LEGE nr. 115 din 15 aprilie 2004privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, judeţul Alba, în Limba
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 28 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se schimbă denumirea satului Dumbrava, comuna Ciugud, judeţul Alba, în Limba.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 15 aprilie 2004.Nr. 115.--------------