HOTĂRÂRE nr. 576 din 27 august 1991privind acordarea unor burse de studiu, doctorat şi specializare pentru tineri români din Republica Moldova şi R.S.S. Ucraineana şi tipărirea unor manuale scolare pentru Republica Moldova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 6 septembrie 1991    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1În scopul sprijinirii de cadre în diverse domenii se acordă de către Ministerul Învăţămîntului şi Stiintei din România, pentru tineri români din Republica Moldova, în anul 1991/1992:- 1.000 burse pentru învăţămîntul preuniversitar;- 800 burse pentru studii universitare complete;- 100 burse pentru doctorat - forma cu frecventa;- 100 burse pentru doctorat - forma fără frecventa;- 100 luni - bursa pentru specializare.  +  Articolul 2În acelasi scop, se acordă de către Ministerul Învăţămîntului şi Stiintei din România pentru tineri români din R.S.S. Ucraineana, în anul scolar 1991/1992:- 50 burse pentru învăţămîntul preuniversitar;- 190 burse pentru studii universitare complete;- 10 burse pentru doctorat - forma cu frecventa;- 10 burse pentru doctorat - forma fără frecventa;- 40 luni - bursa pentru specializare.  +  Articolul 3Suplimentar faţă de bursele inscrise la art. 1 şi 2, mai pot oferi burse şi alte ministere sau institutii româneşti, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, prin Ministerul Învăţămîntului şi Stiintei, ţinîndu-se cont de capacitatea de scolarizare a instituţiilor de invatamant în anul scolar 1991/1992.  +  Articolul 4Ministerul Învăţămîntului şi Stiintei va tipari, pentru elevii din Republica Moldova, opt titluri de manuale scolare, în valoare de 500 mii exemplare, care vor fi suportate din bugetul Ministerului Învăţămîntului şi Stiintei.PRIM-MINISTRUPETRE ROMANBucureşti, 27 august 1991.Nr. 576._______________