DECRET nr. 182 din 22 iunie 1977pentru recuperarea şi regularizarea unor credite acordate în vederea construirii sau cumpararii de locuinte proprietate personala
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 52 din 22 iunie 1977    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Recuperarea sau regularizarea unor credite acordate de stat prin Casa de Economii şi Consemnatiuni sau Banca de Investitii în vederea construirii sau cumpararii de locuinte proprietate personala, care au fost preluate de stat în baza art. 56 din Legea nr. 4/1973 sau a prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 223/1974, se face în condiţiile prezentului decret.  +  Articolul 2În cazurile în care statul preia cu plata locuinta proprietate personala construite sau cumparate din fondul locativ de stat, cu sprijinul statului prin aocrdarea de credite, nerambursate în intregime la data prelurarii, din suma cuvenita proprietarului, stabilita conform dispoziţiilor legale, se va acoperi cu prioritate datoria pe care acesta o are către Casa de Economii şi Consemnatiuni, iar eventuala diferenţa rămasă se va plati fostului proprietar.  +  Articolul 3În cazul în care suma stabilita drept despăgubire nu acopera întreaga datorie, precum şi în cazul preluării locuinţei de către stat fără plata, suma rămasă de achitat Casei de Economii şi Consemnatiuni din credite pentru construirea de locuinte proprietate personala va fi acoperita de la buget de către comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucureşti, care a preluat locuinta.Dacă suma rămasă de achitat provine din credite acordate pentru cumpararea de locuinte din fondul locativ de stat, aceasta va fi scazuta din evidenta Casei de Economii şi Consemnatiuni pe baza deciziei comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Pentru locuintele preluate în cota-parte din proprietate, recuperarea şi respectiv regularizarea creditelor se va face proportional cu aceasta cota.NICOLAE CEAUSESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România--------