HOTĂRÂRE nr. 473 din 1 aprilie 2004pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 21 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 12 iunie 2002, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În România, în alimentaţia oamenilor se utilizează numai sare iodată. (2) În hrana animalelor şi în industria alimentară utilizarea sării iodate este opţională, cu excepţia fabricării pâinii."2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Pe teritoriul României este interzisă comercializarea cu amănuntul a sării neiodate pentru utilizarea în alimentaţia omului. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) este permisă comercializarea sării neiodate numai prin reţeaua de magazine PLAFAR, magazine naturiste şi farmacii, în segmentul produselor care nu necesită reţete pentru achiziţionare, ambalată în cantităţi ce nu depăşesc 0,5 kg."3. La alineatul (1) al articolului 12, litera b) va avea următorul cuprins:"b) comercializarea cu amănuntul a sării neiodate pentru utilizarea în alimentaţia omului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2);"  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana PlumbBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 473.______________