HOTĂRÂRE nr. 730 din 14 mai 2004privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autorităţii Naţionale de Control, Inspectoratul de Stat în Constructii - Inspectoratul Teritorial Iasi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - Agentia Teritoriala Botosani
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Autorităţii Naţionale de Control, Inspectoratul de Stat în Constructii - Inspectoratul Teritorial Iasi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - Agentia Teritoriala Botosani.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol incheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.324/1996 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Botosani, judeţul Botosani, în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 11 decembrie 1996.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Seful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul delegat pentrucoordonarea autorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 730.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii din imobilul care se transmite din administrarea AutorităţiiNaţionale de Control, Inspectoratul de Stat înConstructii - Inspectoratul Teritorial Iasiîn administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentruServiciile Publice de Gospodarie Comunala - Agentia Teritoriala Botosani
      Adresa imobilului se transmite imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care ale imobiluluiCaracteristicile tehnice
      Municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 1, bl. G3, judeţul BotoşaniAutoritatea Naţională de Control, Inspectoratul de Stat în Construcţii - Inspectoratul Teritorial IaşiAutoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - Agenţia Teritorială BotoşaniClădire parter - suprafaţa construită = 102,41 m2  Nr. M.F.P.: 147.176
    -----------