RECTIFICARE nr. 141 din 30 aprilie 2004la Legea nr. 141 din 30 aprilie 2004
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 7 mai 2004    În Legea nr. 141/2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004, se face următoarea rectificare:- la pct. 1 [alineatul (5) al articolului 46], în loc de: "(5) Proiectele de hotărâri pot fi produse..." se va citi: "(5) Proiectele de hotărâri pot fi propuse...".