LEGE nr. 111 din 7 aprilie 2004pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilite pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi se indexează periodic, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflaţiei."2. Titlul anexei va avea următorul cuprins:"Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor la cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive, acordate copiilor şi tinerilor ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului în regim rezidenţial şi semirezidenţial, mamelor protejate în centre maternale, precum şi copiilor încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 111.-------------