ORDIN nr. 27 din 10 martie 2004pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 8 iunie 2004    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.__________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 bis în afara abonamentului, şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.Secretarul de stat al AutorităţiiNaţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Gabriela ComanBucureşti, 10 martie 2004.Nr. 27.------