ORDIN nr. 121 din 21 mai 2004privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 10 iunie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 21 mai 2004.Nr. 121.  +  Anexa REGULAMENTpentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Regulamentulcu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediuluiÎn temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 4 din Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 92/2002 privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurenţei, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:- Alineatul (2) al articolului 4 se modifică astfel: sintagma "Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat sau din legislaţia secundară" va fi înlocuită cu sintagma "Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, sau din reglementările emise în aplicarea acesteia".  +  Articolul II (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat acordate pentru protecţia mediului, notificate după intrarea sa în vigoare, precum şi atunci când ajutoarele de stat au fost notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar decizia Consiliului Concurenţei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurenţei nu a emis încă o decizie.------------