LEGE nr. 236 din 7 iunie 2004pentru înfiinţarea satelor Başeu şi Vatra prin reorganizarea comunei Hudeşti, judeţul Botoşani
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează satele Başeu şi Vatra prin reorganizarea satelor Mlenăuţi şi Hudeşti, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani. (2) Comuna Hudeşti are în componenţă satele Hudeşti, Alba, Baranca, Başeu, Mlenăuţi şi Vatra. Reşedinţa comunei Hudeşti rămâne în satul Hudeşti.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 7 iunie 2004.Nr. 236.------------