DECRET nr. 425 din 2 iunie 2004privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sportiv
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 8 iunie 2004    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, pentru rezultatele remarcabile obţinute la Campionatele Europene de Judo pentru Seniori de la Bucureşti şi la Campionatele Europene de Nataţie de la Madrid din anul 2004, pentru devotamentul şi profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan internaţional,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu două barete:- domnişoarei Potec Camelia, sportivă;- doamnei Sava Doina, antrenor.  +  Articolul 2Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:- domnişoarei Aluaş Ioana, sportivă;- doamnei Aguletti Andrea, medic;- domnului Bercean Florin, antrenor principal;- domnului Duma Eugen, medic;- domnişoarei Dumitru Alina, sportivă.  +  Articolul 3Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a, cu o baretă:- domnului Batkai Adalbert, antrenor secund;- domnişoarei Câşlaru Beatrice, sportivă;- domnului Câşlaru Eduard, antrenor;- domnului Coman Dragoş, sportiv;- domnului Deac Petre, antrenor;- domnului Şalgău Silviu, antrenor;- domnului Tileagă Octavian, antrenor.  +  Articolul 4Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a:- domnului Florea Răzvan, sportiv;- domnului Gherghel Ioan, sportiv;- domnişoarei Lăcustă Larisa, sportivă;- domnişoarei Păduraru Simona, sportivă.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEBucureşti, 2 iunie 2004.Nr. 425.---------