HOTĂRÂRE nr. 706 din 7 octombrie 1994privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 11 noiembrie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Palatele administrative din municipiile resedinţe de judeţe, care au funcţionat ca sedii ale fostului partid comunist, trecute în proprietatea statului în temeiul Decretului-lege nr. 30/1990 şi al Hotărârii Guvernului nr. 115/1990, sunt bunuri proprietate publică de interes naţional.  +  Articolul 2 (1) Palatele administrative, având datele de identificare prevăzute în anexa, trec în administrarea prefecturilor. (2) Bunurile mobile din dotarea palatelor administrative trec în administrarea instituţiilor publice care îşi au sediile în incinta acestor clădiri.  +  Articolul 3 (1) Palatele administrative sunt destinate ca sedii ale instituţiilor publice de interes naţional şi judeţean, respectiv pentru prefecturi, consilii judeţene, servicii publice descentralizate ale ministerelor, camere de conturi, birouri parlamentare, în limita spaţiului disponibil şi cu respectarea normelor legale. În cazuri excepţionale, prefecturile vor putea asigura, în cadrul palatelor administrative, şi spaţii necesare pentru consiliile locale ale municipiilor reşedinte de judeţe. (2) Prefectii, ca reprezentanţi ai Guvernului, răspund de administrarea, folosinţa, conservarea şi protecţia palatelor administrative prevăzute la art. 1 şi asigură respectarea reglementărilor legale în materie. (3) Închirierea spaţiilor din palatele administrative unor persoane fizice, societăţi comerciale sau altor persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1) este interzisă.  +  Articolul 4 (1) Instituţiile publice care îşi au sediile în palatele administrative nu plătesc chirie. (2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) vor suporta, în funcţie de suprafaţa deţinută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare în bune condiţii a palatelor administrative, repararea, consolidarea şi conservarea acestor imobile.  +  Articolul 5 (1) Predarea-primirea palatelor administrative, cu utilitatile aferente prevăzute în anexa, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Personalul de deservire a palatelor administrative, preluat de prefecturi, se considera transferat şi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/1990 se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:-------------------p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Dan Mogoş,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Viorel HrebenciucSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmâncăBucureşti, 7 octombrie 1994Nr. 706.  +  Anexa PALATELE ADMINISTRATIVE - BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERESNAŢIONAL - CARE TREC ÎN ADMINISTRAREA PREFECTURILOR
    Nr. crt.JudeţulSediul palatului administrativ din municipiul reşedinţă de judeţPrincipalele elemente care compun palatul administrativ şi utilităţile aferente
    0123
    1.ALBA- Str. I.C. Brătianu- Subsol, parter şi două etaje
        nr. 1, Alba Iulia- suprafaţa construită 2.187 m2
          - terenul aferent 10.790 m2
          - Construcţie anexă, str. I.C. Brătianu nr. 2 (subsol şi parter): suprafaţa construită 194 m2; terenul aferent 683 m2
    2.ARAD- B-dul Revoluţiei- Subsol, parter şi etaj
        nr. 75, Arad- suprafaţa construită 8.406 m2
          - terenul aferent 12.444 m2
        - B-dul Revoluţiei- Subsol şi parter
        nr. 73, Arad- suprafaţa construită 3.526 m2
          - terenul aferent 6.034 m2
          - Garaj, str. Stejarului nr. 2-4: terenul aferent 1.800 m2
    3.ARGEŞ- Str. Vasile Milea- Subsol, parter, mezanin şi cinci etaje
        nr. 1, Piteşti- suprafaţa construită 2.109 m2
          - terenul aferent 4.425 m2
    4.BACĂU- Str. Mărăşeşti- Subsol, parter şi etaj
        nr. 2, Bacău- suprafaţa construită 2.450 m2
          - terenul aferent 8.500 m2
          - Construcţie anexă pentru audienţe (320 m2): terenul aferent 2.770 m2
    5.BIHOR- Parcul Traian- Subsol, parter şi două etaje
        nr. 10, Oradea- suprafaţa construită 3.930 m2
          - terenul aferent 4.500 m2
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD- Piaţa Petru Rareş- Subsol, parter şi trei etaje
        nr. 1, Bistriţa- suprafaţa construită 1.812 m2
          - terenul aferent 6.064 m2
    7.BOTOŞANI- Piaţa Revoluţiei- Subsol, parter, mezanin şi patru etaje
        nr. 1-3, Botoşani- suprafaţa construită 1.089 m2
          - terenul aferent 5.493 m2
    8.BRAŞOV- B-dul Eroilor nr. 5, Braşov- Subsol, parter şi două etaje şi parţial trei etaje
          - suprafaţa construită 1.533 m2
          - terenul aferent 3.200 m2
          - Cantină (subsol, parter şi etaj): suprafaţa construită 625 m2; terenul aferent 4.047 m2
          - Garaj şi atelier de întreţinere, str. Iuliu Maniu nr. 6: suprafaţa construită 1.576 m2; terenul aferent 2.680 m2
    9.BRĂILA- Piaţa Independenţei- Subsol, parter şi cinci etaje
        nr. 1, Brăila- suprafaţa construită 1.950 m2
          - terenul aferent 22.000 m2
    10.BUZĂU- B-dul Nicolae Bălcescu- Corpul A: subsol, parter şi şapte etaje
        nr. 48, Buzău- Corpul B: subsol, parter şi trei etaje
        4 corpuri: A, B, C, şi D- Corpul C: subsol parţial, parter şi două etaje
          - Corpul D: subsol parţial, parter şi două etaje
          - suprafaţa construită 3.699 m2
          - terenul aferent 8.033 m2
    11.CARAŞ-SEVERIN- Str. 1 Decembrie 1918- Corpul A: subsol, parter şi nouă etaje
        nr. 1, Reşiţa- Corpul B: subsol, parter şi două etaje
        3 corpuri: A şi B plus- Corpul de legătură: subsol, parter şi etaj
        corp legătură- suprafaţa construită 1.335 m2
          - terenul aferent 3.715 m2
    12.CĂLĂRAŞI- Str. Sloboziei- Corpul A: subsol, parter şi etaj
        nr. 9-11, Călăraşi- Corpul B: subsol şi parter
        3 corpuri: A, B şi C- Corpul C: parter şi etaj
          - suprafaţa construită 2.749 m2
          - terenul aferent 36.036 m2
    13.CLUJ- B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, Cluj-Napoca- Subsol, parter şi două etaje şi parţial mansardă
          - suprafaţa construită: 906 m2
          - terenul aferent: 986 m2
          - Garaj şi atelier de întreţinere, str. Dorobanţilor nr. 18-20; terenul aferent 500 m2
    14.CONSTANŢĂ- B-dul Tomis nr. 51, Constanţa- Subsol, parter si trei etaje
          - suprafata construita 12.013 m2
          - terenul aferent 23.865 m2
    15.COVASNA- Str. Libertăţii- Corpul A: subsol, parter şi două etaje
        nr. 2-4, Sfîntu- Corpul B: subsol, parter şi două etaje
        Gheorghe- Corpul C: subsol, parter şi cinci etaje
        3 corpuri: A, B şi C- suprafaţa construită 1.811 m2
          - terenul aferent 2.862 m2
    16.DÎMBOVIŢA- Str. Independenţei- Subsol, parter şi opt etaje
        nr. 1, Tîrgovişte- suprafaţa construită 930 m2
          - terenul aferent 3.210 m2
    17.DOLJ- Str. Unirii nr. 19,- Subsol, parter şi etaj
        Craiova- suprafaţa construită 2.412 m2
          - terenul aferent 3.237 m2
    18.GALAŢI- Str. Domnească- Corpul A: subsol, parter şi două etaje
        nr. 56, Galaţi 3 corpuri: A, B şi C- Corpul B: subsol, parter, mezanin şi trei etaje
          - Corpul C: sală de şedinţe în construcţie
          - suprafaţa construită 3.318 m2
          - terenul aferent 11.026 m2
          - Garaj şi atelier de întreţinere, str. 23 August nr. 23
    19.GIURGIU- Str. C. Dobrogeanu- Demisol, parter, două etaje şi mansardă
        Gherea nr. 3-5, Giurgiu- suprafaţa construită 1.122 m2
          - terenul aferent 1.752 m2
    20.GORJ- Piaţa Victoriei- Subsol, parter şi două etaje
        nr. 2-4, Tîrgu Jiu- suprafaţa construită 5.640 m2
          - terenul aferent 6.180 m2
    21.HARGHITA- Piaţa Libertăţii- Subsol, parter şi patru etaje
        nr. 5, Miercurea-Ciuc- suprafaţa construită 3.276 m2
          - terenul aferent 13.276 m2
    22.HUNEDOARA- B-dul 1 Decembrie 1918- Corpul A: demisol, parter şi două etaje
        nr. 28, Deva- Corpul B: parter
        4 corpuri: A, B, C şi D- Corpul C: magazie
          - Corpul D: atelier
          - suprafaţa construită 2.652 m2
          - terenul aferent 5.863 m2
          - Garaje, ateliere, şoproane, spălătorie şi rampă auto, str. Andrei Şaguna nr. 8: suprafaţa construită 1.374 m2; terenul aferent 2.566 m2
    23.IALOMIŢA- Str. Matei Basarab- Subsol, parter şi patru etaje
        nr. 29, Slobozia- suprafaţa construită 2.670 m2
          - terenul aferent 5.838 m2
          - Garaje şi magazie de materiale (300 m2)
    24.IAŞI- Str. Anastasie Panu- Subsol, parter şi două etaje
        nr. 60, Iaşi- suprafaţa construită 2.451 m2
          - terenul aferent 8.500 m2
    25.MARAMUREŞ- Str. Gh. Şincai nr. 4, Baia Mare- Demisol şi 4 corpuri birouri, un corp arhivă, un corp bufet şi cantină
          - suprafaţa construită 1.796 m2
          - terenul aferent 15.000 m2
    26.MEHEDINŢI- Str. Traian nr. 89,- Corpul A: demisol, parter şi etaj
        Drobeta-Turnu Severin- Corpul B: subsol, parter şi şapte etaje
        2 corpuri: A şi B- suprafaţa construită 3.120 m2
          - terenul aferent 6.720 m2
    27.MUREŞ- Str. Primăriei nr. 2,- Subsol, parter şi două etaje
        Tîrgu Mureş- suprafaţa construită 1.788 m2
          - terenul aferent 4.360 m2
          - Imobil, garaj, spălătorie, depozit, str. Călăraşilor nr. 46: suprafaţa construită 1.310,4 m2; terenul aferent 2.570 m2
    28.NEAMŢ- Str. Alexandru cel Bun- Corpul A: demisol, parter şi trei etaje
        nr. 27, Piatra-Neamţ- Corpul B: parter şi etaj
        3 corpuri: A, B şi C- Corpul C: parter şi două etaje
          - Garaj şi atelier de întreţinere, str. Alexandru cel Bun nr. 7
    29.OLT- Str. A.I. Cuza nr. 14,- Demisol, parter şi trei etaje
        Slatina- suprafaţa construită 1.122 m2
          - terenul aferent 6.218 m2
          - Garaj: terenul aferent 300 m2
    30.PRAHOVA- B-dul Republicii nr. 2,- Corpul A: subsol, parter şi opt etaje
        Ploieşti 3 corpuri:- Corpul B: subsol, parter şi etaj
        A, B şi C- Corpul C de legătură: parter şi etaj
          - suprafaţa construită: 4.655 m2
          - terenul aferent 13.940 m2
    31.SATU MARE- Piaţa 25 Octombrie- Subsol, parter şi douăzeci şi unu etaje
        nr. 1, Satu Mare- suprafaţa construită 2.168 m2
          - terenul aferent 3.410 m2
    32.SĂLAJ- Piaţa 1 Decembrie 1918- Subsol, parter şi două etaje
        nr. 12, Zalău- suprafaţa construită 2.882 m2
          - terenul aferent 4.268 m2
    33.SIBIU- Str. Andrei Şaguna- Subsol, parter şi etaj
        nr. 10, Sibiu- suprafaţa construită 1.800 m2
          - terenul aferent 3.475 m2
          - Garaje, Şos. Alba Iulia nr. 47 A: suprafaţa construită 2.100 m2; terenul aferent 14.270 m2
    34SUCEAVA- Str. Ştefan cel Mare- Subsol, parter şi trei etaje
        nr. 36, Suceava- suprafaţa construită 1.683 m2
          - terenul aferent 3.427 m2
          - Garaj, ateliere de întreţinere: terenul aferent 876 m2
    35.TELEORMAN- Str. Dunării nr. 178,- Corpul A: demisol, parter şi două etaje
        Alexandria- Corpul B: demisol, parter şi etaj
        3 corpuri: A, B, C- Corpul C: demisol, parter şi etaj
          - suprafaţa construită 1.652 m2
          - terenul aferent 15.091 m2
          - Garaj şi ateliere, str. Tudor Vladimirescu nr. 44
    36.TIMIŞ- B-dul Revoluţiei 1989- Demisol, parter înalt şi trei etaje
        nr. 17, Timişoara- suprafaţa construită 2.290 m2
          - terenul aferent 3.788 m2
          - Garaj, centrală termică şi atelier de întreţinere auto, Piaţa Prahova nr. 16: terenul aferent 10.446 m2
    37.TULCEA- Str. Păcii nr. 20 Tulcea- Subsol, parter şi două, trei, şase etaje pe trei tronsoane
          - suprafaţa construită 1.843 m2
          - terenul aferent 2.082 m2
          - Depozit de materiale şi arhivă (272 m2), str. Dobrogeanu Gherea nr. 2-4
          - Depozite (94 m2), str. Grigore Antipa nr. 2
    38.VASLUI- Str. Ştefan cel Mare- Subsol, parter şi cinci etaje
        nr. 79, Vaslui- suprafaţa construită 1.508 m2
          - terenul aferent 5.374 m2
          - Garaj, depozite, centrală termică, str. Delea nr. 1: terenul aferent 5.110 m2
    39.VÎLCEA- Str. Tudor Vladimirescu- Subsol, parter şi opt etaje
        nr. 72, Rîmnicu Vîlcea- suprafaţa construită 2.326 m2
          - terenul aferent 7.386 m2
          - Garaj: terenul aferent 300 m2
    40.VRANCEA- Str. Dimitrie Cantemir- Corpul A: parter şi şase etaje
        nr. 1, Focşani- Corpul B: parter şi două etaje
        2 corpuri: A şi B- suprafaţa construită 955 m2
          - terenul aferent 2.560 m2
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI- B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 27, sectorul 5, Bucureşti- Spaţiile atribuite Prefecturii Municipiului Bucureşti şi serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi altor organe centrale (3.259 m2), astfel:
          - Subsol: 73 m2 - Etajul II: 382 m2
          - Parter: 745 m2 - Etajul III: 1.155 m2
          - Etajul I: 541 m2 - Etajul IV: 363 m2
  NOTĂ:În municipiul Bucureşti, spaţiile pe care le ocupă la data prezentei hotărâri Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, inclusiv spaţiile comune şi toate utilităţile aferente întregului palat administrativ, rămân în continuare în administrarea acestuia. Consiliul Local al Municipiului Bucureşti asigură şi administrarea spaţiilor atribuite Prefecturii Municipiului Bucureşti şi serviciilor publice descentralizate.-------