 Omega?cm sau mai mare;
        Nota tehnica:
        Materialele "nanocristaline" din 1C003.c. sunt acele materiale care au o granulatie cristalina, determinata prin difractie cu raze X, de 50 nm sau mai mica.
         
    1C004Aliaje de uraniu, titan sau wolfram având o "matrice" pe baza de fier, nichel sau cupru, prezentând toate caracteristicile urmatoare:
      a.O densitate ce depaseste 17,5 g/cm3;
      b.O limita de elasticitate ce depaseste 880 MPa;
      c.O rezistenta la rupere maxima ce depaseste 1.270 MPa; si
      d.O elongatie ce depaseste 8%.
           
    1C005Conductoare "compozite" "superconductoare" cu lungimi ce depasesc 100 m sau cu mase ce depasesc 100 g, dupa cum urmeaza:
      a.Conductoare "compozite" "superconductoare" multifilament continând unul sau mai multe filamente de niobiu-titan:
        1.Încorporate într-o "matrice", alta decât o "matrice" de cupru sau "matrice" mixta pe baza de cupru; sau
        2.Cu o arie a sectiunii transversale mai mica de 0,28x10-4 mm2 (6 µm în diametru pentru filamente circulare);
      b.Conductoare "compozite" "superconductoare" constând din unul sau mai multe filamente "superconductoare", altele decât niobiu-titan, prezentând toate caracteristicile urmatoare:
        1.O "temperatura critica" la inductie magnetica zero ce depaseste 9,85 K (-263,31°C), dar mai mica de 24 K (-249,16°C);
        2.O arie a sectiunii transversale mai mica de 0,28x10-4 mm2; si
        3.Ramân în stare "superconductoare" la o temperatura de 4,2 K (-268,96°C) când sunt expuse la un câmp magnetic corespunzator unei inductii magnetice de 12 T.
             
    1C006Fluide si materiale de lubrifiere, dupa cum urmeaza:
      a.Fluide hidraulice continând ca ingredienti principali oricare din urmatoarele materiale sau compusi:
        1.Uleiuri sintetice pe baza de silicohidrocarburi, prezentând toate caracteristicile urmatoare:
          Nota tehnica:
          Pentru 1C006.a.1., uleiurile pe baza de silicohidrocarburi contin exclusiv siliciu, hidrogen si carbon.
          a.Temperatura de aprindere mai mare de 477 K (204°C);
          b.Punct de curgere de 239 K (-34°C) sau mai mic;
          c.Indice de viscozitate de 75 sau mai mare; si
          d.Stabilitate termica la 616 K (343°C); sau
        2.Clorofluorocarburi, prezentând toate caracteristicile urmatoare:
          Nota tehnica:
          Pentru 1C006.a.2, clorofluorcarburile contin exclusiv carbon, fluor si clor.
          a.Fara punct de aprindere;
          b.O temperatura de autoaprindere ce depaseste 977 K (704°C);
          c.Punct de curgere de 219 K (-54°C) sau mai mic;
          d.Indice de viscozitate de 80 sau mai mare; si
          e.Punct de fierbere de 473 K (200°C) sau mai mare;
           
    b.Materiale lubrifiante care contin ca ingredienti principali, unul din urmatoarele materiale sau compusi:
      1.Eteri sau tioeteri de fenilen sau alchilfenilen, sau amestecurile lor continând mai mult de doua functiuni eter sau tioeter sau amestecuri ale acestora; sau
      2.Fluide pe baza de silicon fluorurat cu o viscozitate cinematica mai mica de 5.000 mm2/s (5.000 centistokes) masurata la 298 K (25°C);
    c.Fluide de amortizare sau de flotatie cu o puritate ce depaseste 99,8%, continând mai putin de 25 de particule cu dimensiuni de 200 microni sau mai mari la 100 ml si fabricate din cel putin 85% din oricare din urmatorii compusi sau materiale:
      1.Dibromtetrafluoretan;
      2.Policlorotrifluoretilena (numai varietatile uleioase si ceroase); sau
      3.Polibromtrifluoretilena;
    d.Fluide de racire electronica cu fluorcarbon, având toate caracteristicile urmatoare:
      1.Continând 85% din greutate sau mai mult din oricare din urmatoarele, sau amestecuri ale acestora:
        a.Forme monomerice de perfluorpolialchileter-triazina sau perfluoralifatic-eter;
        b.Perfluoralchilamine;
        c.Perfluorcicloalcani; sau
        d.Perfluoralcani;
      2.Densitate la 298 K (25°C) de 1,5 g/ml sau mai mult;
      3.În stare lichida la 273 K (0°C); si
      4.Continând 60% sau mai mult din greutate fluor.
           
      Nota tehnica:
      Pentru 1C006:
      a.Temperatura de aprindere se determina prin Metoda Cleveland în vas deschis conform ASTM D-92 sau standardelor nationale echivalente;
      b.Punctul de curgere se determina prin metoda descrisa în ASTM D-97 sau în standardele nationale echivalente;
      c.Indicele de viscozitate se determina prin metoda descrisa în ASTM D-2270 sau în standardele nationale echivalente;
      d.Stabilitatea termica se determina prin metoda urmatoare sau conform standardelor nationale echivalente:
        O cantitate de 20 ml din fluidul de încercat se introduce într-o camera de otel inoxidabil tip 317 de 46 ml, care contine câte o bila cu diametrul (nominal) de 12,5 mm confectionata din urmatoarele materiale: otel de scule M-10, otel 52.100 si bronz naval (60% Cu, 39% Zn, 0,75% Sn).
        Camera se purjeaza cu azot, se etanseaza la presiunea atmosferica si se ridica temperatura la 644 ±6 K (371 ±6°C) unde se mentine la acest nivel timp de 6 ore.
        Proba se considera stabila termic daca la terminarea încercarii descrise mai sus sunt îndeplinite toate conditiile urmatoare:
        1.Pierderea de greutate a fiecarei bile este mai mica de 10 mg/mm2 din suprafata bilei;
        2.Modificarea viscozitatii initiale determinata la 311 K (38°C) este mai mica de 25%; si
        3.Indicele total acid sau bazic este mai mic de 0,40;
      e.Temperatura de autoaprindere se determina prin metoda descrisa în ASTM E-659 sau prin standardele nationale echivalente.
             
    1C007Materiale pe baza ceramica, materiale ceramice "non-compozite", materiale "compozite" cu "matrice" ceramica si materiale precursoare, dupa cum urmeaza:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C107.
      a.Materiale de baza din boruri simple sau complexe de titan având impuritati metalice totale, exclusiv adaosuri intentionate, mai mici de 5.000 ppm, dimensiunea medie a particulelor egala sau mai mica de 5 µm si maximum 10% din particule mai mari de 10 µm;
      b.Materiale ceramice "non-compozite" în stare bruta sau semifabricata, compuse din boruri de titan cu o densitate de 98% sau mai mare din densitatea teoretica;
        Nota: 1C007.b. nu supune controlului abrazivele.
      c.Materiale "compozite" ceramica-ceramica cu "matrice" din sticla sau oxid si armate cu fibre având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Fabricate din oricare din materialele urmatoare:
          a.Si-N;
          b.Si-C;
          c.Si-Al-O-N: sau
          d.Si-O-N; si
        2.Având o rezistenta specifica la rupere care depaseste 12,7x103 m;
      d.Materiale "compozite" ceramica-ceramica cu sau fara o faza metalica continua, continând particule sau faze fin dispersate din orice material fibros sau de tip filiform, în care carburile sau nitrurile de siliciu, zirconiu sau bor formeaza "matricea";
      e.Materiale precursoare (adica materiale polimerice sau metalo-organice cu scopuri speciale) pentru producerea oricarei sau oricaror faze ale materialelor supuse controlului prin 1.C007.c., dupa cum urmeaza:
        1.Polidiorganosilani (pentru producerea carbuni de siliciu);
        2.Polisilazani (pentru producerea nitrurii de siliciu);
        3.Policarbosilazani (pentru producerea ceramicilor cu componente de siliciu, carbon si azot);
      f.Materialele "compozite" ceramica-ceramica cu un oxid sau cu "matrice" de sticla armata cu fibre continue din oricare din sistemele urmatoare:
        1.Al2O3; sau
        2.Si-C-N.
        Nota:1C007.f. nu supune controlului "compozite" continând fibre din aceste sisteme cu rezistenta la rupere mai mica de 700 MP a la 1.273 K (1.000°C) sau fibre cu rezistenta la fluaj mai mare de 1% deformatie de fluaj la sarcina de 100 MPa si 1.273 K (1.000°C) pentru 100 de ore.
           
    1C008Substante polimerice nefluorurate, dupa cum urmeaza:
      a.1.Bismaleimide;
        2.Poliamide-imide aromatice;
        3.Poliimide aromatice;
        4.Polieteri-imide aromatice având o temperatura de tranzitie în stare de sticla [T(g)] mai mare de 513 K (240°C) masurata prin metoda uscata descrisa în ASTM D 3418;
             
        Nota:1C008.a. nu supune controlului pulberile de turnare sau formele de turnare, nefuzibile prin compresie.
      b.Copolimeri termoplastici de cristale lichide având o temperatura de deformare la cald mai mare de 523 K (250°C) conform ASTM D-648, metoda A, sau standardelor nationale echivalente, cu o sarcina de 1,82 N/mm2 si compusi din:
        1.Oricare din urmatoarele:
          a.Fenilena, bifenilena sau naftalena; sau
          b.Fenilena, bifenilena sau naftalena substituite cu metil, tert-butil sau fenil; si
        2.Oricare din urmatorii acizi:
          a.Acid tereftalic;
          b.Acid 6-hidroxi-2-naftoic; sau
          c.Acid 4-hidroxibenzoic;
           
      c.Poliarilen-eter-cetone, dupa cum urmeaza:
        1.Polieter eter cetona (PEEK);
        2.Polieter cetona cetona (PEKK);
        3.Polieter cetona (PEK);
        4.Polieter cetona eter cetona cetona (PEKEKK)
         
      d.Poliarilen cetone;
      e.Sulfuri de poliarilen, în care gruparea arilen este bifenilen, trifenilen sau combinatii ale acestora;
      f.Polibifenilenetersulfona.
      Nota tehnica:
      Temperatura de tranzitie în stare de sticla [T(g)] pentru materialele supuse controlului prin 1C008 este determinata utilizând metoda uscata descrisa în ASTM D 3418.
               
    1C009Compusi fluorurati neprelucrati, dupa cum urmeaza:
      a.Copolimeri de fluorura de viniliden având 75% sau mai mult o structura cristalina beta fara alungire;
      b.Polimide fluorurate continând 10% sau mai mult din greutate fluor combinat;
      c.Elastomeri de fosfazen fluorurat continând 30% sau mai mult din greutate fluor combinat.
    1C010"Materiale fibroase sau filamentare" care pot fi folosite în structuri sau produse laminate "compozite" cu "matrice" organica, metalica sau de carbon, dupa cum urmeaza:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C210.
      a."Materiale fibroase sau filamentare" organice, având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Un modul specific ce depaseste 12,7x106 m; si
        2.O "rezistenta specifica la rupere" ce depaseste 23,5x104 m;
        Nota: 1C010.a. nu supune controlului polietilena.
      b."Materiale fibroase sau filamentare" pe baza de carbon, având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Un modul specific ce depaseste 12,7x106 m; si
        2.O "rezistenta specifica la rupere" ce depaseste 23,5x104 m;
        Nota:1C010.b. nu supune controlului tesatura fabricata din "materiale fibroase sau filamentare" pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru aeronave, în care dimensiunile placilor individuale nu depasesc 50x90 cm.
        Nota tehnica:
        Proprietatile materialelor descrise în 1C010.b. se determina folosind metodele SRM 12 la 17 recomandate de SACMA sau standardele nationale echivalente, de exemplu Standardul Industrial Japonez JIS-R-7601, paragraful 6.6.2., bazat pe lot mediu.
      c."Materiale fibroase sau filamentare" anorganice având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Un "modul specific" ce depaseste 2,54x106 m; si
        2.O temperatura de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare ce depaseste 1.922 K (1.649°C) în mediu inert;
        Nota:1C010.c. nu supune controlului:
          1.Fibrele de alumina policristaline, discontinui, multifazice, sub forma de fibre taiate sau cu matrice neregulata continând 3% în greutate sau mai mult siliciu, cu un modul specific mai mic de 10x106 m;
          2.Fibrele din molibden si aliaj de molibden;
          3.Fibrele de bor;
          4.Fibrele ceramice discontinui având punctul de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare mai mic de 2.043 K (1.770°C) în mediu inert.
      d."Materiale fibroase sau filamentare":
        1.Compuse din oricare din urmatoarele:
          a.Polieterimide supuse controlului prin 1C008.a.; sau
          b.Materiale supuse controlului prin 1C008.b. la 1C008.f.; sau
        2.Compuse din materiale supuse controlului prin 1C010.d.1.a sau 1C010.d.1.b. si "amestecate" cu alte fibre supuse controlului prin 1C010.a., 1C010.b., sau 1C010.c.;
      e.Fibre impregnate cu rasina sau gudron (preimpregnate), fibre acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau "semifabricate din fibre de carbon", dupa cum urmeaza:
        1.Fabricate din "materiale fibroase sau filamentare" supuse controlului prin 1C010.a, 1C010.b., sau 1C010.c.;
        2.Fabricate din "materiale fibroase sau filamentare" organice sau pe baza de carbon:
          a.Cu "rezistenta specifica la rupere" mai mare de 17,7x104 m;
          b.Cu "modulul specific" ce depaseste 10,15x106 m;
          c.Care nu sunt supuse controlului prin 1C010.a. sau 1C010.b; si
          d.Atunci când sunt impregnate cu materiale supuse controlului prin 1C008 sau 1C009.b. având o temperatura de tranzitie în stare de sticla [T(g)] ce depaseste 383 K (110°C), sau cu rasini fenolice sau epoxidice, având o temperatura de tranzitie în stare de sticla [T(g)] de 418 K (145°C) sau mai mare.
        Nota: 1C010.e. nu supune controlului:
          a."Materialele fibroase sau filamentare" de carbon, impregnate cu matrice de rasina epoxidica (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru aeronave, în care dimensiunile placilor individuale ale preimpregnatelor nu depasesc *50 cm x 90 cm.
          b.Preimpregnatele când sunt impregnate cu rasini fenolice si epoxidice având o temperatura de tranzitie în stare de sticla [T(g)] mai mica de 433 K (160°C) si o temperatura de întarire mai mica decât temperatura de tranzitie în stare de sticla.
        Nota tehnica:
        Temperatura de tranzitie în stare de sticla [T(g)] pentru materialele din 1C010.e. este determinata utilizând metoda uscata descrisa în ASTM D 3418. Temperatura de tranzitie în stare de sticla pentru rasinile fenolice si epoxidice este determinata utilizând metoda uscata descrisa în ASTM D 4065 la o frecventa de 1 Hz si o rata a încalzirii de 2 K (°C) pe minut.
             
    1C011Metale si compusi, dupa cum urmeaza:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE SI 1C111.
      a.Metale în particule cu dimensiuni mai mici de 60 µm, fie sferice, pulbere, sferoidale, fulgi sau praf, fabricate din materiale continând 99% sau mai mult zirconiu, magneziu sau aliaje ale acestora;
        Nota tehnica:
        Continutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2% si 7%) se calculeaza prin continutul de zirconiu.
        Nota:Metalele sau aliajele din 1.C011.a. sunt supuse controlului chiar daca metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.
      b.Borul sau carbura de bor cu 85% puritate sau mai mare si cu dimensiunea particulelor de 60 µm sau mai mica;
        Nota:Metalele sau aliajele din 1.C011.a. sunt supuse controlului chiar daca metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.
      c.Nitrat de guanidina;
      d.Nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7).
    1C012Materiale dupa cum urmeaza:
      Nota tehnica:
      Aceste materiale sunt folosite în general pentru surse de încalzire nucleara.
      a.Plutoniu în orice forma, cu un continut izotopic de plutoniu-238 mai mare pentru 50% din greutate;
        Nota:1C012.a. nu supune controlului:
          a.Încarcaturile de plutoniu continând 1 g sau mai putin;
          b.Încarcaturile de 3 "grame efective" sau mai putin când sunt continute într-o componenta de detectare în instrumente.
      b.Neptuniu-237 "anterior separat", în orice forma.
        Nota:1C012.b. nu supune controlului încarcaturile continând 1 g sau mai putin de neptuniu-237.
               
    1C101Materiale si dispozitive care servesc la reducerea elementelor observabile, spre exemplu a reflexiei radar, a semnalelor ultraviolete/infrarosii si acustice, altele decât cele mentionate în paragraful 1C001, utilizabile la "rachete" si subsisteme ale lor.
      Nota 1:1C101 cuprinde:
        a.Materiale de structura si captuseli special concepute pentru reducerea reflexiei radar;
        b.Captuseli, inclusiv vopsele de acoperire, special concepute pentru a reduce sau adapta reflexia sau emisia în benzile de microunde, în infrarosu sau în ultraviolet ale spectrului electromagnetic.
      Nota 2:1C101 nu cuprinde captuselile special utilizate pentru izolatia termica a satelitilor.
    1C102Materiale carbon-carbon reimpregnate si pirolizate concepute pentru vehicule spatiale supuse controlului prin 9A004 sau rachete-sonda supuse controlului prin 9A104.
    1C107Grafit si materiale ceramice, altele decât cele supuse controlului prin 1C007, dupa cum urmeaza:
      a.Grafit recristalizat cu granulatie fina sub forma de blocuri brute, a carui densitate este egala cu 1,72 g/cm3 sau mai mare, masurata la 288 K (15°C) si a caror marime a particulelor nu depaseste 100 µm, utilizabil pentru ajutajele "rachetelor" si ogivele vehiculelor aeriene cu reintrare în atmosfera, dupa cum urmeaza:
        1.Cilindri având un diametru egal sau mai mare de 120 mm si o lungime de 50 mm sau mai mare;
        2.Tuburi având un diametru interior de 65 mm sau mai mare, o grosime a peretelui de 25 mm sau mai mare si o lungime de 50 mm sau mai mare;
        3.Blocuri având dimensiuni egale sau mai mari de 120 mm x 120 mm x 50 mm;
        Nota: Vezi de asemenea 0C004.
      b.Grafit pirolitic sau fibros ramforsat utilizabil pentru ogivele "rachetelor" si la scuturile de protectie ale modulelor spatiale de reintrare;
        Nota: Vezi de asemenea 0C004.
      c.Materiale compozite ceramice (cu constanta dielectrica mai mica de 6 la frecvente cuprinse între 100 Hz si 10.000 MHz), utilizabile la radomurile de "rachete";
      d.Blocuri brute uzinabile din ceramici nearse ranforsate cu carbura de siliciu, utilizabile pentru capetele scuturilor de protectie ale "rachetelor".
             
    1C111Combustibili de propulsie si compusii lor chimici, altii decât cei specificati la paragraful 1C011, dupa cum urmeaza:
      a.Substante de propulsie:
        1.Pudra sferica de aluminiu, alta decât cea supusa controlului prin Lista de armamente, munitii si alte produse militare, având particule cu diametrul uniform mai mic de 200 µm si cu un continut de aluminiu de 97% în greutate sau mai mare, daca cel putin 10% din greutatea totala este fabricata din particule mai mici de 63 µm conform standardului ISO 2591:1998 sau standardelor nationale echivalente;
          Nota tehnica:
          Dimensiunea particulei de 63 µm (ISO R-565) corespunde la o retea de 250 (Tyler) sau 233 (ASTM E-11).
        2.Combustibili metalici, altii decât cei supusi controlului prin Lista de armamente, munitii si alte produse militare cu particule metalice mai mici de 60 µm, fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulverizate, continând 97% sau mai mult, în greutate, din urmatoarele elemente:
          a.Zirconiu;
          b.Beriliu;
          c.Magneziu; sau
          d.Aliaje ale metalelor mentionate la punctele a. la c. de mai sus;
          Nota tehnica:
          Continutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2% si 7%) se calculeaza prin continutul de zirconiu.
        3.Oxidanti lichizi, respectiv:
          a.Trioxid de azot;
          b.Dioxid/tetraoxid de azot;
          c.Pentaoxid de azot;
          d.Amestecuri de oxizi de azot (MON);
         
      Nota tehnica:
      Amestecurile de oxizi de azot (MON) sunt solutii de oxid de azot (NO) în tetraoxid de azot/dioxid de azot (N2O4/NO2) care pot fi utilizate în sistemele de rachete.
      Exista grade de compozitie care pot fi notate ca MONi sau MONij, unde i si j sunt numere întregi reprezentând procentajul de oxid de azot în amestec (de ex: MON3 contine 3% oxid de azot, MON25 contine 25% oxid de azot. Limita superioara este MON 40, 40% în greutate).
      e.VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU Acid Azotic Fumans Rosu Inhibant (IRFNA);
      f.VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE SI 1C238 PENTRU
        Compusi alcatuiti din fluor si dintr-unul sau mai multi alti halogeni, oxigen sau azot.
           
      b.Substante polimerice:
        1.Polibutadiena cu carboxil terminal (CTPB);
        2.Polibutadiena cu hidroxil terminal (HTPB), alta decât cea supusa controlului prin Lista de armamente, munitii si alte produse militare;
        3.Acid polibutadien-acrilic (PBAA);
        4.Acid acrilonitril polibutadien-acrilic (PBAN);
      c.Alti aditivi si agenti pentru propulsie:
        1.VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU Butacene:
        2.Trietilenglicol dinitrat (TEGDN);
        3.2-Nitrodifenilamina;
        4.Trimetiloletan trinitrat (TMETN);
        5.Dietilenglicol dinitrat (DEGDN);
        6.Derivati ai ferocenului, altii decât cei specificati în Lista de armamente, munitii si alte produse militare.
      Nota:Pentru combustibili de propulsie si compusii lor chimici care nu figureaza în paragraful 1C111, vezi Lista de armamente, munitii si alte produse militare.
       
    1C116Oteluri maraging (oteluri caracterizate în general printr-un continut mare de nichel si un continut scazut de carbon si prin utilizarea elementelor de substitutie sau de precipitare pentru a produce o durificare prin îmbatrânire) sub forma de foi, de placi sau de tuburi, a caror rezistenta la rupere este egala cu 1.500 MPa sau mai mare, masurata la 293 K (20°C) si cu o grosime a peretelui sau placii egala cu 5 mm sau mai mica.
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C216.
    1C117Wolfram, molibden si aliajele lor, sub forma de particule sferice sau atomizate uniforme, cu un diametru de 500 µm sau mai mic, o puritate de cel putin 97% sau mai mare, care servesc la fabricarea componentelor pentru motoare de racheta, adica scuturi termice, suprafetele si iesirile ajutajelor si suprafetele de control ale sistemelor de navigatie.
           
    1C118Otel inoxidabil duplex stabilizat cu titan (Ti-DSS) având toate caracteristicile urmatoare:
      a.Având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Continând 17-23% în greutate crom si 4,5-7% nichel;
        2.Un continut de titan mai mare de 0,1% în greutate;
        3.O structura fero-austenitica (numita deasemenea microstructura bifazica) din care cel putin 10% din volum este austenita (conform ASTM E-1181-87 sau standardelor nationale echivalente); si
      b.Oricare din formele urmatoare:
        1.Lingouri sau bare având o dimensiune de 100 mm sau mai mare a oricarei dimensiuni;
        2.Foi având o latime de 600 mm sau mai mare si o grosime de 3 mm sau mai mica; sau
        3.Tuburi având un diametru exterior de 600 mm sau mai mare si o grosime a peretelui de 3 mm sau mai mica.
           
    1C202Aliaje, altele decât cele supuse controlului prin 1C002.b.3. sau .b.4., dupa cum urmeaza:
      a.Aliaje de aluminiu având ambele caracteristici:
        1."Având" o rezistenta maxima la tractiune egala cu 460 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C ) si
        2.Sub forma de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depaseste 75 mm;
      b.Aliaje de titan având ambele caracteristici:
        1."Având" o rezistenta maxima la tractiune egala cu 900 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C ); si
        2.Sub forma de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depaseste 75 mm.
      Nota tehnica:
      Expresia aliaje "având" se refera la aliajele înainte sau dupa tratament termic.
             
    1C210"Materiale fibroase sau filamentare" sau preimpregnate, altele decât cele supuse controlului prin 1C010.a., b. sau e., dupa cum urmeaza:
      a."Materiale fibroase sau filamentare" cu carbon sau cu aramide, având una din caracteristicile urmatoare:
        1.Un "modul specific" egal cu 12,7x106 m sau mai mare; sau
        2.O "rezistenta specifica la tractiune" egala cu 235x103 m sau mai mare;
        Nota:1C210.a. nu supune controlului "materiale fibroase sau filamentare" cu aramide reacoperite de un modificator superficial pe baza de ester, cu un continut în greutate de 0,25% sau mai mult;
             
      b."Materiale fibroase sau filamentare" pe baza de sticla, având ambele caracteristici:
        1.Un "modul specific" egal cu 3,18x106 m sau mai mare; si
        2.O "rezistenta specifica la tractiune" egala cu 76,2x103 m sau mai mare;
      c."Toroane", "manunchiuri", "mese" sau "benzi" continue impregnate cu rasini termorezistente, cu o grosime egala sau mai mica de 15 mm (preimpregnate), confectionate din "materiale fibroase sau filamentare" cu carbon sau pe baza de sticla, supuse controlului prin 1C210.a. sau b.
        Nota tehnica:
        Rasina constituie matricea compozitului.
        Nota:La paragraful 1C210, termenii "materiale fibroase sau filamentare" se limiteaza la "monofilamente", "toroane", "manunchiuri", "mese" sau "benzi" continue.
         
    1C216Oteluri maraging, altele decât cele supuse controlului prin 1C116, "având" o rezistenta maxima la tractiune egala cu 2.050 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C ).
      Nota:1C216 nu supune controlului formele la care nici o dimensiune liniara nu depaseste 75 mm.
      Nota tehnica:
      Expresia otel maraging "având" se refera la otelurile maraging înainte sau dupa tratamentul termic.
    1C225Bor îmbogatit în izotopul de bor-10 (10B) depasind abundenta sa izotopica naturala dupa cum urmeaza: bor primar, compusi, amestecuri continând bor, produse continând bor, deseuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior mentionate.
      Nota:La paragraful 1C225, amestecurile continând bor cuprind materialele cu bor pentru încarcare.
      Nota tehnica:
      Abundenta izotopica naturala de bor-10 este în jur de 18,5% în greutate (20% concentratie atomica).
           
    1C226Piese din wolfram, din carbura de wolfram si din aliaje de wolfram continând mai mult de 90% wolfram în greutate, având ambele caracteristici:
      a.O simetrie cilindrica a cavitatii (inclusiv segmenti de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 mm si 300 mm; si
      b.O masa mai mare de 20 kg.
      Nota:1C226 nu supune controlului piesele special concepute pentru a fi utilizate ca greutati sau colimatoare de raze gamma.
             
    1C227Calciu având ambele caracteristici:
      a.Continând mai putin de 1.000 ppm impuritati metalice în greutate, altele decât magneziu; si
      b.Continând mai putin de 10 ppm bor în greutate.
    1C228Magneziu având ambele caracteristici:
      a.Continând mai putin de 200 ppm impuritati metalice în greutate, altele decât calciu;
        si
      b.Continând mai putin de 10 ppm bor în greutate.
    1C229Bismut având ambele caracteristici:
      a.O puritate de 99,99% sau mai mare în greutate; si
      b.Continând mai putin de 10 ppm de argint în greutate.
    1C230Beriliu metal, aliaje continând mai mult de 50% beriliu în greutate, compusi de beriliu, produse fabricate din aceste substante, si deseuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior mentionate.
      Nota:1C230 nu supune controlului urmatoarele:
        a.Ferestrele metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozitive de diagrafie;
        b.Produsele finite sau semifabricate din oxid de beriliu special concepute pentru componente electronice sau pentru suporti de circuite electronice;
        c.Beriliu (silicatul de beriliu si de aluminiu) sub forma de smaralde sau acvamarine.
         
    1C231Hafniu metal, aliaje si compusi de hafhiu continând mai mult de 60% hafniu în greutate, produse fabricate din acestea, precum si deseuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior mentionate.
    1C232Heliu-3 (3He), amestecuri continând heliu-3 si produse sau dispozitive continând oricare din aceste elemente.
      Nota:1C232 nu supune controlului produsele sau dispozitivele continând mai putin de 1 g de heliu-3.
    1C233Litiu îmbogatit în izotopul litiu 6 (6Li) depasind abundenta sa izotopica naturala si produse sau dispozitive continând litiu îmbogatit, dupa cum urmeaza: litiu elementar, aliaje, compusi, amestecuri continând litiu, produse fabricate din acestea, precum si deseuri sau rebuturi din oricare din materialele definite mai sus.
      Nota: 1C233 nu supune controlului dozimetrele termoluminiscente.
      Nota tehnica:
      Concentratia naturala a izotopului de litiu 6 este de 6,5% în greutate (7,5% concentratie atomica).
           
    1C234Zirconiu cu un continut de hafniu mai mic de 1 parte hafhiu la 500 parti zirconiu în greutate, dupa cum urmeaza: metal, aliaje continând mai mult de 50% zirconiu în greutate, compusi, produse fabricate din acestea, deseuri si rebuturi din oricare din materialele definite la acest paragraf.
      Nota:1C234 nu supune controlului zirconiu sub forma de foi având o grosime de 0,1 mm sau mai mica.
    1C235Tritiu, compusi de tritiu, amestecuri continând tritiu în care raportul tritiu/hidrogen, în atomi, este mai mare de 1/1.000 sau produse sau dispozitive continând oricare din aceste elemente.
      Nota:1C235 nu supune controlului produse sau dispozitive continând 1,48x103 GBq (40 Ci) de tritiu.
    1C236Radionuclizi de emisie alfa având un timp de înjumatatire egal cu 10 zile sau mai mare, dar mai mic de 200 ani sub urmatoarele forme:
      a.Primari;
      b.Compusi având o activitate alfa totala de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;
      c.Amestecuri având o activitate alfa totala de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;
      d.Produse sau dispozitive continând unul din aceste elemente.
      Nota:1C236 nu supune controlului produse sau dispozitive a caror activitate alfa este mai mica de 3,7 GBq (100 mCi).
             
    1C237Radiu-226 (226Ra), aliaje de radiu-226, compusi ai radiului-226, amestecuri continând radiu-226, produse fabricate cu radiu-226 si produse sau dispozitive continând oricare din aceste elemente.
      Nota:1C237 nu supune controlului:
        a.Aplicatiile medicale;
        b.Produsele sau dispozitivele contina mai putin de 0,37 GBq (10 mCi) de radiu-226.
    1C238Trifluorura de clor (ClF3).
    1C239Substante cu mare putere exploziva, altele decât cele supuse controlului prin Lista de armamente, munitii si alte produse militare, substante sau amestecuri continând mai mult de 2% în greutate din aceste substante explozive, a caror densitate cristalina depaseste 1,8 g/cm3 si a caror viteza de detonatie depaseste 8.000 m/s.
    1C240Pulbere de nichel sau nichel sub forma de metal poros, altele decât cele supuse controlului prin 0C005 dupa cum urmeaza:
      a.Pudra de nichel având ambele caracteristici:
        1.O puritate de 99,0% în greutate sau mai mare; si
        2.O dimensiune medie a particulei mai mica de 10 µm, masurata conform normei B330 a ASTM;
      b.Nichel sub forma de metal poros obtinut din materiale supuse controlului prin 1C240.a.;
      Nota:1C240 nu supune controlului urmatoarele:
        a.Pudra de nichel filamentara;
        b.Foi individuale de nichel poros cu o suprafata mai mica de 1.000 cm2/foaie.
      Nota tehnica:
      Paragraful 1C240.b. se refera la metalul poros format prin compactarea si sinterizarea materialelor specificate la paragraful 1C240.a. pentru a obtine un material metalic cu pori fini interconectati în toata structura.
         
    1C350Substante chimice care pot servi ca precursori la obtinerea agentilor chimici toxici, dupa cum urmeaza si "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe dintre acestea:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA SI LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE SI 1C450.
      1.Tiodiglicol (111-48-8);
      2.Oxiclorura de fosfor (10025-87-3);
      3.Metilfosfonat de dimetil (756-79-6);
      4.VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU
        Difluorura metilfosfonica (676-99-3);
      5.Diclorura metilfosfonica (676-97-1);
      6.Fosfit de dimetil (868-85-9);
      7.Triclorura de fosfor (7719-12-2);
      8.Fosfit de trimetil (121-45-9);
      9.Clorura de tionil (7719-09-7);
      10.1-Metilpiperidina-3-ol (3554-74-3);
      11.N,N-Diizopropil-2-cloroetilamina (96-79-7);
      12.N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9);
      13.Chinuclidin-3-ol (1619-34-7);
      14.Fluorura de potasiu (7789-23-3);
      15.2-Cloroetanol (107-07-3);
      16.Dimetilamina (124-40-3);
      17.Etilfosfonat de dietil (78-38-6);
      18.N,N-Dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7);
      19.Fosfit de dietil (762-04-9);
      20.Clorura de dimetilamoniu (506-59-2);
      21.Dicloroetilfosfina (1498-40-4);
      22.Diclorura etilfosfonica (1066-50-8);
      23.VEZI LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU
        Difluorura etilfosfonica (753-98-0);
      24.Acid fluorhidric (7664-39-3);
      25.Benzilat de metil (76-89-1);
      26.Metilfosfonildiclorura (676-83-5);
      27.N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0);
      28.Alcool pinacolilic (3,3-Dimetilbutan-2-ol) (464-07-3);
      29.VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU
        Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino) etil] (57856-11-8);
      30.Fosfit de trietil (122-52-1);
      31.Triclorura de arsen (7784-34-1);
      32.Acid benzilic (76-93-7);
      33.Metilfosfonit de O,O-dietil (15715-41-0);
      34.Etilfosfonat de dimetil (6163-75-3);
      35.Etilfosfinildifluorura (430-78-4);
      36.Metilfosfinildifluorura (753-59-3)
      37.3-Chinuclidinona (3731-38-2);
      38.Pentaclorura de fosfor (10026-13-8);
      39.Pinacolona (3,3-Dimetilbutanona) (75-97-8);
      40.Cianura de potasiu (151-50-8);
      41.Bifluorura de potasiu (7789-29-9);
      42.Bifluorura de amoniu (1341-49-7);
      43.Fluorura de sodiu (7681-49-4);
      44.Bifluorura de sodiu (1333-83-1);
      45.Cianura de sodiu (143-33-9);
      46.Trietanolamina (102-71-6);
      47.Pentasulfura de difosfor (1314-80-3);
      48.Diizopropilamina (108-18-9);
      49.N,N-2-Dietilaminoetanol (100-37-8);
      50.Sulfura de sodiu (1313-82-2);
      51.Monoclorura de sulf (10025-67-9);
      52.Diclorura de sulf (10545-99-0);
      53.Clorura de tri(2-hidroxietil)amoniu(trietanolamina clorhidrat) (637-39-8);
      54.Clorura de 2-cloroetildiizopropilamoniu (4261-68-1).
       
    Nota 1:Pentru exporturi catre "State care nu sunt parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora", 1C350 nu supune controlului "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe substante chimice specificate la alineatele 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36 si .54 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depaseste 10% din greutatea amestecului.
    Nota 2:Pentru exporturi catre "State care sunt parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora", 1C350 nu supune controlului "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe substante chimice specificate la alineatele 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36 si .54 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depaseste 30% din greutatea amestecului.
    Nota 3:1C350 nu supune controlului "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe substante chimice specificate la alineatele 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52 si .53 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depaseste 30% din greutatea amestecului.
    Nota 4:1C350 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amanuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.
           
    1C351Agenti patogeni umani, zoonotici si "toxine", dupa cum urmeaza:
      a.Virusuri, care sunt naturale, selectionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material inclusiv material viu care a fost deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, dupa cum urmeaza:
        1.Virusul Chikungunya;
        2.Virusul febrei hemoragice Crimeea-Congo;
        3.Virusul febrei Denga;
        4.Virusul encefalitei ecvine de Est;
        5.Virusul Ebola;
        6.Virusul Hantaan;
        7.Virusul Junin;
        8.Virusul febrei Lassa;
        9.Virusul coriomeningitei limfocitare;
        10.Virusul Machupo;
        11.Virusul bolii de Marburg;
        12.Virusul variolei maimutei;
        13.Virusul febrei Vaii Rift;
        14.Virusul encefalitei transmisa de capusi (virusul encefalitei verno-estivale rusa);
        15.Virusul variolei;
        16.Virusul encefalitei ecvine venezuelene;
        17.Virusul encefalitei ecvine de Vest;
        18.Virusul variolei albe;
        19.Virusul febrei galbene;
        20.Virusul encefalitei japoneze;
           
      b.Rickettsii, care sunt naturale, selectionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material inclusiv material viu care a fost deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, dupa cum urmeaza:
        1.Coxiella burnetii;
        2.Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana);
        3.Rickettsia prowazeki;
        4.Rickettsia rickettsii;
           
      c.Bacterii, care sunt naturale, selectionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material inclusiv material viu care a fost deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, dupa cum urmeaza:
        1.Bacillus anthracis;
        2.Brucella abortus;
        3.Brucella melitensis;
        4.Brucella suis;
        5.Chlamydia psyttaci;
        6.Clostridium botulinum;
        7.Francisella tularensis;
        8.Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
        9.Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
        10.Salmonella typhi;
        11.Shigella dysenteriae;
        12.Vibrio cholerae;
        13.Yersinia pestis;
               
      d."Toxine", dupa cum urmeaza, precum si "subunitati de toxine" apartinând lor:
        1.Toxine botulinice;
          Nota:1C351.d.1. nu supune controlului toxine botulinice în forma de produs îndeplinind toate criteriile urmatoare:
            1.Sunt formule farmaceutice destinate administrarii umane în tratamentul medical;
            2.Sunt preambalate pentru distribuire ca produse medicale;
            3.Sunt autorizate de catre o autoritate a statului sa fie comercializate ca produse medicale.
        2.Toxine produse de Clostridium perfringens;
        3.Conotoxina;
        4.Ricina;
        5.Saxitoxina;
        6.Toxina Shiga;
        7.Toxine produse de Staphylococcus aureus;
        8.Tetrodotoxina;
        9.Verotoxina;
        10.Microcystina (Cyanginosina);
        11.Aflatoxine;
        12.Abrina;
        13.Toxina holerica;
        14.Diacetoxyscirpenolul;
        15.Toxina T-2;
        16.Toxina HT-2;
        17.Modecinul;
        18.Volkensinul;
        19.Lectina 1 produsa de Viscum album (Viscumina).
        Nota: 1C351 nu supune controlului "vaccinuri" sau "imunotoxine".
               
    1C352Agenti patogeni animali, dupa cum urmeaza:
      a.Virusuri, care sunt naturale, selectionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material inclusiv material viu care a fost deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, dupa cum urmeaza:
        1.Virusul pestei porcine africane;
        2.Virusurile influentei aviare, care sunt:
          a.Necaracterizate; sau
          b.Definite în Directiva 92/40/CEE (JO L 167, din 22.06.1992, p. 1) ca având o înalta putere patogena, dupa cum urmeaza:
            1.Virusuri tip A cu un IPIV (indice de patogenitate intravenoasa) mai mare de 1,2 la puii de 6 saptamâni; sau
            2.Virusuri tip A, subtipuri H5 sau H7, pentru care secventionarea nucleotidica a pus în evidenta aminoacizi de baza multipli la locul de clivare al hemaglutinei;
        3.Virusul bolii limbii albastre;
        4.Virusul febrei aftoase;
        5.Virusul variolei caprine;
        6.Virusul herpesului porcin (boala lui Aujeszky);
        7.Virusul pestei porcine (virusul holerei Hog);
        8.Virusul Lyssa;
        9.Virusul bolii de Newcastle;
        10.Virusul pestei micilor rumegatoare;
        11.Enterovirusul porcin tip 9 (virusul bolii veziculoase a porcului);
        12.Virusul pestei bovine;
        13.Virusul variolei ovine;
        14.Virusul bolii de Teschen;
        15.Virusul stomatitei veziculoase;
      b.Mycoplasma mycoides, care sunt naturale, selectionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material inclusiv material viu care a fost deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de Mycoplasma mycoides.
      Nota: 1C352 nu supune controlului "vaccinuri".
    1C353Elemente genetice si organisme modificate genetic, dupa cum urmeaza:
      a.Organisme modificate genetic sau elemente genetice care contin secvente de acid nucleic asociate cu patogenitatea organismelor specificate la 1C351.a. la c., 1C352 sau 1C354;
      b.Organisme modificate genetic sau elemente genetice care contin secvente de acid nucleic putând codifica oricare din "toxinele" specificate în 1C351.d. sau "subunitatile de toxine" apartinând lor.
      Nota tehnica:
      Elementele genetice includ printre altele, cromozomi, gene, plasmide, transpozoni si vectori daca sunt modificate genetic sau nemodificate.
           
    1C354Agenti patogeni ai plantelor, dupa cum urmeaza:
      a.Bacterii, care sunt naturale, selectionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material care a fost deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, dupa cum urmeaza:
        1.Xanthomonas albilineans;
        2.Xanthomonas campestris pv. citri, inclusiv tulpinile specificate ca Xanthomonas campestris pv. citri tipuri A, B, C, D, E sau altfel clasificate ca fiind Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia sau Xanthomonas campestris pv. citrumelo;
      b.Fungi, care sunt naturali, selectionati sau modificati, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material care a fost deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, dupa cum urmeaza:
        1.Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
        2.Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
        3.Microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei);
        4.Puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici);
        5.Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum);
        6.Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).
                 
    1C450Produse chimice toxice si precursori chimici toxici, dupa cum urmeaza, si "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe din acestea:
      N.B.:VEZI DE ASEMENEA PARAGRAFELE 1C350, 1C351.d. SI LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE.
      a.Produse chimice toxice, dupa cum urmeaza:
        1.Amiton: Tiofosfat de O,O-dietil-S[2-(dietilamino) etil] si sarurile alchilate sau protonate corespunzatoare (78-53-5);
        2.PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)propena (382-21-8);
        3.VEZI LISTA DE ARMAMENTE, MUNITII SI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU BZ: benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2);
        4.Fosgen: Diclorura de carbonil (75-44-5);
        5.Clorocian: Clorura de cianogen (506-77-4);
        6.Acid cianhidric: Cianura de hidrogen (74-90-8);
        7.Cloropicrina: Tricloronitrometan (76-06-2);
          Nota 1:Pentru exporturi catre "State care nu sunt parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.a.1. si .a.2. în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depaseste 1% din greutatea amestecului.
          Nota 2:Pentru exporturi catre "State care sunt parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.a.1. si .a.2. în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depaseste 30% din greutatea amestecului.
          Nota 3:1C450 nu supune controlului "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.a.4., .a.5., .a.6. si .a.7. în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depaseste 30% din greutatea amestecului.
      b.Precursori ai substantelor chimice toxice, dupa cum urmeaza:
        1.Produse chimice, altele decât cele specificate în Lista de armamente, munitii si alte produse militare sau în paragraful 1C350, continând un atom de fosfor la care este legata o grupare metil, etil, n-propil sau izo-propil, fara alti atomi de carbon;
          Nota:1C450.b.1 nu supune controlului fonofos: etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9);
        2.Dihalogenuri N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosforice;
        3.N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfati de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) altii decât N,N-Dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7) specificat la 1C350;
        4.N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamine si sarurile protonate corespunzatoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-cloroetilamina (96-79-7) sau clorura de 2-cloroetildiizopropilamoniu (4261-68-1) specificate la 1C350;
        5.N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli si sarurile protonate, altele decât N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0) si N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8) specificate la 1C350;
          Nota:1C450.b.5. nu supune controlului urmatoarele:
            a.N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) si sarurile protonate corespunzatoare;
            b.Sarurile protonate de N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8);
        6.N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli si sarurile protonate corespunzatoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9) specificate la 1C350;
        7.Etildietanolamina (139-87-7);
        8.Metildietanolamina (105-59-9).
         
      Nota 1:Pentru exporturi catre "State care nu sunt parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. si .b.6. în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depaseste 10% din greutatea amestecului.
      Nota 2:Pentru exporturi catre "State care sunt parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. si .b.6. în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depaseste 30% din greutatea amestecului.
      Nota 3:1C450 nu supune controlului "amestecuri de substante chimice" continând una sau mai multe substante chimice specificate în alineatele 1C450.b.7. si .b.8. în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depaseste 30% din greutatea amestecului.
      Nota 4:1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amanuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.
       
    1DSOFTWARE
    1D001"Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 1B001 la 1B003.
    1D002"Software" pentru "dezvoltarea" laminatelor cu "matrice" organica, din metal sau din carbon sau "compozitelor".
    1D101"Software" special conceput pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 sau 1B119.
    1D103"Software" special conceput pentru analiza parametrilor redusi precum reflexia radar, semnalele în infrarosu/ultraviolet si semnalele acustice.
    1D201"Software" special conceput pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 1B201.
         
    1ETEHNOLOGIE
    1E001"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" sau "productia" echipamentelor sau materialelor supuse controlului prin 1A001.b., 1A001.c., 1A002 la 1A003, 1B sau 1C.
    1E002Alte "tehnologii", dupa cum urmeaza:
      a."Tehnologie" pentru "dezvoltarea" sau "productia" polibenzotiazolilor sau polibenzoxazolilor;
      b."Tehnologie" pentru "dezvoltarea" sau "productia" compusilor fluoroelastomeri continând cel putin un monomer vinileter;
      c."Tehnologie" pentru proiectarea sau "productia" urmatoarelor materiale de baza sau materiale ceramice "non-compozite":
               
    1.Materiale de baza având toate caracteristicile urmatoare:
      a.Oricare din urmatoarele compozitii:
        1.Oxizi simpli sau complecsi de zirconiu si oxizi complecsi de siliciu sau aluminiu;
        2.Nitruri simple de bor (formele cristaline cubice);
        3.Carburi simple sau complexe de siliciu sau bor; sau
        4.Nitruri simple sau complexe de siliciu;
      b.Impuritati metalice totale, exclusiv adaosurile intentionate, mai mici de:
        1.1.000 ppm pentru oxizi sau carburi simple; sau
        2.5.000 ppm pentru compusi complecsi sau nitruri simple; si
      c.Având oricare din urmatoarele:
        1.Zirconiu cu dimensiunea medie a particulelor egala sau mai mica de 1 µm si nu mai mult de 10% din particule mai mari de 5 µm; sau
        2.Alte materiale de baza având o dimensiune medie a particulei de 5 µm sau mai mica si nu mai mult de 10% din particule mai mari de 10 µm; sau
        3.Având toate caracteristicile urmatoare:
          a.Placute cu raportul lungime/grosime mai mare de 5;
          b.Fibre cu raportul lungime/diametru mai mare de 10 pentru diametre mai mici de 2 µm; si
          c.Fibre continui sau debitate cu diametre mai mici de 10 µm;
        2.Materiale ceramice "non-compozite" compuse din materiale descrise în 1E002.c.1.;
          Nota:1E002.c.2. nu supune controlului tehnologia pentru proiectarea sau productia abrazivelor.
         
    d."Tehnologie" pentru "productia" fibrelor de poliamida aromatica;
    e."Tehnologie" pentru instalarea, întretinerea sau repararea materialelor supuse controlului prin 1C001;
    f."Tehnologie" pentru repararea structurilor laminatelor sau materialelor "compozite" supuse controlului prin 1A002., 1C007.c. sau 1C007.d.
      Nota:1E002.f. nu supune controlului "tehnologia" pentru repararea structurilor, "aeronavelor civile" prin folosirea "materialelor fibroase sau filamentare" din carbon si rasini epoxidice, precizate în manualele fabricantilor de "aeronave".
         
    1E101"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 la 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 la 1C117, 1D101 sau 1D103.
    1E102"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" "software-ului" supus controlului prin 1D001, 1D101 sau 1D103.
    1E103"Tehnologie" pentru reglarea temperaturii, presiunii sau atmosferei din autoclave sau din hidroclave utilizate pentru "productia" de "compozite" sau de "compozite" partial tratate.
    1E104"Tehnologie" pentru "productia" materialelor obtinute prin piroliza formate pe o matrita, mandrina sau în orice alt suport plecând de la precursorii gazosi care se descompun între 1.573 K (1.300 °C) si 3.173 K (2.900 °C) si la o presiune între 130 Pa si 20 kPa;
      Nota:Paragraful 1E104 cuprinde "tehnologia" pentru obtinerea compozitiei precursorilor gazosi, schemele si parametrii de comanda ai debitelor si ai proceselor.
    1E201"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 1A002, 1A202, 1A225 la 1A227, 1B201, 1B225 la 1B233, 1C002.a., c. sau d., 1C010.b. si prin 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 la 1C240 sau 1D201.
    1E202"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" sau "productia" produselor supuse controlului prin 1A202 sau 1A225 la 1A227.
    1E203"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" "software"-ului supus controlului prin 1D201.
         
    LISTA PRODUSELOR SI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE CATEGORIA 2 - PRELUCRAREA MATERIALELOR
    2ASISTEME, ECHIPAMENTE SI COMPONENTE
      N.B.: Pentru rulmenti silentiosi, vezi Lista de armamente si munitii.
    2A001Lagare antifrictiune si sisteme de lagare, dupa cum urmeaza si componentele acestora:
      Nota:2A001 nu supune controlului bilele cu tolerante de gradul 5 sau inferioare specificate de fabricant în conformitate cu ISO 3290.
             
      a.Rulmenti cu bile si rulmenti cu role masive având toate tolerantele specificate de fabricant în conformitate cu ISO 492 clasa de tolerante 4 (sau standardul ANSI/ABMA 20 clasa de tolerante ABEC-7 sau RBEC-7, sau alte standarde nationale echivalente), sau mai bune si având inelele si elementele de rulare (ISO 5593) realizate din monel sau beriliu.
        Nota:2A001.a. nu supune controlului rulmentii cu role conice.
      b.Alti rulmenti cu bile si cu role masive având tolerantele specificate de fabricant în conformitate cu ISO 492 clasa de tolerante 2 (sau standardul ANSI/ABMA 20 clasa de tolerante ABEC-9 sau RBEC-9, sau alte standarde nationale echivalente) sau mai bune;
        Nota: 2A001.b. nu supune controlului rulmentii cu role conice.
      c.Sisteme de lagare magnetice active utilizând oricare din urmatoarele:
        1.Materiale cu inductii magnetice de 2,0 T sau mai mari si rezistenta la curgere mai mare de 414 MPa;
        2.Polarizoare omopolare 3D total electromagnetice concepute pentru actuatoare (servomotoare); sau
        3.Senzori de pozitie pentru temperaturi înalte (450 K (177 ° C ) sau mai mari).
             
    2A225Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide, dupa cum urmeaza:
      a.Creuzete având ambele urmatoarele caracteristici:
        1.Un volum cuprins între 150 cm3 si 8.000 cm3; si
        2.Fabricate din sau acoperite cu un strat din materialele de mai jos, cu o puritate de 98% sau mai mare în greutate:
          a.Fluorura de calciu (CaF2);
          b.Zirconat de calciu (metazirconat) (CaZrO3);
          c.Sulfura de ceriu (Ce2S3);
          d.Oxid de erbiu (erbina) (Er2O3);
          e.Oxid de hafniu (hafhona) (HfO2);
          f.Oxid de magneziu (MgO);
          g.Aliaj nitrurat de niobiu-titan-wolfram (aproximativ 50% Nb, 30% Ti, 20% W);
          h.Oxid de ytriu (ytria) (Y2O3); sau
          i.Oxid de zirconiu (zircona) (ZrO2);
           
      b.Creuzete având ambele urmatoarele caracteristici:
        1.Un volum cuprins între 50 cm3 si 2.000 cm3; si
        2.Fabricate din sau placate în interior cu tantal cu o puritate egala sau mai mare de 99,9% în greutate;
      c.Creuzete având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Un volum cuprins între 50 cm3 si 2.000 cm3,
        2.Fabricate din sau placate în interior cu tantal cu o puritate egala sau mai mare de 98% în greutate, si
        3.Acoperite cu un strat de carbura, nitrura sau borura de tantal sau orice combinatie a acestora.
           
    2A226Valve având toate caracteristicile urmatoare:
      a.Un diametru egal cu 5 mm sau mai mare în "marime nominala";
      b.Prevazute cu un obturator de suflare; si
      c.Fabricate în întregime din sau placate în interior cu un strat de aluminiu, aliaje de aluminiu, de nichel sau din aliaje continând minimum 60% Ni în greutate.
      Nota tehnica:
      Pentru valvele având diametre diferite la intrare si la iesire, prin "marime nominala" în 2A226, se întelege diametrul cel mai mic.
    2BECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECTIE SI PRODUCTIE
      Note tehnice:
      1.Axele secundare paralele de conturare paralela, (de exemplu, axa w de la masinile de alezat orizontale sau o axa de rotatie secundara care este paralela cu axa principala de rotatie), nu se aduna la numarul total al axelor de conturare. Axele de rotatie nu trebuie sa se roteasca peste 360 °C . O axa de rotatie poate fi actionata de un dispozitiv liniar (de exemplu un surub sau un angrenaj cu cremaliera si roata dintata).
      2.Pentru scopurile 2B, numarul de axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii" este numarul de axe care afecteaza miscarea relativa dintre oricare piesa de prelucrat si scula, cap de aschiere sau piatra de rectificat, care taie sau îndeparteaza material din piesa de prelucrat. Acesta nu include alte axe aditionale care afecteaza alte miscari relative ale masinii. Astfel de axe includ:
        a.Sistemele de corectarea pietrei la masinile de rectificat;
        b.Axele rotative paralele destinate prinderii unor piese de prelucrat separat;
        c.Axele rotative coliniare destinate manipularii aceleiasi piese de prelucrat prin prinderea piesei într-o mandrina la capete diferite.
      3.Nomenclatorul de axe va fi în conformitate cu standardul international ISO 841 "Masini cu control numeric" - nomenclatorul de axe si miscari
      4.Pentru scopul 2B001 pâna la 2B009 un "ax înclinabil" este considerat ca o axa de rotatie.
      5.Nivelurile stabilite pentru precizia pozitionarii, rezultate în urma masuratorilor efectuate în concordanta cu ISO 230/2 (1997)1) sau cu standardele nationale echivalente, pot fi utilizate pentru fiecare model de masina unealta în locul testelor individuale de masina. Precizia de pozitionare stabilita reprezinta valoarea preciziei asigurata catre autoritatea nationala competenta de licentiere (Agentia Nationala de Control al Exporturilor), ca reprezentativa pentru precizia unui model de masina.
      Determinarea valorii stabilite
      a.Se aleg 5 masini din modelul ce urmeaza a fi evaluat;
      b.Se masoara preciziile pe axele liniare în concordanta cu ISO 230/2 (1997)1);
      c.Se determina valorile A pentru fiecare axa a fiecarei masini. Metoda de calcul a valorilor A este cea descrisa în standardele ISO; _
      d.Se determina valoarea medie A pentru fiecare axa. Aceasta valoare A devine valoarea _ _ stabilita pentru fiecare axa a modelului de masina (A(x), A(y), ...);
      e.Deoarece Categoria 2 se refera la fiecare axa liniara, vor fi atâtea valori stabilite câte axe liniare sunt;
      f.Daca oricare axa a modelului de masina, nesupusa controlului prin 2B001.a. - 2B001.C. _ sau 2B201, are o precizie stabilita A de 6 µm sau mai buna pentru masinile de rectificat si de 8 µm sau mai buna pentru masinile de frezat si strunguri, fabricantul va fi solicitat sa reconfirme nivelul preciziei odata la fiecare 18 luni.
             
    ___________  1) Producatorii care calculeaza precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea nationala competenta.
    2B001Masini unelte, dupa cum urmeaza, sau orice combinatie a acestora, pentru îndepartarea (taierea) adaosului de metal, ceramica sau "compozite", care conform specificatiei tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru "comanda numerica" si componente special concepute, astfel:
      N.B.:VEZI DE ASEMENEA 2B201.
      Nota 1:2B001 nu supune controlului masinile unelte speciale limitate la fabricatia de roti dintate. Pentru aceste masini vezi 2B003.
      Nota 2:2B001 nu supune controlului masinile unelte speciale limitate la fabricatia oricarora din urmatoarele piese:
        a.Arbori cotiti sau arbori cu came;
        b.Scule sau scule aschietoare;
        c.Melci de extrudare;
        d.Parti de bijuterii gravate sau fatetate.
                 
      Nota 3:O masina unealta având cel putin doua din cele trei capabilitati: strunjire, frezare sau rectificare (de exemplu o masina de strunjit cu capabilitate de frezare) trebuie evaluata conform 2B001.a., b. sau c.
      a.Masini unelte pentru strunjire, având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Precizia pozitionarii cu "toate compensarile disponibile" egala sau mai mica (mai buna) de 6 µm de-a lungul oricarei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1997)1) sau standardele nationale echivalente; si
        2.Doua sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii".
          Nota:2B001.a. nu supune controlului strungurile special concepute pentru productia lentilelor de contact.
      b.Masini unelte pentru frezat, având oricare din caracteristicile urmatoare:
        1.Având toate urmatoarele caracteristici:
          a.Precizia pozitionarii, cu "toate compensarile disponibile", egala sau mai mica (mai buna) de 6 µm de-a lungul oricarei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1997)1) sau standardele nationale echivalente; si
          b.Trei axe liniare plus o axa de rotatie care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii";
        2.Cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii"; sau
        3.O precizie a pozitionarii pentru masinile de alezat în coordonate cu "toate compensarile disponibile", egala sau mai mica (mai buna) de 4 µm de-a lungul oricarei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1997)1) sau standardele nationale echivalente;
        4.Masini de frezat folosind freze cu un dinte, având toate caracteristicile urmatoare:
          a."Excentricitatea radiala per rotatie ax principal" si "excentricitatea axiala per rotatie ax principal" mai mica (mai buna) de 0,0004 mm, citire a indicatiei totale; si
          b.Deviatia unghiulara a miscarii saniei (rotatia pe axa verticala, rotatia pe axa laterala, rotatia pe axa longitudinala) mai mica (mai buna) de 2 secunde arc, citire a indicatiei totale, pe lungimea cursei de 300 mm;
      c.Masini unelte pentru rectificat, având oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.Având toate urmatoarele:
          a.Precizia pozitionarii, cu "toate compensarile disponibile", egala sau mai mica (mai buna) de 4 µm de-a lungul oricarei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1997)1) sau standardele nationale echivalente si
          b.Trei sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii"; sau
               
    ___________  1) Producatorii care calculeaza precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea nationala competenta.
      2.Cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii";
      Nota:2B001.c. nu supune controlului urmatoarele masini de rectificat:
        1.Masinile de rectificat cilindric exterior, interior sau exterior-interior având toate caracteristicile urmatoare:
          a.Sunt limitate la rectificarea cilindrica; si
          b.Sunt limitate la prelucrarea pieselor cu dimensiuni maxime de 150 mm în diametru exterior sau lungime.
        2.Masinile special concepute ca masini de rectificat în coordonate, având oricare din urmatoarele caracteristici:
          a.Axa c este utilizata pentru a mentine piatra de rectificare perpendicular pe suprafata de prelucrat; sau
          b.Axa a este configurata sa rectifice came butoi.
        3.Masinile de rectificat plan;
           
    d.Masini de prelucrare prin electroeroziune (EDM) din categoria fara fir, care au doua sau mai multe axe de rotatie ce pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii";
    e.Masini unelte pentru îndepartarea adaosului de metal, ceramica sau "compozite" având toate urmatoarele caracteristici:
      1.Îndeparteaza materialul prin intermediul oricaruia din urmatoarele:
        a.Apei sau altui jet de lichid, inclusiv cele care utilizeaza aditivi abrazivi;
        b.Fasciculului de electroni; sau
        c.Fasciculului "laser"; si
      2.Având doua sau mai multe axe de rotatie care:
        a.Pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii"; si
        b.Au o precizie a pozitionarii mai mica (mai buna) de 0,003 ° C;
    f.Masini pentru gaurire adânca si strunguri modificate pentru gaurire adânca, având o capacitate maxima de gaurire care depaseste 5.000 mm, precum si componente special destinate pentru acestea.
       
    2B002Masini unelte cu "comanda numerica" utilizând un procedeu de finisare magnetoreologic (MRF).
      Nota tehnica:
      Pentru scopul 2B002., MRF este un procedeu de îndepartare a materialului folosind un fluid magnetic abraziv a carui vâscozitate este controlata de un câmp magnetic.
    2B003Masini unelte cu "comanda numerica" sau manuale si componente, unitati de comanda si accesorii, special concepute pentru severuirea, finisarea, rectificarea sau honuirea rotilor dintate calite, [R(c) = 40 sau mai mult], angrenajelor elicoidale sau dublu elicoidale cu diametrul primitiv care depaseste 1.250 mm si o latime frontala a dintilor de 15% din diametrul primitiv sau mai mare, finisate la o calitate corespunzatoare normei AGMA 14 sau mai buna (echivalent cu ISO 1328 clasa 3).
             
    2B004"Prese izostatice" la cald având toate caracteristicile urmatoare si componente si accesorii special concepute pentru acestea:
      N.B.:VEZI DE ASEMENEA 2B104 si 2B204.
      a.Un mediu termic controlat în cavitatea închisa si o camera de lucru cu diametrul interior de 406 mm sau mai mare; si
      b.Oricare din urmatoarele:
        1.O presiune de lucru maxima care depaseste 207 MPa;
        2.Un mediu termic controlat care depaseste 1.773 K (1.500 °C ); sau
        3.O instalatie de impregnare cu hidrocarburi si de îndepartare a produselor gazoase de descompunere rezultate.
      Nota tehnica:
      Dimensiunea interioara a camerei desemneaza diametrul interior al camerei de lucru a presei în care se realizeaza atât temperatura cât si presiunea de lucru si nu include dispozitivele de prindere. Aceasta dimensiune va fi cea mai mica valoare fie fata de diametrul interior al camerei de presiune, fie fata de diametrul interior al camerei izolate de lucru, depinzând care dintre cele doua camere este localizata în interiorul celeilalte.
      N.B.Pentru stante, matrite, poansoane si ansambluri de scule, special concepute, vezi si 1B003, 9B009 si Lista de armamente si munitii.
             
    2B005Echipamente special concepute pentru depunerea, prelucrarea si controlul in situ al straturilor anorganice, acoperirilor si modificarilor de suprafata, dupa cum urmeaza, pentru substraturi non-electronice, prin procesele prevazute în Tabelul si în Notele asociate ce urmeaza dupa paragraful 2E003.f. si componentele lor de manevrare, pozitionare, manipulare si comanda automata, special concepute pentru acestea, dupa cum urmeaza:
      a.Echipamente de productie cu "control prin program memorat" pentru depunere chimica în faza de vapori (CVD), având toate caracteristicile urmatoare:
        N.B.:VEZI DE ASEMENEA 2B105.
        1.Proces modificat pentru una din tehnologiile urmatoare:
          a.CVD pulsatorie;
          b.Depunerea termica cu formarea germenilor de cristalizare controlata (CNTD); sau
          c.CVD prin intensificare sau asistare de plasma; si
        2.Oricare din urmatoarele:
          a.Încorporeza dispozitive de etansare rotative pentru vid înalt (egal sau mai mic de 0,01 Pa); sau
          b.Încorporeaza controlul grosimii acoperirii in situ;
      b.Echipamente de productie a implantarii ionice cu "control prin program memorat" având curenti de fascicul de 5 mA sau mai mari;
      c.Echipamente de productie pentru depuneri fizice în faza de vapori cu fascicul de electroni, cu "control prin program memorat" (EB-PVD), care încorporeaza sisteme de alimentare cu puteri de peste 80 kW, având oricare din urmatoarele:
        1.Un sistem de control cu "laser" al nivelului rezervorului de lichid care regleaza precis viteza de avans a lingoului; si
        2.O monitorizare comandata prin calculator, care functioneaza pe principiul foto-luminiscentei atomilor ionizati din jetul evaporat, pentru controlul vitezei de depunere a unei acoperiri care contine doua sau mai multe elemente;
      d.Echipamente de productie pentru pulverizare de plasma cu "control prin program memorat", având oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.Functioneaza într-o atmosfera controlata la presiune redusa (egala sau mai mica de 10 kPa, masurata pâna la 300 mm deasupra ajutajului de iesire a pistolului), într-o camera de vid capabila sa evacueze aerul pâna la 0,01 Pa înainte de procesul de pulverizare; sau
        2.Încorporeaza controlul grosimii acoperirii in situ;
      e.Echipamente de productie pentru depunere prin pulverizare catodica cu "control prin program memorat", cu densitati de curent de 0,1 mA/mm2 sau mai mari la o viteza a depunerii de 15 µm/ora sau mai mare;
      f.Echipamente de productie pentru depunerea cu arc catodic cu "control prin program memorat", încorporând o retea de electromagneti pentru mecanismul de directionare a spotului arcului electric pe catod;
      g.Echipamente de productie pentru placare ionica cu "control prin program memorat", care permit masurarea in situ a oricareia din urmatoarele caracteristici:
        1.Grosimea depunerii pe substrat si controlul vitezei; sau
        2.Caracteristicile optice.
        Nota:2B005 nu supun controlului echipamentele pentru depunere chimica în faza de vapori, cu arc catodic, prin pulverizare catodica, prin placare ionica sau implantare ionica, special concepute pentru scule aschietoare sau scule de uzinare.
               
    2B006Sisteme si echipamente pentru masurare sau control dimensional, dupa cum urmeaza:
      a.Masini de masurat în coordonate (CNM), comandate de calculator, cu "comanda numerica" sau cu "control prin program memorat", având o eroare maxima admisibila [MPE(E)] de indicare tridimensionala (volumetrica) în orice punct al domeniului de operare a masinii (de ex. în domeniul lungimii axelor) egala sau mai mica (mai buna) de (1,7 + L/1.000) µm (L este lungimea masurata în mm) stabilita conform ISO 10360-2 (2001);
        N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B206.
      b.Instrumente pentru masurarea deplasarii liniare si unghiulare, dupa cum urmeaza:
        1.Instrumente de masurare liniara având oricare din caracteristicile urmatoare:
          Nota tehnica:
          Pentru 2B006.b.1. "deplasare liniara" înseamna variatia distantei dintre palpatorul de masurat si obiectul masurat.
          a.Sisteme de masurare de tip fara contact, cu o "rezolutie" egala sau mai mica (mai buna) de 0,2 µm într-un domeniu de masurare egal sau mai mic de 0,2 mm;
          b.Sisteme liniare cu transformare diferentiala de tensiune, având toate caracteristici urmatoare:
            1."Liniaritate" egala sau mai mica (mai buna) de 0,1% într-un domeniu de masurare egal sau mai mic de 5 mm; si
            2.O deviatie egala sau mai mica (mai buna) de 0,1% pe zi la temperatura standard a mediului din camera de încercari de ±1 K; sau
                 
          c.Sisteme de masurare având toate caracteristicile urmatoare:
            1.Contin un "laser"; si
            2.Mentin timp de cel putin 12 ore, într-un interval de temperatura de ±1 K în jurul unei temperaturi standard si la o presiune standard, toate urmatoarele:
              a.O "rezolutie", pe toata scala, de 0,1 µm sau mai mica (mai buna); si
              b.O "incertitudine a masurarii" egala cu sau mai mica (mai buna) de (0,2 + L/2000) µm (L reprezinta lungimea, masurata în mm);
          Nota:2B006.b.1. nu supune controlului sistemele interferometrice de masurare, fara bucla deschisa sau închisa de reactie inversa, care contin un "laser" pentru a masura erorile de miscare ale saniilor masinilor unelte, ale masinilor de control dimensional sau ale echipamentelor similare.
        2.Instrumente de masurare unghiulara având o "deviatie de pozitie unghiulara" egala sau mai mica (mai buna) de 0,00025 ° C ;
          Nota:2B006.b.2. nu supune controlului instrumentele optice cum ar fi auto-colimatoarele, care folosesc lumina colimata (ca de exemplu lumina laser) pentru a detecta deplasarea unghiulara a unei oglinzi.
      c.Echipamente pentru masurarea neregularitatii suprafetelor prin masurarea împrastierii optice, în functie de unghi, cu o sensibilitate de 0,5 nm sau mai mica (mai buna);
      Nota:Masinile unelte care pot fi utilizate ca masini de masurat sunt supuse controlului daca îndeplinesc sau depasesc criteriile specificate pentru functionarea ca masina unealta sau pentru functionarea ca masina de masurat.
         
    2B007"Roboti", controleri si "efectori finali" speciali conceputi, având oricare din urmatoarele caracteristici:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B207.
      a.Capabili de prelucrare în timp real a imaginii complete tridimensionale sau de analiza a scenei tridimensionale complete pentru a genera sau a modifica "programele" sau pentru a genera sau modifica date din programul numeric;
        Nota tehnica:
        Limitarea analizei scenei nu include aproximarea celei de a treia dimensiuni prin vizarea sub un unghi dat sau interpretarea limitata a unei scale de gri în vederea perceperii adâncimii sau a texturii pentru sarcini aprobate (2 1/2D).
      b.Special conceputi pentru a satisface standardele nationale de securitate aplicabile în medii continând munitii explozive;
      c.Special conceputi sau prevazuti pentru a rezista la radiatii mai mari de 5x103 Gy (siliciu) fara degradare functionala; sau
        Nota tehnica:
        Termenul Gy (siliciu) se refera la energia în Jules per kilogram absorbita de o mostra de siliciu neprotejata când este expusa la radiatie ionizanta.
      d.Special conceputi sa functioneze la altitudini care depasesc 30.000 m.
         
    2B008Ansambluri sau unitati special concepute pentru masini unelte sau pentru sisteme si echipamente de control dimensional, dupa cum urmeaza:
      a.Unitati cu reactie de transmisie a pozitiei de tip liniar (de exemplu dispozitive de tip inductiv, scari gradate, sisteme în infrarosu sau sisteme 'laser') având o "precizie" globala mai mica (mai buna) de [800+(600xLx10-3)] nm (L reprezinta lungimea efectiva, în mm);
        N.B.: Pentru sistemele "laser" vezi si Nota la 2B006.b.1.
      b.Unitati cu reactie de transmisie a pozitiei de tip rotativ, (de exemplu dispozitive de tip inductiv, scari gradate, sisteme în infrarosu sau sisteme 'laser'), având o "precizie" mai mica (mai buna) de 0,00025 ° ;
        N.B.: Pentru sistemele "laser" vezi de asemenea Nota la 2B006.b.1.
      c."Mese rotative combinate" si "axe înclinabile", capabile de îmbunatatirea performantelor masinilor unelte, conform cu specificatia tehnica a producatorului, la sau peste nivelul specificat în 2B.
         
    2B009Masini de deformare prin rotatie si masini de deformare continua care, conform specificatiei tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu unitati de "comanda numerica" sau de control prin calculator, având toate caracteristicile urmatoare:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B109 si 2B209.
      a.Doua sau mai multe axe controlate din care cel putin doua pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii"; si
      b.O forta de roluire mai mare de 60 kN.
      Nota tehnica:
      Masinile care combina functia de deformare continua cu cea de deformare prin rotatie sunt considerate, în conformitate cu 2B009, ca masini de deformare continua.
           
    2B104"Prese izostatice", altele decât cele supuse controlului prin 2B004, având toate caracteristicile urmatoare:
      N.B.:VEZI DE ASEMENEA 2B204.
      a.Presiunea maxima de lucru mai mare sau egala cu 69 MPa;
      b.Sunt proiectate pentru a atinge si mentine un mediu termic controlat de 873 K (600 °C ) sau mai mare; si
      c.Au o camera cu un diametru de 254 mm sau mai mare.
           
    2B105Cuptoare CVD, altele decât cele specificate la 2B005.a. proiectate sau modificate pentru cresterea densitatii materialelor compozite carbon-carbon.
    2B109Masini de deformare continua, altele decât cele supuse controlului prin 2B009, precum si componente special concepute pentru acestea, care:
      N.B.:VEZI DE ASEMENEA 2B209.
      a.Masini de deformare continua având toate urmatoarele:
        1.În concordanta cu specificatiile tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu unitati de "comanda numerica" sau control prin calculator, chiar daca la livrare nu sunt echipate cu acestea; si
        2.Au mai mult de 2 axe ce pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii".
      b.Componente special concepute pentru masinile de deformare continua specificate la 2B009 sau 2B109.a.
      Nota:2B109 nu controleaza masinile care nu sunt utilizabile în productia de componente si echipamente pentru propulsie (de exemplu carcase de motor) destinate sistemelor specificate la 9A005, 9A007.a. sau 9A105.a.
      Nota tehnica:
      Masinile care combina functia de deformare prin rotatie cu cea de deformare continua sunt considerate, în conformitate cu 2B109, ca masini de deformare continua.
         
    2B116Sisteme de încercare la vibratii, echipamente si componente ale acestora, dupa cum urmeaza:
      a.Sisteme de încercare la vibratii utilizând feedback sau tehnici de bucla închisa si încorporând un controler numeric, capabile sa asigure vibratii de 10g rms sau mai mult, în toata gama de frecvente cuprinse între 20 Hz si 2.000 Hz si forte de 50 kN sau mai mult, masurate pe o "masa nefixata";
      b.Comenzi numerice, asociate cu software de încercare special conceput, cu o "largime de banda în timp real" mai mare de 5 kHz si concepute pentru utilizarea în echipamentele de încercare la vibratii supuse controlului prin 2B116.a;
      c.Standuri de testare a vibratiilor, cu sau fara amplificatori asociati, capabile de o forta de 50 kN sau mai mare, masurata pe o "masa nefixata", utilizate în echipamentele de încercare la vibratii supuse controlului prin 2B116.a;
      d.Structuri ale suportilor pentru piese de încercat si echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de testare a vibratiilor, într-un sistem capabil sa dezvolte o forta efectiva de 50 kN sau mai mare, masurata pe o "masa nefixata", utilizate în echipamentele de încercare supuse controlului prin 2B116.a.
      Nota tehnica:
      La paragraful 2B116, prin "masa nefixata" se întelege o masa plana sau suprafata fara sisteme de prindere sau reglare.
    2B117Echipamente si aparatura de control pentru proces, altele decât cele specificate la 2B004, 2B005.a., 2B104 sau 2B105, concepute sau modificate pentru marirea densitatii si piroliza componentelor cu structura compozita ale ajutajelor de rachete si ale vehiculelor de reintrare.
             
    2B119Masini de echilibrare si echipamente aferente, dupa cum urmeaza:
      N.B.:VEZI DE ASEMENEA 2B219.
      a.Masini de echilibrare având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Nu au capabilitatea sa echilibreze rotori/ansamble cu o masa mai mare de 3 kg;
        2.Capabile sa echilibreze rotori/ansamble la o viteza de peste 12.500 rpm;
        3.Capabile sa corecteze dezechilibre în doua sau mai multe plane; si
        4.Capabile sa echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g mm per kg de masa rotor;
          Nota:2B119.a. nu supune controlului masinile de echilibrare concepute sau modificate pentru echipamentul dentar sau alt echipament medical.
      b.Capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la masinile specificate la 2B119.a.
        Nota tehnica:
        Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute ca instrumente de echilibrare.
             
    2B120Simulatoare de miscare sau mese mobile având toate caracteristicile urmatoare:
      a.Doua sau mai multe axe;
      b.Inele colectoare capabile sa transmita energia electrica si/sau semnale cu informatii;
        si
      c.Având oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.Pentru orice axa individuala având toate urmatoarele caracteristici:
          a.Capabile de o viteza de 400 grade/s sau mai mult, sau 30 grade/s sau mai putin;
            si
          b.O rezolutie a vitezei egala sau mica de 6 grade/s si o precizie egala sau mai mica de 0,6 grade
        2.Având cea mai joasa stabilitate a vitezei egala sau mai buna (mai mica) de plus sau minus 0,05% medie peste 10 sau mai multe grade; sau
        3.O precizie de pozitionare egala sau mai buna de 5 secunde arc.
      Nota:2B120 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru masini unelte sau pentru echipament medical. Pentru controlul meselor rotative ale masinilor unelte vezi 2B008.
               
    2B121Mese de pozitionare (echipamente capabile de o pozitionare de rotatie precisa în oricare axa), altele decât acelea specificate în 2B120, având toate urmatoarele caracteristici:
      a.Doua sau mai multe axe; si
      b.O precizie de pozitionare egala sau mai buna de 5 secunde arc.
      Nota:2B121 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru masini unelte sau pentru echipament medical. Pentru controlul meselor rotative ale masinilor unelte vezi 2B008.
    2B122Centrifuge capabile sa accelereze, fara separare peste 100 g si având inele colectoare de transmitere a energiei electrice si a semnalelor cu informatii.
    2B201Masini-unelte, altele decât cele supuse controlului prin 2B001, pentru îndepartarea sau aschierea metalelor, materialelor ceramice sau materialelor "compozite", care, conform specificatiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru "controlul profilarii" simultan, pe doua sau mai multe axe, dupa cum urmeaza:
      a.Masini-unelte de frezat, având oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.Preciziile de pozitionare, cu "toate compensarile disponibile", egale sau mai mici (mai bune) de 6 µm de-a lungul oricarei axe liniare conform ISO 230/2 (1997)1) sau standardele nationale echivalente; sau
        2.Doua sau mai multe axe de rotatie pentru profilare.
          Nota:2B201.a. nu supune controlului masinile de frezat, având urmatoarele caracteristici:
            a.Cursa de-a lungul axei x mai mare de 2 m; si
            b.Precizia de pozitionare pe întreaga cursa pe axa x mai mare (mai rea) de 30 µm.
      b.Masini-unelte de rectificat, având oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.Preciziile de pozitionare, cu "toate compensarile disponibile", egale sau mai mici (mai bune) de 4 µm de-a lungul oricarei axe liniare conform ISO 230/2 (1997)1) sau standardele nationale echivalente; sau
               
    ___________  1) Producatorii care calculeaza precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea nationala competenta.
      2.Doua sau mai multe axe de rotatie pentru profilare.
      Nota:2B201 nu supune controlului urmatoarele masini de rectificat:
        a.Masinile de rectificat cilindric exterior, interior si exterior-interior, având toate caracteristicile urmatoare:
          1.Sunt limitate la rectificare cilindrica;
          2.Prelucreaza piese cu diametrul exterior sau lungimea de maxim 150 mm;
          3.Nu au mai mult de doua axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii"; si
          4.Nu realizeaza profilarea pe axa c.
        b.Masinile de rectificat în coordonate, cu axele limitate la x, y, c si a, unde axa c este folosita pentru a mentine piatra de rectificare perpendicular pe suprafata de prelucrat si axa a este configurata pentru rectificarea camelor butoi.
        c.Masinile de ascutit scule sau cutite, cu "software" special conceput pentru productia de scule sau cutite; sau
        d.Masinile de rectificat arbori cu came sau arbori cotiti.
           
    2B204"Prese izostatice", altele decât cele supuse controlului prin 2B004 sau 2B104 si echipamentele aferente, dupa cum urmeaza:
      a."Prese izostatice" având ambele urmatoarele caracteristici:
        1.Capabile sa atinga o presiune de lucru maxima de 69 MPa sau mai mare; si
        2.Având o cavitate a camerei cu un diametru interior mai mare de 152 mm.
      b.Mandrine, matrite si dispozitive de comanda special concepute pentru "presele izostatice" specificate la 2B204.a.
      Nota tehnica:
      În 2B204 dimensiunea interioara a camerei desemneaza diametrul interior al camerei de lucru a presei în care se realizeaza atât temperatura cât si presiunea de lucru si nu include dispozitivele de fixare. Aceasta dimensiune va fi cea mai mica valoare dintre diametrul interior al camerei de presiune a cuptorului si diametrul interior al camerei izolate a cuptorului, depinzând care dintre cele doua camere este localizata în interiorul celeilalte.
           
    2B206Masini, instrumente sau sisteme de control dimensional, altele decât cele supuse controlului prin 2B006, dupa cum urmeaza:
      a.Masini de control dimensional comandate prin calculator sau cu "comanda numerica", având ambele urmatoarele doua caracteristici:
        1.Au doua sau mai multe axe; si
        2.O "incertitudine a masurarii" liniare uni-dimensionala egala sau mai mica (mai buna) de (1,25 + L/1.000) µm, verificata cu o proba martor cu o "precizie" mai mica (mai buna) de 0,2 µm (L reprezinta lungimea în mm) (Ref.: VDI/VDE 2617 partile 1 si 2);
      b.Sisteme pentru controlul simultan liniar-unghiular al semi-carcaselor, având ambele urmatoarele doua caracteristici:
        1.O "incertitudine a masurarii" de-a lungul oricarei axe lineare egala sau mai mica (mai buna) de 3,5 µm pe 5 mm; si
        2.O "deviatie de pozitie unghiulara" egala sau mai mica de (mai buna) 0,02 ° .
           
      Nota 1:Masinile-unelte care pot fi utilizate ca masini de masurare sunt supuse controlului daca îndeplinesc sau depasesc criteriile specificate pentru functionarea ca masini-unelte sau pentru functionarea ca masini de masurat.
      Nota 2:O masina descrisa în paragraful 2B206 este supusa controlului daca depaseste valoarea de prag de control oriunde în gama de operare.
      Note tehnice:
      1.Etalonul pentru determinarea "incertitudinii de masurare" a unui sistem de control dimensional va corespunde descrierii normei VDI/VDE 2617, partile 2, 3 si 4.
      2.Toti parametrii valorilor masurate în 2B206 reprezinta plus/minus, adica nu domeniul total.
           
    2B207"Roboti", "efectori finali" si unitatile de control, altii decât cei supusi controlului prin 2B007, dupa cum urmeaza:
      a."Roboti" sau "efectori finali" special conceputi pentru a satisface standardele nationale de securitate aplicabile la manipularea explozivilor puternici (de exemplu, raspunzând specificatiilor de codificare electrica pentru explozivii puternici);
      b.Controlerii special conceputi pentru "roboti" sau "efectori finali" specificati la 2B207.a.
    2B209Masini de deformare continua si prin rotatie capabile de functii de deformare continua, altele decât cele supuse controlului prin 2B009 sau 2B109 si mandrine, dupa cum urmeaza:
      a.Masini având ambele urmatoarele caracteristici:
        1.Trei sau mai multi cilindri (activi sau de ghidare); si
        2.Pot fi echipate, în conformitate cu specificatiile fabricantului, sa fie echipate cu unitati de "comanda numerica" sau control prin calculator.
      b.Mandrine de formare a rotoarelor, concepute sa formeze rotoare cilindrice cu diametrul interior între 75 mm si 400 mm.
      Nota:2B209 include masinile care au numai un singur cilindru conceput sa deformeze metalul si doi cilindri auxiliari care sustin mandrina, dar nu participa direct în procesul de deformare.
           
    2B219Masinile de echilibrat centrifugal multiplane, fixe sau portabile, orizontale sau verticale, dupa cum urmeaza:
      a.Masini de echilibrat centrifugale concepute pentru echilibrarea retorilor flexibili cu o lungime de 600 mm sau mai mare si având toate urmatoarele caracteristici:
        1.Diametrul peste batiu sau diametrul axei mai mare de 75 mm;
        2.Capabilitatea de masa de la 0,9 la 23 kg; si
        3.Capabile sa echilibreze viteze de rotatie mai mari de 5000 r.p.m.;
      b.Masini de echilibrat centrifugal concepute pentru echilibrarea componentelor rotorilor cilindrici si având toate urmatoarele caracteristici:
        1.Diametrul axului mai mare de 75 mm;
        2.Capabile sa suporte greutati de la 0,9 la 23 kg;
        3.Capabilitatea sa echilibreze un dezechilibru rezidual egal sau mai mic de 0,01 kg x mm/kg per plan; si
        4.Actionare de tipul prin curele.
         
    2B225Manipulatoare la distanta ce pot fi utilizate pentru a actiona de la distanta în operatiile de separare radiochimica si în zone fierbinti, având oricare din urmatoarele caracteristici:
      a.Capabile de a penetra peretii zonelor fierbinti pe o adâncime de 0,6 m sau mai mult (operatie prin perete); sau
      b.Capabile sa treaca peste partea superioara a peretelui unei zone fierbinti cu o grosime de 0,6 m sau mai mult (operatie peste perete).
      Nota tehnica:
      Manipulatoarele la distanta asigura transferul actiunilor operatorului uman la un brat de actionare la distanta si la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip "master/slave" sau actionate prin joystick sau tastatura.
           
    2B226Cuptoare cu inductie în vid sau în mediu controlat (gaz inert) si sistemele de alimentare cu energie, dupa cum urmeaza:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 3B.
      a.Cuptoare având toate urmatoarele caracteristici:
        1.Capabile sa functioneze la peste 1.123K (850 °C ),
        2.Bobine de inductie cu un diametru mai mic sau egal cu 600 mm, si
        3.Concepute pentru puteri de intrare de 5 kW sau mai mult.
      b.Alimentatoare cu energie, cu o putere specificata de iesire de 5 kW sau mai mult, special concepute pentru cuptoarele specificate la 2B226.a.
      Nota:2B226.a. nu supune controlului cuptoarele concepute pentru tratarea plachetelor de semiconductori.
           
    2B227Cuptoare de topire si turnare sub vid sau în alte medii controlate pentru metalurgie si echipamentul aferent, dupa cum urmeaza:
      a.Cuptoare de retopire si de turnare cu arc, având ambele urmatoarele caracteristici:
        1.Capacitatea electrozilor consumabili cuprinsa între 1.000-20.000 cm3, si
        2.Capabile sa functioneze la temperaturi de topire de peste 1.973K (1.700 °C );
      b.Cuptoare de topire cu fascicul de electroni si cuptoare de topire prin pulverizare si cu plasma, având ambele urmatoarele caracteristici:
        1.O putere egala cu 50 kW sau mai mare; si
        2.Capabile sa functioneze la temperaturi de topire mai mari de 1.473 K (1.200 °C ).
      c.Sisteme de control prin calculator si de monitorizare special configurate pentru oricare din cuptoarele specificate în 2B227.a. sau b.
             
    2B228Echipamente de fabricare si asamblare a rotorilor, a echipamentelor de aliniere a rotorilor, mandrine si matrite pentru formarea de silfoane, dupa cum urmeaza:
      a.Echipamente de asamblare a rotorilor pentru asamblarea sectiunilor tuburilor rotorilor de centrifuge cu gaz, sicanelor si închiderilor de la capete.
        Nota:2B228.a. include mandrine de precizie, dispozitive de fixare si masini de ajustare fretata.
      b.Echipamente pentru alinierea sectiunilor de tuburi de rotori de centrifuge cu gaz la o axa comuna;
        Nota tehnica:
        În 2B228.b. astfel de echipamente vor consta obisnuit din sonde de masurare de precizie, legate la un calculator, care controleaza secvential, de exemplu actiunea pistonului pneumatic pentru alinierea sectiunilor rotorilor tubulari.
      c.Mandrine si matrite pentru a produce silfoane cu o singura circumvolutie.
        Nota tehnica:
        În 2B228.c. silfoanele au toate caracteristicile urmatoare:
        1.Diametru interior de la 75 mm la 400 mm;
        2.Lungime egala cu 12,7 mm sau superioara;
        3.Circumvolutie unica cu adâncimea mai mare de 2 mm; si
        4.Facute din aliaje de aluminiu cu rezistenta înalta, din otel maraging sau din materiale sub forma de "materiale din fibre sau filamente" cu o rezistenta înalta.
         
    2B230"Traductoare de presiune" capabile sa masoare presiunea absoluta în orice punct al domeniului de la 0 la 13 kPa, având oricare din urmatoarele caracteristici:
      a.Elementele sensibile la presiune fabricate din sau acoperite cu aluminiu sau aliaje de aluminiu, cu nichel sau aliaje de nichel cu mai mult de 60% nichel în greutate; si
      b.Având ambele urmatoarele caracteristici:
        1. O scala totala mai mica de 13 kPa si o "precizie" mai buna decât ±1% pe întreaga scala; sau
        2. O scala totala de 13 kPa sau mai mare si o "precizie" mai buna de ±130 Pa.
      Nota tehnica:
      Pentru scopurile din 2B230, termenul "precizie" include neliniaritatea, histerezisul si repetabilitatea la temperatura mediului ambiant.
    2B231Pompe de vid având toate urmatoarele caracteristici:
      a.Un diametru la intrare egal sau mai mare de 380 mm;
      b.Capacitatea de pompare egala cu 15 m3/s sau mai mare; si
      c.Capabile sa produca un vid final mai mare de 13 mPa.
      Note tehnice:
      1.Viteza de pompare este determinata la punctul de masurare cu azot gaz sau aer.
      2.Vidul final este determinat la intrarea pompei, cu intrarea pompei închisa.
    2B232Tunuri multi-etaj cu gaz usor sau alte sisteme de tunuri de mare viteza (tipuri cu bobine, electromagnetice si electrotermice sau alte sisteme avansate) capabile sa accelereze proiectilele pâna la 2 km/s sau mai mult.
             
    2B350Instalatii, echipamente si componente pentru producerea substantelor chimice, dupa cum urmeaza:
      a.Reactoare sau cuve de reactie, cu sau fara agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m3 (100 l), dar mai mic de 20 m3 (20.000 l), în care toate suprafetele, care vin în contact direct cu substantele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare din urmatoarele materiale:
        1.Aliaje continând mai mult de 25% nichel si 20% crom în greutate;
        2.Fluoropolimeri;
        3.Sticla (inclusiv vitrificata, emailata sau metalizata);
        4.Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
        5.Tantal sau aliaje de tantal;
        6.Titan sau aliaje de titan; sau
        7.Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
      b.Agitatoare pentru utilizare în reactoare sau vase de reactie specificate la 2B350.a., turbine cu rotor închis, arbori si palete proiectate pentru astfel de agitatoare, la care toate suprafetele agitatoarelor, care vin în contact direct cu substantele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare din urmatoarele materiale:
        1.Aliaje continând mai mult de 25% nichel si 20% crom în greutate;
        2.Fluoropolimeri;
        3.Sticla (inclusiv vitrificata, emailata sau metalizata);
        4.Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
        5.Tantal sau aliaje de tantal;
        6.Titan sau aliaje de titan; sau
        7.Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
      c.Tancuri de depozitare, containere sau recipienti cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m3 (100 l), în care toate suprafetele, care vin în contact direct cu substantele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare din urmatoarele materiale:
        1.Aliaje continând mai mult de 25% nichel si 20% crom în greutate;
        2.Fluoropolimeri;
        3.Sticla (inclusiv vitrificata, emailata sau metalizata);
        4.Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
        5.Tantal sau aliaje de tantal;
        6.Titan sau aliaje de titan; sau
        7.Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
      d.Schimbatoare de caldura sau condensatoare cu o suprafata de transfer de caldura mai mare de 0,15 m2 si mai mica de 20 m2 si tevi, placi, serpentine sau corpuri proiectate pentru astfel de schimbatoare de caldura sau condensatoare, la care toate suprafetele care vin în contact direct cu substantele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din urmatoarele materiale:
        1.Aliaje continând mai mult de 25% nichel si 20% crom în greutate;
        2.Fluoropolimeri;
        3.Sticla (inclusiv vitrificata, emailata sau metalizata);
        4.Grafit sau "carbon grafit";
        5.Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
        6.Tantal sau aliaje de tantal;
        7.Titan sau aliaje de titan;
        8.Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
        9.Carbura de siliciu; sau
        10.Carbura de titan;
      e.Coloane de distilare sau de absorbtie cu diametrul interior mai mare de 0,1 m, distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide proiectate pentru astfel de coloane de distilare sau de absorbtie, la care toate suprafetele care vin în contact direct cu substantele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din urmatoarele materiale:
        1.Aliaje continând mai mult de 25% nichel si 20% crom în greutate;
        2.Fluoropolimeri;
        3.Sticla (inclusiv vitrificata, emailata sau metalizata);
        4.Grafit sau "carbon grafit";
        5.Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
        6.Tantal sau aliaje de tantal;
        7.Titan sau aliaje de titan; sau
        8.Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
      f.Echipamente de umplere cu comanda de la distanta, în care toate suprafetele care vin în contact direct cu substantele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din urmatoarele materiale:
        1.Aliaje continând mai mult de 25% nichel si 20% crom în greutate; sau
        2.Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
      g.Supape cu dimensiuni nominale mai mari de 10 mm, la care toate suprafetele care vin în contact direct cu substantele chimice prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare din urmatoarele materiale:
        1.Aliaje continând mai mult de 25% nichel si 20% crom în greutate;
        2.Fluoropolimeri;
        3.Sticla (inclusiv vitrificata, emailata sau metalizata);
        4.Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
        5.Tantal sau aliaje de tantal;
        6.Titan sau aliaje de titan; sau
        7.Zirconiu sau aliaje de zirconiu.
      h.Tevi (tuburi) cu pereti multipli, incluzând un orificiu de detectie a scurgerilor, în care toate suprafetele care vin în contact direct cu substantele chimice înmagazinate sau prelucrate, sunt fabricate din oricare din urmatoarele materiale:
        1.Aliaje continând mai mult de 25% nichel si 20% crom în greutate;
        2.Fluoropolimeri;
        3.Sticla (inclusiv vitrificata, emailata sau metalizata);
        4.Grafit sau "carbon grafit";
        5.Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
        6.Tantal sau aliaje de tantal;
        7.Titan sau aliaje de titan; sau
        8.Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
      i.Pompe cu garnituri de etansare multiple, pompe dozatoare cu actionare magnetica, cu burduf sau cu diafragma, cu un debit maxim specificat de constructor mai mare de 0,6 m3/h sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de constructor mai mare de 5 m3/h (la temperatura de 273 K (0 °C ) si presiunea de 101,3 kPa); si carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, axe, rotoare, ajutaje, proiectate pentru astfel de pompe, în care toate suprafetele care vin în contact direct cu substantele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare din urmatoarele materiale:
        1.Aliaje continând mai mult de 25% nichel si 20% crom în greutate;
        2.Ceramici;
        3.Ferosiliciu;
        4.Fluoropolimeri;
        5.Sticla (inclusiv vitrificata, emailata sau metalizata);
        6.Grafit sau "carbon grafit";
        7.Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
        8.Tantal sau aliaje de tantal;
        9.Titan sau aliaje de titan; sau
        10.Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
      j.Incineratoare concepute pentru distrugerea substantelor chimice supuse controlului prin 1C350, echipate cu dispozitive special concepute de introducere a deseurilor si dispozitive de manipulare, având o temperatura medie în camera de ardere mai mare de 1.273K (1.000 °C ), în care toate suprafetele sistemului de introducere a deseurilor care vin în contact direct cu deseurile chimice sunt fabricate sau captusite cu oricare din urmatoarele materiale:
        1.Aliaje continând mai mult de 25% nichel si 20% crom în greutate;
        2.Ceramici; sau
        3.Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate.
        Nota tehnica:
        "Carbon grafit" este o compozitie de carbon amorf si grafit, în care continutul de grafit este de 8% sau mai mult din greutate.
           
    2B351Sisteme de monitorizare a gazelor toxice si detectoare specializate pentru gazele toxice, dupa cum urmeaza:
      a.Concepute sa lucreze în regim continuu si capabile sa detecteze substantele toxice de lupta (S.T.L.) sau substantele chimice supuse controlului prin 1C350 la concentratii mai mici de 0,3 mg/m3 sau
      b.Concepute pentru detectarea compusilor având activitate anticolinesterazica.
    2B352Echipamente apte pentru utilizare în manipularea materialelor biologice, dupa cum urmeaza:
      a.Instalatii de izolare biologica completa la nivel de izolare P3, P4;
        Nota tehnica:
        Nivelele de izolare P3 sau P4 (BL3, BL4, L3, L4) sunt cele specificate în Manualul de bioprotectie în laborator al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (editia a 2-a, Geneva 1993).
      b.Fermentoare apte pentru cultivarea "microorganismelor" patogene, virusurilor sau apte pentru productia toxinelor, fara propagare de aerosoli si având o capacitate totala de 20 de litri sau mai mare;
        Nota tehnica:
        Fermentoarele includ bioreactoare, chemostate si sisteme influx continuu.
      c.Separatoare centrifugale, apte pentru separare continua, fara propagare de aerosoli, având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Debit mai mare de 100 litri/ora;
        2.Componente din otel inoxidabil lustruit sau titan;
        3.Una sau mai multe articulatii de închidere în zona continând vapori; si
        4.Apte de sterilizare in situ a vaporilor în stare închisa;
        Nota tehnica:
        Separatoarele centrifugale includ decantoarele.
             
      d.Echipament de filtrare în flux transversal (tangential), apt pentru separare continua fara propagare de aerosoli, având amândoua caracteristicile urmatoare:
        1.Suprafata egala sau mai mare de 5 m2; si
        2.Apt de sterilizare in situ;
      e.Echipament de liofilizare sterilizabil cu o capacitate a condensatorului mai mare de 10 kg gheata/24 ore si mai mica de 1.000 kg de gheata/24 ore;
      f.Echipament de izolare si protectie, dupa cum urmeaza:
        1.Combinezoane de protectie complete sau partiale sau glugi depinzând de furnizarea aerului extern si functionând sub presiune pozitiva;
          Nota:2B352.f.1., nu supune controlului combinezoanele proiectate sa fie purtate cu un aparat de respiratie autonom.
        2.Nise de securitate biologica clasa III sau izolatoare îndeplinind standarde similare;
          Nota:În 2B352.f.2., izolatoarele includ izolatoare flexibile, boxe de uscare, camere de anaerobie, cutii pentru manusi si hote pentru flux laminar (închise la flux vertical).
      g.Camere proiectate pentru verificari prin detectie a aerosolilor cu "microorganisme", virusuri sau "toxine" si având o capacitate egala sau mai mare de 1 m3.
         
    2CMATERIALE Nici unul.
    2DSOFTWARE
    2D001"Software", altul decât cel supus controlului prin 2D002, special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 2A001 sau 2B001 la 2B009.
    2D002"Software" pentru dispozitive electronice, chiar atunci când se gasesc într-un dispozitiv sau sistem, permitând ca acest dispozitiv sau sistem sa functioneze ca unitate de "comanda numerica", capabil sa coordoneze simultan mai mult de 4 axe pentru "controlul profilarii".
      Nota 1:2D002 nu supune controlului "software"-ul special conceput sau modificat pentru functionarea masinilor unelte care nu sunt supuse controlului prin Categoria 2.
      Nota 2:2D002 nu supune controlului "software" pentru produsele supuse controlului prin 2B002. A se vedea 2D001 pentru controlul "software" pentru produsele supuse controlului prin 2B002.
    2D101"Software" special conceput sau modificat pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 2B104, 2B105, 2B109, 2B117 sau 2B119 pâna la 2B122.
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9D004.
    2D201"Software" special conceput pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 2D204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 sau 2B227.
    2D202"Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 2B201.
             
    2ETEHNOLOGIE
    2E001"Tehnologie" în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia pentru "dezvoltarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 2A, 2B sau 2D;
    2E002"Tehnologie" în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia pentru "productia" echipamentelor supuse controlului prin 2A sau 2B;
    2E003Alte "tehnologii", dupa cum urmeaza:
      a."Tehnologie" pentru "dezvoltarea" graficii interactive ca parte integranta a unitatilor de "comanda numerica" pentru pregatirea sau modificarea partilor de program;
      b."Tehnologie" pentru procedeele de fabricatie prin prelucrarea metalelor, dupa cum urmeaza:
        1."Tehnologie" pentru conceperea sculelor, matritelor sau dispozitivelor de montaj special concepute pentru oricare din urmatoarele procese:
          a."Formare superplastica";
          b."Sudura prin difuzie"; sau
          c."Presare hidraulica cu actiune directa";
               
        2.Date tehnice constând în metode de prelucrare sau parametri, conform listei de mai jos, utilizate pentru controlul:
          a."Formarii superplastice" a aliajelor de aluminiu, de titan sau a "superaliajelor":
            1.Pregatirea suprafetei;
            2.Nivelul de tensiuni;
            3.Temperatura;
            4.Presiunea;
          b."Sudurii prin difuzie" a "superaliajelor" sau a aliajelor de titan:
            1.Pregatirea suprafetei;
            2.Temperatura;
            3.Presiunea;
          c."Presarii hidraulice cu actiune directa" a aliajelor de aluminiu sau de titan:
            1. Presiunea;
            2. Durata ciclului;
          d."Densificarii izostatice la cald" a aliajelor de titan sau de aluminiu sau a "superaliajelor":
            1.Temperatura;
            2.Presiunea;
            3.Durata ciclului;
         
      c."Tehnologie" pentru "dezvoltarea" sau "productia" masinilor hidraulice de stantare si a matritelor pentru acestea, pentru fabricarea structurilor "aeronavelor";
      d."Tehnologie" pentru "dezvoltarea" generatoarelor de instructiuni pentru masinile unelte (de ex. parti de programe) plecând de la datele de conceptie aflate în interiorul unitatilor de "comanda numerica";
      e."Tehnologie" pentru "dezvoltarea" "software"-ului de integrare în vederea încorporarii sistemelor expert în unitatile de "comanda numerica", ca suport pentru decizii avansate, la nivel de atelier;
      f."Tehnologie" pentru aplicarea acoperirilor anorganice în straturi suprapuse sau a acoperirilor anorganice de modificare a suprafetei anorganice (specificata în coloana 3 a urmatorului Tabel) la substraturi ne-electronice (specificate în coloana 2 a urmatorului Tabel), prin procedeele specificate în coloana 1 a urmatorului Tabel si definite în Nota Tehnica.
        Nota: Tabelul si nota tehnica este dupa 2E301.
       
    2E101"Tehnologie" conform cu Nota Generala de Tehnologie pentru "utilizarea" echipamentului sau "software-ului" specificat la 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 pâna la 2B122 sau 2D101.
    2E201"Tehnologie" conform cu Nota Generala de Tehnologie pentru "utilizarea" echipamentului sau "software-ului" specificat la 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 pâna la 2B232, 2D201 sau 2D202.
    2E301"Tehnologie" conform cu Nota Generala de Tehnologie pentru "utilizarea" bunurilor specificate la 2B350 pâna la 2B352.
         
    TABEL - PROCEDEE DE DEPUNERE
    1. Procedeu de acoperire (1)*)2. Substrat3. Acoperirea rezultata
    *) Numerele din paranteza se refera la Notele ce urmeaza acestui Tabel.
    A. Depunere chimica în faza de vapori (CVD)"Superaliaje"Aluminuri pentru pasaje interne
      Ceramici (19) si sticle cu dilatare redusa (14)Siliciuri
      Carburi
        Straturi dielectrice (15)
        Diamant
        Carbon tip diamant (17)
      Materiale "compozite" carbon-carbon, ceramice si cu "matrice" metalicaSiliciuri
      Carburi
      Metale refractare
        Amestecuri ale acestora (4)
        Straturi dielectrice (15)
        Aluminuri
        Aluminuri aliate (2)
        Nitruri de bor
      Carbura dura de wolfram (16)Carburi
        Wolfram
      Carbura de siliciu (18)Amestecuri ale acestora (4)
        Straturi dielectrice (15)
      Molibden si aliaje de molibdenStraturi dielectrice (15)
      Beriliu si aliaje de beriliuStraturi dielectrice (15)
        Diamant
        Carbon tip diamant (17)
      Materiale pentru ferestre de senzori (9)Straturi dielectrice (15)
      Diamant
        Carbon tip diamant (17)
    B. Depunere fizica în faza de vapori prin evaporare termica (TE-PVD)    
    B.1. Depunere fizica în faza de vapori prin fascicul de electroni (EB-PVD)"Superaliaje"Siliciuri aliate
      Aluminuri aliate (2)
      MCrAlX (5)
        Oxid de zirconiu modificat (12)
        Siliciuri
        Aluminuri
        Amestecuri ale acestora (4)
      Ceramici (19) si sticle cu dilatare redusa (14)Straturi dielectrice (15)
      Otel rezistent la coroziune (7)MCrAlX (5)
      Oxid de zirconiu modificat (12)
        Amestecuri ale acestora (4)
        Siliciuri
      Materiale "compozite" carbon-carbon, ceramice si cu "matrice" metalicaCarburi
      Metale refractare
      Amestecuri ale acestora (4)
        Straturi dielectrice (15)
        Nitruri de bor
      Carbura dura de wolfram (16)Carburi
        Wolfram
      Carbura de siliciu (18)Amestecuri ale acestora (4)
        Straturi dielectrice (15)
      Molibden si aliaje de molibden  
        Straturi dielectrice (15)
      Beriliu si aliaje de beriliuStraturi dielectrice (15)
        Boruri
        Beriliu
      Materiale pentru ferestre de senzori (9)Straturi dielectrice (15)
      Aliaje de titan (13)Boruri
        Nitruri
    B.2. Depunere fizica în faza de vapori cu încalzire rezistiva ionica (PVD) (placare ionica)Ceramici (19) si sticla cu dilatare scazuta (14)Straturi dielectrice (15)
    Carbon tip diamant (17)
      Materiale "compozite" carbon-carbon, ceramice si cu "matrice" metalicaStraturi dielectrice (15)
      Carbura dura de wolfram (16), Carbura de siliciuStraturi dielectrice (15)
      Molibden si aliaje de molibdenStraturi dielectrice (15)
      Beriliu si aliaje de beriliuStraturi dielectrice (15)
      Materiale pentru ferestre de senzori (9)Straturi dielectrice (15)
      Carbon tip diamant (17)
    B.3. Depunere fizica în faza de vapori (PVD): evaporare "laser"Ceramici (19) si sticla cu dilatare redusa (14)Siliciuri
    Straturi dielectrice (15)
      Carbon tip diamant (17)
      Materiale "compozite" carbon-carbon, ceramice si cu "matrice" metalicaStraturi dielectrice (15)
      Carbura dura de wolfram (16)Straturi dielectrice (15)
    Carbura de siliciu
      Molibden si aliaje de molibdenStraturi dielectrice (15)
      Beriliu si aliaje de beriliuStraturi dielectrice (15)
      Materiale pentru ferestre de senzori (9)Straturi dielectrice (15)
      Carbon tip diamant (17)
    B.4. Depunere fizica în faza de vapori (PVD): descarcare cu arc catodic"Superaliaje"Siliciuri aliate
      Aluminuri aliate (2)
      MCrAlX (5)
    Polimeri (11) si "compozite" cu "matrice" organicaBoruri
    Carburi
        Nitruri
        Carbon tip diamant (17)
    C. Cementare compacta (vezi pct. A de mai sus pentru cementare necompacta) (10)Materiale "compozite" carbon-carbon, ceramice si cu "matrice" metalicaSiliciuri
    Carburi
    Amestecuri ale acestora (4)
    Aliaje de titan (13)Siliciuri
        Aluminuri
        Aluminuri aliate (2)
      Metale si aliaje refractare (8)Siliciuri
      Oxizi
    D. Pulverizare cu plasma"Superaliaje"MCrAlX (5)
      Oxid de zirconiu modificat (12)
        Amestecuri ale acestora (4)
        Nichel-grafit cu proprietati abrazive
        Materiale abrazive continând Ni-Cr-Al
        Al-Si-poliester cu proprietati abrazive
        Aluminuri aliate (2)
      Aliaje de aluminiu (6)MCrAlX (5)
        Oxid de zirconiu modificat (12)
        Siliciuri
        Amestecuri ale acestora (4)
      Metale si aliaje refractare (8)Aluminuri
      Siliciuri
        Carburi
      Otel rezistent la coroziune (7)MCrAlX (5)
      Oxid de zirconiu modificat (12)
        Amestecuri ale acestora (4)
      Aliaje de titan (13)Carburi
        Aluminuri
        Siliciuri
        Aluminuri aliate (2)
        Nichel-grafit cu proprietati abrazive
        Materiale abrazive continând
        Ni-Cr-Al
        Al-Si-poliester cu proprietati abrazive
    E. Depunere din suspensieMetale si aliaje refractare (8)Siliciuri topite
    Aluminuri topite cu exceptia celor pentru elementele de încalzire cu rezistenta
       
       
      Materiale "compozite" carbon-carbon, ceramice si cu "matrice" metalica "Superaliaje"Siliciuri
      Carburi
      Amestecuri ale acestora (4)
    F. Depunere prin pulverizare catodicaSiliciuri aliate
      Aluminuri aliate (2)
        Aluminuri modificate cu un metal nobil (3)
        MCrAlX (5)
        Oxid de zirconiu modificat (12)
        Platina
        Amestecuri ale acestora (4)
      Ceramici si sticle cu dilatare redusa (14)Siliciuri
      Platina
        Amestecuri ale acestora (4)
        Straturi dielectrice (15)
        Carbon tip diamant (17)
      Aliaje de titan (13)Boruri
        Nitruri
        Oxizi
        Siliciuri
        Aluminuri
        Aluminuri aliate (2)
        Carburi
      Materiale "compozite" carbon-carbon, ceramice si cu "matrice" metalicaSiliciuri
      Carburi
      Metale refractare
        Amestecuri ale acestora (4)
        Substraturi dielectrice (15)
        Nitruri de bor
      Carbura dura de wolfram (16)Carburi
        Wolfram
      Carbura de siliciu (18)Amestecuri ale acestora (4)
        Substraturi dielectrice (15)
        Nitruri de bor
      Molibden si aliaje de molibdenSubstraturi dielectrice (15)
      Beriliu si aliaje de beriliuBoruri
        Substraturi dielectrice (15)
        Beriliu
      Materiale pentru ferestre de senzori (9)Substraturi dielectrice (15)
      Carbon tip diamant (17)
      Metale si aliaje refractareAluminuri
        Siliciuri
        Oxizi
        Carburi
    G. Implantare ionicaOteluri pentru lagare de înalta temperaturaAdaosuri de crom, tantal sau niobiu (columbiu)
      Aliaje de titan (13)Boruri
        Nitruri
      Beriliu si aliaje de beriliuBoruri
      Carbura dura de wolfram (16)Carburi
        Nitruri
         
      NOTE LA TABEL - PROCEDEE DE DEPUNERE
    1.Termenul "procedee de acoperire" include atât acoperirea originala cât si retusarea si reconditionarea straturilor.
    2.Termenul acoperire cu "aluminura aliata" include acoperiri într-o etapa sau mai multe, în care un element sau mai multe elemente sunt depuse înainte sau în timpul aplicarii acoperirii cu aluminura, chiar daca aceste elemente sunt depuse prin alt procedeu de acoperire. Aceasta nu include utilizarea multipla a cementarii compacte într-o singura etapa pentru realizarea aluminurilor aliate.
    3.Termenul acoperire cu "aluminura modificata cu un metal nobil" include acoperirea în mai multe etape în care metalul sau metalele nobile sunt depuse prin alt procedeu de acoperire înainte de aplicarea acoperirii cu aluminura.
    4.Termenul "amestecuri ale acestora" include materialul infiltrat, compozitiile graduate, depunerile simultane si depunerile multistrat si sunt obtinute printr-unul sau mai multe din procedeele de acoperire specificate în Tabel.
    5."MCrAlX" se refera la un aliaj de acoperire în care M este cobalt, fier, nichel sau combinatii ale acestora, iar X este hafniu, ytriu, siliciu, tantal în orice cantitate sau alte adaosuri intentionate în proportie de peste 0,01% în diverse combinatii, cu exceptia:
      a.acoperirilor CoCrAlY care contin mai putin de 22% în greutate crom, mai putin de 7% în greutate aluminiu si mai putin de 2% în greutate ytriu;
      b.acoperirilor CoCrAlY care contin 22 la 24% în greutate crom, 10 la 12% în greutate aluminiu si 0,5 la 0,7% în greutate ytriu; sau
      c.acoperirilor NiCrAlY care contin 21 la 23% în greutate crom, 10 la 12% în greutate aluminiu si 0,9 la 1,1% în greutate ytriu.
    6.Termenul "aliaje de aluminiu" se refera la aliaje care au rezistenta limita la rupere de 190 MPa sau mai mult, masurata la temperatura de 293 K (20 °C ).
    7.Termenul "otel rezistent la coroziune" se refera la oteluri din seria 300 AISI (Institutul American al Fierului si Otelului) sau otelurile ce corespund standardelor nationale echivalente.
    8.Termenul "aliaje si metale refractare" include urmatoarele metale si aliajele lor: niobiu (columbiu), molibden, wolfram si tantal.
    9.Termenul "materiale pentru ferestre de senzori" include urmatoarele, dupa cum urmeaza: alumina, siliciu, germaniu, sulfura de zinc, seleniura de zinc, arseniura de galiu, fosfura de galiu, safir, precum si urmatoarele halogenuri metalice: materiale pentru ferestre de senzori, cu diametrul mai mare de 40 mm în cazul fluorurii de zirconiu si al fluorurii de hafniu.
    10."Tehnologia" pentru cementarea compacta într-o singura etapa a profilelor aerodinamice monobloc nu este supusa controlului, conform Categoriei 2.
    11."Polimeri", dupa cum urmeaza: polimida, poliester, polisulfura, policarbonati si poliuretani.
    12.Termenul "oxid de zirconiu modificat" se refera la adaosuri de alti oxizi metalici (de exemplu: oxid de calciu, oxid de magneziu, oxid de ytriu, oxid de hafniu, oxizi de pamânturi rare), la oxidul de zirconiu în scopul stabilizarii anumitor faze cristaline si compozitiilor fazelor. Acoperirile pentru bariere termice realizate din oxid de zirconiu modificat cu oxid de calciu sau magneziu prin amestec sau topire, nu sunt supuse controlului.
    13."Aliajele din titan" sunt aliaje pentru tehnica aerospatiala având rezistenta limita la rupere de 900 MPa sau mai mare, masurata la 293 K (20 °C ).
    14."Sticlele cu dilatarea redusa" sunt sticle care au un coeficient de dilatare termica de 1x10-7K-1 sau mai mic, masurat la 293 K (20 °C ).
    15."Straturile dielectrice" sunt acoperiri constituite din multistraturi de materiale izolante, în care proprietatile de interferenta ale unui ansamblu compus din materiale cu diversi indici de refractie sunt folosite pentru reflectarea, transmiterea sau absorbtia diverselor benzi de lungime de unda. Straturile dielectrice sunt cele în care exista mai mult de 4 straturi de dielectric sau straturi "compozite" dielectric/metal.
    16."Carbura dura de wolfram" nu include materialele pentru scule de aschiere si de deformare constând din carbura de wolfram/(cobalt, nichel), carbura de titan/(cobalt, nichel), carbura de crom/nichel-crom si carbura crom/nichel.
    17.Nu este supusa controlului "tehnologia" special conceputa pentru a depune carbonul tip diamant pe oricare din urmatoarele: capete si disk-drive-uri magnetice, echipamente pentru fabricarea consumabilelor, echipamente pentru panificatie, supape pentru robineti, diafragme acustice pentru difuzoare, piese pentru motoare de automobile, scule de taiere, poansoane pentru perforare-presare, echipamente de automatizare pentru birouri, microfoane, dispozitive medicale sau matrite, pentru turnarea sau formarea materialelor plastice, produse din aliaje continând mai putin de 5% beriliu.
    18."Carbura de siliciu" nu include materialele pentru scule de taiere si deformare.
    19.Substraturile ceramice, asa cum sunt precizate în liste, nu includ materialele ceramice continând 5% din greutate sau mai mult, argila sau ciment, luate drept constituienti separati sau în combinatie.
         
    Procedeele specificate în coloana 1 a Tabelului sunt definite dupa cum urmeaza:
    a.Depunerea chimica în faza de vapori (CVD) este o acoperire stratificata sau un procedeu de acoperire cu modificarea suprafetei, în care un metal, aliaj, "compozit", dielectric sau ceramic este depus pe un substrat încalzit.
      Agentii gazosi sunt redusi sau combinati în vecinatatea unui substrat ducând la depunerea materialului elementar, aliajului sau compusului dorit pe substrat. Energia acestei descompuneri sau procesului reactiei chimice, poate fi asigurata de caldura substratului, de plasma cu descarcare luminiscenta sau de iradierea "laser".
      N.B. 1CVD include urmatoarele procedee: depunere necompacta cu un curent de gaz dirijat, CVD pulsatorie, descompunere termica cu nucleere controlata (CNTD), procedeele CVD ameliorate sau asistate cu plasma.
      N.B. 2Compact semnifica un substrat care este imersat într-un amestec de pulberi.
      N.B. 3Reactantii gazosi utilizati în procedeul necompact sunt produsi pe baza acelorasi reactii si parametri elementari ca si în procedeul cementare compacta, cu exceptia faptului ca substratul de acoperit nu este în contact cu amestecul de pulberi.
         
    b.Depunerea fizica în faza de vapori prin evaporare termica (TE-PVD) este un procedeu de acoperire în straturi care se petrece în vid la o presiune mai mica de 0,1 Pa, în care pentru evaporarea materialului de acoperire se foloseste o sursa de energie termica. Acest procedeu consta în condensarea sau depunerea materialului evaporat pe substraturile aflate într-o pozitie adecvata.
      Introducerea aditionala a gazelor în camera de vid în timpul procesului de acoperire pentru sinteza compusilor de acoperire este o modificare obisnuita a procedeului.
      Utilizarea fasciculelor de ioni sau electroni sau a plasmei pentru activarea sau facilitarea depunerii acoperirii este de asemenea o modificare obisnuita în cadrul acestui procedeu. Se pot utiliza în aceeasi masura instrumente de control pentru masurarea în cursul procesului a caracteristicilor optice si a grosimii acoperirilor.
      Procedeele TE-PVD specifice sunt, dupa cum urmeaza:
      1.PVD cu fascicul de electroni foloseste un fascicul de electroni pentru încalzirea si evaporarea materialului care formeaza depunerea;
      2.PVD cu încalzire rezistiva foloseste surse de încalzire cu rezistenta electrica în combinatie cu fascicole ionice pentru a produce un flux controlat si uniform din materialul de acoperire evaporat;
      3.Evaporarea "laser" foloseste un fascicul "laser" cu unda pulsatorie sau continua pentru încalzirea materialului care formeaza depunerea;
      4.Depunerea cu arc catodic foloseste un catod consumabil din materialul care formeaza depunerea si care realizeaza o descarcare în arc pe suprafata prin contactul momentan cu masa al unui declansator. Miscarea controlata a formarii arcului erodeaza suprafata catodului si creeaza o plasma puternic ionizata. Anodul poate fi, fie un con atasat la periferia catodului printr-un izolator, fie camera însasi. Polarizarea substratului se utilizeaza pentru depunerile fara vizualizare.
           
        N.B.Aceasta definitie nu se aplica la depunerea cu arc catodic aleatorie cu substraturi nepolarizate.
      5.Placarea ionica este o modificare speciala a procedeului general TE-PVD, în care o sursa de plasma sau de ioni este folosita pentru ionizarea materialului care se depune, iar o polarizare negativa se aplica pe substrat pentru a facilita extragerea materialului care se depune din plasma. Introducerea materialelor reactive, evaporarea solidelor în interiorul camerei de procesare si folosirea instrumentelor pentru a asigura masurarea pe parcursul procesului a caracteristicilor optice si a grosimii acoperirilor sunt modificari obisnuite ale procedeului.
    c.Cementarea compacta este o acoperire de modificare a suprafetei sau un procedeu de acoperire cu straturi suprapuse, în care substratul este imersat într-un amestec de pulberi care consta din:
      1.Pulberi metalice care trebuie depuse (de obicei aluminiu, crom, siliciu, sau combinatii ale acestora);
      2.Un activator (în mod normal o sare halogenata); si
      3.O pulbere inerta, cel mai frecvent alumina.
      Substratul si amestecul de pulberi este introdus într-o retorta care este încalzita între 1.030 K (757 °C ) un timp suficient pentru depunerea acoperirii.
    d.Pulverizarea cu plasma este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse, prin care un dispozitiv de pulverizare (ajutaj), care produce si controleaza o plasma, primeste materiale de acoperire sub forma de pulbere sau fire, le topeste si le proiecteaza pe substrat, pe care se formeaza în consecinta o acoperire integral aderenta. Pulverizarea cu plasma poate fi o pulverizare la joasa presiune sau o pulverizare cu plasma de mare viteza.
         
      N.B. 1Presiune joasa înseamna presiunea sub presiunea atmosferica.
      N.B. 2Mare viteza se refera la viteze ale gazului la iesirea ajutajului mai mari de 750 m/s calculate la 293 K (20 °C ) si 0,1 MPa.
    e.Depunerea din suspensie este o depunere de modificare a suprafetei sau un procedeu de depunere în straturi suprapuse, în care o pulbere metalica sau ceramica cu un liant organic, aflata în suspensie într-un lichid este aplicata pe substrat prin pulverizare, imersie sau vopsire urmata de uscare în aer sau în cuptor si un tratament termic pentru obtinerea acoperirii dorite.
    f.Depunerea prin pulverizare catodica este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse care se bazeaza pe fenomenul transferului de energie cinetica, în care ionii pozitivi sunt accelerati de un câmp electric si proiectati pe suprafata unei tinte (materialul de acoperit). Energia cinetica degajata prin socul ionilor este suficienta pentru eliberarea atomilor din suprafata tinta si depunerea lor pe un substrat pozitionat adecvat.
         
      N.B. 1Tabelul se refera numai la depunerile prin pulverizare cu trioda, magnetron sau reactiv care este folosit pentru marirea aderentei acoperirii si a vitezei de depunere si la depunerea prin pulverizare catodica ameliorata prin radiofrecventa (RF), folosita pentru a permite vaporizarea materialelor de acoperire nemetalice.
      N.B. 2Pentru activarea depunerii pot fi folosite fascicule ionice de mica energie (sub 5 keV).
    g.Implantarea ionica este un procedeu de acoperire prin modificarea suprafetei în care elementul de aliat este ionizat, accelerat printr-un gradient de potential si implantat în zona superficiala a substratului. Aceasta include procedeele în care implantarea ionica se realizeaza simultan cu depunerea fizica în faza de vapori cu fascicul de electroni sau cu depunere prin pulverizare catodica.
             
    LISTA PRODUSELOR SI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE  CATEGORIA 3 - ELECTRONICE
    3A SISTEME, ECHIPAMENTE SI COMPONENTE
      Note:1.Statutul de control al echipamentelor si al componentelor descrise în 3A, altele decât cele descrise de la 3A001.a.3. pâna la 3A001.a.10. sau 3A001.a.12, care sunt special concepute pentru, sau care au aceleasi caracteristici functionale cu alt echipament, este determinat de statutul de control al acelui echipament.
        2.Statutul de control al circuitelor integrate descrise de la 3A001.a.3. pâna la 3A001.a.9. sau 3A001.a.12., care sunt programate cu functie fixa sau concepute pentru o functie specifica pentru un alt echipament, este determinat de statutul de control al acelui echipament.
          N.B.:Când producatorul sau solicitantul licentei nu poate sa stabileasca statutul de control al acelui echipament, statutul de control al circuitelor integrate este cel determinat de la 3A001.a.3. pâna la 3A001.a.9. si 3A001.a.12. Daca circuitul integrat este bazat pe siliciu, fiind de tipul "microcircuit microcalculator" sau microcircuit microcontroler descris în 3A001.a.3., având lungimea cuvântului operand de 8 biti sau mai putin, statutul de control al acestui circuit integrat este determinat în 3A001.a.3.
             
    3A001Componente electronice, dupa cum urmeaza:
      a.Circuite integrate pentru utilizari generale, dupa cum urmeaza:
        Note:1.Statutul de control al plachetelor (finisate sau nefinisate), a caror functie a fost determinata, urmeaza a fi evaluat conform parametrilor de la 3A001.a.
          2.Circuitele integrate includ urmatoarele tipuri:
            "Circuite integrate monolitice";
            "Circuite integrate hibride";
            "Circuite integrate multi-chip";
            "Circuite integrate de tip pelicula", inclusiv circuite integrate cu siliciu pe safir;
            "Circuite integrate optice".
               
        1.Circuite integrate, concepute sau clasificate ca rezistente la radiatii, care suporta oricare din urmatoarele:
          a.O doza totala de 5x103 Gy (Si) sau mai mare;
          b.O doza debit de 5x106 Gy (Si)/s sau mai mare; sau
          c.O fluenta (flux integrat) de neutroni (echivalent 1 MeV) de 5x1013 n/cm2 sau mai ridicata pe siliciu, sau echivalentul sau pentru alte materiale.
          Nota: 3A001.a.1.c. nu se aplica pentru Semiconductoare Izolatoare de Metal (MIS).
        2."Microcircuite microprocesor", "microcircuite microcomputer" microcircuite microcontroler, circuite integrate de memorare fabricate dintr-un semiconductor compus, convertoare analog-digitale, convertoare digital-analogice, circuite electro-optice sau "circuite optice integrate" concepute pentru "prelucrarea semnalelor", retele logice de porti programabile circuite integrate pentru retele de tip neural, circuite integrate personalizare pentru care fie functia este necunoscuta, fie statutul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut fabricantului, procesoare pentru transformata Fourier rapida (FFT), memorii numai cu citire (read-only) programabile cu stergere electrica (EEPROM), memorii flash sau memorii statice cu acces aleator (SRAM), având una din urmatoarele caracteristici:
          a.Clasificate pentru functionare la temperaturi ambiante peste 398 K (+125 °C );
          b.Clasificate pentru functionare la temperatura ambianta sub 218 K (-55 °C ); sau
          c.Clasificate pentru functionare în întreaga gama de temperaturi ambiante de la 218 K (-55 °C );
          Nota:3A001.a.2. nu se aplica circuitelor integrate destinate aplicatiilor civile pentru autovehicule si locomotive de cale ferata.
        3."Microcircuite microprocesor", "microcircuite microcomputer" si microcircuite microcontroler, având oricare din urmatoarele caracteristici:
          Nota:3A001.a.3. include procesoare digitale de semnal, procesoare matriciale digitale si coprocesoare digitale.
          a.Neutilizat;
          b.Fabricate dintr-un semiconductor compus si care functioneaza la o frecventa de ceas ce depaseste 40 MHz; sau
          c.Mai mult decât o magistrala de date sau de instructiuni sau un port de comunicatie seriala, care asigura o interconectare externa între "microcircuite microprocesor" paralele cu o viteza de transfer care depaseste 150 Mbyte/s;
        4.Circuite integrate de memorare fabricate din semiconductori compusi;
        5.Circuite integrate convertoare analog-digitale si digital-analogice, dupa cum urmeaza:
          a.Convertoare analog-digitale, având oricare din urmatoarele:
            1.O rezolutie de 8 biti sau mai mare, dar mai putin de 12 biti, cu un "timp total de conversie" la rezolutia maxima mai mic de 5 ns;
            2.O rezolutie de 12 biti, cu un "timp total de conversie" la rezolutia maxima mai mic de 20 ns;
            3.O rezolutie mai mare de 12 biti dar egala sau mai mica de 14 cu un "timp total de conversie" la rezolutia maxima mai mic de 200 ns; sau
            4.O rezolutie mai mare de 14 biti cu un "timp total de conversie" la rezolutia maxima mai mic de 1 µs;
          b.Convertoare digital-analogice cu o rezolutie de 12 biti sau mai mare si un "timp de setare" mai mic de 10 ns;
          Note tehnice:
          1.O rezolutie de n biti corespunde la o cuantificare de 2^n niveluri.
          2."Timpul total de conversie" este inversul ratei de selectare.
        6.Circuite integrate electro-optice si "circuite integrate optice" destinate pentru "prelucrarea semnalelor" având toate caracteristicile urmatoare:
          a.Una sau mai multe diode "laser" interne;
          b.Una sau mai multe elemente interne de detectare a luminii; si
          c.Ghiduri de unda optice;
        7.Retele logice de porti programabile de catre utilizator având oricare din urmatoarele caracteristici:
          a)Un numar total de porti echivalente utilizabile mai mare de 30.000 (porti cu 2 intrari);
          b)Un "timp de întârziere a propagarii pe poarta de baza" mai mic de 0,1 ns; sau
          c)O frecventa de basculare mai mare de 133 MHz;
          Nota:3A001.a.7. include:
            - Retele Logice Simplu Programabile (SPLD),
            - Retele Logice Programabile Compex (CPLD),
            - Retele de Porti Programabile Matriciale (FPGA),
            - Retele Logice Programabile Matriciale (FPLA),
            - Retele Programabile Interconectate (FPIC).
        8.Neutilizat;
        9.Circuite integrate pentru retele de tip neural;
        10.Circuite integrate executate la comanda pentru care fie functia este necunoscuta, fie statutul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut fabricantului, având oricare din urmatoarele caracteristici:
          a.Mai mult de 1.000 iesiri;
          b.Un "timp de propagare pe poarta de baza" tipic mai mic de 0,1 ns; sau
          c.O frecventa de functionare mai mare de 3 GHz;
        11.Circuite integrate digitale, altele decât cele descrise de la 3A001.a.3. pâna la 3A001.a.10. si 3A001.a.12, bazate pe oricare semiconductor compus si având oricare din urmatoarele caracteristici:
          a.Un numar de porti echivalente mai mare de 3.000 (porti cu 2 intrari); sau
          b.O frecventa de basculare mai mare de 1,2 GHz;
        12.Procesoare pentru transformata Fourier rapida (FFT) având un timp de executie clasificat pentru o transformata Fourier rapida cu N puncte complexe mai mic de (N log2 N)/20.480 ms, unde N este numarul de puncte;
          Nota tehnica:
          Când N este egal cu 1.024 puncte, formula de la 3A001.a.12. da un timp de executie de 500 µs.
               
    b.Dispozitive pentru microunde si unde milimetrice, dupa cum urmeaza:
      1.Tuburi electronice cu vid si catozi, dupa cum urmeaza:
        Nota 1:3A001.b.1. nu supune controlului tuburile concepute sau clasificate sa functioneze în orice banda de frecventa care se încadreaza în urmatoarele caracteristici:
          a.Nu depasesc 31.8 GHz; si
          b.Este "alocata de catre ITU" pentru servicii de radiocomunicatii, dar nu pentru radiodetectie.
        Nota 2:3A001.b.1. nu controleaza tuburile fara "calificare pentru utilizari spatiale", care au toate caracteristicile urmatoare:
          a.O putere medie de iesire egala sau mai mica de 50 W; si
          b.Concepute sau clasificate pentru o functionare în orice banda de frecventa care are toate caracteristicile urmatoare:
            1.Depasesc 31.8 GHz dar nu mai mult de 43,5 GHz; si
            2.Este "alocata de ITU" pentru servicii de radiocomunicatii dar nu pentru radiodetectie.
                   
        a.Tuburi cu unda progresiva, cu unda continua sau pulsatorie, dupa cum urmeaza:
          1.Care functioneaza la frecvente mai mari de 31.8 GHz;
          2.Care au un element de încalzire a catodului cu un timp de amorsare pâna la puterea nominala RF, mai mic de 3 secunde;
          3.Tuburi cu cavitatie cuplata sau derivate ale acestora, cu o "largime de banda instantanee" mai mare de 7% sau cu o putere la vârf depasind 2,5 kW;
          4.Tuburi elicoidale sau derivatele acestora, având oricare din urmatoarele caracteristici:
            a.O "largime de banda instantanee" mai mare de o octava, si puterea medie (exprimata în kW) a frecventei (exprimata în GHz) mai mare de 0,5;
            b.O "largime de banda instantanee" de o octava sau mai mica si puterea medie (exprimata în kW) a frecventei (exprimata în GHz) mai mare de 1; sau
            c."Calificate pentru utilizari spatiale".
        b.Tuburi amplificatoare cu câmp transversal cu un câstig mai mare de 17 dB;
        c.Catozi impregnati conceputi pentru tuburi electronice care produc un curent continuu de emisie, în conditii de functionare nominale, cu o densitate ce depaseste 5 A/cm2;
      2.Circuite integrate monolitice amplificatoare de putere pentru microunde (MMIC), având oricare din urmatoarele caracteristici:
        a.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 3,2 GHz pâna la 6 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 4W (36 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 15%;
        b.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 6 GHz pâna la 16 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 1 W (30 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 10%;
        c.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 16 GHz pâna la 31,8 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 0,8 W (29 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 10%;
        d.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 31,8 GHz pâna la 37,5 GHz inclusiv;
        e.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 37,5 GHz pâna la 43,5 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 0,25 W (24 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 10%; sau
        f.Functioneaza la frecvente ce depasesc 43,5 GHz;
        Nota 1:3A001.b.2. nu controleaza echipamentul pentru satelitii de transmisiuni radio conceput sau clasificat sa functioneze în banda de la 40,5 GHz la 42,5 GHz.
        Nota 2:Statutul controlului circuitelor integrate monolitice amplificatoare de putere (MMIC) a caror frecventa de operare acopera mai mult de un domeniu de frecvente, asa cum sunt definite de 3A001.b.2., este determinat de cel mai jos prag de control al puterii medii de iesire.
        Nota 3:Nota 1 si 2 în introducerea la Categoria 3 înseamna ca 3A001.b.2 nu controleaza circuite MMIC daca acestea sunt special concepute pentru alte aplicatii ca de exemplu telecomunicatii, radar, automobile.
      3.Tranzistoare pentru microunde având oricare din urmatoarele caracteristici:
        a.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 3,2 GHz pâna la 6 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 60 W (47,8 dBm);
        b.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 6 GHz pâna la 31,8 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 20 W (43 dBm);
        c.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 31,8 GHz pâna la 37,5 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 0,5 W (27 dBm);
        d.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 37,5 GHz pâna la 43,5 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 1 W (30 dBm); sau
        e.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 43,5 GHz.
        Nota:Statutul controlului produselor a caror frecventa de operare acopera mai mult de un domeniu de frecvente, asa cum sunt definite de 3A001.b.3., este determinat de cel mai jos prag de control al puterii medii de iesire.
      4.Amplificatoare solid state pentru microunde si ansamble/module pentru microunde continând amplificatoare pentru microunde având oricare din urmatoarele caracteristici:
        a.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 3,2 GHz pâna la 6 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 60 W (47,8 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 15%;
        b.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 6 GHz pâna la 31,8 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 15 W (42 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 10%;
        c.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 31,8 GHz pâna la 37,5 GHz inclusiv;
        d.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 37,5 GHz pâna la 43,5 GHz inclusiv si cu putere medie de iesire mai mare de 1 W (30 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 10%;
        e.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 43,5 GHz; sau
        f.Certificate pentru functionarea la frecvente mai mari de 3 GHz si având toate caracteristicile urmatoare:
          1.O putere medie de iesire (în wati), P, mai mare de 150 împartita la patratul frecventei maxima de operare (în GHz) [P > 150 W ? GHz2/f(GHz)2];
          2.O latime fractionata de banda de 5% sau mai mare; si
          3.Oricare doua laterale perpendiculare între ele cu lungimea d (în cm) egala sau mai mica de 15 împartit la cea mai joasa frecventa de operare în GHz [d <= 15 cm ? GHz/f(GHz)].
               
        N.B.:Amplificatoarele de putere MMIC vor fi evaluate conform criteriilor din 3.A.001.b.2.
        Nota 1:3.A.001.b.4. nu supune controlului echipamentul de transmisiuni al satelitilor conceput sau certificat sa opereze în domeniul de frecvente de la 40,5 la 42,5 GHz.
        Nota 2:Statutul controlului produselor a caror frecventa de operare acopera mai mult de un domeniu de frecvente, asa cum sunt definite de 3A001.b.4., este determinat de cel mai jos prag de control al puterii medii de iesire.
      5.Filtre band-pass sau band-stop acordabile electronic sau magnetic, având mai mult de 5 rezonatoare acordabile capabile de a fi aduse într-o banda de frecventa de 1,5:1 [f(max)/f(min)] în mai putin de 10 µs, având oricare din urmatoarele caracteristici:
        a.O largime de banda de trecere mai mare de 0,5% din frecventa centrala; sau
        b.O largime de banda de oprire mai mica de 0,5% din frecventa centrala;
      6.Neutilizat;
      7.Mixere si convertoare concepute pentru a extinde domeniul de frecventa al echipamentelor descrise în 3A002.c, 3A002.e. sau 3A002.f. în afara limitelor stipulate în continutul acestora;
      8.Amplificatoare de putere continând tuburi supuse controlului prin 3A001.b, având toate caracteristicile urmatoare:
        a.Frecvente de lucru peste 3 GHz;
        b.O medie a densitatii puterii de iesire ce depaseste 80 W/kg; si
        c.Un volum mai mic de 400 cm3;
        Nota:3A001.b.8. nu supune controlului echipamentele concepute sau clasificate pentru a opera în orice banda "alocata de catre ITU" pentru servicii de radiocomunicatii dar nu pentru radiodetectie.
               
      c.Dispozitive cu unde acustice si componente special concepute pentru acestea, dupa cum urmeaza:
        1.Dispozitive cu unda acustica de suprafata si dispozitive cu unda acustica de volum cu adâncime mica de patrundere (volum superficial) (de exemplu, dispozitive pentru "prelucrarea semnalelor" folosind unde elastice în materiale), având oricare din urmatoarele caracteristici:
          a.O frecventa purtatoare care depaseste 2,5 GHz;
          b.O frecventa purtatoare care depaseste 1 GHz, dar care nu depaseste 2,5 GHz, având oricare din urmatoarele caracteristici:
            1.O suprimare a frecventei lobilor laterali mai mare de 55 dB;
            2.Un produs dintre timpul maxim de întârziere si largimea de banda (timpul exprimat în µs si largimea de banda în MHz) mai mare de 100;
            3.O largime de banda mai mare de 250 MHz; sau
            4.O întârziere dispersiva mai mare de 10 µs; sau
          c.O frecventa purtatoare de 1 GHz sau mai mica, având oricare din urmatoarele caracteristici:
            1.Un produs dintre timpul maxim de întârziere si largimea de banda (timpul exprimat în µs si largimea de banda în MHz) mai mare de 100;
            2.O întârziere dispersiva mai mare de 10 µs; sau
            3.O suprimare a frecventei lobilor laterali care depaseste 55 dB si o largime de banda mai mare de 50 MHz;
        2.Dispozitive cu unde acustice de volum (de exemplu dispozitive pentru "prelucrarea semnalelor" folosind unde elastice) care permit prelucrarea directa a semnalelor la frecvente care depasesc 1 GHz;
        3.Dispozitive acustico-optice pentru "prelucrarea semnalelor", care utilizeaza interactiunea dintre undele acustice (de suprafata sau volum) si undele luminoase care permit prelucrarea directa a semnalelor sau imaginilor, inclusiv analizele spectrale, corelatia sau convolutia;
      d.Dispozitive sau circuite electronice continând componente fabricate din materiale "superconductoare", special concepute pentru functionare la temperaturi sub "temperatura critica" a cel putin unuia din componentii "superconductori", având oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.Comutarea în curent pentru circuite digitale folosind porti "superconductoare" având produsul dintre timpul de întârziere pe poarta (în secunde) si puterea disipata pe poarta (în wati) mai mica de 10-14 J; sau
        2.Selectia de frecventa la toate frecventele utilizând circuite rezonante cu valori pentru Q ce depasesc 10.000;
               
      e.Dispozitive de mare energie, dupa cum urmeaza:
        1.Baterii si suprafete fotovoltaice, dupa cum urmeaza:
          Nota:3A001.e.1. nu supune controlului bateriile cu volum egal sau mai mic de 27 cm3 (de exemplu pile electrice C sau baterii R 14 standard).
          a.Pile electrice si baterii primare având o densitate de energie ce depaseste 480 Wh/kg si clasificate pentru functionarea în domeniul de temperaturi sub 243 K (-30 °C );
          b.Pilele electrice si baterii reîncarcabile având o densitate de energie ce depaseste 150 Wh/kg dupa 75 de cicluri încarcare/descarcare la un curent de descarcare egal cu C/5 ore (C fiind capacitatea nominala în Ah) atunci când functioneaza în gama de temperaturi de la sub 253 K (-20 °C ).
            Nota tehnica:
            Densitatea de energie se obtine prin înmultirea puterii medii în wati (tensiunea medie în volti înmultita cu curentul mediu în amperi) cu durata descarcarii în ore pâna la 75% din tensiunea în gol împartita la masa totala a pilei (bateriei) în kg.
          c.Retele fotovoltaice pentru "utilizari spatiale" si rezistente la radiatii cu o putere specifica ce depaseste 160 W/m2 la o temperatura de functionare de 301 K (28 °C );
        2.Condensatoare pentru stocarea de energie înalta, dupa cum urmeaza:
          a.Condensatoare cu o frecventa de repetitie mai mica de 10 Hz (condensatoare cu o singura descarcare), având toate caracteristicile urmatoare:
            1.O tensiune nominala egala sau mai mare de 5 kV;
            2.O densitate de energie egala sau mai mare de 250 J/kg; si
            3.O energie totala egala sau mai mare de 25 kJ;
          b.Condensatoare cu o frecventa de repetitie de 10 Hz sau mai mare (condensatoare cu descarcari repetate), având toate caracteristicile urmatoare:
            1.O tensiune nominala egala sau mai mare de 5 kV;
            2.O densitate de energie egala sau mai mare de 50 J/kg;
            3.O energie totala egala sau mai mare de 100 J; si
            4.O durata de viata a ciclului încarcare/descarcare egala sau mai mare de 10.000;
        3.Electromagneti sau solenoizi "superconductori" special conceputi pentru a fi complet încarcati sau descarcati în mai putin de o secunda, având toate caracteristicile urmatoare:
          Nota:3A001.e.3. nu supune controlului electromagnetii sau solenoizii "superconductori" special conceputi pentru echipamentul medical de formare a imaginii prin rezonanta magnetica (MRI).
          a.O energie furnizata în cursul descarcarii depasind 10 kJ în prima secunda;
          b.Un diametru interior al înfasurarilor de transport al curentului mai mare de 250 mm; si
          c.O valoare nominala a inductiei magnetice mai mare de 8 T, sau o "densitate de curent globala" în înfasurare mai mare de 300 A/mm2;
             
      f.Codificatoare de pozitie absoluta de tipul cu intrare rotativa având oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.O rezolutie mai buna de 1 la 265.000 (rezolutie 18 biti) pentru întreaga scala; sau
        2.O precizie mai buna de ±2,5 secunde de arc.
    3A002Echipamente electronice de uz general, dupa cum urmeaza:
      a.Echipamente de înregistrare si benzi de testare special concepute pentru acestea, dupa cum urmeaza:
        1.Înregistratoare analogice de instrumentatie cu banda magnetica, inclusiv cele care permit înregistrarea semnalelor digitale (de exemplu cele care folosesc un modul de înregistrare digitala de mare densitate (module HDDR)), având oricare din urmatoarele caracteristici:
          a.O largime de banda care depaseste 4 MHz pe canal sau pista electronica;
          b.O largime de banda care depaseste 2 MHz pe canal sau pista electronica si având mai mult de 42 de piste; sau
          c.O eroare (de baza) de deplasare a timpului, masurata conform documentelor aplicabile IRIG sau EIA, mai mica de ±0,1 µs;
                 
          Nota:Înregistratoarele analogice cu banda magnetica special concepute pentru
          scopuri civile nu sunt considerate instrumente de înregistrare.
        2.Înregistratoare video digitale cu banda magnetica având o viteza de transfer maxima la interfata digitala mai mare de 360 Mbit/s;
          Nota:3A002.a.2. nu supune controlului înregistratoarele videomagnetice digitale special concepute pentru înregistrari de televiziune folosind un semnal cu forma, care poate include un semnal cu forma comprimata, standardizata sau recomandata de normele ITU, IEC, SMPTE, EBU, ETSI sau IEEE, pentru aplicatii de televiziune civila;
        3.Înregistratoare digitale de instrumentatie cu banda magnetica pentru date, folosind tehnici de scanare elicoidale sau tehnici cu debit constant, având oricare din urmatoarele caracteristici:
          a.O viteza maxima de transfer la interfata digitala ce depaseste 175 Mbiti/s; sau
          b.Pentru "utilizari spatiale";
          Nota:3A002.a.3. nu supune controlului înregistratoarele analogice cu banda magnetica echipate cu modul de înregistrare digitala de mare densitate (HDDR) si configurate pentru a înregistra numai date digitale.
        4.Echipamente cu viteza maxima de transfer la interfata digitala mai mare de 175 Mbiti/s, concepute pentru a transforma înregistratoarele video digitale cu banda magnetica în înregistratoare digitale de instrumentatie pentru date;
        5.Digitizoare de forme de unda si înregistratoare de procese tranzitorii, având toate caracteristicile urmatoare:
          a.O viteza de digitizare de 200 milioane de esantioane pe secunda sau mai mare si o rezolutie de 10 biti; si
          b.Un transfer continuu de 2 Gbiti/s sau mai mare;
            Nota tehnica:
            Pentru acele aparate care au o arhitectura cu magistrala paralela, viteza de transfer continuu este cea mai mare viteza de cuvânt înmultita cu numarul de biti dintr-un cuvânt. Viteza de transfer continuu este cea mai rapida viteza de transmitere de date pe care aparatul poate sa le transmita la memoria de masa fara a pierde nici o informatie, în timp ce executa operatiile de esantionare si de conversie analog/digitala.
        6.Înregistratoare digitale de instrumentatie date, folosind tehnici de stocare pe disc magnetic, având toate caracteristicile urmatoare:
            a.o viteza de digitizare egala sau mai mare de 100 milioane esantioane pe secunda si o rezolutie de 8 biti sau mai mare; si
            b.un transfer de date continuu de 1 Gbit/s sau mai mare;
      b."Sintetizatoare de frecventa", "ansambluri electronice", având un "timp de comutare a frecventei" de la o frecventa la o alta, mai mic de 1 ms;
      c."Analizoare de semnal", în frecventa radio, dupa cum urmeaza:
        1.Capabile sa analizeze frecvente mai mari de 31,8 GHz dar mai mici de 37,5 GHz sau care depasesc 43,5 GHz;
        2."Analizoare de semnale dinamice" cu o "largime de banda în timp real" mai mare de 500 kHz;
          Nota:3A002.C.2. nu supune controlului acele "analizoare de semnal dinamic" care folosesc numai filtre cu largime de banda cu procentaj constant (cunoscute, în general, ca filtre de octava sau de octava fractionata);
             
      d.Generatoare de semnal cu sinteza de frecventa care produc frecvente de iesire a caror precizie si stabilitate pe termen scurt si lung sunt controlate, derivate sau formate dintr-o frecventa etalon interna si având oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.O frecventa sintetizata maxima ce depaseste 31,8 GHz, dar nu depaseste 43,5 GHz si certificata a genera o durata a pulsului mai mica de 100 ns;
        2.O frecventa maxima sintetizata ce depaseste 43,5 GHz;
        3.Un "timp de comutare a frecventei" de la o frecventa selectata la o alta frecventa, mai mic de 1 ms; sau
        4.Un zgomot de faza de banda laterala unica (SSB) mai bun de -(126 + 20 log10F - 20 log10f) în dBc/Hz, unde F este abaterea de la frecventa de lucru în Hz si f este frecventa de lucru în MHz;
          Nota tehnica:
          Pentru scopurile de la 3A002.d.1. durata pulsului este definita ca intervalul de timp dintre frontul conducator al pulsului preluând 90% din vârf si frontul posterior al pulsului preluând 10% din vârf.
          Nota:3A002.d. nu supune controlului echipamentele la care frecventa de iesire este produsa fie prin adunarea sau scaderea a doua sau mai multe frecvente de oscilator cu cuart, fie prin adunarea sau scaderea urmata de o multiplicare a rezultatului.
           
      e.Analizoare de retea cu o frecventa maxima de functionare ce depaseste 43,5 GHz;
      f.Receptoare de testare pentru microunde având ambele caracteristici urmatoare:
        1.Au o frecventa maxima de functionare ce depaseste 43,5 GHz; si
        2.Sunt capabile sa masoare simultan amplitudinea si faza;
      g.Standarde de frecventa atomice având oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.Stabilitatea pe termen lung (îmbatrânirea) mai mica (mai buna) decât 1x10-11/luna: sau
        2.Pentru "utilizari spatiale";
           
        Nota:3A002.g.1. nu supune controlului standardele cu rubidiu care nu sunt calificate pentru "utilizari spatiale".
    3A003Sisteme de management termic cu racire prin pulverizare, precum si componentele acestora special concepute, utilizând echipament de conducere si reconditionare a fluidului în circuit închis într-o incinta etansa, unde un fluid dielectric este aplicat prin pulverizare pe componentele electronice, folosind injectoare special concepute, destinat sa mentina componentele electronice în domeniul temperaturii lor de operare.
    3A101Dispozitive, echipamente, sisteme si componente electronice altele decât cele supuse controlului prin 3A001, dupa cum urmeaza:
      a.Convertoare analog/digitale, utilizabile la "rachete", concepute pentru a respecta specificatiile militare relative la conditiile mecanice;
      b.Acceleratoare capabile de a elibera radiatii electromagnetice produse de "Bremsstrahlung" pornind de la electronii accelerati cu 2 MeV sau mai mult si sisteme continând aceste acceleratoare.
        Nota:3A101.b. nu supune controlului sistemele sau echipamentele special concepute pentru scopuri medicale.
                     
    3A201Componente electronice, altele decât cele supuse controlului prin 3A001, dupa cum urmeaza:
      a.Condensatoare având fiecare din urmatoarele seturi de caracteristici:
        1.a.Tensiune nominala mai mare de 1,4 kV;
          b.Capacitate de stocare a energiei mai mare de 10 J;
          c.Capacitate mai mare de 0,5 µF; si
          d.Inductanta serie mai mica de 50 nH; sau
        2.a.Tensiune nominala mai mare de 750 V;
          b.Capacitate mai mare de 0,25 µF; si
          c.Inductanta serie mai mica de 10 nH;
      b.Electromagneti solenoidali superconductori având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Capabili de a crea un câmp magnetic mai mare de 2 T;
        2.Un raport L/D (lungime raportata la diametrul interior) mai mare de 2;
        3.Un diametru interior mai mare de 300 mm; si
        4.Un câmp magnetic uniform, mai mic de 1% în jumatatea centrala a volumului interior.
          Nota:3A201.b. nu supune controlului magnetii special conceputi si exportati "ca elemente" ale sistemelor medicale de formare a imaginii prin rezonanta magnetica nucleara (RMN). Expresia "ca elemente" nu înseamna neaparat ca aceste produse fac parte fizic din acelasi transport. Asemenea elemente pot fi expediate separat din diferite surse, cu conditia ca documentele de export aferente sa specifice în mod clar faptul ca sunt "elemente" ale sistemelor medicale de formare a imaginii.
      c.Generatoare de raze X cu descarcare luminoasa sau acceleratoare de electroni având oricare din urmatoarele caracteristici
          1.a.O energie la vârf a acceleratorului de electroni este egala sau mai mare de 500 keV dar mai mica de 25 GeV; si
            b.O valoare aritmetica (K) egala sau mai mare de 0,25; sau
          2.a.O energie la vârf a electronilor în acceleratorul de electroni de 25 MeV sau mai mare; si
            b.O putere la vârf mai mare de 50 MW.
          Nota:3A201.C. nu controleaza acceleratoarele care sunt parti componente ale dispozitivelor concepute pentru alte scopuri decât iradierea prin fascicule de electroni sau raze X (de exemplu microscopie electronica) si celor concepute pentru scopuri medicale.
          Nota tehnica:
          1.Valoare aritmetica K este definita astfel:
            K = 1,7 x 103V2,65 Q,
            V fiind energia la vârf a electronilor, exprimata în milioane de eV.
            Atunci când durata impulsului fasciculului accelerat este mai mica sau egala cu 1 µs atunci Q este capacitatea totala de accelerare exprimata în coulombi. Daca durata impulsului fasciculului accelerat este mai mare de 1 µs, atunci Q este capacitatea maxima de accelerare în timp de 1 µs.
            Q este egala cu integrala lui i functie de t, într-un interval de timp mai mic
            de 1 µs, sau durata în timp a unei pulsatii de fascicolQ =idt, unde i
            reprezinta curentul fasciculului exprimat în A (amperi) si t timpul exprimat în secunde.
          2.Având o energie la vârf a electronilor în accelerator de 25 MeV sau mai mare si o "Putere la vârf" = (tensiunea la vârf exprimata în volti) x (curentul la vârf exprimat în amperi).
          3.Durata impulsului fasciculului în masini functionând cu incinte de accelerare la hiperfrecvente, durata impulsului fasciculului este mai mica de 1 µs sau este durata grupului de fascicule produs de un impuls al modulatorului de hiperfrecvente.
          4.Curentul maxim al fasciculului în masini functionând cu incinte de accelerare la hiperfrecvente este curentul maxim al fasciculului reprezentând curentul mediu pe durata unui grup de fascicule.
         
    3A225Schimbatoare de frecventa sau generatoare, altele decât cele supuse controlului prin 0B001.b.13., având toate caracteristicile urmatoare:
      a.O iesire polifazica ce poate furniza o putere egala sau mai mare de 40 W;
      b.Capabile sa functioneze în regim de frecvente cuprinse între 600 Hz si 2.000 Hz;
      c.O distorsiune armonica totala mai mica de 10%; si
      d.O precizie a reglajului frecventei mai buna (mai mica) de 0,1%.
      Nota tehnica:
      Schimbatoarele de frecventa din 3A225 sunt cunoscute si sub numele de convertizoare sau convertoare.
    3A226Alimentatoare de putere în curent continuu, altele decât cele supuse controlului prin 0B001.j.6, având amândoua din caracteristicile urmatoare:
      a.Capabile sa produca continuu, în timpul unei perioade de 8 ore, 100 V sau mai mult, cu un curent de iesire egal sau mai mare de 500 A; si
      b.O stabilitate a curentului sau tensiunii mai buna de 0,1% în timpul unei perioade de 8 ore.
    3A227Alimentatoare în curent continuu la tensiune înalta, altele decât cele supuse controlului prin 0B001.j.5, având amândoua din caracteristicile urmatoare
      a.Capabile sa produca în permanenta, în timpul unei perioade de 8 ore, 20 kV sau mai mult, cu un curent de iesire egal sau mai mare de 1 A; si
      b.O stabilitate a curentului sau tensiunii mai buna de 0,1% în timpul unei perioade de 8 ore.
           
    3A228Comutatoare, dupa cum urmeaza:
      a.Tuburi cu catod rece, care sunt sau nu umplute cu gaz, functionând similar unui tub cu descarcare electrica, având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Contin trei electrozi sau mai multi;
        2.Tensiune anodica nominala la vârf egala sau mai mare de 2,5 kV;
        3.Curent anodic nominal la vârf egal sau mai mare de 100 A; si
        4.Temporizarea anodului egala sau mai mica de 10 µs;
        Nota: 3A228 include tuburile krytron cu gaz si tuburile sprytron sub vid.
      b.Tuburi cu descarcare electrica, având ambele caracteristici urmatoare:
        1.O temporizare a anodului egala cu 15 µs sau mai mica; si
        2.Functioneaza la un curent nominal de vârf egal sau mai mare de 500 A;
      c.Module sau ansambluri cu o functie de comutatie rapida, având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Tensiune anodica nominala la vârf mai mare de 2 kV;
        2.Curent de placa nominal de vârf egal sau mai mare de 500 A; si
        3.Timp de comutatie egal sau mai mic de 1 µs.
           
    3A229Dispozitive de dare a focului si generatoare de impulsuri de mare intensitate echivalente, dupa cum urmeaza:
      N.B.: VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE SI MUNITII.
      a.Dispozitive de dare a focului cu detonator exploziv concepute pentru a actiona detonatoarele cu comanda multipla supuse controlului prin 3A232;
      b.Generatoare de impulsuri electrice modulare (contactoare cu impulsuri) având toate caracteristicile urmatoare:
        1.Sunt concepute pentru a fi utilizate ca dispozitive portabile, mobile sau rezistente la socuri si vibratii;
        2.Sunt închise într-o incinta etansa la praf;
        3.Sunt capabile sa furnizeze energie în mai putin de 15 µs;
        4.Produc un curent de iesire mai mare de 100 A;
        5.Au un "timp de crestere" mai mic de 10 µs cu încarcare de cel putin 40 Ohmi;
        6.Au dimensiuni mai mici de 254 mm;
        7.Au masa mai mica de 25 kg; si
        8.Sunt concepute pentru functionare în domeniul de temperaturi de la 223 K (-50 ) sau concepute pentru utilizari aerospatiale.
        Nota: 3A229.b. include dispozitivele de comanda a lampilor cu xenon.
        Nota tehnica:
        În 3A229.b.5 "timpul de crestere" este definit ca fiind intervalul de timp ce separa amplitudinile curentului de la 10% la 90%, când montajul este realizat cu încarcare rezistiva.
           
    3A230Generatoare de impulsuri de mare viteza, având amândoua din caracteristicile urmatoare:
      a.Tensiune de iesire este mai mare de 6 V, în care încarcarea ohmica este mai mica de 55 Ohmi; si
      b.Timpul de trecere a impulsului este mai mic de 500 ps.
      Nota tehnica:
      În 3A230, prin "timp de trecere a impulsului" se întelege timpul necesar pentru a trece de la 10% la 90% din amplitudinea tensiunii.
    3A231Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi, având amândoua din caracteristicile urmatoare:
      a.Sunt concepute pentru a functiona fara instalatii de vid exterioare; si
      b.Utilizeaza acceleratia electrostatica pentru declansarea unei reactii nucleare tritiu-deuteriu.
    3A232Detonatoare si sisteme multipunct de initiere, dupa cum urmeaza:
      N.B.:VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE SI MUNITII.
      a.Detonatoare de explozie cu comanda electrica, dupa cum urmeaza:
        1.Amorsa în punte (A.P.);
        2.Fitil detonant (F.D.);
        3.Percutor;
        4.Initiator cu straturi explozive (I.S.E.);
      b.Sisteme utilizând un detonator unic sau detonatoare multiple concepute pentru amorsarea aproape simultana a unei suprafete explozive mai mari de 5.000 mm2 cu ajutorul unui semnal unic de dare a focului, cu un timp de propagare a initierii pe toata suprafata mai mic de 2,5 µs.
         
      Nota:3A232 nu include detectoarele ce folosesc numai explozibili primari, cum ar fi azida de plumb.
      Nota tehnica:
      Detonatoarele din prezentul paragraf utilizeaza un mic conductor electric (amorsat în punte, cu fitil sau initiator cu straturi) care se initiaza producând un efect exploziv atunci când este penetrat de un impuls electric rapid de mare intensitate. La detonatoarele de tip "fara percutor", conductorul exploziv este amorsat de o detonatie chimica a materialului de contact puternic exploziv, cum ar fi PETN (tetranitrat de pentaeritritol). La detonatoarele cu percutor, initierea cu actiune exploziva a conductorului electric permite unui percutor sa actioneze asupra unui exploziv initiind astfel o detonatie chimica. În anumite cazuri, percutorul este actionat de o forta magnetica. Expresia detonator "cu straturi explozive" se poate referi la un detonator AP sau la un detonator cu percutor. De asemenea, termenul "initiator" este câteodata utilizat în locul termenului "detonator".
           
    3A233Spectrometre de masa, altele decât cele supuse controlului prin 0B002.g, capabile sa masoare ioni cu masa atomica egala sau mai mare de 230 unitati atomice de masa si având o rezolutie mai buna de 2 parti la 230 si sursele lor de ioni, dupa cum urmeaza:
      a.Spectrometre de masa cu plasma asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);
      b.Spectrometre de masa cu descarcare luminiscenta (GDMS);
      c.Spectrometre de masa cu ionizare termica (TIMS);
      d.Spectrometre de masa cu bombardament de electroni, având o camera sursa construita din materiale rezistente la UF6sau prevazuta cu o dublura din sau placata cu asemenea materiale;
      e.Spectrometre de masa cu fascicule moleculare, dupa cum urmeaza:
        1.Având o camera sursa construita, captusita sau placata cu otel inoxidabil sau molibden, având o capcana criogenica capabila sa raceasca la 193 K (-80 °C) sau mai putin; sau
        2.Având o camera sursa construita din, dublata sau placata cu materiale rezistente la UF6;
      f.Spectrometre de masa echipate cu o sursa de ioni conceputa pentru a fi utilizata cu actinide sau fluoruri de actinide.
             
    3B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECTIE SI PRODUCTIE
    3B001Echipamente pentru producerea dispozitivelor sau materialelor semiconductoare si componentele si accesoriile lor special concepute pentru acestea, dupa cum urmeaza:
      a.Echipamente pentru cresterea epitaxiala, dupa cum urmeaza:
        1.Echipamente capabile sa produca oricare din urmatoarele:
          a.Un strat siliconic cu o uniformitate a grosimii mai mica de ±2,5% pe o distanta de 200 mm sau mai mare; sau
          b.Un strat din orice material altul decât siliciu cu o uniformitate a grosimii mai mica de ±2,5% pe o distanta de 75 mm sau mai mare.
        2.Reactori pentru depunerea în faza de vapori prin procedee chimice metalo-organice (MOCVD) special conceputi pentru cresterea cristalelor semiconductoare compuse prin reactie chimica între materialele supuse controlului prin 3C003 sau 3C004;
        3.Echipamente pentru cresterea epitaxiala cu fascicul molecular folosind surse de gaz sau de solid;
           
      b.Echipamente concepute pentru implantare ionica, având oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.O energie a fascicolului (tensiune de accelerare) ce depaseste 1 MeV;
        2.Concepute si optimizate special pentru a functiona la o energie a fascicolului (tensiune de accelerare) mai mica de 2 keV;
        3.Capacitate de scriere directa; sau
        4.O energie a fascicolului de 65 keV sau mai mare si un curent al fascicolului de 45 mA sau mai mare pentru implant de oxigen de mare energie într-un "substrat" de material semiconductor încalzit;
             
      c.Echipamente de corodare uscata cu plasma anizotropica dupa cum urmeaza:
        1.Cu functionare caseta-caseta si blocari de sarcina, având oricare din urmatoarele caracteristici:
          a.Concepute sau optimizate pentru a produce dimensiuni critice de 0,3 µm sau mai mici, cu precizie de 3 sigma ±5%; sau
          b.Concepute pentru a genera mai putin de 0,04 particule/cm2, cu o marime masurabila a particulei mai mare decât 0,1 µm în diametru;
        2.Special concepute pentru echipamentele supuse controlului prin 3B001.e, având oricare din urmatoarele caracteristici:
          a.Concepute sau optimizate pentru a produce dimensiuni critice de 0,3 µm sau mai mici, cu precizie de 3 sigma ±5%; sau
          b.Concepute pentru a genera mai putin de 0,04 particule/cm2, cu o marime masurabila a particulei mai mare decât 0,1 µm în diametru;
             
      d.Echipamente CVD îmbunatatite cu plasma intensificata dupa cum urmeaza:
        1.Cu functionare caseta-caseta si blocari de sarcina, concepute conform specificatiilor fabricantului sau optimizate pentru utilizarea în productia de semiconductori cu dimensiuni critice de 180 nm sau mai mici;
        2.Special concepute pentru echipamentele supuse controlului prin 3B001.e. si concepute conform specificatiilor fabricantului sau optimizate pentru utilizarea în productia de semiconductori cu dimensiuni critice de 180 nm sau mai mici;
      e.Sisteme centrale multicamera de manipulare a plachetelor cu încarcare automata având urmatoarele caracteristici:
        1.Interfete pentru intrarea si iesirea plachetelor, la care pot fi conectate mai mult de doua echipamente pentru prelucrarea semiconductoarelor; si
        2.Concepute pentru a forma un sistem integrat în vid în scopul prelucrarii secventiale multiple a plachetelor.
        Nota:3B001.e. nu supune controlului sistemele de manipulare automata robotizate a plachetelor care nu sunt concepute sa lucreze în vid.
           
    f.Echipamente litografice dupa cum urmeaza:
    1.Echipamente cu repetare si pas cu pas pentru expunere si aliniere (cu pas direct pe multistrat) sau pas cu pas si scanare (scanner), pentru prelucrarea plachetelor multistrat, folosind metode cu raze X sau metode foto-optice, având oricare din urmatoarele caracteristici:
      a.O lungime de unda a sursei de lumina mai mica de 350 nm; sau
      b.Capabile sa produca un esantion având rezolutia minima a trasei egala sau mai mica de 0,35 µm;
        Nota tehnica: Rezolutia minima a trasei este calculata cu formula:
           
    MRF=(Lungimea de unda a sursei luminoase de expunere în µm) x (factor K) ────────────────────────────────────────────────────────────────────  Diafragma
      unde:
      factorul K = 0,7
      MRF = rezolutia minima a trasei.
    2.Echipamente special concepute pentru executarea mastilor sau prelucrarea dispozitivelor semiconductoare folosind deflexia unui fascicul focalizat de electroni, de ioni sau laser, având oricare din urmatoarele caracteristici:
      a.Dimensiunea spotului mai mica de 0,2 µm;
      b.Capabile sa produca o trasa cu dimensiunea mai mica de 1 µm; sau
      c.O precizie a stratului mai buna de +0,20 µm (3 sigma);
           
      g.Masti sau reticule, pentru circuite integrate supuse controlului prin 3A001;
      h.Masti multistrat cu un strat cu decalaj de faza;
      Nota:3B001.h. nu supune controlului mastile multistrat cu un strat de schimbare a fazei concepute pentru fabricarea memoriilor necontrolate de 3A001.
             
    3B002Echipamente de testare cu "control prin program memorat" special concepute pentru testarea dispozitivelor semiconductoare si a cipurilor necapsulate, componentele si accesoriile lor special concepute, dupa cum urmeaza:
      a.Pentru testarea parametrilor S ai tranzistoarelor la frecvente ce depasesc 31,8 GHz;
      b.Pentru testarea circuitelor integrate capabile de a efectua testari functionale (tabelul de adevar) la o "viteza de caracterizare" mai mare de 667 MHz;
        Nota:3B002.b. nu supune controlului echipamentele de testare special concepute pentru testarea:
          1."Ansamblurilor electronice" sau a unei clase de "ansambluri electronice" destinate aplicatiilor casnice sau bunurilor de larg consum;
          2.Componentelor electronice, "ansamblurilor electronice" sau circuitelor integrate nesupuse controlului;
          3.Memorii.
        Nota tehnica:
        În sensul acestui articol, "viteza de caracterizare" este definita ca fiind frecventa maxima a operatiei digitale a unui tester. Este de aceea echivalenta cu cea mai înalta rata de date pe care un tester o poate asigura într-un mod nemultiplexat. Se refera de asemenea la viteza de testare, frecventa digitala maxima sau viteza digitala maxima.
      c.Pentru testarea circuitelor integrate pentru microunde specificate în 3A001.b.2.
         
    3CMATERIALE
    3C001Materiale hetero-epitaxiale constând dintr-un "substrat" cu straturi multiple suprapuse crescute epitaxial din oricare din urmatoarele:
      a.Siliciu;
      b.Germaniu;
      c.Carbura de siliciu; sau
      d.Compusi III/V de galiu sau indiu.
        Nota tehnica:
        Compusii III/V sunt produse policristaline sau monocristaline binare sau complexe, constând din elemente din grupele III A si V A ale tabelului periodic al lui Mendeleev (de exemplu arseniura de galiu, arseniura de galiu-aluminiu, fosfura de indiu, etc.).
         
    3C002Rasini fotosensibile (resist) si "substraturi" acoperite cu rasini fotosensibile supuse controlului, dupa cum urmeaza:
      a.Rasini fotosensibile (resist) pozitive pentru litografierea semiconductoarelor special ajustate (optimizate) pentru a fi folosite la lungimi de unda sub 350 nm;
      b.Toate rasinile fotosensibile (resist), pentru folosire cu fascicule de electroni sau de ioni, cu o sensibilitate de 0,01 microcoulomb/mm2 sau mai buna;
      c.Toate rasinile fotosensibile (resist), pentru folosire cu raze X, cu o sensibilitate de 2,5 mJ/mm2 sau mai buna;
      d.Toate rasinile fotosensibile (resist) optimizate pentru tehnologiile de formare a imaginilor pe suprafata, inclusiv rasini fotosensibile "siliate".
        Nota tehnica:
        Procedeele de "siliere" sunt definite ca procese care cuprind oxidarea suprafetei rasinii fotosensibile în scopul maririi performantei pentru developarea umeda sau uscata.
           
    3C003Compusi anorgano-organici, dupa cum urmeaza:
      a.Compusi metalo-organici ai aluminiului, galiului sau indiului având o puritate (pentru metalul de baza) mai mare de 99,999%;
      b.Compusi arsen-organici, antimoniu-organici si fosfor-organici având o puritate (pentru elementul de baza anorganic) mai mare de 99,999%;
      Nota:3C003 supune controlului numai compusii al caror element metalic, partial metalic sau nemetalic este legat direct cu carbonul de partea organica a moleculei.
    3C004Hidruri de fosfor, arseniu sau antimoniu, având o puritate mai mare de 99,999%, chiar diluate cu gaze inerte sau hidrogen.
      Nota:3C004 nu supune controlului hidrurile care contin 20% concentratie molara sau mai mult, gaze inerte sau hidrogen.
           
    3DSOFTWARE
    3D001"Software" special conceput pentru "dezvoltarea" sau "productia" echipamentelor supuse controlului de la 3A001.b pâna la 3A002.g sau 3B;
    3D002"Software" special conceput pentru "utilizarea" oricaror urmatoarelor echipamente:
      a.Echipamente controlate de 3B0001.a. pâna la f; sau
      b.Echipamente controlate de 3B002.
    3D003"Software" pentru simularea bazata fizic, special conceput pentru "dezvoltarea" proceselor de litografiere, erodare si depunere pentru transferarea formelor de masca în formele topografice specifice în materiale conductoare, dielectrice sau semiconductoare.
        Nota tehnica:
        "Bazata fizic" în 3D003 înseamna folosirea calculului pentru determinarea unei secvente de evenimente de cauze fizice si efecte bazate pe proprietatile fizice (de exemplu temperatura, presiunea, constantele de difuzie si proprietatile materialului semiconductor).
      Nota:Bibliotecile, datele asociate sau atributele pentru proiectarea dispozitivelor semiconductoare sau a circuitelor integrate sunt considerate ca tehnologie.
    3D004"Software" special conceput pentru "dezvoltarea" echipamentelor supuse controlului prin 3A003.
    3D101"Software" special conceput pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 3A101.b.
             
    3ETEHNOLOGIE
    3E001"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" sau "productia" de echipamente sau de materiale supuse controlului prin 3A, 3B sau 3C;
      Nota:3E001 nu supune controlului "tehnologia" pentru "productia" de echipamente sau componente controlate de 3A003.
    3E002"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, alta decât cea specificata în 3E001 pentru "dezvoltarea" sau "productia" de "microcircuite microprocesoare", "microcircuite microcomputer" si "microcircuite microcontroler", având o performanta teoretica compusa (CTP) de 530 milioane de operatii teoretice pe secunda (Mtops) sau mai mult si o unitate logica aritmetica cu o largime a accesului de 32 biti sau mai mult.
      Nota:3E001 si 3E002 nu supune controlului "tehnologia" pentru "dezvoltarea" sau "productia" de circuite integrate supuse controlului în 3A001.a.3. la 3A001.a.12, având ambele caracteristici urmatoare:
        1.Folosesc "tehnologie" de 0,5 µm sau mai mare; si
        2.Nu încorporeaza structuri multistrat.
          Nota tehnica:
          Termenul multistrat structurat, în Nota b.2. la 3E002, nu include dispozitivele care încorporeaza maxim 3 straturi metalice sau 3 straturi polisiliciu.
    3E003Alte "tehnologii" pentru "dezvoltarea" sau "productia" de:
      a.Dispozitive microelectronice cu vid;
      b.Dispozitive semiconductoare cu heterostructura, cum ar fi tranzistoarele cu mobilitate electronica mare (HEMT), tranzistoarele hetero-bipolare (HBT), dispozitivele cu canal cuantic sau suprastructurate;
      Nota:3E003.b. nu supune controlului tehnologia pentru tranzistoarele cu mobilitate electronica mare (HEMT) functionând la frecvente mai mici de 31,8 GHz si tranzistoarele hetero-jonctiune bipolare (HBT) functionând la frecvente mai mici de 31,8 GHz.
      c.Dispozitive electronice "superconductive";
      d.Substraturi pelicula de diamant pentru componente electronice;
      e.Substraturi de siliciu pe izolator (SOI) pentru circuite integrate în care izolatorul este dioxid de siliciu;
      f.Substraturi de carbura de siliciu pentru componente electronice;
      g.Tuburi electronice cu vid functionând la frecvente de 31,8 GHz sau mai mari.
    3E101"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, pentru "utilizarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 3A001a.1. sau 3A001.a.2, 3A101 sau 3D101.
    3E102"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" "software"-ului supuse controlului prin 3D101.
    3E201"Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A201, 3A225 la 3A233.
           
    LISTA PRODUSELOR SI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE  CATEGORIA 4 - CALCULATOARE
      Nota 1:Calculatoarele, echipamentele aferente sau "software"-ul ce realizeaza functii de telecomunicatii sau de "retea locala" trebuie evaluate, de asemenea, conform caracteristicilor de performanta de la Categoria 5, partea 1 (Telecomunicatii).
      Nota 2:Unitatile de control care interconecteaza direct magistralele sau canalele unitatilor centrale de procesare, "memoria centrala" sau controlerii de disc nu sunt considerati ca fiind echipamente de telecomunicatii descrise în Categoria 5, partea 1 (Telecomunicatii).
        N.B.:Pentru statutul de control al "software"-ului special conceput pentru comutatie pachet, vezi 5D001 (Telecomunicatii).
      Nota 3:Calculatoarele, echipamentele aferente sau "software"-ul care realizeaza criptografia, criptanaliza, certificarea securitatii multinivel sau certificarea functiilor de utilizator izolat sau care limiteaza compatibilitatea electromagnetica (EMC), trebuie, de asemenea, evaluate conform caracteristicilor de performanta din Categoria 5, partea a 2-a ("Securitatea Informatiilor").
                 
    4ASISTEME, ECHIPAMENTE SI COMPONENTE
    4A001Calculatoarele electronice, echipamentele aferente, "ansamblurile electronice" si componentele special concepute pentru acestea, dupa cum urmeaza:
      a.Special concepute pentru a avea oricare din urmatoarele caracteristici:
        1.Clasificate sa functioneze la temperatura ambianta sub 228 K (-45 °C );
          Nota:4A001.a.1. nu se aplica calculatoarelor special concepute pentru aplicatii la autovehicule civile sau locomotive de cale ferata civile.
        2.Rezistente la radiatii care depasesc oricare dintre urmatoarele:
          a.Doza totala5x103 Gy (Siliciu);
          b.Debitul dozei5x106 Gy (Siliciu)/s; sau
          c.Modificarea datelor la o singura expunere1x10-7 Eroare/bit/zi;
      b.Având caracteristici sau realizând functii ce depasesc limitele din Categoria 5, partea a 2-a ("Securitatea Informatiilor");
        Nota:4A001.b nu supune controlului calculatoarele electronice si echipamentele aferente, atunci când însotesc utilizatorul pentru uz personal.
             
    4A002Neutilizat.
    4A003"Calculatoare digitale", "ansambluri electronice", echipamente aferente acestora si componente special concepute pentru acestea, dupa cum urmeaza:
      Nota 1:4A003 include urmatoarele:
        a.Procesoarele vectoriale;
        b.Procesoarele matriciale;
        c.Procesoarele de semnale digitale;
        d.Procesoarele logice;
        e.Echipamentele destinate pentru "intensificarea imaginii";
        f.Echipamente destinate pentru "prelucrarea semnalelor".
      Nota 2:Statutul de control pentru "calculatoarele digitale" sau echipamentele aferente descrise în 4A003, este reglementat de statutul de control al celorlalte echipamente sau sisteme, în urmatoarele conditii:
        a."Calculatoarele digitale" sau echipamentele aferente sa fie esentiale pentru functionarea celorlalte echipamente sau sisteme;
        b."Calculatoarele digitale" sau echipamentele aferente sa nu constituie un "element principal" al celorlalte echipamente sau sisteme; si
        N.B. 1:Statutul de control al echipamentelor de "prelucrare a semnalelor" sau "intensificarea imaginii", special concepute pentru alte echipamente, având functiunile limitate la cele necesare functionarii echipamentelor numite mai sus, este determinat de statutul de control al acestor echipamente, chiar daca ele depasesc criteriul "elementului principal".
        N.B. 2:Pentru statutul de control al "calculatoarelor digitale" sau echipamentelor aferente pentru echipamentele de telecomunicatii, vezi Categoria 5, partea 1 (Telecomunicatii).
        c."Tehnologia" pentru "calculatoare digitale" si echipamente aferente este reglementata de categoria 4.E.
               
      a.Concepute sau modificate pentru "toleranta la deranjamente";
        Nota:Pentru scopurile de la 4A003.a, "calculatoarele digitale" si echipamentele aferente nu sunt considerate a fi concepute sau modificate pentru "toleranta la deranjamente", daca folosesc oricare din elementele urmatoare:
          1.Algoritmi de detectie sau corectie a erorii în "memoria centrala";
          2.Interconectarea a doua "calculatoare digitale" astfel încât, daca unitatea centrala activa de procesare cade, unitatea centrala de procesare inactiva, dar "în oglinda", sa permita sistemului continuarea functionarii;
          3.Interconectarea a doua unitati centrale de procesare prin canale de date sau prin utilizarea unei memorii distribuite care sa permita unei unitati centrale de procesare sa realizeze alte sarcini, pâna ce a doua unitate centrala de procesare cade, moment în care prima unitate centrala de procesare preia sarcina în scopul de a continua functionarea sistemului; sau
          4.Sincronizarea a doua unitati centrale de procesare prin "software" astfel încât o unitate centrala de procesare sa recunoasca situatia când cealalta unitate centrala de procesare cade si sa preia sarcinile de la unitatea cazuta.
      b."Calculatoare digitale" având o 'performanta teoretica compusa' ('CTP') ce depaseste 190.000 Mtops;
      c."Ansambluri electronice" special concepute sau modificate pentru a fi capabile sa sporeasca performantele prin agregarea 'elementelor de calcul' ('CE') astfel încât "CTP"-ul rezultat sa depaseasca limita din 4A003.b.;
        Nota 1:4A003.c. se aplica doar "ansamblurilor electronice" si interconexiunilor programabile ce nu depasesc limita din 4A003.b. când sunt livrate ca "ansambluri electronice" neintegrate. Nu se aplica "ansamblurilor electronice" limitate inerent prin natura proiectarii lor, la utilizarea ca echipamente aferente supuse controlului prin 4A003.d. sau 4A003.e.
        Nota 2:4A003.c. nu supune controlului "ansamblurile electronice" special concepute pentru un produs sau o familie de produse a caror configuratie maxima nu depaseste limita de la 4A003.b.
      d.Neutilizat;
      e.Echipamente care realizeaza conversii analog/digitale ce depasesc limitele de la 3A001.a.5.;
      f.Neutilizat;
      g.Echipamente special concepute pentru a permite interconectarea externa a "calculatoarelor digitale" sau echipamente asociate care permit comunicatii de date la viteze ce depasesc 1,25 Gbyte/s.
        Nota:4A003.g. nu supune controlului echipamentele de interconectare interna (de ex. fund sertar, magistrale), echipamentele de interconectare pasiva, "controlere de acces la retea" sau "controlere pentru canale de comunicatie".
           
    4A004Calculatoare si echipamente aferente special concepute, "ansambluri electronice" si componente pentru acestea, dupa cum urmeaza:
      a."Calculatoare cu retele sistolice";
      b."Calculatoare neurale";
      c."Calculatoare optice";
    4A101Calculatoare analogice, "calculatoare digitale" sau analizoare diferentiale digitale, altele decât cele supuse controlului prin 4A001.a.1., de mare robustete si concepute sau modificate pentru a fi utilizate în lansarea vehiculelor spatiale supuse controlului la categoria 9A004 sau a vehiculelor sonda supuse controlului prin categoria 9A104.
    4A102"Calculatoare hibride" special concepute pentru modelarea, simularea sau integrarea sistemelor supuse controlului prin 9A004 sau 9A104.
      Nota:Prezentul paragraf nu vizeaza decât echipamentele furnizate cu software-ul mentionat la paragrafele 7D103 sau 9D103.
    4BECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECTIE SI PRODUCTIE
      Nici unul.
    4CMATERIALE
      Nici unul.
           
    4DSOFTWARE
      Nota:Statutul de control al "software"-ului pentru "dezvoltarea", "productia", sau "utilizarea" echipamentelor descrise în alte categorii este în relatie cu categoria careia îi este destinat. Statutul de control al "software"-ului pentru echipamentele descrise în aceasta categorie este în relatie cu aceasta.
    4D001a."Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 4A sau 4D.
      b."Software", altul decât cel supus controlului prin 4D001.a., special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea" sau "productia" de:
        1."Calculatoare digitale" având o "performanta teoretica compusa" (CTP) ce depaseste 28.000 milioane operatii teoretice pe secunda (Mtops); sau
        2."Ansambluri electronice" special concepute sau modificate pentru a fi capabile sa sporeasca performantele prin agregarea 'elementelor de calculul' ('CE') astfel încât "CTP"-ul rezultat sa depaseasca limita din 4D001.b.1.;
           
    4D002"Software" special conceput sau modificat pentru a sustine "tehnologia" supusa controlului prin 4E;
    4D003"Software" specific, dupa cum urmeaza:
      a."Software" pentru sisteme de operare, mijloace de operare "software" si compilatoare special concepute pentru echipamente de "prelucrare a fluxurilor de date multiple", în "cod sursa";
      b.Neutilizat;
      c."Software" având caracteristici sau realizând functii ce depasesc limitele din Categoria 5, partea a 2-a ("Securitatea Informatiilor");
        Nota:4D003.c nu supune controlului "software"-ul când însoteste utilizatorul pentru uz personal.
           
    4ETEHNOLOGIE
    4E001a."Tehnologie", în conformitate cu Nota Generala privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 4A sau 4D;
      b."Tehnologie" alta decât cea supusa controlului prin 4E001.a., special conceputa sau modificata pentru "dezvoltarea" sau "productia" de:
        1."Calculatoare digitale" având o "performanta teoretica compusa" (CTP) ce depaseste 28.000 milioane operatii teoretice pe secunda (Mtops); sau
        2."Ansambluri electronice" special concepute sau modificate pentru a fi capabile sa sporeasca performantele prin agregarea 'elementelor de calculul' ('CE') astfel încât "CTP"-ul rezultat sa depaseasca limita din 4E001.b.1.;
       
    NOTA TEHNICA LA "PERFORMANTA TEORETICA COMPUSA" ("CTP")
    Abrevieri folosite în Nota Tehnica
    "CE""element de calcul" (unitate aritmetica logica tipica)
    FPvirgula mobila
    XPvirgula fixa
    ttimp de executie
    XORSAU exclusiv
    CPUunitate centrala de procesare
    TPperformanta teoretica (a unui singur "CE")
    "CTP""performanta teoretica compusa" (pentru mai multe "CE")
    Rviteza de calcul efectiva
    WLlungime cuvânt
    Lajustare lungime cuvânt
    xînmultire - Timpul de executie "t" este exprimat în microsecunde, TP si "CTP" sunt exprimate în milioane de operatii teoretice pe secunda (Mtops) si WL este exprimat în biti.
         
    Descrierea metodei de calcul a "CTP"
    "CTP" este o masura a performantei de calcul dat în Mtops. În calculul "CTP"-ului unei multimi de "CE" sunt necesari urmatorii trei pasi:
    1.Calculul vitezei efective R pentru fiecare "CE";
    2.Aplicarea ajustarii lungimii cuvântului (L) la viteza efectiva calculata (R), rezultând o performanta teoretica (TP) pentru fiecare "CE";
    3.Daca exista mai mult de un "CE", se vor combina performantele teoretice TP, rezultând un "CTP" total.
    Detalii pentru acesti trei pasi sunt date în sectiunile urmatoare.
    Nota 1:Pentru agregarea mai multor "CE" care au ambele subsisteme de memorie, distribuita si nedistribuita, calculul "CTP" se face ierarhic, în doi pasi: primul, agregarea grupurilor de "CE" care-si împart memoria; al doilea, calcularea "CTP"-ului grupurilor folosind metoda de calcul pentru mai multe "CE" fara distribuirea memoriei.
    Nota 2:"CE"-urile care sunt limitate la functiuni de intrare/iesire si functiuni periferice (ex. controlere pentru unitati de disc, pentru comunicatii si pentru afisare video) nu intra în calculul "CTP"-ului.
    Urmatorul tabel arata metoda de calcul al Vitezei de Calcul Efective R pentru fiecare "CE":
    Pasul 1: Calculul vitezei efective R
                             
    Pentru "CE" care realizeaza:Calculul vitezei efective, R
    Nota: Fiecare "CE" trebuie sa fie evaluat independent
    Numai virgula fixa (XP)R(xp)=1 ─────────────── 3 x [t(xp add)]  
    daca nu este implementata adunarea, se foloseste:
    R(xp)=1  ──────────── [t(xp mult)]  
    (Continuare virgula fixa)Daca nici operatia de adunare, nici cea de înmultire nu este executabila, atunci se foloseste operatia aritmetica disponibila cea mai rapida, dupa cu urmeaza:
    R(xp)=1  ───────── 3 x t(xp)  
    vezi Notele X si Z
    Numai virgula mobila (FP)R(fp)=max1  ───────────, [t(fp add)]1  ──────────── [t(fp mult)]  
    Vezi Notele X si Y
    Ambele: FP si XP (R)Calculeaza ambele R(xp), R(fp)
    Pentru procesoarele logice simple care nu efectueaza nici una din operatiile aritmetice specificate.R=1  ──────────  3 x t(log)  
    Unde t(log) este timpul de executie al lui XOR, sau pentru o entitate logica ce nu efectueaza XOR, se ia în calcul cea mai rapida operatie logica simpla.
    Vezi Notele X si Z
    Pentru procesoare logice speciale care nu efectueaza nici una din operatiile aritmetice sau logice specificate.R=R'x WL/64
    Unde R' este numarul rezultatelor pe sec, WL este numarul de biti pe care se efectueaza operatia logica, iar 64 este un factor de normalizare la operatia de 64 biti.
                       
    Nota W:Pentru un "CE" de tip conductor capabil sa execute pâna la o operatie aritmetica sau logica la fiecare ciclu de ceas dupa ce conductorul este plin, poate fi stabilita o viteza a conductorului. Viteza efectiva de calcul (R) pentru un asemenea "CE" este cea mai rapida din vitezele de executie cu sau fara conductor.
    Nota X:Pentru un "CE" care realizeaza operatii multiple de un tip specific într-un singur ciclu (ex. doua adunari pe ciclu sau doua operatii logice identice pe ciclu), timpul de executie t este dat de:
      t=timpul ciclului  ───────────────────────────────────────── numarul de operatii identice/ciclu masina  
      "CE"-urile care realizeaza diferite tipuri de operatii logice sau aritmetice într-un singur ciclu masina, sunt tratate ca mai multe "CE"-uri separate care lucreaza simultan (ex. un "CE" executând o adunare si o înmultire într-un singur ciclu este tratat ca doua "CE"-uri, primul realizând o adunare si al doilea realizând o înmultire într-un ciclu). Daca un singur "CE" are ambele functii, scalara si vectoriala, se foloseste valoarea timpului de executie cea mai scurta.
    Nota Y:Pentru "CE" care nu are implementata adunarea în FP sau înmultirea în FP, dar face împartire în FP:
      R(fp)=1  ────────────── [t(fp divide)]  
      Daca "CE" implementeaza o functie reciproca în FP alta decât adunarea, înmultirea sau împartirea în FP, atunci:
      R(fp)=1  ────────────────  [t(fp reciproc)]  
      Daca nu este implementata nici una din operatiile specificate, viteza efectiva în FP este 0.
    Nota Z:În operatiile logice simple, o singura instructiune executa o singura manipulare logica a maxim doi operanzi de lungimi date.
      În operatiile logice complexe, o singura instructiune executa manipulari logice multiple pentru a produce unul sau mai multe rezultate folosind doi sau mai multi operanzi.
      Vitezele ar trebui calculate pentru toate lungimile operanzilor executabili considerând atât operatiile conductor, (daca exista) cât si cele non conductor folosind instructiunea cea mai rapida pentru fiecare lungime de operand bazându-ne pe:
      1.Operatii conductor sau registru - la - registru.
        Exclud timpii de executie extrem de scurti generati, pentru operatiunile asupra unui operand sau operanzi predeterminati (ex. înmultiri cu 0 sau cu 1). Daca nu sunt implementate operatii registru - la - registru, se continua cu (2).
      2.Cele mai rapide operatii registru - la - memorie sau memorie - la - registru; daca nici acestea nu exista, atunci se continua cu (3).
      3.Memorie - la - memorie.
    În fiecare caz prezentat mai sus, se utilizeaza timpul cel mai scurt de executie atestat de fabricant.
    Pasul 2: TP pentru fiecare lungime de operand WL
    Ajustarea vitezei efective R (sau R') dupa ajustarea lungimii cuvântului L, dupa cum urmeaza:
    TP = R x L,
    unde L = (1/3 + WL/96)
       
    Nota:Lungimea cuvântului WL folosita în aceste calcule este lungimea operandului în biti. (Daca o operatie foloseste termeni de lungimi diferite, se selecteaza cel mai lung cuvânt).
      Combinarea unei mantise ALU si a unui exponent ALU a unui procesor sau unitate de procesare în virgula mobila, este considerata a fi un "CE" cu o lungime cuvânt (WL) egala cu numarul de biti din reprezentarea datelor (tipic 32 sau 64) pentru scopurile calcularii "CTP"-ului.
       
    Aceasta ajustare nu se aplica procesoarelor logice specializate care nu folosesc instructiuni XOR. În acest caz TP = R.
    Se selecteaza maximul valorii rezultante a TP-ului pentru:
      Fiecare "CE" ce lucreaza numai în XP [R(xp)];
      Fiecare "CE" ce lucreaza numai în FP [R(fp)];
      Fiecare "CE" ce lucreaza combinat în FP si XP (R);
      Fiecare procesor logic simplu ce nu are implementata nici una din operatiile aritmetice specificate; si
      Fiecare procesor logic special ce nu utilizeaza nici una din operatiile aritmetice si logice specificate.
                   
    Pasul 3: "CTP" pentru agregari de "CE"-uri, incluzând CPU-uri
    Pentru un CPU cu un singur "CE",
    "CTP" = TP
    [pentru "CE"-uri ce realizeaza simultan operatii în virgula fixa si virgula mobila
    TP = max (TP(fp), TP(xp))]
    "CTP" pentru agregarea mai multor "CE"-uri ce opereaza simultan, este calculat dupa cum urmeaza:
    Nota 1:Pentru agregarile care nu permit tuturor "CE"-urilor sa lucreze simultan, trebuie folosita combinatia posibila de "CE"-uri care furnizeaza cel mai mare "CTP". TP-ul fiecarui "CE" participant trebuie calculat la valoarea teoretica maxima înainte de a fi derivat "CTP"-ul combinatiei.
      N.B.:La determinarea combinatiilor posibile ale "CE"-urilor care opereaza simultan, se genereaza o secventa de instructiune care initiaza operatii în mai multe "CE"-uri, începând cu cel mai lent "CE" (cel care necesita cel mai mare numar de cicluri pentru a-si termina operatia) si terminând cu cel mai rapid "CE". La fiecare ciclu al secventei, combinatia de "CE"-uri care sunt în operare în timpul acelui ciclu este o combinatie posibila. Secventa de instructiune trebuie sa tina cont de toate restrictiile hardware si/sau de arhitectura în operatiile executate simultan.
    Nota 2:Un singur cip de circuit integrat sau o placa asamblata poate contine mai multe "CE"-uri.
    Nota 3:Se presupune ca exista operatii simultane atunci când fabricantul de calculatoare stipuleaza într-un manual sau o brosura a calculatorului, existenta unei functionari sau a unei executii în mod concurent, paralel sau simultan.
    Nota 4:Valorile "CTP"-ului nu sunt agregate pentru acele combinatii de "CE"-uri interconectate în "retele locale", retele de zona extinsa, conexiuni/dispozitive cu I/O distribuite, controlere I/O si orice interconexiuni de comunicare implementate prin "software".
    Nota 5:Valorile "CTP"-ului trebuie sa fie agregate pentru mai multe "CE"-uri, special concepute pentru a îmbunatati performanta prin agregare, functionând simultan si distribuindu-si memoria, - sau combinatiile memorii/"CE" multiple - operând simultan, utilizând hardware special proiectat.
      Aceasta agregare nu se aplica "ansamblurilor electronice" descrise de 4A003.c.
      "CTP" = TP1 + C2 x TP2 + ... + C(n) x TP(n),
      unde TP-urile sunt clasate în ordine descrescatoare, cu TP1 având valoarea cea mai mare, TP2 fiind al doilea ca valoare, ..., si TP(n) cel mai scazut. C(i) este un coeficient determinat de puterea de interconectare dintre "CE"-uri dupa cum urmeaza:
    Pentru mai multe "CE"-uri care opereaza simultan si distribuie memoria:
    C2 = C2 = C4 = ... = C(n) = 0,75
    Nota 1: Când "CTP"-ul calculat prin metoda de mai sus nu depaseste 194 Mtops, se poate folosi urmatoarea formula pentru a calcula C(i):
        0,75  
      C(i)=───────(i = 2, ..., n)
        ───  
        / m  
        \/  
      unde m = numarul de "CE"-uri sau grupuri de "CE"-uri ce-si împart accesul, cu conditia ca:
      1.TP(i) pentru fiecare "CE" sau grup de "CE" sa nu depaseasca 30 Mtops;
      2."CE"-urile sau grupurile de "CE" sa-si împarta accesul la memoria principala (excluzând memoria cache) pe un singur canal; si
      3.Doar un "CE" sau un grup de "CE"-uri sa poata avea acces la canal la un moment dat.
      N.B.:Aceasta nu se aplica articolelor supuse controlului prin Categoria 3.
               
    Nota 2:"CE"-urile îsi împart memoria daca au acces la o sectiune comuna a unei memorii cu semiconductori. Aceasta memorie poate include memoria cache, memoria principala sau alta memorie interna. Dispozitivele periferice de memorie, cum ar fi unitatile de disc, unitatile de banda sau discurile RAM nu sunt incluse.
    Nota:Pentru mai multe "CE"-uri sau grupe de "CE"-uri care nu-si împart memoria, interconectate prin unul sau mai multe canale de date:
      C(i)= 0,75 x k(i) (i = 2, ..., 32) (a se vedea Nota de mai jos)
        = 0,60 x k(i) (i = 33, ..., 64)
        = 0,45 x k(i) (i = 65, ..., 256)
        = 0,30 x k(i) (i > 256)
    Valoarea lui C(i) este bazata pe numarul de "CE"-uri, nu pe numarul de noduri.
    unde k(i) = min [S(i)/K(r), 1]; si
      K(r)= factorul normalizare de 20 MBiti/s
      S(i)= suma vitezelor maxime de date (în Mbiti/s) pentru toate canalele de date conectate la al i-lea "CE" sau la grupul de "CE"-uri care-si împart memoria.
    Când se calculeaza un C(i) pentru o grupa de "CE"-uri, numarul primului "CE" dintr-o grupa determina limita corespunzatoare pentru C(i). De exemplu, într-o agregare de grupuri constând din 3 "CE"-uri, fiecare, al 22-lea grup va contine 'CE'64, 'CE'65 si 'CE'66. Limita corespunzatoare a C(i)-ului pentru aceasta grupa este 0,60.