LEGE nr. 234 din 7 iunie 2004pentru înfiinţarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristineşti, judeţul Botoşani
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează satul Dămileni prin reorganizarea satului Cristineşti, comuna Cristineşti, judeţul Botoşani. (2) Comuna Cristineşti are în componenţă satele Cristineşti, Baranca, Dămileni, Dragalina, Fundu Herţii şi Poiana. Reşedinţa comunei Cristineşti rămâne în satul Cristineşti.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 7 iunie 2004.Nr. 234.-----------