HOTĂRÂRE nr. 523 din 7 aprilie 2004privind aprobarea "Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 21 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă "Programul pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic", derulat prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cuprinzând 84 de obiective de investiţii prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii, nominalizaţi în etapa I de implementare a programului menţionat la art. 1 şi prevăzuţi în anexele nr. 2/1-2/65*).  +  Articolul 3Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în "Programul pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic", se face din credite externe, din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2/1-2/65 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------- Notă *) Anexele nr. 2/1-2/65 se comunică Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Sergiu Sechelariu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 523.  +  Anexa 1                                      LISTA            obiectivelor de investiţii cuprinse în "Programul pentru           prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale,                   componenta B: Reducerea riscului seismic"    Etapa I
  Nr. crt. Denumire obiectiv investiţii Deţinătorul obiectivului de investiţii
  CONSTRUCŢII PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE URGENŢĂ ŞI DEZASTRU
  1. Consolidare şi Modernizare Sediu Central al Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, Municipiul Bucureşti MAI-Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari
  2. Consolidare şi Modernizare Sediu Grup de Pompieri (Corp A), Municipiul Focşani, Judeţul Vrancea MAI- Grupul de Pompieri a Judeţului Vrancea
  3. Consolidare şi Modernizare Şcoala de Subofiţeri de Pompieri "Pavel Zăgănescu" (pavilion central A şi B), Oraş Boldeşti- Scăieni, Judeţul Prahova MAI
  4. Consolidare şi Modernizare Sediu Staţie Pompieri (corp C- pavilion comanda), Oraşul Adjud, Judeţul Vrancea MAI
  5. Consolidare şi Modernizare Sediu pentru Batalionul I al Brigăzii de Pompieri "Dealu Spirii" (pavilion comanda), Municipiul Bucureşti MAI-Inspectoratul General al Corpului Pompierilor
  6. Consolidare Sediu Primărie Sector I (Corp B), Municipiul Bucureşti Consiliul Local al sectorului 1
  7. Consolidare Sediu Primărie Municipiu Iaşi, Judeţul Iaşi Primăria Municipiului Iaşi
  8. Consolidare şi Modernizare Sediu Primărie Oraş Pancîu, Judeţul Vrancea Primăria Oraşului Panciu
  9. Consolidare Palat Administrativ al Judeţului Călăraşi, Municipiul Călăraşi Prefectura Judeţului Călăraşi
  10. Consolidare Palat Administrativ al Judeţean Vaslui, Municipiul Vaslui Consiliul Judeţean Vaslui
  11. Consolidare şi Modernizare Sediu Primărie Oraş Sinaia, Judeţul Prahova Primăria Oraşului Sinaia
  12. Consolidare Sediu Primărie Oraş Mizil, Judeţul Prahova Primăria Oraşului Mizil
  13. Consolidare şi Modernizare Sediu Primărie Municipiul Craiova, Judeţul Dolj Primăria Municipiului Craiova
  14. Consolidare şi Modernizare Sediu Primărie Municipiul Roşiori de Vede, Judeţul Teleorman Primăria Municipiului Roşiori de vede
  15. Consolidare Sediu Primărie Municipiul Feteşti, Judeţul Ialomiţa Primaria Municipiului Feteşti
  16. Consolidare Sediu Consiliu Judeţean Tulcea Consiliul Judeţean Tulcea
  17. Consolidare şi Modernizare Sediu Primărie Oraşul Adjud, Judeţul Vrancea Consiliul Local al Municipiului Adjud
  18. Consolidare Palatul Administrativ al Judeţului Ialomiţa, Municipiul Slobozia Prefectura Judeţului Ialomiţa
  19. Consolidare şi Modernizare Sediu Central al Comandamentului Protecţiei Civile (pavilion comandă), Municipiul Bucureşti MAI- Comandamentul Protecţiei Civile
  20. Consolidare şi Modernizare Sediu Centru de Transmisiuni al Comandamentului Protecţiei Civile (Corp A), Municipiul Bucureşti MAI- Comandamentul Protecţiei Civile
  21. Consolidare şi Modernizare Sediu Inspectorat de Protecţie Civilă (pavilion A), Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi Consiliul Judeţean laşi- Inspectoratul de Protecţie Civilă
  22. Consolidare şi Modernizare Sediu Comandament Judeţean de Jandarmi (pavilion comandă şi cazare efective), Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi MAI- Comandamentul Naţional al Jandarmeriei
  23. Consolidare şi Modernizare Şcoala de Pregătire şi Formare a Agenţilor de Poliţie "Vasile Lascăr" (pavilion învăţământ), Municipiul Câmpina, Judeţul Prahova MAI- Şcoala de Pregătire şi Formare a Agenţilor de Politie "Vasile Lascăr", Municipiul Câmpina, Judeţul Prahova
  24. Consolidare şi Modernizare Unitate Jandarmi (pavilion comandă), Municipiul Bucureşti MAI- Comandamentul Naţional al Jandarmeriei
  25. Consolidare şi Modernizare Sediu Aparat Central al Ministerului Administraţiei şi Internelor (Corp D), Municipiul Bucureşti MAI
  26. Consolidare şi Modernizare Sediu Central al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, Municipiul Bucureşti Societatea Naţională de Cruce Roşie din România
  27. Consolidare şi Modernizare Crucea Roşie (depozit zonal) - Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa SNCRR - Filiala Dâmboviţa
  28. Consolidare şi Modernizare Depozit zonal Crucea Roşie- Municipiul Bacău, Judeţ Bacău SNCRR- Filiala Bacău
  SPITALE DE URGENŢĂ
  29. Consolidare şi Modernizare Spital Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri (Corp A, B, C), Municipiul Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
  30. Consolidare Spital Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", Municipiul Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
  31. Consolidare şi Modernizare Spital Clinic de Ortopedie Foişor (Corp A, B), Municipiul Bucureşti Consiliul Local sector 2
  32. Consolidare Spital Militar de Urgentă (pavilion B), Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi MApN
  33. Consolidare şi Modernizare Spital Clinic de Urgentă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" (Corp G), Municipiul Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
  34. Consolidare Spital Universitar CF Witing, Municipiul Bucureşti Spitalul Universitar Cf Witing
  36. Consolidare Spital Judetean (Corp C), Municipiul Vaslui, Judeţul Vaslui Spitalul Judeţean Vaslui
  37. Consolidare Spital Clinic de Urgenţă Militar Central (Pavilion H2), Municipiul Bucureşti MApN
  38. Consolidare Spital Militar de Urgenţă (Pavilion Al), Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi MApN
  39. Consolidare Spital de Urgenţă "prof. dr. Dimitrie Gerota" al MAI, Municipiul Bucureşti Spitalul de Urgenţă "prof. dr. Dimitrie Gerota" al MAI
  40. Consolidare şi Modernizare Spital Universitar CF Craiova, Judeţul Dolj Spitalul Universitar CF Craiova
  41. Consolidare Spital CF Ploieşti (Corp B), Judeţul Prahova Spitalul CF Ploieşti
  42. Consolidare Institutul de boli cerebro- vasculare "Dr. Vlad Voiculescu" (Corp- Neurologie, Corp-Neurochirurgie), Municipiul Bucureşti Institutul de boli cerebrovasculare Dr, Vlad Voiculescu
  43. Consolidare şi Modernizare Spital Clinic de Urgenţă "prof. dr. Bagdasar Arseniev (pavilion A)/Municipiul Bucureşti Primăria sector 4, Municipiul Bucureşti
  44. Consolidare şi Modernizare Spital orăşenesc, Oraşul Panciu, Judeţul Vrancea Consiliul Local Panciu
  45. Consolidare Spital municipal de adulţi (Corp C, D, E), Municipiul Bârlad, Judeţul Vaslui Spitalul municipal Bârlad
  46. Consolidare Spital Judeţean de Ortopedie (Corp A,B), Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa
  47. Consolidare Spital Municipal nr. l "Schullef (Corp A), Municipiul Ploieşti, Judeţul Prahova Spitalul Municipal Ploieşti
  CONSTRUCŢII ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
  48. Consolidare Academia de Ştiinţe Economice (Corp C), Municipiul Bucureşti Academia de Ştiinţe Economice Municipiul Bucureşti
  49. Consolidare Universitatea Politehnica (Corp F), Municipiul Bucureşti Universitatea Politehnică Municipiul Bucureşti
  50. Consolidare Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept- Aripa "Vasile Pârvan", Municipiul Bucureşti Universitatea Bucureşti
  51. Consolidare şi Modernizare Universitatea de Arte "G. Enescu" (Corp 3), Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi Universitatea de Arte "G. Enescu" Iaşi
  52. Consolidare şi Modernizare Sediu Facultatea de Pompieri a Academiei de Poliţie"Al. I. Cuza", Municipiul Bucureşti Academia de Poliţie"Al. I.Cuza" a MAI
  53. Consolidare Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Municipiul Bucureşti Universitatea Bucureşti
  54. Consolidare şi Modernizare Sediu Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie "AL I. Cuza" (pavilion vest), Municipiul Bucureşti Academia de Poliţie"Al. I. Cuza" a MAI
  55. Consolidare Universitatea Naţionala de Muzică (Corp A), Municipiul Bucureşti Universitatea Naţionala de Muzică
  56. Consolidare şi Modernizare Complex comunitar de tip familial, Oraşul Panciu, Judeţul Vrancea Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Vrancea din cadrul Consiliului judeţean Vrancea
  57. Consolidare şi Modernizare Centru de Plasament nr. 5 "Simion Mehedinti"(corp B), Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi
  58. Consolidare Centru de Plasament nr. 4 "Sf. Nicolae" (Corp A), Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi
  59. Consolidare Centru de Plasament nr. 9, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău Consiliul Judetean Buzău
  CLĂDIRI PUBLICE IMPORTANTE
  60. Consolidare şi Modernizare Sediu Societatea Româna de Radiodifuziune (corp B), Municipiul Bucureşti Societatea Româna de Radiodifuziune
  61. Consolidare Sediu Centrai al Arhivelor Naţionale (corp B), Municipiul Bucureşti MAI
  62. Consolidare şi Modernizare Centru pentru acţiuni de salvare şi prevenire a dezas- trelor (Corp A,B)- clădirea fostei Biblioteci Judeţene, Municipiul Bacău, Judeţul Bacău Consiliul Judeţean Bacău
  63. Consolidare şi Modernizare Centru regional de tranzit (Corp B), Municipiul Bucureşti Direcţia Regională de Poştă a C.N. Poşta Romană S.A.
  64. Consolidare şi Modernizare Palat Admi- nistrativ CFR, Sediu MTCT (Corp A, B, C, D, E), Municipiul Bucureşti Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A.+ M.T.C.T.
  65. Consolidare şi Modernizare Sediu Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu", Municipiul Focşani, Judeţul Vrancea Consiliul Judeţean Vrancea
      Etapa II
  Nr. crt. Denumire obiectivului de investiţii Denumire Obiectiv investiţii
  CONSTRUCŢII PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE URGENŢĂ ŞI DEZASTRU
  66. Consolidare Sediu Primărie şi Consiliu Local, Oraşul Odobeşti, Judeţul Vrancea Primăria Municipiului Odobeşti
  67. Consolidare Serviciul de ambulanţă (Corp dispecerat, Corp garaj auto), Municipiul Bucureşti Serviciul de ambulantă al Municipiului Bucureşti
  SPITALE DE URGENŢĂ
  68. Consolidare Spital Clinic de Urgentă "Prof. dr. Bagdasar Arsenie" (Pavilion C), Municipiul Bucureşti Primăria sector 4, Municipiul Bucureşti
  69. Consolidare Spital "Sf. Spiridon" (Bloc urgente medico-chirurgicale), Municipiul Brăila, Judeţul Brăila Primăria Municipiului Brăila
  70. Consolidare Spital de Obstetrică.ginecologie "dr. Maria Burghele", Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov Spitalul de Obstetrică- Ginecologie "dr.Maria Burghele", Buftea
  UTILITĂŢI DE IMPORTANŢĂ VITALĂ
  71. Consolidare Staţie TV +RR-UUS- Măgura Odobeşti (clădire tehnică), Judeţul Vrancea Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  72. Consolidare Staţie RR Galaţi (turn televiziune), Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  73. Consolidare Staţie R.R. Băleni (clădire tehnică, pilon), Judeţul Galaţi Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  74. Consolidare Staţie Tv+RR+UUS Bacău (turn televiziune), Judeţul Bacău Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  75. Consolidare Staţie RR Rm. Sărat (clădire tehnică), Municipiul Râmnicu Sărat, Judeţul Buzău Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  76. Consolidare Staţie RR Arioneşti (clădire tehnică), Comuna Valea Călugăreasca, Judeţul Prahova Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  77. Consolidare Staţie RR Sascut (clădire tehnică), Comuna Sascut, Judeţul Bacău Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  78. Consolidare Staţie RR Istriţa (clădire tehnică), Comuna Breaza, Judeţul Buzău Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  79. Consolidare Staţie RR+Tv+UUS Bârlad (clădire tehnică), Comuna Epureni, Judeţul Vaslui Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  80. Consolidare Staţie Rdf Ţigăneşti, Judeţul Ilfov Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  81. Consolidare Staţie RR+Tv+UUS Pietrăria (clădire tehnică), Judeţul Iaşi Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  82. Consolidare Staţie Rdf Voineşti, (clădire tehnică ,pilon), Comuna Voineşti Voineşti, Judeţul Dâmboviţa Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  83. Consolidare Staţie RR Răcan (pilon), Comuna Răcari, Judeţul Dâmboviţa Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  84. Consolidare Staţie RR Găeşti (clădire tehnică, pilon), Judeţul Dâmboviţa Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
  --------------