ORDIN nr. 381 din 5 aprilie 2004privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 11 iunie 2004    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. 11.936 din 15 martie 2004, precum şi Avizul favorabil nr. 3.984/LB din 31 martie 2004 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,având în vedere prevederile art. 15 lit. c) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 38 şi 39 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, Direcţia generală farmaceutică, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală din Ministerul Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică şi institutele de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 5 aprilie 2004.Nr. 381.  +  AnexăNORMA 05/04/2004