LEGE nr. 139 din 27 aprilie 2004privind trecerea satelor Dobricel şi Dumbrăviţa din componenţa comunei Căianu Mic în componenţa comunei Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Satele Dobricel şi Dumbrăviţa, aflate în componenţa comunei Căianu Mic, trec în componenţa comunei Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud. (2) În componenţa comunei Căianu Mic rămân satele Căianu Mic, Căianu Mare, Ciceu-Poieni şi Dobric.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 27 aprilie 2004.Nr. 139.-------------