HOTĂRÂRE nr. 577 din 15 aprilie 2004pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabila a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 5 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabila a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE

  Contrasemnează:
  Ministrul mediului
  și gospodăririi apelor,
  Speranta Maria Ianculescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Neculae Eugeniu Plaiasu,
  secretar de stat
  București, 15 aprilie 2004.Nr. 577.ACORD
  între Guvernul României și Guvernul
  Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția
  și utilizarea durabila a apelor de frontieră