HOTĂRÂRE nr. 387 din 18 martie 2004privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Zagreb la 22 decembrie 2003 şi la Bucureşti la 9 ianuarie 2004 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 31 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 87/1999, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă amendamentul convenit prin scrisorile semnate la Zagreb la 22 decembrie 2003 şi la Bucureşti la 9 ianuarie 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1999, aprobată prin Legea nr. 87/1999, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:- Se înlocuieşte data limită pentru efectuarea tragerilor sumelor din împrumut, menţionată la secţiunea 2.03 a art. II din acordul de împrumut, cu data de 31 decembrie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Ministrul culturii şi cultelor,Laurenţiu Tănase,secretar de statBucureşti, 18 martie 2004.Nr. 387.-------