HOTĂRÂRE nr. 876 din 3 iunie 2004privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, judeţul Botoşani
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iunie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui teren în suprafaţă de 24,38 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, judeţul Botoşani.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 3 iunie 2004.Nr. 876.  +  Anexa
    DATELE DE IDENTIFICARE  a terenului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea  Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului  Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, judeţul Botoşani
    Locul unde este situat terenul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite terenulPersoana juridică la care se transmite terenulCaracteristicile tehnice ale terenuluiCod de clasificare atribuit de M.F.P.
    Municipiul Botoşani, judeţul BotoşaniStatul român, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie BotoşaniMunicipiul Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, judeţul BotoşaniTeren cu suprafaţa de 24,38 ha, din care:Nr. M.F.P. - 111.882
    - parcela A 286 = 0,67 haCod de clasificare - 8.29.10
    - parcela F 287 = 0,12 ha
      - parcela F 289 = 0,5 ha
      - parcela F 290 = 1,85 ha  
        - parcela F 291 = 0,18 ha  
        - parcela F 291/1 = 0,28 ha  
        - parcela A 292 = 13,7 ha  
          - parcela F 293 = 0,18 ha  
          - DE 294 = 0,46 ha  
          - DE 297 = 0,08 ha  
          - parcela Ps 271/1 = 6,36 ha
  ---------