HOTĂRÎREA nr. 686 din 7 octombrie 1994privind înfiinţarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 26 octombrie 1994  Guvernul României hotărăşte :  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, se înfiinţează Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4.Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare este de interes naţional şi funcţionează ca persoana juridică, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 2Patrimoniul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare este de 660.056,0 milioane lei, constituit prin preluarea activului şi pasivului, stabilit pe bază de bilanţ contabil încheiat la 30 iunie 1994, de la societăţile comerciale de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, cu capital majoritar de stat, prevăzute în anexa nr. 1, care se reorganizează.Patrimoniul regiei autonome va fi definitivat pe baza reevaluarii, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.Preluarea patrimoniului se face prin protocol de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la înfiinţarea regiei autonome.Regia autonomă va prelua, în vederea derulării, contractele de comerţ exterior încheiate pe bază de creditări externe care privesc îmbunătăţirile funciare.  +  Articolul 3La înfiinţarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare se transmit, fără plata, în patrimoniul acesteia :1) de la Societatea Comercială "ISPIF" - S.A. Bucureşti :- clădirea P+2, cu suprafaţa utila de 1.188,22 mp, împreună cu terenul aferent, situata în sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, Bucureşti, pentru sediul regiei autonome ;2) de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei :- mijloace fixe şi obiecte de inventar excedentare, în valoare de 2.123.580 lei.  +  Articolul 4Reglementarea problemelor patrimoniale apărute ca urmare a dispoziţiilor art. 3 din prezenta hotărâre se va face de către Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private, în condiţiile stabilite la art. 3 din Legea nr. 50/1994.  +  Articolul 5Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare realizează activităţi de investiţii, exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare de interes naţional, inclusiv apărarea împotriva inundaţiilor şi gheturilor la digurile, barajele şi construcţiile anexe din patrimoniul regiei autonome.  +  Articolul 6Obiectul de activitate al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare este stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare are în structura sa, la data infiintarii, 41 sucursale teritoriale care funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică. Denumirea şi sediul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 8Structura organizatorică şi funcţională a Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare se aproba de consiliul de administraţie al acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 9Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare îşi acoperă cheltuielile din subvenţiile de la bugetul de stat, acordate în condiţiile legii, şi din veniturile realizate prin activităţile prevăzute în obiectul sau de activitate.De la bugetul de stat se suporta integral cheltuielile cu energia electrica necesară pomparii apei de irigaţii de la prize până la hidrant şi pomparii apei din reţeaua de desecare, precum şi cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, în care se cuprind, potrivit legii, şi digurile, barajele şi construcţiile anexe din patrimoniul regiei autonome.  +  Articolul 10Subvenţiile de la bugetul de stat necesare acoperirii cheltuielilor pentru întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare se acordă la nivelul programelor lunare.  +  Articolul 11Cheltuielile de investiţii privind îmbunătăţirile funciare se finanţează, în condiţiile legii, din surse proprii, din credite bancare şi din alocaţii de la bugetul de stat.  +  Articolul 12Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora, în termen de 30 de zile, Normele metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrica necesară pomparii apei de la priza până la hidrant şi pomparii apei din reţeaua de desecare, precum şi cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.  +  Articolul 13Personalul trecut la Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare de la societăţile comerciale care se reorganizează, precum şi din aparatul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei se considera transferat.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează :----------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu TabaraMinistru de sat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, Florin Stadiu,secretar de stat  +  Anexa 1SOCIETĂŢILE COMERCIALEal căror patrimoniu se preia de către regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare*) Notă *) Societăţile comerciale cuprinse în anexa au fost înfiinţate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/1991 (anexa nr. 1, poz. 50-90), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 16 mai 1991.
    Nr. crt.Denumirea societăţii comercialeLocalitatea şi judeţul de reşedinţăValoarea patrimoniului la 30 iunie 1994 (mil. lei)
    0123
    1.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare AlbaAlba Iulia, judeţul Alba3.771,0
    2.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare AradArad, judeţul Arad6.840,3
    3.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ArgeşPiteşti, judeţul Argeş19.553,0
    4.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare BacăuBacău, judeţul Bacău1.765,2
    5.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare BihorOradea, judeţul Bihor18.446,2
    6.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Bistriţa-NăsăudBistriţa, judeţul Bistriţa- Năsăud6.430,3
    7.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare BotoşaniBotoşani, judeţul Botoşani4.141,5
    8.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare BraşovBraşov, judeţul Braşov12.971,1
    9.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare BrăilaBrăila, judeţul Brăila80.107,1
    10.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare BuzăuBuzău, judeţul Buzău16.032,8
    11.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare CălăraşiCălăraşi, judeţul Călăraşi26.357,8
    12.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Caraş-SeverinReşiţa, judeţul Caraş- Severin979,9
    13.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ClujCluj-Napoca, judeţul Cluj11.287,3
    14.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ConstanţaConstanţa, judeţul Constanţa86.306,9
    15.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare CovasnaSfîntu Gheorghe, judeţul Covasna3.696,4
    16.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare DîmboviţaComuna Ulmi, judeţul Dîmboviţa11.606,7
    17.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare DoljCraiova, judeţul Dolj16.326,5
    18.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare GalaţiGalaţi, judeţul Galaţi41.305,2
    19.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare GiurgiuComuna Frăteşti, judeţul Giurgiu20.098,5
    20.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare GorjTîrgu Jiu, judeţul Gorj1.917,4
    21.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare HarghitaMiercurea-Ciuc, judeţul Harghita5.779,3
    22.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare HunedoaraDeva, judeţul Hunedoara560,4
    23.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare IalomiţaSlobozia, judeţul Ialomiţa25.415,8
    24.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare IaşiIaşi, judeţul Iaşi11.996,7
    25.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare MaramureşBaia Mare, judeţul Maramureş4.978,9
    26.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare MehedinţiDrobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi9.177,7
    27.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare MureşComuna Sîngeorgiu de Mureş, judeţul Mureş6.330,3
    28.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare NeamţPiatra-Neamţ, judeţul Neamţ3.868,8
    29.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare OltCaracal, judeţul Olt52.298,2
    30.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare PrahovaPloieşti, judeţul Prahova3.091,2
    31.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Satu MareSatu Mare, judeţul Satu Mare17.918,7
    32.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare SălajZalău, judeţul Sălaj10.800,5
    33.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare SibiuSibiu, judeţul Sibiu9.604,1
    34.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare SuceavaSuceava, judeţul Suceava3.823,5
    35.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare TeleormanComuna Nanov, judeţul Teleorman19.171,2
    36.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare TimişTimişoara, judeţul Timiş24.161,2
    37.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare TulceaTulcea, judeţul Tulcea22.078,8
    38.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare VasluiVaslui, judeţul Vaslui7.571,0
    39.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare VîlceaRîmnicu Vîlcea, judeţul Vîlcea1.740,6
    40.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare VranceaFocşani, judeţul Vrancea17.062,6
    41.Societatea comercială de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare BucureştiBucureşti12.685,4
   +  Anexa 2REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare (denumita în continuare R.A.I.F.) este de interes naţional şi funcţionează ca persoana juridică, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, potrivit prezentului regulament.  +  Articolul 2Sediul R.A.I.F. este în România, municipiul Bucureşti, sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4. Sediul poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii consiliului de administraţie.  +  Articolul 3Durata R.A.I.F. este nelimitată.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 4R.A.I.F. are ca obiect de activitate :4.1. realizarea programelor de investiţii privind studiile, cercetarea, proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de interes public naţional ;4.2. administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de irigaţii, desecări-drenaje, combaterea eroziunii solului, inclusiv de apărare împotriva inundaţiilor şi gheturilor, barajelor din patrimoniul propriu ;4.3. coordonarea tehnica şi metodologică a sucursalelor şi a celorlalte subunitati din structura sa ;4.4. producerea de materiale, echipamente, confecţii şi reconditionari de piese de schimb, specifice activităţii de îmbunătăţiri funciare ;4.5. asigurarea asistenţei tehnice în exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare care se realizează şi se administrează cu forte proprii de către deţinătorii de teren ;4.6. executarea de prestaţii de servicii din domeniul imbunatatirilor funciare, pentru terţe persoane juridice şi fizice, contra cost ;4.7. desfăşurarea de activităţi de import-export şi cooperare internationala în domeniul imbunatatirilor funciare.  +  Articolul 5Pentru realizarea obiectului sau de activitate R.A.I.F. exercita următoarele atribuţii :5.1. întocmeşte programe proprii anuale şi de perspectiva în domeniul imbunatatirilor funciare ;5.2. elaborează studii şi programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi completarea obiectivelor existente, pentru realizarea de obiective noi în corelare cu exploatarea amenajărilor existente, pe care le supune spre aprobare organelor competente şi urmăreşte realizarea acestora pentru a satisface cerinţele economiei naţionale.5.3. fundamentează sursele şi fondurile pentru finanţarea tuturor lucrărilor prevăzute în obiectul sau de activitate ;5.4. elaborează programe proprii anuale şi de lungă durata pentru asigurarea necesarului la principalele materiale, echipamente specifice şi piese de schimb, stabilind ponderea acestora din resurse interne şi din import, şi coordonează activitatea de producţie a acestora în unităţile proprii ;5.5. coordonează şi îndrumă întreaga activitate de aprovizionare tehnico-materială şi de transport a subunitatilor din structura ;5.6. elaborează norme de consum, norme de stoc şi tarife specifice exploatării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ;5.7. urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice, contractarea şi finanţarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii, precum şi executarea şi receptionarea pe teren a lucrărilor respective ;5.8. aproba norme tehnice şi tehnologii pe baza rezultatelor cercetării ştiinţifice privind proiectarea, execuţia, întreţinerea şi exploatarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ;5.9. emite acorduri şi autorizaţii pentru instalaţiile şi construcţiile care se executa în zona lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de interes comun din patrimoniul regiei ;5.10. întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, analizează execuţia acestuia şi aproba utilizarea disponibilităţilor în valută, în condiţiile legii ;5.11. contractează credite interne şi externe potrivit reglementărilor în vigoare ;5.12. studiază piaţa interna şi externa pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale şi echipamente specifice ;5.13. efectuează operaţiuni de comerţ exterior ;5.14. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică cu firme străine, precum şi acţiuni de colaborare cu organisme internaţionale, în domeniul sau de activitate ;5.15. participa la consfatuiri şi acţiuni pe plan internaţional în organismele la care este afiliată, cît şi la alte manifestări internaţionale organizate pe teme de administrare şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile legii ;5.16. organizează licitaţii pentru contractarea lucrărilor de proiectare, investiţii şi reparaţii capitale în domeniul sau de activitate, în condiţiile legii ;5.17. coordonează şi urmăreşte realizarea planului propriu de cercetare, proiectare, informatica ;5.18. coordonează şi îndrumă metodologic realizarea controlului tehnic în unităţile proprii privind întreţinerea şi repararea lucrărilor din domeniul sau de activitate ;5.19. urmăreşte activitatea de investiţii, inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari, face propuneri cu privire la problemele de standardizare ;5.20. urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru respectarea normelor legale privind utilizarea aparaturii de măsura şi control, cît şi a instalaţiilor de ridicare ce aparţin regiei (patrimoniul) ;5.21. avizează omologarea şi producerea de noi produse specifice sectorului de îmbunătăţiri funciare ;5.22. elaborează norme proprii de consum pentru combustibili, lubrifianţi, energie electrica pentru tehnologiile specifice activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii ;5.23. asigura organizarea interventiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor şi situaţiilor provocate de calamitati la lucrările de îmbunătăţiri funciare ;5.24. colaborează şi ia măsuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru asigurarea pazei şi protecţiei lucrărilor din administrarea proprie ;5.25. elaborează normele proprii de protecţie a muncii, de prevenire a incendiilor şi de protecţie a mediului înconjurător, pentru activităţile specifice ;5.26. elaborează programele de finanţare a investiţiilor şi reparaţiilor capitale şi asigura repartizarea lor pe subunitati după aprobare ;5.27. elaborează studii cu privire la necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, organizează recrutarea cadrelor, pregătirea şi perfecţionarea întregului personal şi controlează aplicarea reglementărilor privind selecţionarea şi promovarea personalului la subunitati ;5.28. asigura îndrumarea şi controlul subunitatilor din structura, controlul financiar de gestiune, analizele economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării proceselor de producţie şi ia măsurile corespunzătoare.  +  Articolul 6Pentru realizarea obiectului sau de activitate, R.A.I.F. se poate asocia, în condiţiile legii, cu agenţi economici, în vederea realizării unor activităţi comune care prezintă interes pentru ambele părţi.  +  Capitolul 3 Patrimoniul R.A.I.F.  +  Articolul 7R.A.I.F. are un patrimoniu în valoare de 660.056,0 milioane lei, prin însumarea patrimoniilor aferente activităţii de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare preluate de la societăţile comerciale care se reorganizează, conform datelor de bilanţ la 30 iunie 1994, precum şi a celor preluate fără plata de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de la Societatea Comercială "ISPIF" - S.A. Bucureşti.Valoarea patrimoniului astfel preluat se definitiveaza prin reevaluare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.  +  Articolul 8R.A.I.F. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu excepţia celor din proprietatea publică a statului. În exercitarea dreptului de proprietate, R.A.I.F. poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, le culege fructele după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 9Înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând regiei autonome sau încheierea de tranzacţii în litigii cu o valoare de peste 10 milioane lei se face cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 10Subvenţiile de la bugetul de stat acordate pentru întreţinere, reparare şi exploatare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi cele de investiţii pentru completarea-modernizarea şi realizarea de obiective din acest domeniu, vor fi fundamentate în vederea sustinerii, de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, la Ministerul Finanţelor, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 11R.A.I.F. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit reglementărilor în vigoare.Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 12Din veniturile realizate, R.A.I.F. îşi acoperă toate cheltuielile evidentiate în costuri, precum şi cheltuielile şi plăţile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii, inclusiv constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare şi a celorlalte cheltuieli prevăzute de lege. Sumele din venituri, care se vor aloca fondului de dezvoltare, se aproba de către Guvern, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Finanţelor, o dată cu bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei autonome.Partea din venituri rămasă după acoperirea cheltuielilor şi plăţilor prevăzute la alin. 1, inclusiv impozitul pe profit, până la 10%, se utilizează pentru constituirea unui fond de participare a salariaţilor la profit. Din partea rămasă, minimum 50% se vărsa la bugetul de stat, restul putind fi utilizat pentru constituirea altor fonduri, pe baza hotărârii conducerii regiei autonome, cu aprobarea ministerului de resort.  +  Articolul 13R.A.I.F. fundamentează cheltuielile de producţie pentru toate amenajările de îmbunătăţiri funciare, pe baza planurilor tehnice elaborate de subunitati şi propune, pentru aprobare, nivelul subvenţiilor necesare conform reglementărilor legale.  +  Articolul 14Pe baza programelor de îmbunătăţiri funciare elaborate de R.A.I.F., avizate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi aprobate de Guvern, aceasta hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate şi care se finanţează din surse proprii, din credite bancare şi din alocaţii de la bugetul statului, potrivit legii.  +  Capitolul 4 Structura R.A.I.F.  +  Articolul 15R.A.I.F. are în structura direcţii, servicii, birouri, oficii şi compartimente, iar în teritoriu, sucursale şi alte subunitati. Normele de structura ale acestora se aproba de consiliul de administraţie.  +  Articolul 16Structura organizatorică şi funcţională a R.A.I.F. se stabileşte de către consiliul de administraţie al acesteia.  +  Articolul 17Atribuţiile direcţiilor, sucursalelor şi celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 18Sucursalele exercita la nivel local competentele R.A.I.F., cu următoarele limite :18.1. nu întreţin relaţii directe cu bugetul statului ;18.2. nu promovează documentaţii pentru obţinerea de subvenţii decît prin regia autonomă ;18.3. nu încheie în nume propriu contracte comerciale interne şi externe şi nu efectuează direct operaţiuni de comerţ exterior ;18.4. îşi stabilesc structura organizatorică numai cu aprobarea consiliului de administraţie al regiei autonome.  +  Articolul 19Sucursalele sunt conduse de un comitet director. Atribuţiile acestuia se stabilesc prin regulamentul aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 20Personalul sucursalelor este angajat de conducerile acestora potrivit competentelor acordate de consiliul de administraţie al regiei autonome.  +  Articolul 21Sucursalele prezintă balante lunare şi răspund în faţa consiliului de administraţie de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de acesta prin hotărârile şi deciziile de delegare, precum şi de realizarea sarcinilor rezultate din regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale R.A.I.F.  +  Articolul 22Conducerea R.A.I.F. se asigura prin :- consiliul de administraţie ;- directorul general.  +  Articolul 23Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi este compus din 15 persoane, dintre care una este directorul general al R.A.I.F.Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu :- reprezentantul Ministerului Finanţelor ;- reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei ;- specialişti din domeniul de activitate al regiei autonome.  +  Articolul 24O persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administraţie şi nici sa participe la societăţile comerciale cu care R.A.I.F. întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 25Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 26Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele :26. 1. aproba structura organizatorică şi funcţională a regiei autonome ;26.2. aproba statul de funcţii al regiei autonome ;26.3. stabileşte competentele tehnice, economico-financiare, juridice şi de personal pentru sucursale şi celelalte subunitati din structura ;26.4. aproba programele de activitate lunare, anuale şi de perspectiva privind proiectarea, investiţiile, exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ;26.5. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului de activitate, care se finanţează din surse proprii, din credite bancare sau din alocaţii de la bugetul de stat ;26.6. propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe ale administraţiei publice centrale ;26.7. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, conform legii ;26.8. aproba propunerile conducerii executive privind necesarul de alocaţii de la bugetul de stat şi repartizarea pe sucursale şi activităţi a subvenţiilor prevăzute în bugetul de stat ;26.9. aproba împrumuturile pe termen lung sau mediu, interne şi externe, şi modul de rambursare a acestora ;26.10. hotărăşte, în condiţiile legii, asocierea cu alte regii şi societăţi comerciale, cu persoane fizice sau juridice, din ţara şi străinătate, pentru realizarea de activităţi de interes comun ;26.11. aproba obţinerea de credite, fundamentează şi solicita subvenţii pentru investiţii ;26.12. aproba tarifele, preţurile şi chiriile şi urmăreşte aplicarea acestora în activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ;26.13. stabileşte nivelul de salarizare a personalului din regia autonomă în funcţie de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime prevăzute de lege ;26.14. aproba măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul administrării, funcţionarii, exploatării şi protejării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ;26.15. aproba devizele pe categorii de lucrări care stau la baza întocmirii planurilor tehnice pentru întreţinerea, repararea şi exploatarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ;26.26. ia măsuri, potrivit legii, pentru angajarea răspunderii disciplinare şi materiale, civile, penale sau contravenţionale, în sarcina salariaţilor regiei autonome, în cazul neîndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor ce le revin ;26.17. negociaza conţinutul contractului colectiv de muncă ;26.18. aproba orice alte măsuri pentru activitatea regiei autonome, cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii ;26.19. aproba indemnizaţiile pentru membrii consiliului de administraţie ;26.20. aproba măsurile de respectare a reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător ;26.21. aproba utilizarea fondului valutar propriu ;26.22. aproba înstrăinarea bunurilor aparţinând regiei autonome.  +  Articolul 27Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţa ordinară, lunară, la convocarea directorului general al regiei autonome sau la cererea unei treimi din membrii acestuia.  +  Articolul 28Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajat la unitatea de la care provin.Pentru activitatea depusa, membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie lunară al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie.Pentru luarea unei decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din proiectare, cercetare, învăţământ superior de profil. Activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii pe bază de contract.  +  Articolul 29Consiliul de administraţie prezintă Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, trimestrial şi în prima luna a fiecărui an, un raport asupra activităţii regiei din perioada expirată şi asupra programului de activitate pe perioada în curs.  +  Articolul 30Directorul general al regiei autonome se numeşte conform Normelor metodologice referitoare la selecţia managerilor şi încheierea contractului de management la regiile autonome, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 263/1994.  +  Articolul 31Atribuţiile directorului general al regiei autonome sunt următoarele :31.1. asigura conducerea activităţii curente a regiei în limitele competentelor legale aprobate ;31.2. angajează regia, prin semnatura, în relaţiile cu terţii, în limita competentelor aprobate de consiliul de administraţie şi a celor prevăzute de legislaţia în vigoare ;31.3. încheie şi desface, în condiţiile prevăzute de lege, contractele individuale de muncă ale personalului din aparatul propriu şi din conducerea sucursalelor şi a subunitatilor regiei autonome.  +  Capitolul 6 Modalitatea de constituire a unităţilor din structura R.A.I.F. şi relaţiile dintre acestea  +  Articolul 32Sucursalele şi celelalte subunitati subordonate direct R.A.I.F. se înfiinţează prin decizia directorului general, în baza hotărârii consiliului de administraţie.Subunitatile aparţinând sucursalelor vor fi înfiinţate sau desfiinţate de către consiliul de administraţie al R.A.I.F., la propunerea comitetelor de direcţie ale acestora.  +  Articolul 33Relaţiile dintre unităţile R.A.I.F. sunt relaţii de colaborare, iar pentru realizarea obiectului lor de activitate, acestea se desfăşoară pe bază de comenzi în aplicarea repartitiilor stabilite de conducerea regiei autonome.  +  Articolul 34Relaţiile unităţilor din cadrul R.A.I.F. cu terţii se derulează pe bază de contracte.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 35Prin regulamente interne se vor stabili :- modul de funcţionare a consiliului de administraţie al R.A.I.F. ;- modul de organizare, funcţionare şi atribuţiile comitetelor de direcţie de la sucursalele regiei autonome ; - sarcinile şi atribuţiile direcţiilor din regia autonomă, sucursalelor, compartimentelor şi personalului acestora ;- măsurile de ordine şi disciplina din cadrul R.A.I.F. şi al sucursalelor sale ;- organizarea controlului general, controlului financiar de gestiune şi a controlului financiar preventiv.  +  Articolul 36Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi ale celorlalte acte normative în vigoare.  +  Anexa 3SUCURSALELE R.A.I.F.
    Nr. crt.Denumirea sucursaleiLocalitatea de reşedinţăSocietatea comercială care se reorganizează
    1.Sucursala ALBAALBA IULIA, judeţul ALBAScelif Alba - S.A.
    2.Sucursala ARADARAD, judeţul ARADScelif Arad - S.A.
    3.Sucursala ARGEŞPITEŞTI, judeţul ARGEŞScelif Argeş - S.A.
    4.Sucursala BACĂUBACĂU, judeţul BACĂUScelif Bacău - S.A.
    5.Sucursala BIHORORADEA, judeţul BIHORScelif Bihor - S.A.
    6.Sucursala BISTRIŢA-NĂSĂUDBISTRIŢA, judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUDScelif Bistriţa - S.A.
    7.Sucursala BOTOŞANIBOTOŞANI, judeţul BOTOŞANIScelif Botoşani - S.A.
    8.Sucursala BRAŞOVBRAŞOV, judeţul BRAŞOVScelif Braşov - S.A.
    9.Sucursala BRĂILABRĂILA, judeţul BRĂILAScelif Brăila - S.A.
    10.Sucursala BUZĂUBUZĂU, judeţul BUZĂUScelif Buzău - S.A.
    11.Sucursala CĂLĂRAŞICĂLĂRAŞI, judeţul CĂLĂRAŞIScelif Călăraşi - S.A.
    12.Sucursala CARAŞ-SEVERINREŞIŢA, judeţul CARAŞ-SEVERINScelif Caraş-Severin - S.A.
    13.Sucursala CLUJ-NAPOCACLUJ-NAPOCA, judeţul CLUJScelif Cluj - S.A.
    14.Sucursala CONSTANŢACONSTANŢA, judeţul CONSTANŢAScelif Constanţa - S.A.
    15.Sucursala COVASNASFÎNTU GHEORGHE, judeţul COVASNAScelif Covasna - S.A.
    16.Sucursala DÎMBOVIŢAComuna Ulmi, judeţul DÎMBOVIŢAScelif Dîmboviţa - S.A.
    17.Sucursala DOLJCRAIOVA, judeţul DOLJScelif Dolj - S.A.
    18.Sucursala GALAŢIGALAŢI, judeţul GALAŢIScelif Galaţi - S.A.
    19.Sucursala GIURGIUComuna Frăteşti, judeţul GIURGIUScelif Giurgiu - S.A.
    20.Sucursala GORJTÎRGU JIU, judeţul GORJScelif Gorj - S.A.
    21.Sucursala HARGHITAMIERCUREA-CIUC, judeţul HARGHITAScelif Harghita - S.A.
    22.Sucursala HUNEDOARADEVA, judeţul HUNEDOARAScelif Hunedoara - S.A.
    23.Sucursala IALOMIŢASLOBOZIA, judeţul IALOMIŢAScelif Ialomiţa - S.A.
    24.Sucursala IAŞIIAŞI, judeţul IAŞIScelif Iaşi - S.A.
    25.Sucursala MARAMUREŞBAIA MARE, judeţul MARAMUREŞScelif Maramureş-S.A.
    26.Sucursala MEHEDINŢIDROBETA-TURNU SEVERIN, judeţul MEHEDINŢIScelif Mehedinţi- S.A.
    27.Sucursala MUREŞComuna Sîngeorgiu de Mureş, judeţul MUREŞSceif Mureş - S.A.
    28.Sucursala NEAMŢPIATRA-NEAMŢ, judeţul NEAMŢScelif Neamţ - S.A.
    29.Sucursala OLTCARACAL, judeţul OLTScelif Olt - S.A.
    30.Sucursala PRAHOVAPLOIEŞTI, judeţul PRAHOVAScelif Prahova - S.A.
    31.Sucursala SATU MARESATU MARE, judeţul SATU MAREScelif Satu Mare - S.A.
    32.Sucursala SĂLAJZALĂU, judeţul SĂLAJScelif Sălaj - S.A.
    33.Sucursala SIBIUSIBIU, judeţul SIBIUScelif Sibiu - S.A.
    34.Sucursala SUCEAVASUCEAVA, judeţul SUCEAVAScelif Suceava - S.A.
    35.Sucursala TELEORMANComuna Nanov, judeţul TELEORMANScelif Teleorman - S.A.
    36.Sucursala TIMIŞTIMIŞOARA, judeţul TIMIŞScelif Timiş - S.A.
    37.Sucursala TULCEATULCEA, judeţul TULCEAScelif Tulcea - S.A.
    38.Sucursala VASLUIVASLUI, judeţul VASLUIScelif Vaslui - S.A.
    39.Sucursala VÎLCEARÎMNICU VÎLCEA, judeţul VÎLCEAScelif Vîlcea - S.A.
    40.Sucursala VRANCEAFOCŞANI, judeţul VRANCEAScelif Vrancea - S.A.
    41.Sucursala BUCUREŞTIBUCUREŞTIScelif Bucureşti - S.A.
  ---------