HOTĂRÂRE nr. 479 din 1 aprilie 2004privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului Judeţean Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 15 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea imobilului situat în municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 76, judeţul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului Judeţean Bihor.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale U.M. 02032 se diminuează cu valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului Judeţean Bihor se majorează în mod corespunzător cu aceeaşi valoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 479.  +  Anexa
    DATELE DE IDENTIFICARE  a imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului  Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului Judeţean Bihor
    Locul şi adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulNr. M.F. din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statuluiCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 76, judeţul Bihor - înscris în C.F. nr. 3.174, Oradea, sub nr. topo: 4726; 4727; 4728; 5737Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale - cazarma 2731Domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului Judeţean Bihor106.723 (anexa nr. 4)Clădire corpuri: 38
    Cod de clasificare 8.29.09Suprafaţa construită = 12.037 m2
      Terenul aferent:
      Suprafaţa = 47.340 m2
        Valoarea de inventar = 63.129.832 lei
  ------