ORDIN nr. 123 din 21 mai 2004privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 10 iunie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pun în aplicare Instrucţiunile pentru modificarea Instrucţiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi instrucţiunile menţionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 21 mai 2004.Nr. 123.  +  Anexa INSTRUCŢIUNIpentru modificarea Instrucţiunilor privind ajutorul de statîn domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurtÎn temeiul art. 28 alin. (1) şi (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.  +  Articolul IInstrucţiunile privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 213/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2004, se modifică după cum urmează:1. Punctul 2.2 va avea următorul cuprins:"2.2. Prezentele instrucţiuni nu se aplică în domeniul asigurării riscurilor aferente creditelor pentru export pe termen mediu şi lung, care, îndeobşte, nu sunt considerate cesibile."2. Litera e) a punctului 6.1 va avea următorul cuprins:"e) reasigurarea de către stat pentru riscurile cesibile este accesibilă tuturor asigurătorilor care îndeplinesc criteriile comune de eligibilitate."  +  Articolul II (1) Prezentele instrucţiuni intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prezentele instrucţiuni se aplică ajutoarelor de stat acordate în domeniul asigurării creditelor pe termen scurt pentru export, notificate după intrarea în vigoare a acestora, precum şi atunci când ajutoarele de stat au fost notificate înainte de intrarea lor în vigoare, dar decizia Consiliului Concurenţei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurenţei nu a emis încă o decizie.------------