ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 mai 2004privind trecerea satului Bichigiu din componenţa comunei Coşbuc în componenţa comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 6 mai 2004    Având în vedere necesitatea înscrierii, la termenele stabilite, a activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 6 iunie 2004, element care vizează interesul public şi constituie situaţie de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNIC (1) Satul Bichigiu din componenţa comunei Coşbuc trece în componenţa comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud. (2) Veniturile şi cheltuielile aferente satului Bichigiu pe anul 2004 se transferă din bugetul local al comunei Coşbuc, judeţul Bistriţa-Năsăud, în bugetul local al comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud, pe bază de protocol încheiat între primarii celor două comune. (3) Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 5 mai 2004.Nr. 30.______________