DECRET Nr. 46 din 27 februarie 1980privind extragerea şi valorificarea aurului din nisipurile aluvionare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 16 din 27 februarie 1980    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Extragerea şi valorificarea aurului din nisipurile aluvionare se pot efectua, pe bază de autorizaţie, de persoane fizice neincadrate în munca, pensionari şi membri de familie, denumite în continuare persoane autorizate, în condiţiile prezentului decret.  +  Articolul 2Pensionării pentru limita de vîrsta, pensionării invalizi şi accidentati de război şi pensionării de invaliditate de gradul I şi II pot efectua activitatea de extragere şi valorificare a aurului din cimpurile aluvionare prin cumularea pensiei, inclusiv pensia suplimentară, cu drepturile băneşti cuvenite potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 3Cantităţile de aur şi argint în produse miniere, determinate pe baza analizelor de laborator, se predau de persoanele autorizate şi se preiau de întreprinderile miniere stabilite de Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei decadal sau ori de cîte ori este nevoie, la preţul de 150 lei gramul de aur fin şi 7,50 lei gramul de argint fin.Veniturile realizate de persoanele autorizate în condiţiile prezentului decret nu sînt impozabile.  +  Articolul 4Persoanele care descoperă noi zone aluvionare cu conţinut de aur şi argint, necunoscute, sînt obligate sa informeze întreprinderile miniere sau consiliile populare despre existenta acestora.  +  Articolul 5Extragerea şi valorificarea nisipurilor aluvionare se exceptează de la autorizarea privind folosirea apelor.  +  Articolul 6Întreprinderile miniere beneficiare sînt obligate să efectueze toate operaţiile decurgind din activitatea de prelucrare miniera şi metalurgica, cu cheltuieli minime, fără a depăşi nivelul cheltuielilor planificate şi nu vor putea încadra personal suplimentar.  +  Articolul 7Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei va organiza activitatea de extragere şi valorificare a aurului din nisipurile aluvionare.Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a Republicii Socialiste România vor prezenta, după un an de aplicare experimentala a prevederilor prezentului decret, rezultatele obţinute şi vor propune măsurile corespunzătoare.  +  Articolul 8Activitatea de extragere şi valorificare a aurului din nisipurile aluvionare se organizează potrivit regulamentului anexat, care face parte integrantă din prezentul decret.------------------------