LEGE nr. 131 din 21 aprilie 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 34 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări:1. La articolul I, punctul 1 se abroga.2. La articolul II, punctul 2 se abroga.3. La articolul III, punctul 2 se abroga.4. Articolul IV se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 21 aprilie 2004.Nr. 131.-------------